Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2020-05-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Fitch affirms SBB's investment grade rating BBB- with stable outlook and assigns First-Time Short-Term `F3' rating Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Fitch bekräftar Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s investment grade rating BBB- med stabila utsikter och meddelar kort rating F3 Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden S&P Global meddelar att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden ABs kort rating är A-3 Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: S&P Global announced today that SBB has been assigned an A-3 Short-term Issuer Credit Rating Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Förundersökning nedlagd, Ilija Batljan avskriven från utredning kring påstått insiderbrott Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 20 May 2020 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Förundersökning nedlagd, Ilija Batljan avskriven från utredning kring påstått insiderbrott

Ilija Batljan har under förundersökningen avvisat alla anklagelser och samarbetat fullt ut med utredningen. SBB som bolag har inte varit föremål för utredning.

”Jag är lättad, men inte förvånad över åklagarens beslut. Nu gäller det för mig att fortsätta med full kraft som VD för SBB – och tillsammans med vårt starka team fortsätta leverera resultat. Vårt fokus är som alltid att vara en pålitlig och långsiktig samhällsaktör som på ett hållbart sätt levererar aktieägarvärde, god lönsamhet och starka resultat”, säger Ilija Batljan, verkställande direktör och grundare för SBB.

”Att förundersökningen är nedlagd är ett glädjande besked. Nu lägger vi åter fullt fokus på den ordinarie verksamheten där SBB som Nordens största fastighetsbolag inom social infrastruktur fortsätter skapa långsiktiga och hållbara värden”, säger Lennart Schuss, styrelseordförande för SBB.

För mer information, kontakta:
Adrian Westman, Head of Investor Relations
ir@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2020 kl. 14:35 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se/ 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

2020-05-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Preliminary investigation withdrawn, Ilija Batljan dismissed from investigation on alleged insider dealing Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer fem fastigheter med överenskommet fastighetsvärde om 835 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has sold five properties with an agreed property value of SEK 835m Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden S&P Global placerar Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB på Credit Watch Negative Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: S&P Global places SBB on Credit Watch Negative Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Ilija Batljan released Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Ilija Batljan frigiven Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Ilija Batljan has been detained in custody on alleged insider dealing Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Ilija Batljan anhållen för påstått brott mot marknadsmissbrukslagen Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB stärker sin förvaltningsorganisation genom specialisering inom samhällsfastigheter och bostäder Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB strengthens its property management organisation through specialisation in community service properties and residentials Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells 1,259 apartments for SEK 1,500m Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar 1 259 lägenheter för 1 500 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Penser Access: SBB Q1- Stark kassa, stabila hyresintäkter Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB postpones its Capital Markets Day to 17 June 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Samhällsbyggnadsbolaget skjuter upp sin kapitalmarknadsdag till 17 juni 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Bulletin from the 2020 Annual General Meeting in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kommuniké från årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari - mars 2020: Resultat efter skatt per stamaktie A och B ökade till 0,94 kr (0,20 kr) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Interim Report January - March 2020: Profit after tax per ordinary share of class A and B increased to SEK 0.94 (0.20) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Inbjudan till presentation av Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens delårsrapport januari-mars 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Invitation to presentation of SBB's interim report for January-March 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-16 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Fitch bekräftar Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s investment grade rating BBB- med stabila utsikter Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Fitch Affirms SBB's investment grade rating BBB- with stable outlook Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB's Annual Report for 2019 is now available in English Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar bestånd av bostadsfastigheter till Kuststaden Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells a portfolio of residential properties to Kuststaden Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB's ambition to sell properties totalling SEK 11 billion during the year remains despite Nyfosa awaiting with its acquisition of SBB properties Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Ambition om försäljningar på 11 mdkr under året kvarstår trots att Nyfosa avvaktar med förvärv från SBB Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has signed new leases with a rental value of approximately SEK 314 million during the contract period Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB har tecknat nya avtal med ett hyresvärde om cirka 314 mkr under kontraktstiden Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has successfully issued a EUR 50m senior unsecured bond with a term of 20 years Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har framgångsrikt emitterat EUR 50 miljoner i en 20-årig icke säkerställd obligation Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kallelse till årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Notice of Annual General Meeting Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB publicerar årsredovisning för 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB initiates a collaboration with Stockholms Stadsmission to help mitigate the consequences of the COVID-19 crisis Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB inleder samarbete med Stockholms Stadsmission för att bidra att mildra konsekvenserna av COVID-19 Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells a property to Alecta for SEK 460m Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer fastighet till Alecta för 460 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has bought back bonds in both SBB and Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har återköpt obligationer i både SBB och Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-13 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Inbjudan till Samhällsbyggnadsbolagets kapitalmarknadsdag 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Invitation to SBB's capital markets day 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Change in number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Förändring i antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has decided on an issue of B-shares as consideration when acquiring Hemfosa common shares Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har beslutat om emission av B-aktier som vederlag vid förvärv av stamaktier i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ny storägare i SSM Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB new major owner in SSM Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Penser Access: SBB - Realiserar synergier i rekordfart Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB presenterar Vision 2030: 100 procent klimatneutrala Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB presents Vision 2030: 100 percent climate neutral Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Bokslutskommuniké 2019: årets resultat 2,97 kr per stamaktie A och B, utdelningen föreslås höjas med 140 procent Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Year-end Report 2019: Earnings per share SEK 2.97, dividend is proposed to increase by 140 percent Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Inbjudan till presentation av Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens bokslutskommuniké 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Invitation to presentation of SBB's year-end report 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB håller kapitalmarknadsdag den 13 maj 2020 i Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB to arrange Capital Markets Day on 13 May 2020 in Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB in first acquisition with a Danish municipality Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB gör första kommunaffären i Danmark Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has successfully issued a EUR 750m senior unsecured bond Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har framgångsrikt emitterat en icke säkerställd obligation om EUR 750m Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-06 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB elects to repay a total of SEK 10 billion in secured bank debt as part of its ambition to achieve a BBB+ rating - financial costs decrease by SEK 170 million Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB väljer att återbetala totalt 10 mdkr i säkerställd bankskuld som del i sin ambition att uppnå en BBB+ rating - finansiella kostnader minskar med 170 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-04 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-04 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Förändring i antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Change in number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB innehar efter erbjudandets genomförande 93,5 procent av aktierna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB innehar efter erbjudandets genomförande 93,5 procent av aktierna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB controls 93.5 percent of the shares in Hemfosa following the offer Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB controls 93.5 percent of the shares in Hemfosa following the offer Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Global Property Research har inkluderat Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s B-aktie i GPR 250-index per 23 januari 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Global Property Research has included SBB - Class B to the GPR 250 Index as per 23 January 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has successfully issued a EUR 500m perpetual bond with a fixed coupon of 2.624% Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har framgångsrikt emitterat en evig hybridobligation om EUR 500m med en fast kupong på 2,624% Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB elects to repay additional SEK 3.9 billion in secured bank debt as part of its ambition to achieve a BBB+ rating - financial costs decrease by SEK 88 million Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB väljer att återbetala ytterligare 3,9 mdkr i säkerställd bankskuld som del i sin ambition att uppnå en BBB+ rating - finansiella kostnader minskar med 88 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB elects to repay SEK 1.9 billion in secured bank debt as part of its ambition to achieve a BBB+ rating - financial costs decrease by SEK 50 million Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB väljer att återbetala 1,9 mdkr i säkerställd bankskuld som del i sin ambition att uppnå en BBB+ rating - finansiella kostnader minskar med 50 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces its intention to carry out SEK 11 billion property sales Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör avsikt att genomföra fastighetsförsäljningar om 11 mdkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces outcome of the offer to the shareholders of Hemfosa and extends the acceptance period Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB redovisar utfall och förlänger acceptfristen för det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB redovisar utfall och förlänger acceptfristen för det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces outcome of the offer to the shareholders of Hemfosa and extends the acceptance period Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB controls approximately 91.2 percent of the shares in Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB kontrollerar cirka 91,2 procent av aktierna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB controls approximately 91.2 percent of the shares in Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB kontrollerar cirka 91,2 procent av aktierna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB makes an earlier settlement during the extended acceptance period for shareholders accepting the offer for Hemfosa no later than 10 January 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB makes an earlier settlement during the extended acceptance period for shareholders accepting the offer for Hemfosa no later than 10 January 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB tidigarelägger utbetalning av vederlag under den förlängda acceptfristen för aktieägare som accepterar budet för Hemfosa senast den 10 januari 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB tidigarelägger utbetalning av vederlag under den förlängda acceptfristen för aktieägare som accepterar budet för Hemfosa senast den 10 januari 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Förändring i antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Change in number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB controls 87.8 percent of the shares in Hemfosa - SBB declares the offer unconditional and extends the acceptance period Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB kontrollerar 87,8 procent av aktierna i Hemfosa - SBB förklarar erbjudandet ovillkorat och förlänger acceptfristen Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB controls 87.8 percent of the shares in Hemfosa - SBB declares the offer unconditional and extends the acceptance period Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB kontrollerar 87,8 procent av aktierna i Hemfosa - SBB förklarar erbjudandet ovillkorat och förlänger acceptfristen Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har ingått avtal om försäljning av 46 fastigheter till ett överenskommet fastighetsvärde om drygt 1 mdkr Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has entered into agreements for the sale of 46 properties for an agreed property value exceeding SEK 1bn Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB acquires 407 apartments from Kävlinge municipality Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 407 lägenheter av Kävlinge kommun Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB acquires 407 apartments from Kävlinge municipality Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB och K2A tecknar avtal om nytt polishus i Västerås med potentiellt hyresvärde om cirka 630 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Swedbank Robur stödjer SBBs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Swedbank Robur supports SBB's public takeover offer to the shareholders of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Swedbank Robur stödjer SBBs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Swedbank Robur supports SBB's public takeover offer to the shareholders of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har avyttrat aktier i Amasten Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has divested shares in Amasten Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Förfarande för avyttring av SBB:s aktier i Amasten inleds Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Procedure to divest SBB's shares in Amasten initiated Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-18 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i SBB i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB har för avsikt att avyttra sina aktier i Amasten och har mottagit förvärvsåtaganden från investerare Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB intends to divest its holding in Amasten and has received acquisition commitments from investors Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör nytt datum för inlösen av utestående eviga SEK-hybridobligationer Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB announces new date for redemption of outstanding SEK perpetual capital securities Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-16 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Slutligt resultat av SBBs företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Final result of SBB's rights issue Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Preliminärt resultat av SBB:s företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Preliminary result of SBB's rights issue Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Reminder of the ending of the acceptance period in SBB's public takeover offer to the shareholders of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Påminnelse om acceptfristens utgång i SBBs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Påminnelse om acceptfristens utgång i SBBs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Reminder of the ending of the acceptance period in SBB's public takeover offer to the shareholders of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB publishes prospectus and prepares listing of hybrid bonds at Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör prospekt och förbereder notering av hybridobligation vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB included in well-renowned property index Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB inkluderas i välrenommerat fastighetsindex Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Länsförsäkringar Fastighetsfond and ICA-handlarnas Förbund supports SBB's public takeover offer to the shareholders of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Länsförsäkringar Fastighetsfond och ICA-handlarnas Förbund stödjer SBBs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Länsförsäkringar Fastighetsfond och ICA-handlarnas Förbund stödjer SBBs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Länsförsäkringar Fastighetsfond and ICA-handlarnas Förbund supports SBB's public takeover offer to the shareholders of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Change in number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Förändring i antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB erhåller konkurrensgodkännande för förvärvet av Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB receives competition clearance for the acquisition of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB receives competition clearance for the acquisition of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB erhåller konkurrensgodkännande för förvärvet av Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB publishes prospectus in connection with the fully guaranteed rights issue of approximately SEK 1.5 billion Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör prospekt i samband med den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 1,5 miljarder kronor Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB publishes offer document in connection with the recommended public offer to the shareholders of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör erbjudandehandling i samband med det rekommenderade offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör erbjudandehandling i samband med det rekommenderade offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB publishes offer document in connection with the recommended public offer to the shareholders of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: S&P: SBB's rating outlook revised to positive on announced acquisition of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s ratingutsikt reviderad till positiv efter offentliggörandet av bud på Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Penser Access: SBB - Skapar Nordens tredje största fastighetsbolag Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: UPPDATERAD: Nya telefonnummer till telefonkonferens och webcast i samband med SBBs bud om att förvärva Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: UPDATED: New dial-in numbers to conference call and webcast by SBB in connection with the offer to acquire Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Invitation to a conference call and webcast by SBB in connection with the offer to acquire Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Inbjudan till telefonkonferens och webcast i samband med SBBs bud om att förvärva Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces a recommended public offer to the shareholders of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Styrelsen för SBB har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 1,5 miljarder kronor Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces a recommended public offer to the shareholders of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: The Board of Directors of SBB has decided on a fully guaranteed rights issue of approximately SEK 1.5 billion Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB redeems outstanding SEK perpetual capital securities Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB löser in utestående eviga SEK-hybridobligationer Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB cancels repurchased SEK perpetual capital securities Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB annullerar återköpta eviga SEK-hybridobligationer Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 23 skolfastigheter av Stockholms stad, SISAB Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces final tender results for outstanding SEK perpetual capital securities Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör utfall av frivilligt återköpserbjudande av utestående eviga SEK-hybridobligationer Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har framgångsrikt emitterat icke säkerställda obligationer om 500 mkr med räntemarginal om Stibor 3m plus 0,66 procent Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has successfully issued senior unsecured bonds of SEK 500m with a floating interest rate of 3 months Stibor plus 0.66 per cent Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Penser Access: SBB - 8 500 mkr i kassan redo att användas Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Interim Report January - September 2019: Cash flow increased by 99 percent Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari - september 2019: Kassaflödet ökade med 99 procent Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Inbjudan till presentation av Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens delårsrapport för januari-september 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Invitation to presentation of SBB's interim report for January-September 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående SEK-hybridobligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces tender offer regarding outstanding SEK denominated perpetual capital securities Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has decided on a directed share issue of Class B common shares raising proceeds of approximately SEK 400m Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har beslutat om en riktad nyemission av stamaktier av serie B om cirka 400 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör utfall av frivilligt återköpserbjudande av utestående eviga SEK-hybridobligationer och emission av nya eviga SEK-hybridobligationer Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces final tender results for outstanding SEK perpetual capital securities and issue of new SEK perpetual capital securities Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående SEK-hybridobligationer och avser att emittera nya SEK-hybridobligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces tender offer regarding outstanding SEK perpetual capital securities and considers issuance of new SEK perpetual capital securities Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces final tender results for certain SEK notes Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör information om genomfört återköp av vissa SEK obligationer Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB genomför förvärv av samhällsfastigheter i Sverige och Finland Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires social infrastructure properties in Sweden and Finland Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av vissa utestående SEK-obligationer och avser att emittera nya SEK-obligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces tender offer regarding certain outstanding SEK notes and considers issuance of new SEK notes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar aktier och köpoption avseende aktier i Amasten Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires shares and a call option concerning shares in Amasten Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 1 560 lägenheter samt säljer 50 000 kvm byggrätter i Nyköping till JV med Amasten Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires 1 560 apartments and sells 50 000 sqm building rights to JV with Amasten Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB satsar på 100 procent förnyelsebar el Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB will use 100 per cent. renewable electricity Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-26 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-26 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB presents new financial and operational targets and a new dividend policy Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB presenterar nya finansiella och operationella mål samt ny utdelningspolicy Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör prospekt i samband med upptagandet till handel av bolagets B- och D-aktier på Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden ABs aktier SBB B och SBB D noteras på Nasdaq Stockholms Large Cap-lista och SBB PREF kvarstår på Nasdaq First North Premier Growth Market Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB's shares SBB B and SBB D to be listed on Nasdaq Stockholm's Large Cap-list and SBB PREF to remain on Nasdaq First North Premier Growth Market Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB to list on Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB noteras på Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB blir första privata medlem i Sveriges Allmännytta Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB becomes the first private member of Public Housing Sweden Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör slutligt utfall i utbyteserbjudandet till preferensaktieägarna Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har framgångsrikt emitterat en icke säkerställd obligation om EUR 500m Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has successfully issued a EUR 500m senior unsecured bond Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör utfall i utbyteserbjudandet till preferensaktieägarna i SBB samt förlänger acceptfristen Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har räntesäkrat 100 procent av sina lån Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB has entered into new swap agreements and now 100 per cent of its loans have a fixed interest rate Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Tillägg till Prospektet avseende inbjudan till teckning av stamaktier av serie D i SBB med anledning av utbyteserbjudandet offentliggjord Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires 37 social infrastructure properties in Finland, Sweden and Norway Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB genomför förvärv av 37 samhällsfastigheter i Finland, Sverige och Norge Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Penser Access: SBB - NAV- och förvaltningsresultat-tillväxt så in i Norden Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari - juni 2019: Periodens resultat efter skatt 933 mkr Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Interim Report January - June 2019: Net income after tax for the period amounted to SEK 933m Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB rekryterar Ola Svensson som landschef i Danmark och regionchef för Öresundsregionen Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Prospekt avseende inbjudan till teckning av stamaktier av serie D i SBB med anledning av utbyteserbjudandet offentliggjord Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB genomför ytterligare förvärv i de nordiska storstadsregionerna Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB rekryterar Fredrik Holm som ny förvaltningschef Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has successfully issued senior unsecured bonds of EUR 50m and senior unsecured green bonds of SEK 500m Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har framgångsrikt emitterat icke säkerställda obligationer om EUR 50m samt icke säkerställda gröna obligationer om 500 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kommuniké från extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires an elderly care home portfolio, where the Municipality of Boden is the main tenant Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar sju äldreboenden med Bodens kommun som huvudhyresgäst Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires 48,000 sqm residential properties and social infrastructure properties in southern Sweden Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 48 000 kvm bostäder och samhällsfastigheter i Skåne Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 24 samhällsfastigheter i Linköping för 950 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires SEK 950m social infrastructure portfolio in Linköping, Sweden's fifth  largest city Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB lämnar ett utbyteserbjudande till sina preferensaktieägare Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 14 samhällsfastigheter för ca 1,2 mdkr Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires SEK 1.2bn social infrastructure portfolio Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB stärker ytterligare sin position inom nordiska samhällsfastigheter och svenska hyresrätter Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has signed letters of intent for the acquisition of community service properties in Denmark for a property value of approximately SEK 540m Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har tecknat avsiktsförklaringar avseende förvärv av samhällsfastigheter i Danmark till ett fastighetsvärde om cirka 540 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har framgångsrikt emitterat en icke säkerställd obligation om 500 miljoner euro Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has successfully issued a EUR 500m senior unsecured bond Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Penser Access: SBB i Norden - Stark NAV-tillväxt ger höjt motiverat värde Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: ÅRSSTÄMMA I SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL) 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari - mars 2019: Periodens resultat efter skatt 216 mkr Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Interim Report January - March 2019: Net income after tax for the period amounted to SEK 216m Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB etablerar EMTN-program om 2,5 miljarder euro Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has established a EUR 2.5bn EMTN programme Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB erhåller BBB- rating med stabila utsikter från S&P Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has been assigned a BBB- rating with a stable outlook from S&P Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar äldreboenden, förskolor och vårdfastigheter i Finland för 142 miljoner euro Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires elderly care homes, preschools and care properties in Finland for EUR 142m Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has successfully issued a EUR 300m perpetual bond Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har framgångsrikt emitterat en evig hybridobligation om EUR 300m Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Inbjudan till telefonkonferens och webcast i samband med Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens delårsrapport januari-mars 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB erhåller BBB- rating med stabila utsikter från Fitch Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has been assigned a BBB- rating with a stable outlook from Fitch Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ingår avtal om försäljning av DNB Banks huvudkontor i Oslo till DNB Liv till ett överenskommet nettofastighetsvärde om 4 897 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB enters into agreement for the sale of DNB Bank's head office in Oslo to DNB Liv to an agreed net property value of SEK 4,897m Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Fitch Upgrades SBB rating to `BB+` and puts SBB on Rating Watch Positive expecting further upgrade to investment grade Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Fitch uppgraderar SBB:s rating till "BB+" samt sätter SBB på Rating Watch Positiv och förväntas att uppgradera ytterligare till Investment Grade Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB is put On CreditWatch Positive, S&P expects it to be investment-grade post issuance of the hybrid Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB sätts på CreditWatch positiv: S&P förväntar sig att utfärda Investment Grade rating efter utgivandet av hybridobligation Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB considers issue of hybrid bonds denominated in EUR Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB överväger emission av en hybridobligation i euro Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB's Annual Report for 2018 is now available in English Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har framgångsrikt slutfört en riktad nyemission av stamaktier av serie D om cirka 600 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has successfully completed a directed share issue raising gross proceeds of approximately SEK 600m Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB contemplates a directed share issue to support its ambition of reaching an investment-grade rating by optimizing the capital structure as well as to procure additional working capital Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB överväger en riktad emission för att stödja ambitionen att nå investment grade-rating genom att optimera kapitalstrukturen samt för att erhålla ytterligare rörelsekapital Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förlänger räntebindningen på sina lån Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has completed a directed new share issue of SEK 285m new D-shares Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har genomfört en riktad nyemission av stamaktier av serie D om ca 285 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB publicerar årsredovisning för 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kallelse till årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB uppdaterar mål om belåningsgrad Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB updates its LTV target Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Höganäshem och Samhällsbyggnadsbolaget i samarbete, tecknar avtal om 122 lägenheter Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 367 lägenheter i Stockholmsregionen, varav merparten i Rinkeby/Tensta och Vallentuna Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires 367 apartments in the Stockholm region, the majority being acquired in Rinkeby/Tensta and Vallentuna Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB anlitar ABG Sundal Collier som likviditetsgarant Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB engages ABG Sundal Collier as liquidity provider Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Detaljplan för 400 bostäder och omsorgsfastighet i Nykvarn lagakraftvunnen Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden S&P höjer utsikterna för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB till BB rating med positiva utsikter Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: S&P has revised SBB rating outlook to a BB rating with a positive outlook Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Penser Access: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden - Investment Grade ett troligt betyg till våren Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Bokslutskommuniké 2018: Resultat per aktie 2,07 kr ger högre utdelning Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Year-end Report 2018: Earnings per share SEK 2.07 and increasing dividend Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB stärker sin position som Nordens största ägare av LSS-boenden genom fem nya 15-års avtal Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Inbjudan till telefonkonferens och webcast i samband med Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens bokslutskommuniké 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Invitation to conference call and webcast presentation of SBB's year-end report 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB issues senior unsecured green bonds of SEK 500m Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar grön obligation om 500 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kommunhuset i Nykvarn byggs om - tecknar 25-årigt hyresavtal med Samhällsbyggnadsbolaget Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s planerade gröna obligation erhåller näst högsta betyg E2 i Green Evaluation från Standard & Poor's Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB's contemplated Green Bond receives second highest score E2 Green Evaluation from Standard & Poor's Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB initiates unique investment in decreasing CO2-emissions by 75% Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB gör en storsatsning för att minska koldioxidutsläppen med 75% Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer utvecklingsfastighet i Norge för 200 MNOK till ett nystartat JV med Martin Mæland Pressreleaser Visa Stäng
2018-12-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Förtydligande gällande utbyteserbjudande till preferensaktieägare Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar samhällsfastigheter i Sundbyberg och Luleå Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende SBB:s partiella offentliga uppköpserbjudande med aktievederlag till preferensaktieägarna i Karlbergsvägen 77 offentliggjord Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Prospekt avseende inbjudan till teckning av stamaktier av serie D i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB med anledning av utbyteserbjudandet offentliggjord Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avser genomföra ett återköpserbjudande av utestående preferensaktier i Nye Barcode 121 Bidco AS Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB appoints Head of Investor Relations Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB tillsätter Head of Investor Relations Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Inbjudan till Samhällsbyggnadsbolagets kapitalmarknadsdag den 4 december 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kommuniké från extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Erbjudandehandling avseende SBB:s partiella offentliga uppköpserbjudande med aktievederlag till preferensaktieägarna i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) offentliggjord Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ingår samarbete med Oscar Properties om utveckling i Karlskrona Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kommuniké från extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB has repurchased bonds Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har återköpt obligationer Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Save the date - Samhällsbyggnadsbolagets kapitalmarknadsdag 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kallelse till extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB lämnar ett utbyteserbjudande till sina preferensaktieägare Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Penser Access:SBB i Norden - Vi ser fortsatt NAV-utveckling framöver Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB offentliggör villkorat förvärv av samtliga stamaktier i Karlbergsvägen 77 samt höjer priset i det partiella offentliga uppköpserbjudandet till preferensaktieägarna i Karlbergsvägen 77 Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari - september 2018: Resultat per aktie 1,31 kr Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB, Interim Report January - September 2018: Earnings per share SEK 1.31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB uppdaterar tidplanen för acceptfristens inledning i det offentliga uppköpserbjudandet till preferensaktieägarna i Karlbergsvägen 77 samt offentliggör rösträttsåtaganden för extra bolagsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar hybridobligationer om 100 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB issues hybrid bonds of SEK 100m Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB publishes prospectus and prepares listing of hybrid bonds at Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör prospekt och förbereder notering av hybridobligation vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB tecknar slutligt avtal om förvärv av det nya kulturhuset i Skellefteå Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar samhälls- och bostadsfastigheter i centrala Höganäs Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB and Phoenix has entered into an agreement to issue 18,100,000 shares of class B and repurchase 17,500,000 issued warrants Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB och Phoenix har ingått avtal om emission av 18 100 000 B-aktier och återköp av 17 500 000 teckningsoptioner Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar hybridobligationer om 100 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB issues hybrid bonds of SEK 100m Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden lämnar ett partiellt offentligt uppköpserbjudande med aktievederlag till preferensaktieägarna i Karlbergsvägen 77 Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kallelse till extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolagen i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 1 153 mkr till ett JV med Property AD Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB announces final tender results for certain SEK notes and issue of new SEK notes Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör information om genomfört återköp av vissa SEK obligationer och emission av nya SEK obligationer Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av vissa utestående SEK obligationer och avser att emittera ny SEK obligation. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB announces tender offer regarding certain outstanding SEK notes and considers issuance of new SEK notes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer 13 000 kvm byggrätter i Nyköping till Backastad Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Greg Dingizian har förvärvat 10 miljoner aktier i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB issues hybrid bonds of SEK 1,000 million Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar hybridobligationer om 1 000 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar tre icke-strategiska fastigheter i Sverige och Norge Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB överväger återköp av obligationer Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB överväger emission av en hybridobligation Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB considers issue of hybrid bonds Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB har tecknat LOI avseende förvärv av kulturhus och hotell med ett 50-årigt hyresavtal med Skellefteå kommun Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förhandlar om fastighetsförvärv om totalt 2 miljarder kronor Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kommuniké från årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s dotterbolag AB Högkullen: beslut om inlösen av samtliga utestående preferensaktier Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Penser Access: SBB i Norden - Ett högintensivt kvartal Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB, Interim Report January - June 2018: Significant increase in net operating income, Earnings per share SEK 0.67 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari - juni 2018: Stark ökning av driftnetto, Resultat per aktie 0,67 kr Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB establishes a EUR commercial paper programme with a framework of EUR 200m Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB upprättar EUR certifikatsprogram med en ram om 200 miljoner euro Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB continues its expansion in Norway through an acquisition of two elderly care homes Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB fortsätter expandera i Norge genom förvärv av två vård- och omsorgsboenden Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Nytt datum för byte av emittent i SBB i Norden AB:s obligation med symbol SBBIN 002 Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden New date re change of issuer in SBB i Norden AB's outstanding notes with symbol SBBIN 002 Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar samhälls- och bostadsfastigheter i Stockholm, Oskarshamn och Avesta Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB acquires community service and residential properties in Stockholm, Oskarshamn and Avesta. Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB enters as new issuer of the subsidiary's outstanding notes with symbol SBBIN 002 Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB träder in som ny emittent under sitt dotterbolags obligation med symbol SBBIN 002 Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Tre fastighetsbolag bildar Studentbostäder i Sverige AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB och K2A utvecklar attraktiva bostäder i Uppsala och Västerås Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kopparstaden och SBB i nytt samarbete genom Kopparstadens köp av byggrätter på Born Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB byter Certified Adviser till Erik Penser Bank Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB upprättar grönt ramverk för att kunna emittera gröna obligationer Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB sets up a Green Framework in order to be able to issue green bonds Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och Magnolia Bostad utvecklar hyresrätter i Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer byggrätter med positiv resultateffekt om ca 50 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB sells building rights with a positive effect on earnings of approximately SEK 50m Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 114 lägenheter i Karlskrona Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Ny årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s dotterbolag AB Högkullen Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kommuniké från årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s dotterbolag AB Högkullen: beslut om inlösen av samtliga utestående preferensaktier Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB erhåller BB rating med positiva utsikter från Fitch Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB has been assigned a BB rating with a positive outlook from Fitch Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar företagscertifikat om 600 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB issues commercial papers for SEK 600 million Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Korrigering pressmeddelande: SBB stärker sin position med tre LSS-boenden med 15-åriga hyresavtal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB stärker sin position med tre LSS-boenden med 15-åriga hyresavtal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB upprättar certifikatsprogram med en ram om 2 000 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB establishes a commercial paper programme with a framework of SEK 2,000m Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s dotterbolag AB Högkullen kallar till årsstämma med förslag om inlösen av samtliga utestående preferensaktier Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden EP Access: SBB i norden - Yieldgap och substansrabatt två drivkrafter framöver Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 135 lägenheter i Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) acquires 135 apartments in Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden ÅRSSTÄMMA I SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL) 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden ANNUAL GENERAL MEETING SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB, interim report January - March 2018: Strong net operating income despite the long and cold winter; focus on strengthening the financial position Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB, delårsrapport januari - mars 2018: Starkt driftnetto trots lång och kall vinter, fortsatt fokus på att stärka den finansiella ställningen Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB acquires elderly care property in Helsinki Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar äldreboende i Helsingfors Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar två äldreboenden och 193 lägenheter från Karlskronahem Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar hyreslägenheter av allmännyttan i Falun Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB rekryterar Marika Dimming som ansvarig för investerarrelationer och hållbarhet Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB recruits Marika Dimming as Head of Investor relations and Sustainability Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör tilläggsprospekt Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB publishes supplement to prospectus Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer 20 000 kvm BTA byggrätter Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB sells 20,000 sqm GFA building rights Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB köper bostäder och förskola i Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB divests school property in Norway Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar skolfastighet i Norge Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör prospekt och förbereder notering av obligation vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB publishes prospectus and prepares listing of notes at Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB publishes Annual Report for 2017 Rapporter Visa Stäng
2018-03-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB publicerar årsredovisning för 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB gives notice of annual general meeting with proposal to authorise the Board to implement synthetic repurchases of the company's own shares Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB kallar till årsstämma med förslag om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB skapar intern förvaltningsorganisation, förvärvar förvaltningsbolaget Hestia Sambygg Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB moves property management in-house and purchases the property management company Hestia Sambygg AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB announces final results of the written procedure of the formal voting of the amendments of the terms & conditions of the outstanding hybrid notes Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB meddelar slutligt resultat av skriftligt förfarande avseende omröstning av ändring av villkor för utestående hybridobligationer Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har återköpt obligationer Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB has repurchased bonds Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB issues hybrid bonds for SEK 300 million Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar hybridobligationer om 300 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar en senior icke-säkerställd obligation om 250 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB issues senior unsecured notes for SEK 250 million Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB initierar skriftligt förfarande i syfte att ändra villkoren för utestående hybridobligationer med symbol SAMN 001 Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har återköpt obligationer Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB has repurchased bonds Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Penser Access: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden - Överraskande utdelning och fortsatt substansrabatt Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB's Year-end Report 2017: Strong cashflow results in dividend Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Bokslutskommuniké 2017: Starka kassaflöden ger utdelning Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förstärker förvaltningsorganisationen med Jonny Göthberg Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör prospekt och förbereder notering av obligation vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har godkänts för listning på Nasdaq First North Premier Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget in Norden AB strengthens its group management and appoints Lars Thagesson as Deputy CEO and Chief Operating Officer Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förstärker koncernledningen med Lars Thagesson som vice VD och Chief operating officer Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör prospekt och förbereder notering av obligation vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB issues notes for SEK 300 million at a fixed interest rate of 2.9 percent Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar obligationer om 300 miljoner kronor med en fast ränta om 2,9 procent Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) gör sitt första förvärv i Finland Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) tilldelas pris som Årets fastighetsbolag Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) issues SEK 750 million notes Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) emitterar obligationer om 750 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ):  S&P BB rating gives potential to significantly reduce funding costs Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ): Potential för kraftigt sänkta finansieringskostnader efter S&P:s BB rating Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) updates two of its financial targets: Net LTV below 60% and ICR of at least 1.8 times Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) uppdaterar två av sina finansiella mål: Belåningsgrad lägre än 60% och Räntetäckningsgrad om lägst 1,8 ggr Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolagets styrelse har beslutat att genomföra en emission av preferensaktier mot vederlag bestående av preferensaktier i Högkullen Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget säljer byggrätter i Falun till HSB Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Penser Access: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB - En potentiell högutdelare till substansrabatt Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget växer i Norge genom förvärv av Offentlige Bygg AS Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget växer i Norge genom förvärv av Offentlige Bygg AS Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Arvid Svensson och Compactor förvärvar A-aktier och Kvalitena avyttrar sitt innehav i Samhällsbyggnadsbolaget Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Moody's analys visar att Samhällsbyggnadsbolagets lågrisktillgångar kunde motivera ett investment grade-betyg i kategorin Kvalitet på tillgångarna Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget erhåller rating B1 från Moody's Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kommuniké från extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) noterar hybridobligation vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB, interim report January - September 2017: Earnings per share SEK 3.20, continued focus on cash flow, profitability and value creation Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget, delårsrapport januari - september 2017: Resultat per aktie 3,20 kr, fortsatt fokus på kassaflöde, lönsamhet och värdeskapande Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) offentliggör prospekt och förbereder notering av hybridobligation vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kallelse till extra stämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) har ansökt om notering av preferensaktier på Nasdaq First North Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget emitterar ytterligare hybridobligationer om totalt 300 miljoner kronor i en tap issue Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Compactor Fastigheter ökar sitt innehav i Samhällsbyggnadsbolaget Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget har framgångsrikt emitterat hybridobligationer om 400 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget överväger emissioner av en hybridobligation och en senior icke-säkerställd obligation Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget, delårsrapport januari - juni 2017: Resultat per aktie 2,93 kr, ett starkt resultat från förvaltning och fastighetsutveckling Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget, interim report January - June 2017: Earnings per share SEK 2.93, a strong result from property management and development Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget kontrollerar efter budpliktsbudets genomförande 78,0 procent av aktierna i Högkullen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget offentliggör utfall i budpliktsbudet till samtliga preferensaktieägare och teckningsoptionsinnehavare i Högkullen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Tillägg till erbjudandehandlingen offentliggjord samt acceptfristen justerad i Samhällsbyggnadsbolagets budpliktsbud på Högkullen Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolagets dotterbolag SBB i Norden har framgångsrikt emitterat obligationer om 150 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) complements the company's financial targets, issues hybrid bonds of MSEK 300 and issues warrants Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget kompletterar bolagets finansiella mål, emitterar hybridobligation med ett värde på 300 Mkr och emitterar teckningsoptioner Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolagets dotterbolag SBB i Norden offentliggör prospekt och förbereder notering av obligation vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Tillägg till erbjudandehandlingen avseende SBB:s budpliktsbud till preferensaktieägare och teckningsoptionsinnehavare i Högkullen offentliggjord Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget och HSB bygger 800 bostäder i Nyköping Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget bygger äldrebostäder åt Aleris i Höganäs och Kävlinge Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget säljer byggrätter med positiv resultateffekt om ca 300 miljoner kronor och avbryter därför förberedelser för stamaktieemission Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB sells building rights with a positive effect on earnings of apx MSEK 300 and as consequence cancels preparations for new issue of ordinary shares Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kommuniké från extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolagets dotterbolag SBB i Norden offentliggör prospekt och förbereder notering av obligation vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget utvecklar en ny stadsdel med 1000 nya bostäder och omsorgsboende i centrala Falun Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kallelse till extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget förvärvar 463 lägenheter av det kommunala bostadsbolaget i Falun Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Erbjudandehandling avseende Samhällsbyggnadsbolagets budpliktsbud till preferensaktieägare och teckningsoptionsinnehavare i Högkullen offentliggjord Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) slutför förvärv av fastighetsportfölj i Kristiansand Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Uppdaterad tidplan i Samhällsbyggnadsbolagets budpliktsbud avseende samtliga preferensaktier och teckningsoptioner i Högkullen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) förbereder stamaktieemission och offentliggör tidigare ej offentliggjord information Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget offentliggör nya mål Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget, delårsrapport januari - mars 2017: Aktiv fastighetsutveckling skapar mervärde för aktieägare och samhälle Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kommuniké från årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) den 27 april 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget gör klargörande av lämnat offentligt uppköpserbjudande till innehavare av preferensaktier och teckningsoptioner i Högkullen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolagets och dotterbolaget SBB i Nordens årsredovisningar för 2016 finns tillgängliga på bolagets hemsida Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget offentliggör tidigare ej offentliggjord information Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till innehavare av preferensaktier och teckningsoptioner i Högkullen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) renodlar - säljer nio fastigheter 13% över värdering Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden offentliggör ägarlista efter genomförda erbjudanden till innehavarna av preferensaktier, konvertibler samt ägarlån Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-06 Effnetplattformen Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) utvärderar stamaktieemission Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-04 Effnetplattformen Effnetplattformen AB (publ) byter namn till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) den 6 april och engagerar Remium som likviditetsgarant Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-04 Effnetplattformen Effnetplattformen AB (publ) under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ): Eva Swartz Grimaldi föreslås till styrelsen Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-03 Effnetplattformen Effnetplattformen: Genomför riktad nyemission om 160 MSEK i samband med att dotterbolaget SBB i Norden förvärvar fastigheter i Västerås för 334 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-31 Effnetplattformen Effnetplattformen AB (publ), u.ä.t. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ): Godkänt för notering på First North - observationsstatus upphör Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-31 Effnetplattformen Effnetplattformen AB (publ): Publicerar bolagsbeskrivning och offentliggör tidigare ej offentliggjord information Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-30 Effnetplattformen Effnetplattformen AB (publ): Effnetplattformens dotterbolag SBB i Norden har framgångsrikt emitterat obligationer om 1 000 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-28 Effnetplattformen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EFFNETPLATTFORMEN AB (publ.) (under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ.)) Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-28 Effnetplattformen Effnetplattformen AB (publ): Offentliggörande av tidigare ej offentliggjord information Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-23 Effnetplattformen Effnetplattformen AB (publ): Genomför riktad emission av B-aktier i samband med fastighetsförvärv Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-23 Effnetplattformen Effnetplattformen AB (publ): Dotterbolaget SBB i Norden stärker sin position i centrala Oslo genom förvärv av DNB Banks huvudkontor för 4 500 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-13 Effnetplattformen Effnetplattformen AB (publ):Ilija Batljan ökar sitt ägande i huvudägarbolaget Ilija Batljan Invest AB genom betalning med B-aktier i Effnetplattformen Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-09 Effnetplattformen Effnetplattformen AB (publ): Aktiemarknadsnämnden medger Ilija Batljan undantag från budplikt Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-02 Effnetplattformen Effnetplattformen AB (publ) offentliggör utfall av erbjudande till innehavarna av preferensaktier, konvertibler och ägarlån i SBB i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-28 Effnetplattformen Effnetplattformen AB (publ): Dotterbolaget SBB i Norden AB (publ) lämnar bokslutskommuniké för 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-22 Effnetplattformen Effnetplattformen AB (publ): Kommuniké från extra bolagsstämma i Effnetplattformen Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-22 Effnetplattformen Effnetplattformen AB (publ): Dotterbolaget SBB i Norden AB (publ) meddelar uppfyllande av obligationsvillkor Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-13 Effnetplattformen Som tidigare meddelats i andra kanlaer: EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EFFNETPLATTFORMEN AB (publ) (under namnändring till SBB i Norden AB (publ)) Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-13 Effnetplattformen Som tidigare meddelats i andra kanaler: Effnetplattformen offentliggör erbjudande till innehavarna av preferensaktier, konvertibler och ägarlån i SBB Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

27 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
27 Apr 2018 | Årsstämma 2017
27 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
30 Apr 2018 | Årligutdelning
16 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
31 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
20 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
29 Apr 2019 | Årsstämma 2018
29 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
30 Apr 2019 | Årligutdelning
24 Jun 2019 | Extrastämma 2019
10 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
29 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
19 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
30 Mar 2020 | Kvartalsutdelning
27 Apr 2020 | Årsstämma 2019
27 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
28 Apr 2020 | Årligutdelning
29 Jun 2020 | Kvartalsutdelning
14 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
29 Sep 2020 | Kvartalsutdelning
3 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
29 Dec 2020 | Kvartalsutdelning
30 Mar 2021 | Kvartalsutdelning

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner