Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2020-05-28 Spago Kommuniké från årsstämma 2020 i Spago Nanomedical AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 28 May 2020 | Spago Nanomedical

Kommuniké från årsstämma 2020 i Spago Nanomedical AB (publ)

Vid årsstämman fattades även bland annat följande beslut:

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska ske och att i ny räkning ska överföras 42 209 217 kronor.

Val av styrelse och styrelsearvoden
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Till ledamöter av styrelsen omvaldes Peter Leander, Sten Nilsson, Kari Grønås, Eugen Steiner och Nicklas Westerholm. Eugen Steiner omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 200 000 kr (oförändrat) till styrelsens ordförande och med 95 000 kr (oförändrat) till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Årsstämman beslutade vidare att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utnyttjande av bemyndigandet i syfte att bredda Spagos ägarbas genom att erbjuda finansiella och industriella investerare att investera i Spago.
 

Beslut om ändring av bolagsordning
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningens § 1 så att ”firma” ersätts med ”företagsnamn”, § 4 så att gränserna för bolagets aktiekapital justeras, § 5 så att gränserna för antalet aktier justeras och att rubriken ändras något, samt § 9 så att bestämmelsen, med anledning av förväntade kommande lagändringar, enbart behandlar kravet på föranmälan till bolagsstämma.

2020-05-19 Spago Spago: Nya prekliniska data för Tumorad® bekräftar ansamling i tumörer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-18 Spago Spago Nanomedicals företrädesemission kraftigt övertecknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-28 Spago Idag inleds teckningsperioden i Spago Nanomedicals fullt säkerställda företrädesemission om cirka 47 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-24 Spago Penser Access: Spago - Positivt resultat för den första dosgruppen Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-24 Spago Spago Nanomedical AB (publ) offentliggör prospekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-24 Spago Kallelse till årsstämma i Spago Nanomedical AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-23 Spago Spago: Tumorad[®] patent approval in Japan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-23 Spago Spago: Tumorad[®] patent godkänns i Japan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-23 Spago Spago Nanomedical delårsrapport januari-mars 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-16 Spago Spago: Rekryteringen till klinisk studie pausas i Uppsala Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-15 Spago Spago: Extrastämma godkänner fullt säkerställd företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-27 Spago Spago Nanomedical bjuder in till digitala möten inför minimerad extrastämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-25 Spago Spago Nanomedical AB (publ) årsredovisning för 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-24 Spago Spago Nanomedical beslutar om fullt säkerställd företrädesemission om 47 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-23 Spago SpagoPix phase I study to next dose level and expansion to additional site Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-23 Spago SpagoPix fas I-studie till nästa dosnivå och utvidgas till ytterligare center Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-08 Spago Spago Nanomedical har slutfört rekryteringen till första dosgruppen i studie med SpagoPix Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-31 Spago Penser Access: Spago Nanomedical - Rekryteringsaktiviteten ökar Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-30 Spago Spago Nanomedical bokslutskommuniké januari-december 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-09 Spago Spago: Lead compound appointed in the Tumorad® -project Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-09 Spago Spago: Lead compound utsedd i Tumorad® -projektet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-19 Spago Valberedning utsedd inför årsstämman 2020 i Spago Nanomedical AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-14 Spago Penser Access: Spago Nanomedical - Kliniska studien är igång Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-13 Spago Spago: Extrastämma godkänner incitamentsprogram Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-13 Spago Spago Nanomedical delårsrapport juli - september 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-16 Spago Kallelse till extra bolagsstämma i Spago Nanomedical AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-28 Spago Spago: First patient dosed in the SPAGOPIX-01 study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-28 Spago Spago: Första patienten doserad i SPAGOPIX-01 studien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-26 Spago Spago Nanomedical har initierat den kliniska studien SPAGOPIX-01 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-26 Spago Spago Nanomedical has initiated the clinical trial SPAGOPIX-01 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-23 Spago Penser Access: Spago Nanomedical - Första studieresultaten från SpagoPix i Q4'19 Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-22 Spago Spago Nanomedical delårsrapport april - juni 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-05 Spago SpagoPix produktpatent i godkänns i Europa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-08 Spago Spago: Eugen Steiner ny ordförande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-26 Spago Penser Access: Spago Nanomedical - Klartecken från Läkemedelsverket Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-25 Spago Spago Nanomedical delårsrapport januari - mars 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-10 Spago Spago Nanomedical AB årsredovisning för 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-02 Spago Kallelse till årsstämma i Spago Nanomedical AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-28 Spago Ytterligare 6,5 MSEK tillförs Spago Nanomedical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-27 Spago Spago Nanomedical AB tillförs 30,2 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-11 Spago Teckningstiden för teckningsoptioner av serie TO9 i Spago Nanomedical inleds idag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-05 Spago Spago: Dr. Eugen Steiner föreslås till ny ordförande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-26 Spago Spago Nanomedical presenterar prekliniska data för SpagoPix på ECR Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-26 Spago Spago Nanomedical to present preclinical data for SpagoPix at ECR Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-19 Spago Spago Nanomedical receives approval to initiate the clinical trial SPAGOPIX-01 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-19 Spago Spago Nanomedical får klartecken att starta den kliniska prövningen SPAGOPIX-01 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-08 Spago Nya data om SpagoPix publicerade i European Journal of Inorganic Chemistry Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-08 Spago New data on SpagoPix published in European Journal of Inorganic Chemistry Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-31 Spago Penser Access: Spago Nanomedical - Sneglar på First North Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-30 Spago Spago Nanomedical bokslutskommuniké januari-december 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-09 Spago Penser Access: Spago Nanomedical - SpagoPix startklar för kliniska studier Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-09 Spago Redeye: Spago Nanomedical - Närmar sig sin första kliniska studie Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-08 Spago Spago Nanomedical delårsrapport januari - september 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-28 Spago Penser Access: Spago Nanomedical - Accelererar Tumorad Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-27 Spago Spago Nanomedical AB delårsrapport januari - juni 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-27 Spago Spago Nanomedical gör riktad emission om 18,2 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-26 Spago US patent granted for Tumorad® Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-26 Spago Tumorad® patent godkänt i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-28 Spago Spago anlitar CTC för första kliniska studien med SpagoPix Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-28 Spago Spago Nanomedical select CTC for the first clinical trial with SpagoPix Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-24 Spago God säkerhet med SpagoPix i regulatoriska prekliniska studier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-24 Spago SpagoPix shows good safety in regulatory preclinical studies Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-17 Spago Kommuniké från årsstämma 2018 i Spago Nanomedical AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-14 Spago Spago Nanomedical receives grant from Vinnova for the development of SpagoPix Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-14 Spago Spago Nanomedical AB (publ) får anslag av Vinnova för utvecklingen av SpagoPix Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 Spago Penser Access: Spago Nanomedical - Stärker kassan ytterligare Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-25 Spago Spago Nanomedical delårsrapport januari - mars 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-18 Spago Spago Nanomedical AB årsredovisning för 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-11 Spago Redeye: Spago Nanomedical - På rätt spår mot förbättrad (bolags)bild Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-16 Spago Förändring av antal utestående aktier och aktiekapital i Spago Nanomedical AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-05 Spago Spago Nanomedical får USA-patent för Tumorad® Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-05 Spago Spago Nanomedical to be granted US patent for Tumorad® Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-01 Spago Spago Nanomedical riktar nyemission om 8,7 MSEK till HealthInvest Small& MicroCap Fund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-15 Spago Penser Access: Spago Nanomedical - Tidsplanen ligger fast för SpagoPix Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-14 Spago Spago Nanomedical bokslutskommuniké januari - december 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-20 Spago Spago Nanomedical AB avslutar likviditetsgaranti Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-05 Spago SpagoNanomedical select ChemConnection for SpagoPix production to supply clinicaltrials Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-05 Spago Spago Nanomedical väljer ChemConnection för SpagoPix produktion inför kliniska studier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-22 Spago Spago Nanomedical presenterar på Redeye Life Science Seminar 24 november 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-20 Spago Förändring av antal utestående aktier och aktiekapital efter företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-16 Spago Sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-09 Spago Penser Access: Spago Nanomedical - Prekliniska programmet fortlöper enligt plan Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-08 Spago Spago Nanomedical delårsrapport januari - september 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-24 Spago Företrädesemissionen i Spago Nanomedical AB (publ) övertecknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-04 Spago Idag inleds teckningstiden i Spago Nanomedicals företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-26 Spago Spago Nanomedical offentliggör prospekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-22 Spago Kommuniké från bolagsstämma i Spago Nanomedical AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-28 Spago Penser Access: Spago Nanomedical - Tar in nytt kapital - potentialen kvarstår Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-25 Spago Spago Nanomedical delårsrapport januari-juni 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-22 Spago Kallelse till extra bolagsstämma i Spago Nanomedical AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-22 Spago Styrelsen i Spago Nanomedical AB (publ) beslutar om företrädesemission inför kliniska studier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-21 Spago Inbjudan till presentation av Spago Nanomedicals halvårsrapport Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-08 Spago Spago Nanomedical tecknar avtal med Charles River Laboratories för prekliniska studier av SpagoPix Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-08 Spago Spago Nanomedical and Charles River Laboratories announce agreement forpreclinical studies of SpagoPix Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-23 Spago Redeye: Spago Nanomedical på väg mot kliniska studier Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-18 Spago Kommuniké från årsstämma i Spago Nanomedical AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-12 Spago Penser Access: Spago Nanomedical - Nya redskap i kampen mot cancer Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-26 Spago Spago Nanomedical delårsrapport januari-mars 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-20 Spago Spago Nanomedical AB årsredovisning 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-11 Spago Kallelse till årsstämma i Spago Nanomedical AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-22 Spago Anna Sundlöv nominated to the board of directors in Spago Nanomedical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-22 Spago Anna Sundlöv föreslås till styrelsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-13 Spago Kommentar till att EMA-kommitté vill dra in flera MR-kontrastmedel Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-17 Spago Promising results in toxicological pilot studies with SpagoPix Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-17 Spago SpagoPix visar lovande resultat i toxikologiska pilotstudier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-14 Spago Spago Nanomedical AB bokslutskommuniké januari - december 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-25 Spago SpagoPix produktpatent godkänt i Japan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-25 Spago SpagoPix product patent approved in Japan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

14 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
25 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
16 May 2018 | Årsstämma 2017
17 May 2018 | Årligutdelning
27 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
8 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
30 Jan 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
8 May 2019 | Årsstämma 2018
9 May 2019 | Årligutdelning
22 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
13 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
13 Nov 2019 | Extrastämma 2019
30 Jan 2020 | Bokslutskommuniké 2019
29 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
28 May 2020 | Årsstämma 2019
29 May 2020 | Årligutdelning

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner