Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-07-01 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Senzime AB (publ.) Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-20 Senzime Senzime expands its commercial capability in the U.S Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-20 Senzime Senzime utökar sin kommersiella kapacitet i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-19 Senzime Senzimes årsredovisning för 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-19 Senzime Senzime Annual Report 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-12 Senzime Kallelse till årsstämma i Senzime AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-12 Senzime Notice of annual general meeting in Senzime AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-05 Senzime Kommuniké från extra bolagsstämma i Senzime AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 5 Mar 2021 | Senzime

Kommuniké från extra bolagsstämma i Senzime AB (publ)

Val av ny styrelseledamot

Bolagsstämman valde Eva Walde till ny styrelseledamot.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, VD för Senzime

Tel: +46 708 13 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

————

Uppsala den 5 mars 2021

Senzime AB (publ)

Styrelsen

Om SenzimeSenzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se,är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Kommuniké från extra bolagsstämma Senzime AB 2021-03-05 ( https://mb.cision.com/Public/11572/3301140/943ec75a91bd1201.pdf )

2021-03-05 Senzime Communique from extra general meeting in Senzime AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-04 Senzime Senzime: TetraSens engångssensor erhåller rätt till subvention i Sydkorea Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-26 Senzime Senzime: Bokslutskommuniké 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-26 Senzime Senzime's Year-End Report 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-19 Senzime Kallelse till extra bolagsstämma i Senzime AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-19 Senzime Notice of extra general meeting in Senzime AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-15 Senzime Senzime har beslutat ansöka om notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-14 Senzime Senzime etablerar sig i Tyskland och får första order på TetraGraph-system Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-14 Senzime Senzime establishment and first TetraGraph-system order in Germany Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

31 Aug 2022 | Extrastämma 2022
10 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3