Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-09-19 ScandiDos ScandiDos AB Årsredovisning 2022/2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-19 ScandiDos KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-15 Penser Access Penser Access: Fortsatt starkt i Asien i Q1 - ScandiDos Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 15 Sep 2023 | ScandiDos

Penser Access: Fortsatt starkt i Asien i Q1 – ScandiDos

Stabil försäljningsmässig inledning på året
ScandiDos omsättning för Q1’23/24 uppgick till 11,7 mkr (10,4 mkr) motsvarande en tillväxt om 13%, där den valutajusterade tillväxten uppgick till 8%. Den främsta drivaren av tillväxten var ökade volymer. Geografiskt fortsatte bolaget växa i Asien och Europa, samtidigt som omsättningen i USA praktiskt taget var oförändrad y/y. ScandiDos noterar fortsatt god aktivitet i Kina, samtidigt som vissa affärsavslut i Europa försenats något, en situation som ScandiDos bedömer kommer förbättras i Q2.

Pressad bruttomarginal i Q1, men ökat lönsamhetsfokus framöver
Rörelsekostnaderna minskade 7% y/y, drivet av bland annat lägre personalkostnader y/y. Bruttomarginalen pressade dock något av den geografiska försäljningsmixen, och uppgick till 70% (80%) i Q1. Den totala effekten var dock att rörelseresultatet stärktes y/y till -5,5 mkr (-7,1 mkr) i Q1, ett kvartal som historiskt präglats av säsongsmässig lönsamhetspress. Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -5,6 mkr (-5,1 mkr). ScandiDos nämner att man under första halvåret kommer implementera besparingsåtgärder som beräknas ge fulla effekter under andra halvan av 2023/24.
 
Sammantaget något blandade signaler
Vi ser sammantaget att tillväxten är en positiv aspekt, även om bolaget mötte förhållandevis enkla jämförelsetal sett till försäljningen. Dessutom är utvecklingen i Kina och kommentarerna kring orderinflöde från Kina en attraktiv aspekt. Produktmixen och den negativa effekten på bruttomarginalen är även tongivande, även om rörelseresultatet stärktes y/y. Vi gör endast mindre justeringar av våra intäkts- och EBITDA-prognoser för 2023/24e – 2025/26e. Vi ser ett nytt motiverat värde om 3,0 – 3,1 kr per aktie (3,3 – 3,4 kr).

Läs den fullständiga analysen, publicerad 15-09-2023 kl. 08:31: https://docs.penser.se/research/3809-A/talk_q2.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/
 

2023-09-13 ScandiDos ScandiDos AB - Delårsrapport 1 maj 2023 – 31 jul 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-28 ScandiDos ScandiDos erhåller beställningar för 290 000 EUR från Kina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-28 ScandiDos ScandiDos receives orders worth €290 000 from China Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-19 Penser Access Penser Access: Historiskt starkt kvartal med dragkraft i Asien - ScandiDos Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-15 ScandiDos ScandiDos AB - Bokslutskommuniké 1 maj 2022 – 30 apr 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-13 ScandiDos ScandiDos and IBA Dosimetry deepen strategic alliance! Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-13 ScandiDos ScandiDos och IBA Dosimetry fördjupar sin strategiska allians! Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-20 Penser Access Penser Access: Omsättningen växer i Q3 - ScandiDos Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-14 ScandiDos ScandiDos erhåller order på € 263 000 från Kina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-14 ScandiDos ScandiDos receives an order worth €263 000 from China Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-08 ScandiDos ScandiDos AB - Delårsrapport 1 maj 2022 – 31 jan 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 ScandiDos ScandiDos sees growing demand for patient-specific QA in Chinese market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-09 Penser Access Penser Access: Åter till tillväxt i Q2 - ScandiDos Analyser Visa Stäng
2022-12-07 ScandiDos ScandiDos AB - Delårsrapport 1 maj 2022 – 31 okt 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-01 ScandiDos ScandiDos får en order på € 377 500 från Japan Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-01 ScandiDos ScandiDos receives an order of € 377 500 from Japan Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-17 ScandiDos KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL) Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

17 Oct 2023 | Årsstämma 2023
18 Oct 2023 | Årligutdelning
12 Dec 2023 | Kvartalsrapport 2024-Q2
13 Mar 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
18 Jun 2024 | Bokslutskommuniké 2024