Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-07-01 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Senzime AB (publ.) Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-20 Senzime Senzime expands its commercial capability in the U.S Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-20 Senzime Senzime utökar sin kommersiella kapacitet i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-19 Senzime Senzimes årsredovisning för 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-19 Senzime Senzime Annual Report 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-12 Senzime Kallelse till årsstämma i Senzime AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-12 Senzime Notice of annual general meeting in Senzime AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-05 Senzime Kommuniké från extra bolagsstämma i Senzime AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-05 Senzime Communique from extra general meeting in Senzime AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-04 Senzime Senzime: TetraSens engångssensor erhåller rätt till subvention i Sydkorea Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 4 Mar 2021 | Senzime

Senzime: TetraSens engångssensor erhåller rätt till subvention i Sydkorea

[image]

I Sydkorea finns över 3 000 sjukhus och i landet utförs årligen omkring 700 000 operationer där narkos sker med hjälp av muskelavslappnande läkemedel.

”Detta är ett stort steg för ökad patientsäkerhet och ett erkännande av behovet av att övervaka patienter när muskelavslappnande medel används. Sydkorea är ett föregångsland när det gäller att minimera komplikationer inom detta område och vi följer utvecklingen på området i andra länder noggrant”, säger Pia Renaudin, VD för Senzime.

Subvention av engångssensorer är ett viktigt steg för att öka användningen av monitorering när muskelrelaxerande läkemedel används och ligger i linje med andra viktiga initiativ som till exempel European Society of Anesthesia and Intensive Care, ESAIC’s, arbetsgrupp som arbetar med att ta fram riktlinjer för arbete med neuromuskulär blockad[1].

TetraGraph är ett unikt digitalt system som mäter förekomsten och djupet av neuromuskulär blockad för att läkaren ska kunna avgöra korrekt dosering av läkemedel samt bedöma när patienten är redo att andas på egen hand utan risk för komplikationer. Förutom i Sydkorea har Senzime inlett försäljning av TetraGraph i Japan, Australien, Europa och USA.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: +46 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 15 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se,är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

 

[1] https://www.esaic.org/uploads/2020/06/template-for-website-neuromuscular-blockade-radmilo-comments.pdf
 

2021-02-26 Senzime Senzime: Bokslutskommuniké 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-26 Senzime Senzime's Year-End Report 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-19 Senzime Kallelse till extra bolagsstämma i Senzime AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-19 Senzime Notice of extra general meeting in Senzime AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-15 Senzime Senzime har beslutat ansöka om notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-14 Senzime Senzime etablerar sig i Tyskland och får första order på TetraGraph-system Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-14 Senzime Senzime establishment and first TetraGraph-system order in Germany Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

31 Aug 2022 | Extrastämma 2022
10 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3