Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2019-09-06 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Systemair AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-03 Systemair Penser Access: Systemair - Motvind och medvind Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-03 Systemair Redeye: Systemair - Mixad marknad Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-30 Systemair Announcement from Systemair AB (publ) Annual General Meeting 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-30 Systemair Kommuniké från Systemair AB (publ) årsstämma 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-29 Systemair Systemair AB Interim Report Q1 2019/20 - A good start to the year Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-29 Systemair Systemair AB delårsrapport Q1 2019/20 – En bra början på året Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-29 Systemair Systemair acquires distributor in Morocco Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-29 Systemair Systemair förvärvar återförsäljare i Marocko Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-28 Systemair Systemair får stor order till kryssningsfartyg Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-28 Systemair Systemair receives major order for Cruise Ships Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-27 Systemair Systemair Capital Market Day 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-27 Systemair Systemair anordnar Kapitalmarknadsdag Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-22 Systemair Systemair's Interim Report for the first quarter will be presented on August 29 Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-22 Systemair Systemairs rapport för det första kvartalet presenteras den 29 augusti Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-15 Systemair Systemair förvärvar bolag i Australien Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-15 Systemair Systemair acquires company in Australia Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-08 Systemair Systemair Annual Report 2018/19 is now available online Rapporter Visa Stäng
2019-08-08 Systemair Systemair publicerar årsredovisningen för 2018/19 Rapporter Visa Stäng
2019-08-01 Systemair Systemair´s Annual General Meeting on 29 August 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-01 Systemair Systemair håller årsstämma den 29 augusti 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-20 Systemair Systemair announce changes in the Group Management Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-20 Systemair Systemair meddelar förändring i koncernledningen Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-14 Systemair Redeye: Systemair - Bra drag i luftaffärerna Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-13 Systemair Penser Access: Systemair - Systemairs starkaste siffra någonsin Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-11 Systemair Systemair AB delårsrapport Q4 2018/19 - Stark avslutning på året Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 11 Jun 2019 | Systemair

Systemair AB delårsrapport Q4 2018/19 – Stark avslutning på året

Pressmeddelande 11 juni 2019

Fjärde kvartalet, februari 2019 – april 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 17,3 procent till 2 144 Mkr (1 827).
 • Den organiska tillväxten uppgick till 9,3 procent (1,8).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 114 Mkr (5)* motsvarande en rörelsemarginal om till 5,3 procent (0,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till 78 Mkr (11).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,50 kr (0,22).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till +36 Mkr (-15).

Helåret, maj 2018 – april 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 14,0 procent till 8 326 Mkr (7 301).
 • Den organiska tillväxten uppgick till 7,6 procent (3,6).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 528 Mkr (350)* motsvarande en rörelsemarginal om 6,3 procent (4,8).
 • Resultat efter skatt uppgick till 321 Mkr (230).
 • Resultat per aktie uppgick till 6,18 kr (4,43).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 387 Mkr (225).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 kr (2,00) per aktie.

*) Föregående kvartals- och årsresultat inkluderar jämförelsestörande poster om -43,7 Mkr.

Roland Kasper, VD & koncernchef kommenterar:
”Under det fjärde kvartalet uppgick tillväxten till 17,3 procent, varav 9,3 procent organiskt. Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till 114 Mkr jämfört med 5 Mkr samma kvartal föregående år. Justerat resultat föregående år uppgick till 49 Mkr. Framförallt Västeuropa och Nordamerika uppvisade god tillväxt i perioden. Rörelseresultatet för helåret uppgår till 528 Mkr vilket därmed är det bästa i företagets historia. Under de senaste nio åren har Systemair visat en organisk tillväxt under samtliga kvartal med ett undantag.” 

För ytterligare information kontakta:
Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13, +46 222 440 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09, +46 222 440 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00,  group.systemair.com/se/

Notera : Informationen är sådan som Systemair AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande kl. 08:00 (CET) den 11 juni 2019.

 

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Bolaget omsatte 8,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2018/19 och har cirka 6 000 anställda. Sedan rundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 10 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 70-tal bolag.

Bilaga

2019-06-11 Systemair Systemair AB Interim Report Q4 2018/19 – A strong finish to the year Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-04 Systemair Correction: Systemairs rapport för det fjärde kvartalet presenteras den 11 juni Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-04 Systemair Systemairs rapport för det fjärde kvartalet presenteras den 11 juni Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-04 Systemair Systemair's Interim Report for the fourth quarter will be presented on June 11 Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-04 Systemair Systemair's Interim Report for the fourth quarter will be presented on June 11 Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-10 Systemair Systemair Nomination Committee Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-10 Systemair Systemairs valberedning Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-15 Systemair Redeye: Systemair - Panasonic - partnerskap med potential Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-14 Systemair Penser Access: Systemair - Luftgrop i lönsamheten Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-13 Systemair Systemair AB delårsrapport Q3 2018/19 - Fortsatt god tillväxt Rapporter Visa Stäng
2019-03-13 Systemair Systemair AB Interim Report Q3 2018/19 - Growth still strong Rapporter Visa Stäng
2019-03-07 Systemair Systemair's Interim Report for the third quarter will be presented on March 13 Rapporter Visa Stäng
2019-03-07 Systemair Systemairs rapport för det tredje kvartalet presenteras den 13 mars Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-05 Systemair Ledningsförändring på Systemair Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-05 Systemair Changes in the Systemair Group Management Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-26 Systemair Systemair och Panasonic ingår partnerskap för utveckling av integrerade HVAC-lösningar Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-26 Systemair Systemair and Panasonic sign partnership on development of integrated HVAC solutions Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-11 Systemair Systemair får stor order till kryssningsfartyg Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-11 Systemair Systemair receives major order for Cruise Line Ships Pressreleaser Visa Stäng
2018-12-07 Systemair Redeye: Systemair - Ännu ett steg åt rätt håll Pressreleaser Visa Stäng
2018-12-06 Systemair Penser Access: Systemair - Vinden har vänt Pressreleaser Visa Stäng
2018-12-05 Systemair Systemair AB Interim Report Q2 2018/19 - Strong growth and improved profitability Rapporter Visa Stäng
2018-12-05 Systemair Systemair AB delårsrapport Q2 2018/19 - Stark tillväxt och förbättrad lönsamhet Rapporter Visa Stäng
2018-11-28 Systemair Systemair's Interim Report for the second quarter will be presented on December 5 Rapporter Visa Stäng
2018-11-28 Systemair Systemairs rapport för det andra kvartalet presenteras den 5 december Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-26 Systemair Systemair förvärvar Koolair Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-26 Systemair Systemair acquires Koolair Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-04 Systemair Redeye: Systemair - Upplyftande rapport Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-03 Systemair Penser Access: Systemair - Pilarna pekar nu åt rätt håll Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-31 Systemair Announcement from Systemair AB (publ) Annual General Meeting 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-31 Systemair Kommuniké från Systemair AB (publ) årsstämma 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-30 Systemair Systemair AB Interim Report Q1 2017/18 - A good start to the year Rapporter Visa Stäng
2018-08-30 Systemair Systemair AB delårsrapport Q1 2018/19 - En god start på året Rapporter Visa Stäng
2018-08-27 Systemair Systemair's Interim Report for the first quarter will be presented on August 30 Rapporter Visa Stäng
2018-08-27 Systemair Systemairs rapport för det första kvartalet presenteras den 30 augusti Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-24 Systemair Systemair förvärvar kanadensisk tillverkare av ventilationsaggregat för bostäder Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-24 Systemair Systemair acquires Canadian manufacturer of Residential Air Handling Units Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-09 Systemair Systemair publicerar årsredovisningen för 2017/18 Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-09 Systemair Systemair Annual Report 2017/18 is now available online Rapporter Visa Stäng
2018-08-01 Systemair Systemair håller årsstämma den 30 augusti 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-01 Systemair Systemair Annual General Meeting on 30 August 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-13 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Systemair AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-18 Systemair Redeye: Systemair - Bottenkänning (?) Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-15 Systemair Penser Access: Systemair - Motvinden håller i sig Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-14 Systemair Systemair AB Year-end report 2017/18 - A weak ending of the year Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-14 Systemair Systemair AB bokslutskommuniké 2017/18 - En svag avslutning Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-07 Systemair Systemairs rapport för det fjärde kvartalet presenteras den 14 juni Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-07 Systemair Systemair's Interim Report for the fourth quarter will be presented on June 14 Rapporter Visa Stäng
2018-05-30 Systemair Systemair AB predicts lower than expected earnings in the fourth quarter 2017/18 Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-30 Systemair Systemair förutser lägre resultat än väntat för fjärde kvartalet 2017/18 Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-19 Systemair Redeye: Systemair - Rationaliseringsarbete pågår! Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-16 Systemair Penser Access: Systemair - Stora projektleveranser dämpar marginalen Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-15 Systemair Systemair AB Interim Report Q3 2017/18 - A quarter affected by restructuring costs Rapporter Visa Stäng
2018-03-15 Systemair Systemair AB delårsrapport Q3 2017/18 - Ett kvartal präglat av omstruktureringskostnader Rapporter Visa Stäng
2018-03-08 Systemair Systemair's Interim Report for the third quarter will be presented on March 15 Rapporter Visa Stäng
2018-03-08 Systemair Systemairs rapport för det tredje kvartalet presenteras den 15 mars Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-26 Systemair Systemair acquires sales company in Switzerland Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-26 Systemair Systemair förvärvar säljbolag i Schweiz Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-19 Systemair Systemair Nomination Committee Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-19 Systemair Systemairs valberedning Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-11 Systemair Redeye: Systemair - Lite motvind i fläktfabriken Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-08 Systemair Penser Access: Systemair - I väntan på friska fläktar Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-07 Systemair Systemair AB delårsrapport Q2 2017/18 - Stabil organisk tillväxt Rapporter Visa Stäng
2017-12-07 Systemair Systemair AB Interim Report Q2 2017/18 - Stable organic growth Rapporter Visa Stäng
2017-11-30 Systemair Systemairs rapport för det andra kvartalet presenteras den 7 december Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-30 Systemair Systemair's Interim Report for the second quarter will be presented on December 7 Rapporter Visa Stäng
2017-09-08 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Systemair AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-04 Systemair Redeye: Systemair - Godkänd inledning på året Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-31 Systemair Penser Access: Systemair - Avtagande vindstyrka på kort sikt Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-24 Systemair Kommuniké från Systemair AB (publ) årsstämma 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-24 Systemair Announcement from Systemair AB (publ) Annual General Meeting 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-24 Systemair Systemair AB delårsrapport Q1 2017/18 - Fortsatt bra tillväxt Rapporter Visa Stäng
2017-08-24 Systemair Systemair AB Interim Report Q1 2017/18 - Continued strong growth Rapporter Visa Stäng
2017-08-17 Systemair Systemairs rapport för det första kvartalet presenteras den 24 augusti Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-17 Systemair Systemair's Interim Report for the first quarter will be presented on August 24 Rapporter Visa Stäng
2017-08-03 Systemair Systemair publicerar årsredovisningen för 2016/17 Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-03 Systemair Systemair Annual Report 2016/17 is now available online Rapporter Visa Stäng
2017-07-27 Systemair CORRECTION: Systemair håller årsstämma den 24 augusti 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-27 Systemair CORRECTION: Invitation to attend Systemair Annual General Meeting Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-27 Systemair Systemair håller årsstämma den 24 augusti 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-27 Systemair Systemair's Annual General Meeting on 24 August 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-19 Systemair Penser Access: Systemair - Luftgrop i fjärde kvartalet Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-16 Systemair Lösen av köpoptionsprogram Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-16 Systemair Exercise of call options Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-14 Systemair Systemair får stor order Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-14 Systemair A large order to Systemair AB Germany Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-12 Systemair Redeye - Systemair: Resultatmässig luftgrop Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-09 Systemair Systemair förvärvar sydafrikansk tillverkare av ventilationsaggregat med integrerad kyla Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-09 Systemair Systemair acquires leading South African manufacturer of Air Handling Units and Packaged Units Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-08 Systemair Systemair AB bokslutskommuniké 2016/17 - Ett år i rätt riktning Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-08 Systemair Systemair AB Year-end report 2016/17 - One year in the right direction Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-30 Systemair Systemairs rapport för det fjärde kvartalet presenteras den 8 juni Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-30 Systemair Systemair's Interim Report for the fourth quarter will be presented on June 8 Rapporter Visa Stäng
2017-04-25 Systemair Systemair förvärvar österrikisk tillverkare av ventilationsaggregat Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-25 Systemair Systemair acquires Austrian manufacturer of Air Handling Units Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-06 Systemair Penser Access: Systemair - Vindstyrkan väntas avta på toppen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-06 Systemair Penser Access: Systemair - Vindstyrkan väntas avta på toppen Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-27 Systemair Redeye: Styrkebesked från Systemair! Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-23 Systemair Systemair AB Interim Report Q3 2016/17 - Organic growth in all regions Rapporter Visa Stäng
2017-02-23 Systemair Systemair AB delårsrapport Q3 2016/17 - Organisk tillväxt i alla regioner Rapporter Visa Stäng
2017-02-23 Systemair Istanbul's new airport chooses Systemair Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-23 Systemair Istanbul's new airport chooses Systemair Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-23 Systemair Istanbuls nya flygplats väljer Systemair Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-20 Systemair Systemair Nomination Committee Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-20 Systemair Systemairs valberedning Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-20 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Systemair AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-17 Systemair Systemairs rapport för det tredje kvartalet presenteras den 23 februari Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-17 Systemair Systemair's Interim Report for the third quarter will be presented on February 23 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-17 Systemair Systemair's Interim Report for the third quarter will be presented on February 23 Rapporter Visa Stäng
2017-02-16 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Systemair AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2016-12-07 Systemair Penser Access: Systemair - Ett godkänt andra kvartal Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-29 Systemair Changes in the Systemair Group Management Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-29 Systemair Ledningsförändring på Systemair Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-29 Systemair Redeye: Systemair tar små steg i rätt riktning, vi höjer motiverat värde i Base Case Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-24 Systemair Systemair AB Interim Report Q2 2016/17 - Upward trend continues Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-24 Systemair Systemair AB delårsrapport Q2 2016/17 - Fortsatt god trend Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-18 Systemair Systemair's Interim Report for the second quarter will be presented on November 24 Rapporter Visa Stäng
2016-11-18 Systemair Systemairs rapport för det andra kvartalet presenteras den 24 november Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-29 Systemair Systemair acquires German high-end manufacturer of Air Curtains Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-29 Systemair Systemair förvärvar tysk tillverkare av högkvalitativa luftridåer Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-07 Systemair Penser Access: Systemair - Stark inledning på året Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-30 Systemair REDEYE: Bra drag i Systemair, vi höjer värdet i Base Case Pressreleaser Visa Stäng
2016-08-25 Systemair Announcement from Systemair AB (publ) Annual General Meeting 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-25 Systemair Kommuniké från Systemair AB (publ) årsstämma 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-25 Systemair Systemair AB Interim Report Q1 2016/17 - Strong growth and improved profit Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-25 Systemair Systemair AB delårsrapport Q1 2016/17 - Bra tillväxt och förbättrat resultat Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-25 Systemair Systemair acquires Czech manufacturer of ventilation products Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-25 Systemair Systemair förvärvar tjeckisk tillverkare av ventilationsprodukter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-24 Systemair Systemair receives major order for Cruise Line Ships from MAC Hamburg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-24 Systemair Systemair får stor order till kryssningsfartyg från MAC Hamburg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-18 Systemair Systemair's Interim Report for the first quarter 2016/17 will be presented on August 25 Rapporter Visa Stäng
2016-08-18 Systemair Systemairs rapport för det första kvartalet 2016/17 presenteras den 25 augusti Pressreleaser Visa Stäng
2016-08-02 Systemair Systemair publicerar årsredovisningen för 2015/16 Pressreleaser Visa Stäng
2016-08-02 Systemair Systemair Annual Report 2015/16 is now available online Rapporter Visa Stäng
2016-07-27 Systemair Systemairs Annual General Meeting on 25 August 2015 Pressreleaser Visa Stäng
2016-07-27 Systemair Systemair håller årsstämma den 25 augusti 2016 Pressreleaser Visa Stäng
2016-07-05 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Systemair AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-16 Systemair EP Access: Systemair - Fokus på att strömlinjeforma verksamheten Pressreleaser Visa Stäng
2016-06-10 Systemair Redeye - Systemair: Lönsamhetsmålet i fokus Pressreleaser Visa Stäng
2016-06-09 Systemair Systemair AB bokslutskommuniké 2015/16 - Tillbaka till organisk tillväxt Pressreleaser Visa Stäng
2016-06-09 Systemair Systemair AB Year-end Report 2015/16 - Return to organic growth Pressreleaser Visa Stäng
2016-06-02 Systemair Systemair's Year-end Report for 2015/16 will be presented on June 9 Pressreleaser Visa Stäng
2016-06-02 Systemair Systemairs bokslutskommuniké för 2015/16 presenteras den 9 juni Pressreleaser Visa Stäng
2016-03-17 Systemair EP Access: Systemair - Europeisk snålblåst bryter den organiska tillväxtsviten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-04 Systemair Redeye - Systemair: Omtag på kostnadssidan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-03 Systemair Systemair AB Interim Report Q3 2015/16 - Soft climate Rapporter Visa Stäng
2016-03-03 Systemair Systemair AB delårsrapport Q3 2015/16 - Ljummet klimat Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-26 Systemair Systemair receives large order to University Hospital in Turkey Pressreleaser Visa Stäng
2016-02-26 Systemair Systemair får stor order till universitetssjukhus i Turkiet Pressreleaser Visa Stäng
2016-02-25 Systemair Systemairs rapport för det tredje kvartalet presenteras den 3 mars Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-25 Systemair Systemair's Interim Report for the third quarter will be presented on March 3 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-23 Systemair Systemairs valberedning Pressreleaser Visa Stäng
2016-02-23 Systemair Systemair Nomination Committee Pressreleaser Visa Stäng
2016-02-12 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Systemair AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2016-02-04 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Systemair AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-11 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Systemair AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2015-12-01 Systemair EP Access: Systemair - Tydlig motvind för lönsamheten Pressreleaser Visa Stäng
2015-11-27 Systemair Redeye - Systemair: Bakslag i återhämtningen Pressreleaser Visa Stäng
2015-11-26 Systemair Systemair AB delårsrapport Q2 2015/16 - Fortsatt tillväxt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-26 Systemair Systemair AB Interim Report Q2 2015/16 - Continued growth Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-19 Systemair Systemair's Interim Report for the second quarter will be presented on November 26 Rapporter Visa Stäng
2015-11-19 Systemair Systemairs rapport för det andra kvartalet presenteras den 26 november Pressreleaser Visa Stäng
2015-10-08 Systemair Ledningsförändring på Systemair Pressreleaser Visa Stäng
2015-10-08 Systemair Changes in the Systemair Group Management Pressreleaser Visa Stäng
2015-10-02 Systemair Systemair acquires Air Handling Unit production in Slovenia Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-02 Systemair Systemair förvärvar tillverkare av ventilationsaggregat i Slovenien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-28 Systemair Systemair acquires sales company for Belarus and Kaliningrad Pressreleaser Visa Stäng
2015-09-28 Systemair Systemair förvärvar säljbolag för Vitryssland och Kaliningrad Pressreleaser Visa Stäng
2015-09-08 Systemair Systemair acquires in Brasil Pressreleaser Visa Stäng
2015-09-08 Systemair Systemair förvärvar i Brasilien Pressreleaser Visa Stäng
2015-09-01 Systemair Systemair: EP Access - Uppdaterad strategisk agenda att vänta efter VD-byte Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-01 Systemair Redeye - Systemair: Tillväxtmaskinen tuffar på Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-27 Systemair Announcement from Systemair AB (publ) Annual General Meeting 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-27 Systemair Kommuniké från Systemair AB (publ) årsstämma 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-27 Systemair Systemair AB Interim Report Q1 2015/16 - Continued organic growth Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-27 Systemair Systemair AB delårsrapport Q1 2015/16 - Fortsatt organisk tillväxt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-04 Systemair Systemair Annual Report 2014/15 is now available online Rapporter Visa Stäng
2015-08-04 Systemair Systemair publicerar årsredovisningen för 2014/15 Pressreleaser Visa Stäng
2015-07-29 Systemair Systemair's Annual General Meeting on 27 August 2015 Pressreleaser Visa Stäng
2015-07-29 Systemair Systemair håller årsstämma den 27 augusti 2015 Pressreleaser Visa Stäng
2015-07-10 Systemair Systemair acquires Menerga sales company in Belgium Pressreleaser Visa Stäng
2015-07-10 Systemair Systemair förvärvar Menergas säljbolag i Belgien Pressreleaser Visa Stäng
2015-06-29 Systemair Ny VD och koncernchef för Systemair Pressreleaser Visa Stäng
2015-06-29 Systemair New Managing Director and CEO for Systemair Pressreleaser Visa Stäng
2015-06-12 Systemair Redeye - Marginallyft hägrar för Systemair Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-11 Systemair Systemair AB bokslutskommuniké 2014/15 - God organisk tillväxt Pressreleaser Visa Stäng
2015-06-11 Systemair Systemair AB Year End Report 2014/15 - Good organic growth Pressreleaser Visa Stäng
2015-06-04 Systemair Systemair's Year End-Report for 2014/15 will be presented on June 11 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-04 Systemair Systemairs bokslutskommuniké för 2014/15 presenteras den 11 juni Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-21 Systemair Systemair receives large order in Poland Pressreleaser Visa Stäng
2015-05-21 Systemair Systemair får stor order i Polen Pressreleaser Visa Stäng
2015-05-06 Systemair Systemair utökar koncernledningen Pressreleaser Visa Stäng
2015-05-06 Systemair Systemair extends group management Pressreleaser Visa Stäng
2015-05-04 Systemair Systemair divides operations in Sweden Pressreleaser Visa Stäng
2015-05-04 Systemair Systemair delar upp verksamheten i Sverige Pressreleaser Visa Stäng
2015-04-07 Systemair Systemair förvärvar Menergas säljbolag i Norge Pressreleaser Visa Stäng
2015-04-07 Systemair Systemair acquires Menergas sales company in Norway Pressreleaser Visa Stäng
2015-03-09 Systemair Redeye - Måttlig resultatförbättring av Systemair Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

23 Feb 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
8 Jun 2017 | Bokslutskommuniké 2017
24 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2018-Q1
24 Aug 2017 | Årsstämma 2017
25 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 Aug 2017 | Årligutdelning 2017
25 Aug 2017 | Årligutdelning 2017
7 Dec 2017 | Kvartalsrapport 2018-Q2
14 Jun 2018 | Bokslutskommuniké 2018
30 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2019-Q1
30 Aug 2018 | Årsstämma 2018
31 Aug 2018 | Årligutdelning
5 Dec 2018 | Kvartalsrapport 2019-Q2
11 Jun 2019 | Kvartalsrapport 2020-Q3
29 Aug 2019 | Årsstämma 2020
29 Aug 2019 | Bokslutskommuniké 2020
30 Aug 2019 | Årligutdelning
5 Dec 2019 | Kvartalsrapport 2021-Q2
11 Mar 2020 | Kvartalsrapport 2021-Q3
9 Jun 2020 | Bokslutskommuniké 2021
27 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2022-Q1

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner