Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2020-05-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Fitch affirms SBB's investment grade rating BBB- with stable outlook and assigns First-Time Short-Term `F3' rating Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Fitch bekräftar Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s investment grade rating BBB- med stabila utsikter och meddelar kort rating F3 Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden S&P Global meddelar att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden ABs kort rating är A-3 Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: S&P Global announced today that SBB has been assigned an A-3 Short-term Issuer Credit Rating Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 22 May 2020 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: S&P Global announced today that SBB has been assigned an A-3 Short-term Issuer Credit Rating

2020-05-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Förundersökning nedlagd, Ilija Batljan avskriven från utredning kring påstått insiderbrott Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Preliminary investigation withdrawn, Ilija Batljan dismissed from investigation on alleged insider dealing Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer fem fastigheter med överenskommet fastighetsvärde om 835 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has sold five properties with an agreed property value of SEK 835m Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden S&P Global placerar Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB på Credit Watch Negative Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: S&P Global places SBB on Credit Watch Negative Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Ilija Batljan released Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Ilija Batljan frigiven Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Ilija Batljan has been detained in custody on alleged insider dealing Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Ilija Batljan anhållen för påstått brott mot marknadsmissbrukslagen Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB stärker sin förvaltningsorganisation genom specialisering inom samhällsfastigheter och bostäder Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB strengthens its property management organisation through specialisation in community service properties and residentials Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells 1,259 apartments for SEK 1,500m Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar 1 259 lägenheter för 1 500 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Penser Access: SBB Q1- Stark kassa, stabila hyresintäkter Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB postpones its Capital Markets Day to 17 June 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Samhällsbyggnadsbolaget skjuter upp sin kapitalmarknadsdag till 17 juni 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Bulletin from the 2020 Annual General Meeting in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kommuniké från årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari - mars 2020: Resultat efter skatt per stamaktie A och B ökade till 0,94 kr (0,20 kr) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Interim Report January - March 2020: Profit after tax per ordinary share of class A and B increased to SEK 0.94 (0.20) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Inbjudan till presentation av Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens delårsrapport januari-mars 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Invitation to presentation of SBB's interim report for January-March 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-16 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Fitch bekräftar Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s investment grade rating BBB- med stabila utsikter Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Fitch Affirms SBB's investment grade rating BBB- with stable outlook Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB's Annual Report for 2019 is now available in English Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar bestånd av bostadsfastigheter till Kuststaden Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells a portfolio of residential properties to Kuststaden Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB's ambition to sell properties totalling SEK 11 billion during the year remains despite Nyfosa awaiting with its acquisition of SBB properties Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Ambition om försäljningar på 11 mdkr under året kvarstår trots att Nyfosa avvaktar med förvärv från SBB Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has signed new leases with a rental value of approximately SEK 314 million during the contract period Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB har tecknat nya avtal med ett hyresvärde om cirka 314 mkr under kontraktstiden Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has successfully issued a EUR 50m senior unsecured bond with a term of 20 years Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har framgångsrikt emitterat EUR 50 miljoner i en 20-årig icke säkerställd obligation Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kallelse till årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Notice of Annual General Meeting Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB publicerar årsredovisning för 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB initiates a collaboration with Stockholms Stadsmission to help mitigate the consequences of the COVID-19 crisis Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB inleder samarbete med Stockholms Stadsmission för att bidra att mildra konsekvenserna av COVID-19 Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells a property to Alecta for SEK 460m Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer fastighet till Alecta för 460 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has bought back bonds in both SBB and Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har återköpt obligationer i både SBB och Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-13 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Inbjudan till Samhällsbyggnadsbolagets kapitalmarknadsdag 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Invitation to SBB's capital markets day 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Change in number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Förändring i antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has decided on an issue of B-shares as consideration when acquiring Hemfosa common shares Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har beslutat om emission av B-aktier som vederlag vid förvärv av stamaktier i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ny storägare i SSM Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB new major owner in SSM Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Penser Access: SBB - Realiserar synergier i rekordfart Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB presenterar Vision 2030: 100 procent klimatneutrala Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB presents Vision 2030: 100 percent climate neutral Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Bokslutskommuniké 2019: årets resultat 2,97 kr per stamaktie A och B, utdelningen föreslås höjas med 140 procent Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Year-end Report 2019: Earnings per share SEK 2.97, dividend is proposed to increase by 140 percent Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Inbjudan till presentation av Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens bokslutskommuniké 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Invitation to presentation of SBB's year-end report 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB håller kapitalmarknadsdag den 13 maj 2020 i Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB to arrange Capital Markets Day on 13 May 2020 in Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB in first acquisition with a Danish municipality Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB gör första kommunaffären i Danmark Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has successfully issued a EUR 750m senior unsecured bond Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har framgångsrikt emitterat en icke säkerställd obligation om EUR 750m Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-06 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB elects to repay a total of SEK 10 billion in secured bank debt as part of its ambition to achieve a BBB+ rating - financial costs decrease by SEK 170 million Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB väljer att återbetala totalt 10 mdkr i säkerställd bankskuld som del i sin ambition att uppnå en BBB+ rating - finansiella kostnader minskar med 170 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-04 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-04 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Förändring i antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Change in number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB innehar efter erbjudandets genomförande 93,5 procent av aktierna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB innehar efter erbjudandets genomförande 93,5 procent av aktierna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB controls 93.5 percent of the shares in Hemfosa following the offer Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB controls 93.5 percent of the shares in Hemfosa following the offer Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Global Property Research har inkluderat Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s B-aktie i GPR 250-index per 23 januari 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Global Property Research has included SBB - Class B to the GPR 250 Index as per 23 January 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has successfully issued a EUR 500m perpetual bond with a fixed coupon of 2.624% Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har framgångsrikt emitterat en evig hybridobligation om EUR 500m med en fast kupong på 2,624% Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB elects to repay additional SEK 3.9 billion in secured bank debt as part of its ambition to achieve a BBB+ rating - financial costs decrease by SEK 88 million Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB väljer att återbetala ytterligare 3,9 mdkr i säkerställd bankskuld som del i sin ambition att uppnå en BBB+ rating - finansiella kostnader minskar med 88 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB elects to repay SEK 1.9 billion in secured bank debt as part of its ambition to achieve a BBB+ rating - financial costs decrease by SEK 50 million Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB väljer att återbetala 1,9 mdkr i säkerställd bankskuld som del i sin ambition att uppnå en BBB+ rating - finansiella kostnader minskar med 50 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces its intention to carry out SEK 11 billion property sales Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör avsikt att genomföra fastighetsförsäljningar om 11 mdkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces outcome of the offer to the shareholders of Hemfosa and extends the acceptance period Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB redovisar utfall och förlänger acceptfristen för det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB redovisar utfall och förlänger acceptfristen för det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces outcome of the offer to the shareholders of Hemfosa and extends the acceptance period Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB controls approximately 91.2 percent of the shares in Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB kontrollerar cirka 91,2 procent av aktierna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB controls approximately 91.2 percent of the shares in Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB kontrollerar cirka 91,2 procent av aktierna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB makes an earlier settlement during the extended acceptance period for shareholders accepting the offer for Hemfosa no later than 10 January 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB makes an earlier settlement during the extended acceptance period for shareholders accepting the offer for Hemfosa no later than 10 January 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB tidigarelägger utbetalning av vederlag under den förlängda acceptfristen för aktieägare som accepterar budet för Hemfosa senast den 10 januari 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB tidigarelägger utbetalning av vederlag under den förlängda acceptfristen för aktieägare som accepterar budet för Hemfosa senast den 10 januari 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Förändring i antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Change in number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB controls 87.8 percent of the shares in Hemfosa - SBB declares the offer unconditional and extends the acceptance period Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB kontrollerar 87,8 procent av aktierna i Hemfosa - SBB förklarar erbjudandet ovillkorat och förlänger acceptfristen Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB controls 87.8 percent of the shares in Hemfosa - SBB declares the offer unconditional and extends the acceptance period Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB kontrollerar 87,8 procent av aktierna i Hemfosa - SBB förklarar erbjudandet ovillkorat och förlänger acceptfristen Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har ingått avtal om försäljning av 46 fastigheter till ett överenskommet fastighetsvärde om drygt 1 mdkr Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has entered into agreements for the sale of 46 properties for an agreed property value exceeding SEK 1bn Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB acquires 407 apartments from Kävlinge municipality Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 407 lägenheter av Kävlinge kommun Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB acquires 407 apartments from Kävlinge municipality Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB och K2A tecknar avtal om nytt polishus i Västerås med potentiellt hyresvärde om cirka 630 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Swedbank Robur stödjer SBBs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Swedbank Robur supports SBB's public takeover offer to the shareholders of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Swedbank Robur stödjer SBBs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Swedbank Robur supports SBB's public takeover offer to the shareholders of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har avyttrat aktier i Amasten Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has divested shares in Amasten Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Förfarande för avyttring av SBB:s aktier i Amasten inleds Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Procedure to divest SBB's shares in Amasten initiated Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-18 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i SBB i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB har för avsikt att avyttra sina aktier i Amasten och har mottagit förvärvsåtaganden från investerare Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB intends to divest its holding in Amasten and has received acquisition commitments from investors Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör nytt datum för inlösen av utestående eviga SEK-hybridobligationer Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB announces new date for redemption of outstanding SEK perpetual capital securities Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-16 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Slutligt resultat av SBBs företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Final result of SBB's rights issue Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Preliminärt resultat av SBB:s företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Preliminary result of SBB's rights issue Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Reminder of the ending of the acceptance period in SBB's public takeover offer to the shareholders of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Påminnelse om acceptfristens utgång i SBBs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Påminnelse om acceptfristens utgång i SBBs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Reminder of the ending of the acceptance period in SBB's public takeover offer to the shareholders of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB publishes prospectus and prepares listing of hybrid bonds at Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör prospekt och förbereder notering av hybridobligation vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB included in well-renowned property index Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB inkluderas i välrenommerat fastighetsindex Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Länsförsäkringar Fastighetsfond and ICA-handlarnas Förbund supports SBB's public takeover offer to the shareholders of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Länsförsäkringar Fastighetsfond och ICA-handlarnas Förbund stödjer SBBs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Länsförsäkringar Fastighetsfond och ICA-handlarnas Förbund stödjer SBBs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Länsförsäkringar Fastighetsfond and ICA-handlarnas Förbund supports SBB's public takeover offer to the shareholders of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Change in number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Förändring i antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB erhåller konkurrensgodkännande för förvärvet av Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB receives competition clearance for the acquisition of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB receives competition clearance for the acquisition of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB erhåller konkurrensgodkännande för förvärvet av Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB publishes prospectus in connection with the fully guaranteed rights issue of approximately SEK 1.5 billion Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör prospekt i samband med den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 1,5 miljarder kronor Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB publishes offer document in connection with the recommended public offer to the shareholders of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör erbjudandehandling i samband med det rekommenderade offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör erbjudandehandling i samband med det rekommenderade offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB publishes offer document in connection with the recommended public offer to the shareholders of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: S&P: SBB's rating outlook revised to positive on announced acquisition of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s ratingutsikt reviderad till positiv efter offentliggörandet av bud på Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Penser Access: SBB - Skapar Nordens tredje största fastighetsbolag Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: UPPDATERAD: Nya telefonnummer till telefonkonferens och webcast i samband med SBBs bud om att förvärva Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: UPDATED: New dial-in numbers to conference call and webcast by SBB in connection with the offer to acquire Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Invitation to a conference call and webcast by SBB in connection with the offer to acquire Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Inbjudan till telefonkonferens och webcast i samband med SBBs bud om att förvärva Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces a recommended public offer to the shareholders of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Styrelsen för SBB har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 1,5 miljarder kronor Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces a recommended public offer to the shareholders of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: The Board of Directors of SBB has decided on a fully guaranteed rights issue of approximately SEK 1.5 billion Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB redeems outstanding SEK perpetual capital securities Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB löser in utestående eviga SEK-hybridobligationer Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB cancels repurchased SEK perpetual capital securities Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB annullerar återköpta eviga SEK-hybridobligationer Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 23 skolfastigheter av Stockholms stad, SISAB Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces final tender results for outstanding SEK perpetual capital securities Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör utfall av frivilligt återköpserbjudande av utestående eviga SEK-hybridobligationer Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har framgångsrikt emitterat icke säkerställda obligationer om 500 mkr med räntemarginal om Stibor 3m plus 0,66 procent Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has successfully issued senior unsecured bonds of SEK 500m with a floating interest rate of 3 months Stibor plus 0.66 per cent Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Penser Access: SBB - 8 500 mkr i kassan redo att användas Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Interim Report January - September 2019: Cash flow increased by 99 percent Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari - september 2019: Kassaflödet ökade med 99 procent Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Inbjudan till presentation av Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens delårsrapport för januari-september 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Invitation to presentation of SBB's interim report for January-September 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående SEK-hybridobligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces tender offer regarding outstanding SEK denominated perpetual capital securities Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has decided on a directed share issue of Class B common shares raising proceeds of approximately SEK 400m Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har beslutat om en riktad nyemission av stamaktier av serie B om cirka 400 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör utfall av frivilligt återköpserbjudande av utestående eviga SEK-hybridobligationer och emission av nya eviga SEK-hybridobligationer Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces final tender results for outstanding SEK perpetual capital securities and issue of new SEK perpetual capital securities Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående SEK-hybridobligationer och avser att emittera nya SEK-hybridobligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces tender offer regarding outstanding SEK perpetual capital securities and considers issuance of new SEK perpetual capital securities Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces final tender results for certain SEK notes Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör information om genomfört återköp av vissa SEK obligationer Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB genomför förvärv av samhällsfastigheter i Sverige och Finland Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires social infrastructure properties in Sweden and Finland Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av vissa utestående SEK-obligationer och avser att emittera nya SEK-obligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces tender offer regarding certain outstanding SEK notes and considers issuance of new SEK notes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar aktier och köpoption avseende aktier i Amasten Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires shares and a call option concerning shares in Amasten Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 1 560 lägenheter samt säljer 50 000 kvm byggrätter i Nyköping till JV med Amasten Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires 1 560 apartments and sells 50 000 sqm building rights to JV with Amasten Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB satsar på 100 procent förnyelsebar el Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB will use 100 per cent. renewable electricity Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-26 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-26 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB presents new financial and operational targets and a new dividend policy Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB presenterar nya finansiella och operationella mål samt ny utdelningspolicy Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör prospekt i samband med upptagandet till handel av bolagets B- och D-aktier på Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden ABs aktier SBB B och SBB D noteras på Nasdaq Stockholms Large Cap-lista och SBB PREF kvarstår på Nasdaq First North Premier Growth Market Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB's shares SBB B and SBB D to be listed on Nasdaq Stockholm's Large Cap-list and SBB PREF to remain on Nasdaq First North Premier Growth Market Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB to list on Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB noteras på Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB blir första privata medlem i Sveriges Allmännytta Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB becomes the first private member of Public Housing Sweden Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör slutligt utfall i utbyteserbjudandet till preferensaktieägarna Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har framgångsrikt emitterat en icke säkerställd obligation om EUR 500m Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has successfully issued a EUR 500m senior unsecured bond Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör utfall i utbyteserbjudandet till preferensaktieägarna i SBB samt förlänger acceptfristen Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har räntesäkrat 100 procent av sina lån Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB has entered into new swap agreements and now 100 per cent of its loans have a fixed interest rate Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Tillägg till Prospektet avseende inbjudan till teckning av stamaktier av serie D i SBB med anledning av utbyteserbjudandet offentliggjord Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires 37 social infrastructure properties in Finland, Sweden and Norway Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB genomför förvärv av 37 samhällsfastigheter i Finland, Sverige och Norge Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Penser Access: SBB - NAV- och förvaltningsresultat-tillväxt så in i Norden Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari - juni 2019: Periodens resultat efter skatt 933 mkr Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Interim Report January - June 2019: Net income after tax for the period amounted to SEK 933m Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB rekryterar Ola Svensson som landschef i Danmark och regionchef för Öresundsregionen Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Prospekt avseende inbjudan till teckning av stamaktier av serie D i SBB med anledning av utbyteserbjudandet offentliggjord Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB genomför ytterligare förvärv i de nordiska storstadsregionerna Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB rekryterar Fredrik Holm som ny förvaltningschef Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has successfully issued senior unsecured bonds of EUR 50m and senior unsecured green bonds of SEK 500m Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har framgångsrikt emitterat icke säkerställda obligationer om EUR 50m samt icke säkerställda gröna obligationer om 500 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kommuniké från extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires an elderly care home portfolio, where the Municipality of Boden is the main tenant Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar sju äldreboenden med Bodens kommun som huvudhyresgäst Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires 48,000 sqm residential properties and social infrastructure properties in southern Sweden Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 48 000 kvm bostäder och samhällsfastigheter i Skåne Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 24 samhällsfastigheter i Linköping för 950 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires SEK 950m social infrastructure portfolio in Linköping, Sweden's fifth  largest city Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB lämnar ett utbyteserbjudande till sina preferensaktieägare Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 14 samhällsfastigheter för ca 1,2 mdkr Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires SEK 1.2bn social infrastructure portfolio Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB stärker ytterligare sin position inom nordiska samhällsfastigheter och svenska hyresrätter Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has signed letters of intent for the acquisition of community service properties in Denmark for a property value of approximately SEK 540m Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har tecknat avsiktsförklaringar avseende förvärv av samhällsfastigheter i Danmark till ett fastighetsvärde om cirka 540 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har framgångsrikt emitterat en icke säkerställd obligation om 500 miljoner euro Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has successfully issued a EUR 500m senior unsecured bond Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Penser Access: SBB i Norden - Stark NAV-tillväxt ger höjt motiverat värde Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: ÅRSSTÄMMA I SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL) 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari - mars 2019: Periodens resultat efter skatt 216 mkr Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Interim Report January - March 2019: Net income after tax for the period amounted to SEK 216m Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB etablerar EMTN-program om 2,5 miljarder euro Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has established a EUR 2.5bn EMTN programme Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB erhåller BBB- rating med stabila utsikter från S&P Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has been assigned a BBB- rating with a stable outlook from S&P Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar äldreboenden, förskolor och vårdfastigheter i Finland för 142 miljoner euro Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires elderly care homes, preschools and care properties in Finland for EUR 142m Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has successfully issued a EUR 300m perpetual bond Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har framgångsrikt emitterat en evig hybridobligation om EUR 300m Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Inbjudan till telefonkonferens och webcast i samband med Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens delårsrapport januari-mars 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB erhåller BBB- rating med stabila utsikter från Fitch Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has been assigned a BBB- rating with a stable outlook from Fitch Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ingår avtal om försäljning av DNB Banks huvudkontor i Oslo till DNB Liv till ett överenskommet nettofastighetsvärde om 4 897 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB enters into agreement for the sale of DNB Bank's head office in Oslo to DNB Liv to an agreed net property value of SEK 4,897m Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Fitch Upgrades SBB rating to `BB+` and puts SBB on Rating Watch Positive expecting further upgrade to investment grade Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Fitch uppgraderar SBB:s rating till "BB+" samt sätter SBB på Rating Watch Positiv och förväntas att uppgradera ytterligare till Investment Grade Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB is put On CreditWatch Positive, S&P expects it to be investment-grade post issuance of the hybrid Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB sätts på CreditWatch positiv: S&P förväntar sig att utfärda Investment Grade rating efter utgivandet av hybridobligation Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB considers issue of hybrid bonds denominated in EUR Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB överväger emission av en hybridobligation i euro Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB's Annual Report for 2018 is now available in English Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har framgångsrikt slutfört en riktad nyemission av stamaktier av serie D om cirka 600 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has successfully completed a directed share issue raising gross proceeds of approximately SEK 600m Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB contemplates a directed share issue to support its ambition of reaching an investment-grade rating by optimizing the capital structure as well as to procure additional working capital Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB överväger en riktad emission för att stödja ambitionen att nå investment grade-rating genom att optimera kapitalstrukturen samt för att erhålla ytterligare rörelsekapital Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förlänger räntebindningen på sina lån Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has completed a directed new share issue of SEK 285m new D-shares Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har genomfört en riktad nyemission av stamaktier av serie D om ca 285 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB publicerar årsredovisning för 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kallelse till årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB uppdaterar mål om belåningsgrad Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB updates its LTV target Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Höganäshem och Samhällsbyggnadsbolaget i samarbete, tecknar avtal om 122 lägenheter Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 367 lägenheter i Stockholmsregionen, varav merparten i Rinkeby/Tensta och Vallentuna Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires 367 apartments in the Stockholm region, the majority being acquired in Rinkeby/Tensta and Vallentuna Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB anlitar ABG Sundal Collier som likviditetsgarant Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB engages ABG Sundal Collier as liquidity provider Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Detaljplan för 400 bostäder och omsorgsfastighet i Nykvarn lagakraftvunnen Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden S&P höjer utsikterna för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB till BB rating med positiva utsikter Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: S&P has revised SBB rating outlook to a BB rating with a positive outlook Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Penser Access: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden - Investment Grade ett troligt betyg till våren Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Bokslutskommuniké 2018: Resultat per aktie 2,07 kr ger högre utdelning Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Year-end Report 2018: Earnings per share SEK 2.07 and increasing dividend Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB stärker sin position som Nordens största ägare av LSS-boenden genom fem nya 15-års avtal Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Inbjudan till telefonkonferens och webcast i samband med Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens bokslutskommuniké 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Invitation to conference call and webcast presentation of SBB's year-end report 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB issues senior unsecured green bonds of SEK 500m Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar grön obligation om 500 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kommunhuset i Nykvarn byggs om - tecknar 25-årigt hyresavtal med Samhällsbyggnadsbolaget Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s planerade gröna obligation erhåller näst högsta betyg E2 i Green Evaluation från Standard & Poor's Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB's contemplated Green Bond receives second highest score E2 Green Evaluation from Standard & Poor's Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB initiates unique investment in decreasing CO2-emissions by 75% Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB gör en storsatsning för att minska koldioxidutsläppen med 75% Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer utvecklingsfastighet i Norge för 200 MNOK till ett nystartat JV med Martin Mæland Pressreleaser Visa Stäng
2018-12-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Förtydligande gällande utbyteserbjudande till preferensaktieägare Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar samhällsfastigheter i Sundbyberg och Luleå Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende SBB:s partiella offentliga uppköpserbjudande med aktievederlag till preferensaktieägarna i Karlbergsvägen 77 offentliggjord Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Prospekt avseende inbjudan till teckning av stamaktier av serie D i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB med anledning av utbyteserbjudandet offentliggjord Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avser genomföra ett återköpserbjudande av utestående preferensaktier i Nye Barcode 121 Bidco AS Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB appoints Head of Investor Relations Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB tillsätter Head of Investor Relations Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Inbjudan till Samhällsbyggnadsbolagets kapitalmarknadsdag den 4 december 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kommuniké från extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Erbjudandehandling avseende SBB:s partiella offentliga uppköpserbjudande med aktievederlag till preferensaktieägarna i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) offentliggjord Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ingår samarbete med Oscar Properties om utveckling i Karlskrona Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kommuniké från extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB has repurchased bonds Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har återköpt obligationer Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Save the date - Samhällsbyggnadsbolagets kapitalmarknadsdag 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kallelse till extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB lämnar ett utbyteserbjudande till sina preferensaktieägare Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Penser Access:SBB i Norden - Vi ser fortsatt NAV-utveckling framöver Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB offentliggör villkorat förvärv av samtliga stamaktier i Karlbergsvägen 77 samt höjer priset i det partiella offentliga uppköpserbjudandet till preferensaktieägarna i Karlbergsvägen 77 Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari - september 2018: Resultat per aktie 1,31 kr Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB, Interim Report January - September 2018: Earnings per share SEK 1.31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB uppdaterar tidplanen för acceptfristens inledning i det offentliga uppköpserbjudandet till preferensaktieägarna i Karlbergsvägen 77 samt offentliggör rösträttsåtaganden för extra bolagsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar hybridobligationer om 100 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB issues hybrid bonds of SEK 100m Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB publishes prospectus and prepares listing of hybrid bonds at Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör prospekt och förbereder notering av hybridobligation vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB tecknar slutligt avtal om förvärv av det nya kulturhuset i Skellefteå Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar samhälls- och bostadsfastigheter i centrala Höganäs Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB and Phoenix has entered into an agreement to issue 18,100,000 shares of class B and repurchase 17,500,000 issued warrants Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB och Phoenix har ingått avtal om emission av 18 100 000 B-aktier och återköp av 17 500 000 teckningsoptioner Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar hybridobligationer om 100 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB issues hybrid bonds of SEK 100m Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden lämnar ett partiellt offentligt uppköpserbjudande med aktievederlag till preferensaktieägarna i Karlbergsvägen 77 Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kallelse till extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolagen i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 1 153 mkr till ett JV med Property AD Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB announces final tender results for certain SEK notes and issue of new SEK notes Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör information om genomfört återköp av vissa SEK obligationer och emission av nya SEK obligationer Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av vissa utestående SEK obligationer och avser att emittera ny SEK obligation. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB announces tender offer regarding certain outstanding SEK notes and considers issuance of new SEK notes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer 13 000 kvm byggrätter i Nyköping till Backastad Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Greg Dingizian har förvärvat 10 miljoner aktier i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB issues hybrid bonds of SEK 1,000 million Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar hybridobligationer om 1 000 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar tre icke-strategiska fastigheter i Sverige och Norge Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB överväger återköp av obligationer Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB överväger emission av en hybridobligation Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB considers issue of hybrid bonds Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB har tecknat LOI avseende förvärv av kulturhus och hotell med ett 50-årigt hyresavtal med Skellefteå kommun Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förhandlar om fastighetsförvärv om totalt 2 miljarder kronor Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kommuniké från årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s dotterbolag AB Högkullen: beslut om inlösen av samtliga utestående preferensaktier Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Penser Access: SBB i Norden - Ett högintensivt kvartal Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB, Interim Report January - June 2018: Significant increase in net operating income, Earnings per share SEK 0.67 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari - juni 2018: Stark ökning av driftnetto, Resultat per aktie 0,67 kr Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB establishes a EUR commercial paper programme with a framework of EUR 200m Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB upprättar EUR certifikatsprogram med en ram om 200 miljoner euro Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB continues its expansion in Norway through an acquisition of two elderly care homes Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB fortsätter expandera i Norge genom förvärv av två vård- och omsorgsboenden Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Nytt datum för byte av emittent i SBB i Norden AB:s obligation med symbol SBBIN 002 Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden New date re change of issuer in SBB i Norden AB's outstanding notes with symbol SBBIN 002 Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar samhälls- och bostadsfastigheter i Stockholm, Oskarshamn och Avesta Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB acquires community service and residential properties in Stockholm, Oskarshamn and Avesta. Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB enters as new issuer of the subsidiary's outstanding notes with symbol SBBIN 002 Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB träder in som ny emittent under sitt dotterbolags obligation med symbol SBBIN 002 Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Tre fastighetsbolag bildar Studentbostäder i Sverige AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB och K2A utvecklar attraktiva bostäder i Uppsala och Västerås Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kopparstaden och SBB i nytt samarbete genom Kopparstadens köp av byggrätter på Born Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB byter Certified Adviser till Erik Penser Bank Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB upprättar grönt ramverk för att kunna emittera gröna obligationer Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB sets up a Green Framework in order to be able to issue green bonds Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och Magnolia Bostad utvecklar hyresrätter i Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer byggrätter med positiv resultateffekt om ca 50 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB sells building rights with a positive effect on earnings of approximately SEK 50m Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 114 lägenheter i Karlskrona Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Ny årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s dotterbolag AB Högkullen Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kommuniké från årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s dotterbolag AB Högkullen: beslut om inlösen av samtliga utestående preferensaktier Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB erhåller BB rating med positiva utsikter från Fitch Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB has been assigned a BB rating with a positive outlook from Fitch Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar företagscertifikat om 600 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB issues commercial papers for SEK 600 million Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Korrigering pressmeddelande: SBB stärker sin position med tre LSS-boenden med 15-åriga hyresavtal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB stärker sin position med tre LSS-boenden med 15-åriga hyresavtal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB upprättar certifikatsprogram med en ram om 2 000 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB establishes a commercial paper programme with a framework of SEK 2,000m Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s dotterbolag AB Högkullen kallar till årsstämma med förslag om inlösen av samtliga utestående preferensaktier Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden EP Access: SBB i norden - Yieldgap och substansrabatt två drivkrafter framöver Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 135 lägenheter i Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) acquires 135 apartments in Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden ÅRSSTÄMMA I SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL) 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden ANNUAL GENERAL MEETING SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB, interim report January - March 2018: Strong net operating income despite the long and cold winter; focus on strengthening the financial position Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB, delårsrapport januari - mars 2018: Starkt driftnetto trots lång och kall vinter, fortsatt fokus på att stärka den finansiella ställningen Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB acquires elderly care property in Helsinki Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar äldreboende i Helsingfors Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar två äldreboenden och 193 lägenheter från Karlskronahem Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar hyreslägenheter av allmännyttan i Falun Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB rekryterar Marika Dimming som ansvarig för investerarrelationer och hållbarhet Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB recruits Marika Dimming as Head of Investor relations and Sustainability Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör tilläggsprospekt Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB publishes supplement to prospectus Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer 20 000 kvm BTA byggrätter Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB sells 20,000 sqm GFA building rights Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB köper bostäder och förskola i Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB divests school property in Norway Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar skolfastighet i Norge Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör prospekt och förbereder notering av obligation vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB publishes prospectus and prepares listing of notes at Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB publishes Annual Report for 2017 Rapporter Visa Stäng
2018-03-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB publicerar årsredovisning för 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB gives notice of annual general meeting with proposal to authorise the Board to implement synthetic repurchases of the company's own shares Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB kallar till årsstämma med förslag om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB skapar intern förvaltningsorganisation, förvärvar förvaltningsbolaget Hestia Sambygg Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB moves property management in-house and purchases the property management company Hestia Sambygg AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB announces final results of the written procedure of the formal voting of the amendments of the terms & conditions of the outstanding hybrid notes Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB meddelar slutligt resultat av skriftligt förfarande avseende omröstning av ändring av villkor för utestående hybridobligationer Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har återköpt obligationer Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB has repurchased bonds Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB issues hybrid bonds for SEK 300 million Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar hybridobligationer om 300 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar en senior icke-säkerställd obligation om 250 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB issues senior unsecured notes for SEK 250 million Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB initierar skriftligt förfarande i syfte att ändra villkoren för utestående hybridobligationer med symbol SAMN 001 Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har återköpt obligationer Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB has repurchased bonds Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Penser Access: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden - Överraskande utdelning och fortsatt substansrabatt Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB's Year-end Report 2017: Strong cashflow results in dividend Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Bokslutskommuniké 2017: Starka kassaflöden ger utdelning Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förstärker förvaltningsorganisationen med Jonny Göthberg Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör prospekt och förbereder notering av obligation vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har godkänts för listning på Nasdaq First North Premier Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget in Norden AB strengthens its group management and appoints Lars Thagesson as Deputy CEO and Chief Operating Officer Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förstärker koncernledningen med Lars Thagesson som vice VD och Chief operating officer Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör prospekt och förbereder notering av obligation vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB issues notes for SEK 300 million at a fixed interest rate of 2.9 percent Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar obligationer om 300 miljoner kronor med en fast ränta om 2,9 procent Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) gör sitt första förvärv i Finland Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) tilldelas pris som Årets fastighetsbolag Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) issues SEK 750 million notes Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) emitterar obligationer om 750 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ):  S&P BB rating gives potential to significantly reduce funding costs Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ): Potential för kraftigt sänkta finansieringskostnader efter S&P:s BB rating Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) updates two of its financial targets: Net LTV below 60% and ICR of at least 1.8 times Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) uppdaterar två av sina finansiella mål: Belåningsgrad lägre än 60% och Räntetäckningsgrad om lägst 1,8 ggr Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolagets styrelse har beslutat att genomföra en emission av preferensaktier mot vederlag bestående av preferensaktier i Högkullen Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget säljer byggrätter i Falun till HSB Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Penser Access: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB - En potentiell högutdelare till substansrabatt Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget växer i Norge genom förvärv av Offentlige Bygg AS Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget växer i Norge genom förvärv av Offentlige Bygg AS Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Arvid Svensson och Compactor förvärvar A-aktier och Kvalitena avyttrar sitt innehav i Samhällsbyggnadsbolaget Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Moody's analys visar att Samhällsbyggnadsbolagets lågrisktillgångar kunde motivera ett investment grade-betyg i kategorin Kvalitet på tillgångarna Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget erhåller rating B1 från Moody's Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kommuniké från extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) noterar hybridobligation vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB, interim report January - September 2017: Earnings per share SEK 3.20, continued focus on cash flow, profitability and value creation Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget, delårsrapport januari - september 2017: Resultat per aktie 3,20 kr, fortsatt fokus på kassaflöde, lönsamhet och värdeskapande Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) offentliggör prospekt och förbereder notering av hybridobligation vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kallelse till extra stämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) har ansökt om notering av preferensaktier på Nasdaq First North Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget emitterar ytterligare hybridobligationer om totalt 300 miljoner kronor i en tap issue Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Compactor Fastigheter ökar sitt innehav i Samhällsbyggnadsbolaget Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget har framgångsrikt emitterat hybridobligationer om 400 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget överväger emissioner av en hybridobligation och en senior icke-säkerställd obligation Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget, delårsrapport januari - juni 2017: Resultat per aktie 2,93 kr, ett starkt resultat från förvaltning och fastighetsutveckling Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget, interim report January - June 2017: Earnings per share SEK 2.93, a strong result from property management and development Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget kontrollerar efter budpliktsbudets genomförande 78,0 procent av aktierna i Högkullen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget offentliggör utfall i budpliktsbudet till samtliga preferensaktieägare och teckningsoptionsinnehavare i Högkullen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Tillägg till erbjudandehandlingen offentliggjord samt acceptfristen justerad i Samhällsbyggnadsbolagets budpliktsbud på Högkullen Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolagets dotterbolag SBB i Norden har framgångsrikt emitterat obligationer om 150 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) complements the company's financial targets, issues hybrid bonds of MSEK 300 and issues warrants Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget kompletterar bolagets finansiella mål, emitterar hybridobligation med ett värde på 300 Mkr och emitterar teckningsoptioner Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolagets dotterbolag SBB i Norden offentliggör prospekt och förbereder notering av obligation vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Tillägg till erbjudandehandlingen avseende SBB:s budpliktsbud till preferensaktieägare och teckningsoptionsinnehavare i Högkullen offentliggjord Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget och HSB bygger 800 bostäder i Nyköping Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget bygger äldrebostäder åt Aleris i Höganäs och Kävlinge Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget säljer byggrätter med positiv resultateffekt om ca 300 miljoner kronor och avbryter därför förberedelser för stamaktieemission Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB sells building rights with a positive effect on earnings of apx MSEK 300 and as consequence cancels preparations for new issue of ordinary shares Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kommuniké från extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolagets dotterbolag SBB i Norden offentliggör prospekt och förbereder notering av obligation vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget utvecklar en ny stadsdel med 1000 nya bostäder och omsorgsboende i centrala Falun Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kallelse till extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget förvärvar 463 lägenheter av det kommunala bostadsbolaget i Falun Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Erbjudandehandling avseende Samhällsbyggnadsbolagets budpliktsbud till preferensaktieägare och teckningsoptionsinnehavare i Högkullen offentliggjord Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) slutför förvärv av fastighetsportfölj i Kristiansand Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Uppdaterad tidplan i Samhällsbyggnadsbolagets budpliktsbud avseende samtliga preferensaktier och teckningsoptioner i Högkullen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) förbereder stamaktieemission och offentliggör tidigare ej offentliggjord information Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget offentliggör nya mål Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget, delårsrapport januari - mars 2017: Aktiv fastighetsutveckling skapar mervärde för aktieägare och samhälle Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kommuniké från årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) den 27 april 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget gör klargörande av lämnat offentligt uppköpserbjudande till innehavare av preferensaktier och teckningsoptioner i Högkullen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolagets och dotterbolaget SBB i Nordens årsredovisningar för 2016 finns tillgängliga på bolagets hemsida Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget offentliggör tidigare ej offentliggjord information Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till innehavare av preferensaktier och teckningsoptioner i Högkullen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) renodlar - säljer nio fastigheter 13% över värdering Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden offentliggör ägarlista efter genomförda erbjudanden till innehavarna av preferensaktier, konvertibler samt ägarlån Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-06 Effnetplattformen Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) utvärderar stamaktieemission Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-04 Effnetplattformen Effnetplattformen AB (publ) byter namn till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) den 6 april och engagerar Remium som likviditetsgarant Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-04 Effnetplattformen Effnetplattformen AB (publ) under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ): Eva Swartz Grimaldi föreslås till styrelsen Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-03 Effnetplattformen Effnetplattformen: Genomför riktad nyemission om 160 MSEK i samband med att dotterbolaget SBB i Norden förvärvar fastigheter i Västerås för 334 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-31 Effnetplattformen Effnetplattformen AB (publ), u.ä.t. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ): Godkänt för notering på First North - observationsstatus upphör Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-31 Effnetplattformen Effnetplattformen AB (publ): Publicerar bolagsbeskrivning och offentliggör tidigare ej offentliggjord information Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-30 Effnetplattformen Effnetplattformen AB (publ): Effnetplattformens dotterbolag SBB i Norden har framgångsrikt emitterat obligationer om 1 000 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-28 Effnetplattformen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EFFNETPLATTFORMEN AB (publ.) (under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ.)) Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-28 Effnetplattformen Effnetplattformen AB (publ): Offentliggörande av tidigare ej offentliggjord information Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-23 Effnetplattformen Effnetplattformen AB (publ): Genomför riktad emission av B-aktier i samband med fastighetsförvärv Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-23 Effnetplattformen Effnetplattformen AB (publ): Dotterbolaget SBB i Norden stärker sin position i centrala Oslo genom förvärv av DNB Banks huvudkontor för 4 500 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-13 Effnetplattformen Effnetplattformen AB (publ):Ilija Batljan ökar sitt ägande i huvudägarbolaget Ilija Batljan Invest AB genom betalning med B-aktier i Effnetplattformen Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-09 Effnetplattformen Effnetplattformen AB (publ): Aktiemarknadsnämnden medger Ilija Batljan undantag från budplikt Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-02 Effnetplattformen Effnetplattformen AB (publ) offentliggör utfall av erbjudande till innehavarna av preferensaktier, konvertibler och ägarlån i SBB i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-28 Effnetplattformen Effnetplattformen AB (publ): Dotterbolaget SBB i Norden AB (publ) lämnar bokslutskommuniké för 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-22 Effnetplattformen Effnetplattformen AB (publ): Kommuniké från extra bolagsstämma i Effnetplattformen Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-22 Effnetplattformen Effnetplattformen AB (publ): Dotterbolaget SBB i Norden AB (publ) meddelar uppfyllande av obligationsvillkor Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-13 Effnetplattformen Som tidigare meddelats i andra kanlaer: EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EFFNETPLATTFORMEN AB (publ) (under namnändring till SBB i Norden AB (publ)) Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-13 Effnetplattformen Som tidigare meddelats i andra kanaler: Effnetplattformen offentliggör erbjudande till innehavarna av preferensaktier, konvertibler och ägarlån i SBB Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

27 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
27 Apr 2018 | Årsstämma 2017
27 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
30 Apr 2018 | Årligutdelning
16 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
31 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
20 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
29 Apr 2019 | Årsstämma 2018
29 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
30 Apr 2019 | Årligutdelning
24 Jun 2019 | Extrastämma 2019
10 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
29 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
19 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
30 Mar 2020 | Kvartalsutdelning
27 Apr 2020 | Årsstämma 2019
27 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
28 Apr 2020 | Årligutdelning
29 Jun 2020 | Kvartalsutdelning
14 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
29 Sep 2020 | Kvartalsutdelning
3 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
29 Dec 2020 | Kvartalsutdelning
30 Mar 2021 | Kvartalsutdelning

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner