Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-11-30 Sensys Gatso Group Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso Australia erhåller kontraktsförlängning av underhållstjänster för trafiksäkerhetssystem från delstaten Victoria, värd 21 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-21 Penser Access Penser Access: Intervju med Sensys Gatso Group - Erik Penser Bank - 21 november 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-17 Penser Access Penser Access: Acceleration av tillväxten i orderingång, försäljning och resultat - Sensys Gatso Group Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 17 Nov 2023 | Sensys Gatso Group

Penser Access: Acceleration av tillväxten i orderingång, försäljning och resultat – Sensys Gatso Group

Starkt resultat på alla fronter
Sensys Gatso levererade en stark rapport på alla fronter. Orderingången växte med 174% drivet av USA, Mellanöstern och Holland. Omsättningen ökade med 65% drivet av en hög systemförsäljning där leveranser mot ett stort kontrakt i Mellanöstern återupptogs. EBITDA på 19,2 mkr förbättrades från Q3’22 (6,4mkr) och var oförändrat q/q, i det normalt säsongsmässigt svaga tredje kvartalet. Kassaflödet var negativt då bolaget har investerat i nya plattformar och utrustning samt byggt upp rörelsekapital för att hantera den kraftiga orderingången på senare tid. Härifrån bör kassaflödet förbättras i takt med att utleveranserna ökar och anpassningsinvesteringarna normaliseras.

Förberedelsefasen går mot sitt slut och goda förutsättningar för återkommande intäkter
Bolaget har varit inne i en tung investeringsfas, som nu går mot sitt slut. Den första prototypen har levererats till Trafikverket, och serieleveranser ligger nu några månader bort. Samtidigt ökar efterfrågan på TRaaS-tjänster i USA där federala program stödjer fartkontroller framför allt runt skolor. Även i vissa delstater som Florida börjar nu fartkontroll bli alltmer politiskt gångbart. På utvecklingsmarknader finns en stor öppenhet för TRaaS-modellen, samtidigt som tidigare utrustningsleveranser till Mellanöstern ökar potentialen för återkommande serviceintäkter.
 
Oförändrade prognoser och motiverat värde
Rapporten var i linje med vårt scenario för helåret 2023. Vi lämnar därmed våra prognoser och motiverat värde oförändrade. Givet den starka orderingången på senare tid ser potentialen för stark vinsttillväxt betydande ut, vilket talar för att bolaget kommer att kunna nå sin långsiktiga målsättning om 1 mdkr i försäljning och en EBITDA-marginal på minst 15% 2025. Resultatet har varit svagt under en period på grund av kostnader för anpassningar och investeringar i programvara och personal. 2023e, som därmed får ses som ett mellanår, är snart historia och aktien handlas enligt våra prognoser på attraktiva multiplar. Hållbarhetsaspekten enligt FN:s mål är betydande och indikatorer som 12M rullande EBITDA vänder nu upp efter en period av svaghet.
 
Läs den fullständiga analysen, publicerad 17-11-2023 kl. 08:33: https://docs.penser.se/research/5062-C/sensys_q3_23.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/ 

2023-11-17 Redeye Redeye: Sensys Gatso - Underestimated potential in the USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-16 Sensys Gatso Group Sensys Gatso Group AB: Delårsrapport januari - september 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-09 Sensys Gatso Group Sensys Gatso Group AB: Inbjudan till presentation av Sensys Gatsos finansiella rapport för tredje kvartalet 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-02 Sensys Gatso Group Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso höjer intäktsförväntningarna från upphandlingskontraktet i Nederländerna från 250 miljoner kronor till 400 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-18 Penser Access Penser Access: Stabil rapport med goda TRaaS-intäkter - Sensys Gatso Group Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-18 Redeye Redeye: Sensys Gatso - Upcoming Earnings Momentum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-17 Sensys Gatso Group Sensys Gatso Group AB: Halvårsrapport januari - juni 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-10 Sensys Gatso Group Sensys Gatso Group AB: Inbjudan till presentation av Sensys Gatsos rapport för andra kvartalet och första halvåret 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-31 Sensys Gatso Group Sensys Gatso Group AB: Antal aktier och röster i Sensys Gatso Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-17 Sensys Gatso Group Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso erhåller order från Nordafrika värd 8,7 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-11 Sensys Gatso Group Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso erhåller sjuårigt TRaaS-kontrakt för trafiksäkerhet i Bensalem värt 22 miljoner kronor, utökar sitt avtryck i Pennsylvania Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-03 Sensys Gatso Group Sensys Gatso Group AB: Nyemission i Sensys Gatso Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-30 Sensys Gatso Group Sensys Gatso Group AB: Antal aktier och röster i Sensys Gatso Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-20 Sensys Gatso Group Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso Group har tecknat ett nytt facilitetsavtal på 100 MSEK med Rabobank Nederländerna för finansiering av USA:s tillväxtplan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-19 Penser Access Penser Access: Uppdaterade prognoser och nytt motiverat värde efter 2023 guidning och omvänd split - Sensys Gatso Group Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-13 Sensys Gatso Group Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso genomför kommersiell strategi - meddelar finansiell vägledning för 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-12 Sensys Gatso Group Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso signerade 5-årigt upphandlingsavtal i Mellanöstern för system för övervakning av hastighet och rödljus, värd 152 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 Sensys Gatso Group Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso Group offentliggör tidplan för sammanläggning av aktier och byte av ticker Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-08 Sensys Gatso Group Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso Australia erhåller order på Trafikövervakning som tjänst (TRaaS) för utbyggnad av tjänster i Tasmanien till ett värde av 26 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-30 Sensys Gatso Group Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso erhåller sjuårigt TRaaS-kontrakt för rödljusövervakning från Warrington Township, Pennsylvania USA, värt 26 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-24 Sensys Gatso Group Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso erhåller femårigt TRaaS-kontrakt för rödljus- och hastighetsövervakning från Marion, Iowa USA, värt 44 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-19 Sensys Gatso Group Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso erhåller order från Ajman för leverans av system för rödljusövervakning, värd 5,4 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-15 Sensys Gatso Group Årsstämma i Sensys Gatso Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 Redeye Redeye: Sensys Gatso - Temporary Weakness to Turn to Strength in Late 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 Penser Access Penser Access: Högre i kostnader för att klara tillväxt och vinterväder tynger i närtid - Sensys Gatso Group Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-26 Sensys Gatso Group Sensys Gatso Group AB: Delårsrapport januari-mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-20 Sensys Gatso Group Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso erhåller femårigt TRaaS-kontrakt för trafiksäkerhet i Webster City värt 7 miljoner kronor, utökar sitt avtryck i Iowa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-19 Sensys Gatso Group Sensys Gatso Group AB: Inbjudan till presentation av Sensys Gatsos rapport för första kvartalet 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-17 Sensys Gatso Group Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso Group publicerar årsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-14 Sensys Gatso Group Sensys Gatso Group AB: Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Sensys Gatso Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-12 Sensys Gatso Group Kallelse till årsstämma i Sensys Gatso Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-12 Sensys Gatso Group Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso avser att föreslå årsstämman 2023 omvänd aktiesplit 80:1 för att locka fler internationella investerare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-05 Sensys Gatso Group Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso erhåller order från Thailand för leverans av trafiksäkerhetssystem värd 5,6 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-22 Sensys Gatso Group Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso erhåller order från Ecuador för leverans av övervakningssystem, värd 7,4 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-21 Sensys Gatso Group Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso erhåller sjuårigt TRaaS-kontrakt värderat till 13 miljoner kronor för hastighetsövervakning i skolzoner i Parma Heights, OH Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-20 Sensys Gatso Group Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso erhåller femårig förlängning av TRaaS-kontrakt till ett värde av 10 miljoner kronor för rödljusövervakning i Homewood, Illinois Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-27 Redeye Redeye: Sensys Gatso - Strong Momentum Into 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Penser Access Penser Access: Urstark orderingång och marginalförbättring i Operatörstjänster - Sensys Gatso Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-23 Sensys Gatso Group Sensys Gatso Group AB: Bokslutskommuniké Oktober - december 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-16 Sensys Gatso Group Sensys Gatso Group AB: Inbjudan till presentation av Sensys Gatsos rapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-27 Sensys Gatso Group Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso Netherlands erhåller 3-årigt TRaaS service- och underhållskontrakt i Lettland, värt 10 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-26 Sensys Gatso Group Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso erhåller femårigt TRaaS-kontrakt för trafiksäkerhet i Fort Dodge, IA, värderat till cirka 12 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Sensys Gatso Group Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso signerar, via sin 40% joint venture-andel i NTMEL, ett 11-årigt TRaaS-kontrakt med Ghanas regering som uppskattas till 800 miljoner SEK i intäkter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-22 Sensys Gatso Group Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso erhåller sjuårigt TRaaS-kontrakt värderat till cirka 120 miljoner kronor för rödljus- och hastighetsövervakning vid skolzoner i Pawtucket, Rhode Island Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023