Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-07-01 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Senzime AB (publ.) Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-20 Senzime Senzime expands its commercial capability in the U.S Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-20 Senzime Senzime utökar sin kommersiella kapacitet i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 20 Apr 2021 | Senzime

Senzime utökar sin kommersiella kapacitet i USA

[image]  

I USA har Senzimes egen säljstyrka nu vunnit ett antal viktiga affärer och i dagsläget har man många pågående utvärderingar på såväl stora universitetssjukhus som mindre och medelstora sjukhus. Utvärderingarna är ofta det sista steget i säljprocessen innan beslut om order tas.

För att tillvarata de möjligheter behovet av adekvat narkosmonitorering innebär utökar nu Senzime sin kommersiella kapacitet på den amerikanska marknaden genom ytterligare rekryteringar av egna säljare samt genom att ingå distributionsavtal med Mercury Medical för vissa regioner. Härigenom utökas kontaktytan gentemot sjukhusen ytterligare. Mercury är en ledande aktör i USA när det gäller att tillhandahålla teknik i framkant inom anestesiområdet – en filosofi som ligger helt i linje med Senzime och TetraGraph.

”Försäljningssamarbetet med Mercury Medical är en perfekt matchning för båda organisationerna eftersom TetraGraph är ett utmärkt komplement till den nuvarande Mercury-portföljen med avancerad anestesiteknik. Senzime och Mercury är enade i sitt engagemang för ökad patientsäkerhet”, säger Pia Renaudin, VD för Senzime.

”TetraGraph är en överlägsen lösning för att förbättra resultaten för patienter som får narkos i hela USA. Som företag har Mercury Medical stor erfarenhet av att introducera innovativa medicintekniska produkter på marknaden. TetraGraph är just en sådan produkt. Vi är mycket glada över att samarbeta med Senzime för att främja säkerheten på det kirurgiska området”, säger Dr. John Gargaro, VD och koncernchef på Mercury Medical.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: +46 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 15 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se,är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Om Mercury Medical

I över 55 år har sjukhusen förlitat sig på Mercury Medical för att snabbt svara på kliniska behov med lösningar som effektivt förbättrar patientresultaten. Som global tillverkare och distributör tillhandahåller företaget innovativa produkter inom anestesi-, ventilation-, neonatal- och akutmarknader. Mercury Medicals högkvalitativa standarder inkluderar ISO 13485 och ISO 9001-certifieringar. Mercury Medical har omkring 250 medarbetare. www.mercurymed.com

2021-04-19 Senzime Senzimes årsredovisning för 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-19 Senzime Senzime Annual Report 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-12 Senzime Kallelse till årsstämma i Senzime AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-12 Senzime Notice of annual general meeting in Senzime AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-05 Senzime Kommuniké från extra bolagsstämma i Senzime AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-05 Senzime Communique from extra general meeting in Senzime AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-04 Senzime Senzime: TetraSens engångssensor erhåller rätt till subvention i Sydkorea Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-26 Senzime Senzime: Bokslutskommuniké 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-26 Senzime Senzime's Year-End Report 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-19 Senzime Kallelse till extra bolagsstämma i Senzime AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-19 Senzime Notice of extra general meeting in Senzime AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-15 Senzime Senzime har beslutat ansöka om notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-14 Senzime Senzime etablerar sig i Tyskland och får första order på TetraGraph-system Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-14 Senzime Senzime establishment and first TetraGraph-system order in Germany Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

31 Aug 2022 | Extrastämma 2022
10 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3