Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-09-22 Stockwik Förvaltning Stockwiks VD David Andreasson lämnar bolaget Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-21 Penser Access Penser Access: Intervju med Stockwik - Erik Penser Bank - 20 september 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-19 Stockwik Förvaltning Stockwik ingår avtal om likviditetsgaranti med Erik Penser Bank Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-15 Penser Access Penser Access: Investeringsstrategi med potential att skapa värdetillväxt - Stockwik Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 15 Sep 2023 | Stockwik

Penser Access: Investeringsstrategi med potential att skapa värdetillväxt – Stockwik

Väldiversifierad investeringsportfölj med låg operationell risk
Stockwik har genom 24 omsorgsfullt utvalda förvärv skapat en portfölj av välskötta, stabila, lönsamma, svenska småbolag. Omsättnings- och EBITDA-tillväxten har varit 57% respektive 98% i snitt per år 2018-22. EBITDA-marginalen har samtidigt expanderat från 4,3% till 10,8%. Stockwik har strikta investeringskriterier och förvärvar endast bolag med lång historik av stabil tillväxt och lönsamhet. Aggregerad tillväxt, pro forma, för portföljbolagen var 11% i snitt per år 2006-22 och historiken visar konsekventa tvåsiffriga EBITDA-marginaler. Långsiktigt förväntar vi oss att Stockwik levererar en stabil organisk tillväxt och använder genererade kassaflöden till nya förvärv.

Stabila kassaflöden minskar successivt finansiell risk
Stockwiks skuldsättning – ND/EBITDA var 4,4x i slutet av juni 2023 – och en räntekostnad om ca 12% gör att ledningsgruppens nuvarande fokus är på den existerande bolagsportföljen. Det innebär att vi förväntar oss endast små, eller inga förvärv under det kommande året. Vår uppskattning är att en sjunkande skuldsättning är en nyckeldrivare för att skapa värde till Stockwiks ägare i det korta perspektivet. Fritt kassaflöde, pro forma, var 38 mkr i snitt per år 2018-22. Vi förväntar oss 10 mkr i fritt kassaflöde i snitt per år 2023-25e, vilket sänker nettoskulden till 359 mkr 2025e, motsvarande ND/EBITDA på 3,3x i slutet av 2025.
 
Motiverat värde 31-34 kr per aktie
Vårt motiverade värdeintervall bygger på två värderingsmetoder; DCF-och relativvärdering. Stockwiks historiskt stabila och lönsamma bolagsportfölj lämpar sig väl för en DCF-värdering tillsammans med vårt antagande om en långsiktig tillväxt på 3%, en uthållig EBIT-marginal på 7% och ett avkastningskrav på 18%. Sammantaget ger detta ett värde på 34 kr per aktie. Vi värderar Stockwik till en EV/EBITA 9,0x, 24e, vilket diskonterat med vårt avkastningskrav ger ett värde på 31 kr per aktie och 30% rabatt mot en referensgrupp av mogna, stabila, svenska förvärvsbolag.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 15-09-2023 kl. 08:43: https://docs.penser.se/research/4001-C/stockwik_initiering_10.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/
 

2023-08-25 Stockwik Förvaltning Stockwik publicerar delårsrapport 1 januari - 30 juni 2023 Rapporter Visa Stäng
2023-07-21 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Stockwik Förvaltning AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-20 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Stockwik Förvaltning AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-12 Stockwik Förvaltning Kommuniké från Stockwiks årsstämma 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-12 Stockwik Förvaltning Stockwik publicerar delårsrapport 1 januari - 31 mars 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-08 Stockwik Förvaltning Stockwiks valberedning reviderar tidigare förslag till nytt antal styrelseledamöter och föreslår nyval av styrelseledamot Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-21 Stockwik Förvaltning Stockwik publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport Rapporter Visa Stäng
2023-04-20 Stockwik Förvaltning Stockwik publicerar nytt finansiellt mål Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-14 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Stockwik Förvaltning AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-13 Stockwik Förvaltning Stockwik offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationer vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-11 Stockwik Förvaltning Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-20 Stockwik Förvaltning Stockwik meddelar att villkor avseende förtida inlösen av obligationer av serie 2020/2023 har uppfyllts Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-10 Stockwik Förvaltning Stockwik offentliggör resultatet i det frivilliga återköpserbjudandet avseende dess befintliga säkerställda obligationslån och påkallar förtida inlösen Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-09 Stockwik Förvaltning Stockwik emitterar ett seniort säkerställt obligationslån och tidigarelägger det frivilliga återköpserbjudandet avseende dess befintliga säkerställda obligationslån Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-07 Stockwik Förvaltning Stockwik undersöker möjligheten att emittera ett seniort säkerställt obligationslån och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande avseende dess befintliga säkerställda obligationslån Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-17 Stockwik Förvaltning Stockwik publicerar bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-12-05 Stockwik Förvaltning Stockwik förvärvar Linköping Health Care Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-01 Stockwik Förvaltning Stockwik förvärvar Fysrehab Lidköping Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-30 Stockwik Förvaltning Stockwik ändrar antalet aktier och röster Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-18 Stockwik Förvaltning Stockwik publicerar delårsrapport 1 januari - 30 september 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-07 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Stockwik Förvaltning AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-04 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Stockwik Förvaltning AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-06 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Stockwik Förvaltning AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-28 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Stockwik Förvaltning AB Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023