Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-11-24 ChemoTech Scandinavian ChemoTech deltar vid den fysiska signeringen och genomför utbildning på det nyligen initierade Centre of Excellence "CoE" i Indien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 24 Nov 2021 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech deltar vid den fysiska signeringen och genomför utbildning på det nyligen initierade Centre of Excellence ”CoE” i Indien

Mohan Frick, vår internationella applikationsspecialist Gayahtri Iyer samt representanter från Indiska Business Sweden var på plats under signeringsceremonin. Igår genomförde Bolagets applikationsspecialist utbildning och certifiering av fem läkare inom områdena kirurgi, medicinsk onkologi och radiologi på AIIMS Jodhpur. Detta är de första läkarna som blir certifierade i TSE på ett statligt sjukhus i Indien.

Patienterna som blev behandlade under utbildningen led av cancer där bedömningen gjorts att standardbehandlingar inte kommer vara framgångsrika. Detta markerar nu starten av det CoE som förväntas påbörja sina första studier i syfte att etablera kliniska data för TSE-behandlingens effekt. Behandlingarna som genomfördes var ej del av någon studie.

 ”Det har varit en lång process som både Bolaget och läkarna har sett fram emot att nå i mål med. Även om det nu kan ta kan ta lång tid att få klartecken ifrån den Etiska Kommitteen känns det som att vi redan idag nått en viktig milstolpe som på sikt kan skapa helt nya möjligheter för TSE och de patienter som vi kommer behandla.”  – säger Mohan Frick, CEO för Scandinavian ChemoTech

”We are happy to initiate the collaboration with the training on Tumour Specific Electroporation that is conducted this week. We are looking forward to conduct clinical research to evaluate the impact of this technology on the patient outcomes after it gets all the required clearances from the Ethical Committee.”- säger Dr. Sanjeev Misra, Director, AIIMS Jodhpur

2021-11-24 ChemoTech Scandinavian ChemoTech participates in the physical signing and conducts training at the newly initiated Centre of Excellence "CoE" in India Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-16 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs dotterbolag Vetiqure AB har initierat TSE-behandlingar på häst Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-16 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's subsidiary Vetiqure AB has initiated TSE treatments on horses Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-15 ChemoTech Styrelseledamot köper ytterligare aktier i Scandinavian ChemoTech AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-15 ChemoTech Board member buys additional shares in Scandinavian ChemoTech AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-11 ChemoTech Scandinavian ChemoTech signs agreement with AIIMS Jodhpur, to establish a Centre of Excellence (CoE) as part of the India Sweden Healthcare Innovation Centre Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-11 ChemoTech Scandinavian ChemoTech tecknar avtal med AIIMS Jodhpur om att etablera ett Centre of Excellence (CoE) som en del av India Sweden Healthcare Innovation Centre Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-11 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB (publ) Interim report Q3 January - September 2021 - Executive Summary of the third quarter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-02 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB publicerar delårsrapport för januari-september 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-01 ChemoTech Scandinavian ChemoTech bjuder in till en presentation av kvartalsrapporten och efterföljande frågestund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-25 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's subsidiary Vetiqure has received a preliminary positive treatment result Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-25 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs dotterbolag Vetiqure har fått preliminärt positivt behandlingsresultat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-25 ChemoTech Scandinavian ChemoTech har säkrat CE-märkta elektroder för djupt sittande tumörer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-25 ChemoTech Scandinavian ChemoTech has secured CE-marked electrodes for deep-seated tumours Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-22 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs COO avslutar sitt uppdrag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-22 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's COO completes his assignment Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-15 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs dotterbolag Vetiqure skriver avtal med Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-15 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's subsidiary Vetiqure signs agreement with Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-07 ChemoTech Scandinavian ChemoTech and its subsidiary Vetiqure has, in the wake of gradually lowered restrictions, taken the opportunity to show their potential at physical trade shows Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-07 ChemoTech Scandinavian ChemoTech och dess dotterbolag Vetiqure har i kölvattnet av successivt sänkta restriktioner tagit tillfället i akt att visa sin potential på fysiska mässor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-27 ChemoTech ChemoTech: Professor em. Bertil RR Perssons bok uttagen till årets digitala bokmässa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-24 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's subsidiary Vetiqure participates in its first veterinarian conference in the US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-24 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs dotterbolag Vetiqure deltar i sin första amerikanska veterinärkonferens Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-06 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB genomför ytterligare en riktad nyemission och tillförs cirka 2,5 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-06 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB is carrying out another directed new share issue and will receive approximately MSEK 2.5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-03 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs dotterbolag Vetiqure AB inleder sin marknadsföring i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-03 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's subsidiary Vetiqure AB begins its marketing in the US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-03 ChemoTech Scandinavian ChemoTech genomför en riktad nyemission och tillförs cirka 18 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-03 ChemoTech Scandinavian ChemoTech is carrying out a directed new share issue and will receive approximately MSEK 18 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-25 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB (publ) Interim report Q1 January - June 2021 - Executive Summary of the second quarter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-17 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB publicerar delårsrapport för januari-juni 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-13 ChemoTech Scandinavian ChemoTech deltar vid European Oncology Convention 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-16 ChemoTech Board member buys additional shares in Scandinavian ChemoTech AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-16 ChemoTech Styrelseledamot köper ytterligare aktier i Scandinavian ChemoTech AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-08 ChemoTech Scandinavian ChemoTech startar en förstudie i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-08 ChemoTech Scandinavian ChemoTech starts a feasibility study in the USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-29 ChemoTech Styrelseledamot köper ytterligare aktier i Scandinavian ChemoTech AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-29 ChemoTech Board member buys additional shares in Scandinavian ChemoTech AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-17 ChemoTech Scandinavian ChemoTech erhåller godkännande från europeiska patentverket Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-17 ChemoTech Scandinavian ChemoTech receives approval from the European Patent Office Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-08 ChemoTech Scandinavian ChemoTech ökar värdet på sin orderbok Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-08 ChemoTech Styrelseledamot köper ytterligare aktier i Scandinavian ChemoTech AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-08 ChemoTech Board member buys additional shares in Scandinavian ChemoTech AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-08 ChemoTech Scandinavian ChemoTech presenterar på Småbolagsdagarna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-03 ChemoTech Board members buys additional shares in Scandinavian ChemoTech AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-03 ChemoTech Styrelseledamöter köper ytterligare aktier i Scandinavian ChemoTech AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-31 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB växlar upp efter en framgångsrik CE-märkning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-31 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB is gearing up after a successful CE marking Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-26 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB has received approval for the CE marking Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-26 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB har fått godkännande för CE-märkning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-25 ChemoTech Scandinavian ChemoTech fortsatt positiva till CE märkning trots uteblivet svar före deadline Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-24 ChemoTech Kommuniké från årsstämma i Scandinavian ChemoTech AB (publ) den 24 maj 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-21 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs publicerar presentation inför årsstämman som hålls den 24 maj 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-17 ChemoTech Scandinavian ChemoTech has passed the final revision of IQwave and increases its chances of CE marking before the deadline Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-17 ChemoTech Scandinavian ChemoTech har klarat slutrevisionen av IQwave och ökar sina chanser till CE märkning innan deadline Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-10 ChemoTech Analys om Scandinavian ChemoTech AB publicerad av Erik Penser Bank Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-10 ChemoTech Scandinavian ChemoTech kommer att inleda en förstudie för att undersöka möjligheten att starta ett kliniskt program med inriktning på pankreascancer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-10 ChemoTech Scandinavian ChemoTech will launch a feasibility study to investigate the possibility of starting a clinical program focusing on pancreatic cancer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-04 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB publicerar delårsrapport för januari-mars 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-03 ChemoTech Scandinavian ChemoTech publicerar 2020 års årsredovisning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-30 ChemoTech Scandinavian ChemoTech strengthens its working capital through loans of SEK 10 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-30 ChemoTech Scandinavian ChemoTech has received a date for a final revision of its CE marking Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-30 ChemoTech Scandinavian ChemoTech stärker rörelsekapitalet genom lån på 10 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-29 ChemoTech Scandinavian ChemoTech har erhållit datum för slutrevision av sin CE-märkning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-21 ChemoTech Kallelse till årsstämma i Scandinavian ChemoTech AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-20 ChemoTech Scandinavian ChemoTech tror på en framgångsrik CE-märkningsprocess Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-09 ChemoTech Scandinavian ChemoTech i final till Swecare Rising Star Awards 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-06 ChemoTech Scandinavian ChemoTech välkomnar ny kraft till ledningsgruppen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-29 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB förbereder för expansion och rekryterar en Chief Operating Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-22 ChemoTech Scandinavian ChemoTech laddar för tillväxt inom veterinärmedicin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-16 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB (publ) strengthening its position despite ongoing pandemic - Q4 report 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-11 ChemoTech Scandinavian ChemoTech fortsatt optimistiska inför CE-märkningsrevisionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-08 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB - Valberedningens förslag på styrelse inför årsstämman 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-08 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-03 ChemoTech Scandinavian ChemoTech presenterar på Erik Penser Bank bolagsdag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-26 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB lanserar sin profil på The Ecoptimist Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-25 ChemoTech Scandinavian ChemoTech lägger 2020 bakom sig och blickar framåt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-10 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB meddelar inlösen av teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 registrerat vid Bolagsverket Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-03 ChemoTech Scandinavian ChemoTech receives a final injunction from the European Patent Office Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-03 ChemoTech Scandinavian ChemoTech erhåller slutföreläggande från europeiska patentverket Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-02 ChemoTech Scandinavian ChemoTech meddelar 98 procentigt utnyttjande av teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-25 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB meddelar att dess VD, tillsammans med andra storägare, nyttjar samtliga Teckningsoptioner (TO) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-18 ChemoTech ChemoTech: Idag inleds inlösenperioden av teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-12 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs medgrundare Professor em. Bertil RR Persson har nyligen fått sin bok om elektroporation utgiven Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-11 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's CEO blir intervjuad av Erik Penser Bank Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-05 ChemoTech Scandinavian ChemoTech ingår avtal med Erik Penser Bank om bevakning av bolaget i form av uppdragsanalyser Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-05 ChemoTech Scandinavian ChemoTech enters into an agreement with Erik Penser Bank to monitor the company in the form of assignment analyses Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 May 2021 | Årsstämma 2020
25 May 2021 | Årligutdelning
17 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
2 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
8 Mar 2022 | Bokslutskommuniké 2021

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner