Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2024-05-16 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Stockwik: Fortsatt fokus på lönsamhet och kassaflöde Pressreleaser Visa Stäng
2024-05-15 Stockwik Förvaltning Kommuniké från Stockwiks årsstämma 2024 Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 15 May 2024 | Stockwik

Kommuniké från Stockwiks årsstämma 2024

Stockwik Förvaltning AB (publ) har idag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

  • Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning för moderbolaget respektive koncernen och beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
  • Årsstämman beslutade att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning och att ingen vinstutdelning ska ske
  • Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Rune Rinnan, Oskar Lindström, Olof Nordberg och Ulrika Malmberg Livijn samt Kristina Mackintosh. Vidare beslutades om omval av Rune Rinnan till styrelseordförande
  • Årsstämman beslutade att fastställa arvoden åt styrelsen i enlighet med valberedningens förslag
  • Årsstämman beslutade om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers som revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har låtit meddela att Henrietta Segenmark kommer att vara huvudsansvarig revisor.
  • Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport
  • Årsstämman godkände styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2024/2027) innebärande en emission av högst 394.500 teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Stockwikkoncernen
  • Årsstämman fastställde föreslaget emissionsbemyndigande för styrelsen

Information i anledning av årsstämman finns tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats: www.stockwik.se under menyn Bolagsstyrning/Bolagsstämma/2024.

Informationen är sådan information som Stockwik Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2024 kl. 13:30 (CEST).

För ytterligare information kontakta:
Urban Lindskog, VD och koncernchef
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Mejl: info@stockwik.se

Om Stockwik

Stockwik erbjuder en bas för svenska kvalitetsföretag att utvecklas organiskt och via förvärv. Stockwiks bolag ska erbjuda värdeskapande produkter och tjänster till företagskunder. Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK.

Bilaga


2024-05-15 Stockwik Förvaltning Stockwik publishes quarterly report January 1st - March 31st, 2024 Pressreleaser Visa Stäng
2024-05-15 Stockwik Förvaltning Stockwik publicerar delårsrapport 1 januari - 31 mars 2024 Pressreleaser Visa Stäng
2024-04-19 Stockwik Förvaltning Stockwik publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport Rapporter Visa Stäng
2024-04-16 Stockwik Förvaltning Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-20 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Intervju med Stockwik - Carnegie Investment Bank - 19 feb 2024 Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-19 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Stockwik - Stark avslutning på 2023 minskar finansiell risk Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-16 Stockwik Förvaltning Stockwik publicerar bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2023 Rapporter Visa Stäng
2024-02-16 Stockwik Förvaltning Stockwik publishes year-end report January 1st - December 31st, 2023 Rapporter Visa Stäng
2024-01-29 Stockwik Förvaltning Stockwik appoints Urban Lindskog as CEO Pressreleaser Visa Stäng
2024-01-29 Stockwik Förvaltning Stockwik tillsätter Urban Lindskog som VD Pressreleaser Visa Stäng
2024-01-11 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Stockwik - 4 minutes by Penser Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-29 Stockwik Förvaltning Stockwik byter likviditetsgarant till Carnegie Investment Bank AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-29 Stockwik Förvaltning Stockwik changes liquidity provider to Carnegie Investment Bank AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-13 Penser Access Penser Access: Q3 signalerar stabilitet och förmåga att förbättra lönsamheten - Stockwik Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-10 Penser Access Penser Access: Stockwik – Uppföljning på Q3-rapporten Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-10 Stockwik Förvaltning Stockwik publicerar delårsrapport 1 januari - 30 september 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-10 Stockwik Förvaltning Stockwik publishes interim report January 1st - September 30th, 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-11 Penser Access Penser Access: Intervju med Stockwik - Erik Penser Bank - 10 oktober 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-06 Stockwik Förvaltning Stockwik tillsätter interim CFO Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-26 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Stockwik Förvaltning AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-22 Stockwik Förvaltning Stockwiks VD David Andreasson lämnar bolaget Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-21 Penser Access Penser Access: Intervju med Stockwik - Erik Penser Bank - 20 september 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-19 Stockwik Förvaltning Stockwik ingår avtal om likviditetsgaranti med Erik Penser Bank Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-15 Penser Access Penser Access: Investeringsstrategi med potential att skapa värdetillväxt - Stockwik Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-25 Stockwik Förvaltning Stockwik publicerar delårsrapport 1 januari - 30 juni 2023 Rapporter Visa Stäng
2023-07-21 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Stockwik Förvaltning AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-20 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Stockwik Förvaltning AB Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
8 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024