Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2024-04-17 Penser Future by Carnegie Penser Future by Carnegie: Sileon - Tecknar sitt första avtal med en bank Pressreleaser Visa Stäng
2024-04-15 Sileon Sileon AB: SILEON INGÅR AVTAL MED MEXIKANSKA BANKEN BANKAOOL Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-15 Sileon Sileon AB: SILEON SIGN AGREEMENT WITH MEXICAN BANK BANKAOOL Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-28 Sileon Sileon AB: SILEON PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-20 Sileon Sileon AB: NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING IN SILEON AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-20 Sileon Sileon AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SILEON AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-19 Penser Future by Carnegie Penser Future by Carnegie: Sileon - Uppförhandlat befintliga avtal och minskar kostnaderna Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-16 Sileon Sileon AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI - DECEMBER 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 16 Feb 2024 | Sileon

Sileon AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI – DECEMBER 2023

Siffror avser koncernen om inget annat anges. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2022 om inget annat anges.

FJÄRDE KVARTALET 2023

  • Intäkterna uppgick till 9,5 MSEK (17,1).
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -8,5 MSEK (-4,8).
  • Resultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -14,2 MSEK (-10,0).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -14,5 MSEK (-10,0).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,29 (-0,31).

VÄSENTLIG HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 2023

  • Sileon offentliggör slutligt utfall i företrädesemission

  • Företrädesemissionen har registrerats och handel med BTA upphör

  • Sileon byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)

  • Nytt kundavtal etablerar Sileons BNPL SaaS-plattform i utvecklingsländer

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut

VD-KOMMENTAR

Sileon anpassas

Sileons card-linked BNPL-produkt vinner gehör hos kortutgivare internationellt och våra dialoger med ett flertal större europeiska banker avancerar, men det tar längre tid än förutsatt. Sileon anpassas nu till en större grad av uthållighet i relation till kundgruppens längre beslutsprocesser.

Skiftar investeringstaktik

Sileon har, delvis finansierat av Visa, de senaste åren utvecklat en BNPL SaaS-plattform drivet av behovet hos kortutgivare att snabbt erbjuda BNPL på utställda kort och därigenom undvika att förlora marknadsandelar till bolag som Klarna, Afterpay och Affirm. Detta har gett bolaget en kickstart och möjlighet att ta en position som ett av tre ledande företag inom card-linked BNPL – i världen. Sileon är nu ledande i en nisch inom en bransch som analytiker säger kommer växa över 10x under de kommande 5 åren.

Vi har nu plattformen redo att användas av kortutgivande banker och det är därför logiskt, men också nödvändigt, att ändra taktik i hur bolaget investerar. Vidare utveckling av lösningsmoduler kommer att vara kundstyrd. Konsekvensen av detta är att Sileon reducerar personal primärt inom tech, vilket förbättrar bolagets kassaflöde med ca 1,2 MSEK per månad när förändringen blir fullt implementerad under kvartal två.

Sileon underlättar för banker

Sileon strävar kontinuerligt för att minska komplexiteten för banker att erbjuda transaktionsbaserad BNPL till sina konsumenter. Majoriteten av de ca 100 banker som vi haft dialog med under det senaste året är imponerade av Sileons produkt och på vilket sätt BNPL, med hjälp av vår teknologi, kan erbjudas till deras konsumenter. Detta har nu lett till ett ökat tryck på bankernas befintliga plattformsleverantörer om att erbjuda liknande funktionalitet. Card-linked BNPL är inte kärnverksamhet för dessa plattformar vilket föranleder att ett flertal nu vänder sig till Sileon.

Vi ser potentiella tekniska samarbeten med bankers befintliga tekniska plattformar som strategiska givet att det ytterligare underlättar för banker att erbjuda card-linked BNPL, vilket i sin tur leder till snabbare beslutsprocesser.

Slutligt steg i transformationen

Det förbättrade kassaflödet som kommunicerades i Q3 rapporten har fördröjts ett kvartal. Detta till förmån för nödvändiga investeringar i BNPL SaaS-plattformen som nu möjliggör att vi kan skifta till kundstyrda investeringar. Personalreduktion, prisjustering av befintliga kontrakt som innebär en förbättrad bruttomarginal om 3,5 MSEK per kvartal i första halvåret, samt en stegvis upptrappning av OKQ8 transaktioner ger Sileon uthållighet i relation till våra SaaS kunders längre beslutsprocesser, och tar bolaget hela vägen till positivt kassaflöde och EBITDA Q2 2024.

Som tidigare kommunicerat har icke-strategiska kunder inom området Payments avslutats under 2023. Sileon är därmed redo att ytterligare renodlas som internationell SaaS-leverantör inom BNPL. Bolaget överväger därför att under första halvåret avyttra funktionen Payments och Processing. Denna funktion passar bra för ett nordiskt finansiellt institut som omgående vill etablera egen BNPL och kreditgivning inom e-handel eller i butik.

We enable your card-linked BNPL

David Larsson

Februari 2024

För mer information, vänligen kontakta:
 

David Larsson, VD, Sileon AB
E-post: david.larsson@sileon.com
Telefon: +46 725 502 306

Informationen är sådan information som Sileon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande den 16 Februari 2024 kl. 07.00 CET.

Om Sileon

Sileon AB (publ) är ett globalt fintech-bolag som erbjuder en innovativ kortbaserad Buy Now Pay Later (BNPL) SaaS-funktionalitet till banker, kortutgivare och fintechs. Med Sileons BNPL-produkt kan kunder addera BNPL till sin befintliga kredit- eller betalkortsbas och driva sin B2B- eller B2C BNPL-verksamhet internt. Sileon verkar på en snabbväxande internationell marknad med en uppskattad transaktionsvolym på 680 miljarder USD globalt år 2025. Sileon är noterade på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 50 anställda på sitt huvudkontor i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

2024-02-16 Sileon Sileon AB: INTERIM REPORT, JANUARY - DECEMBER 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-04 Sileon Sileon AB: Nytt kundavtal etablerar Sileons BNPL SaaS-plattform i utvecklingsländer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-04 Sileon Sileon AB: New customer agreement establishes Sileon's BNPL SaaS platform in emerging markets Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-30 Sileon Sileon AB: Sileon changes Certified Adviser to Carnegie Investment Bank AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-30 Sileon Sileon AB: Sileon byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-20 Penser Future Penser Future: Fortsätter att utvecklas operativt bra - Sileon Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-17 Sileon Sileon AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-17 Sileon Sileon AB: INTERIM REPORT, JANUARY - SEPTEMBER 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-13 Sileon Sileon AB: The rights issue has been registered and trading in Paid Subscribed Shares ceases Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-13 Sileon Sileon AB: Företrädesemissionen har registrerats och handel med BTA upphör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-04 Sileon Sileon AB: Sileon offentliggör slutligt utfall i företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-04 Sileon Sileon AB: Sileon announces final outcome in Rights Issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-02 Sileon Sileon AB: Sileon offentliggör preliminärt utfall i företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-02 Sileon Sileon AB: Sileon Announces Preliminary Outcome in Rights Issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-13 Sileon Sileon AB: Sileon offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-13 Sileon Sileon AB: Sileon publishes prospectus in connection with the upcoming rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-12 Sileon Sileon AB: Sileon utökar produktsortimentet och lanserar ett Trial Account för self-onboarding Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-12 Sileon Sileon AB: Sileon expands product line and opens a Trial Account for self-onboarding Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-07 Sileon Sileon AB: Sileon beslutar om fullt säkerställd företrädesemission om cirka 33,8 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-07 Sileon Sileon AB: Sileon resolves on a fully secured rights issue of approximately SEK 33.8 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-25 Sileon Sileon AB: Sileon publishes revised financial targets Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-25 Sileon Sileon AB: Sileon offentliggör reviderade finansiella mål Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-18 Penser Future Penser Future: Ett kvartal fyllt med nyheter och utveckling - Sileon Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-17 Sileon Sileon AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-17 Sileon Sileon AB: INTERIM REPORT, JANUARY - JUNE 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-28 Penser Future Penser Future: Lanseringen av Solutions underlättar försäljningsarbetet - Sileon Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-27 Sileon Sileon AB: Sileon launches BNPL Solution module ahead of schedule Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-27 Sileon Sileon AB: Sileon lanserar BNPL-funktionalitetsmodul tidigare än planerat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-21 Penser Future Penser Future: Tekniken är nu live på OKQ8-stationer - Sileon Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-20 Sileon Sileon AB: Sileon's BNPL technology is now live at OKQ8's stations Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-20 Sileon Sileon AB: Sileons BNPL-teknik är nu live på OKQ8s stationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-12 Penser Future Penser Future: Tecknar avtal med Sipay, en stor spansk betaltjänstleverantör - Sileon Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-09 Sileon Sileon AB: Sileon tecknar avtal med spanska Sipay för att lansera BNPL i Spanien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-08 Penser Future Penser Future: Gynnas av omställningen till mer digitala betalsätt - Sileon Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-26 Sileon Sileon AB: Styrelseledamöterna Linus Singelman och Jenny Karlsson köper optioner i Sileon Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-26 Sileon Sileon AB: Board members Linus Singelman and Jenny Karlsson buy options in Sileon Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-03 Penser Future Penser Future: Utvecklingen går snabbare än väntat - Sileon Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-02 Sileon Bulletin from Annual General Meeting in Sileon AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 Sileon Kommuniké från årsstämma i Sileon AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 Penser Future Penser Future: Ingår partnerskap med ledande aktör inom riskbedömning - Sileon Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-02 Sileon Sileon AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 Sileon Sileon AB: INTERIM REPORT, JANUARY-MARCH 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Sileon Sileon AB: Sileon enters partnership with Provenir Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Sileon Sileon AB: Sileon ingår partnerskap med Provenir Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 Penser Future Penser Future: Intervju med Sileon - Erik Penser Bank - 26 april 2023 Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

23 Apr 2024 | Årsstämma 2023
23 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 Apr 2024 | Årligutdelning