Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-11-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB säljer en andel om 49% av sin portfölj inom social infrastruktur för utbildning till Brookfield för 9,2 mdkr med tilläggsköpeskillingar om upp till 1,2 mdkr genom kontant betalning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells a 49% stake in its social infrastructure portfolio for public education to Brookfield for SEK 9.2 billion in cash with an additional earn-out of up to SEK 1.2 billion in cash Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB kallar till extra bolagsstämma för att besluta om utdelning av Amasten Fastighets AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB convenes an extraordinary general meeting to resolve on distribution of Amasten Fastighets AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Notice of Extraordinary General Meeting in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kallelse till extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-23 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 23 Nov 2022 | SBB i Norden

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556981-7660 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
Instrument SE0009554454 B Ordinary Shares, D Ordinary Shares
Innehavare Morgan Stanley
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2022-11-16
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 – aktier 31 482 315
 – direkt innehavda rösträtter 0
 – indirekt innehavda rösträtter 314 823 150
Andel
 – aktier 1,91033 %
 – direkt innehavda rösträtter 0 %
 – indirekt innehavda rösträtter 0,88988 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 0,88988 % 31 482 315
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 1,13384 % 40 113 201
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 – Fysisk avvecklade
 – Kontantavräknade 0,62518 % 22 117 591
 
TOTALT 2,6489 % 93 713 107
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 – bolag Morgan Stanley
 – antal rösträtter 0
 – andel av rösträtter 0 %
 – bolag Morgan Stanley International Holdings Inc.
 – antal rösträtter 0
 – andel av rösträtter 0 %
 – bolag Morgan Stanley International Limited
 – antal rösträtter 0
 – andel av rösträtter 0 %
 – bolag Morgan Stanley Investments (UK)
 – antal rösträtter 0
 – andel av rösträtter 0 %
 – bolag Morgan Stanley & Co. International plc
 – antal rösträtter 5 398 807,2
 – andel av rösträtter 1,52603 %
 – bolag Morgan Stanley
 – antal rösträtter 0
 – andel av rösträtter 0 %
 – bolag Morgan Stanley Capital Management, LLC
 – antal rösträtter 0
 – andel av rösträtter 0 %
 – bolag Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc.
 – antal rösträtter 0
 – andel av rösträtter 0 %
 – bolag Morgan Stanley & Co. LLC
 – antal rösträtter 0
 – andel av rösträtter 0 %
 – bolag Prime Dealer Services Corp.
 – antal rösträtter 25 000
 – andel av rösträtter 0,00707 %
 – bolag Morgan Stanley
 – antal rösträtter 0
 – andel av rösträtter 0 %
 – bolag Morgan Stanley Capital Management, LLC
 – antal rösträtter 0
 – andel av rösträtter 0 %
 – bolag Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc.
 – antal rösträtter 0
 – andel av rösträtter 0 %
 – bolag Morgan Stanley Capital Services LLC
 – antal rösträtter 1 142 885,1
 – andel av rösträtter 0,32305 %
 – bolag Morgan Stanley
 – antal rösträtter 0
 – andel av rösträtter 0 %
 – bolag Morgan Stanley Capital Management, LLC
 – antal rösträtter 0
 – andel av rösträtter 0 %
 – bolag Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc.
 – antal rösträtter 0
 – andel av rösträtter 0 %
 – bolag Morgan Stanley & Co. LLC
 – antal rösträtter 2 804 618,4
 – andel av rösträtter 0,79276 %
 
Koncernens samlade innehav
 – antal rösträtter 937 131 070
 – andel av rösträtter 2,64891 %
 
Kommentar
Changes due to: Securities Lending
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

2022-11-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Malin Axland is appointed Head of Legal at Amasten Fastighets AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Malin Axland utses till chefsjurist på Amasten Fastighets AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Ny styrelse har utsetts för Amasten Fastighets AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: New Board of Directors has been appointed for Amasten Fastighets AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Kåpan Pensioner exercises its option and buys SBB's share in Svenska Myndighetsbyggnader AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kåpan Pensioner utnyttjar sin option och köper Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s andel i Svenska Myndighetsbyggnader AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB appoints a new Treasury Director Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB utser ny Treasury Director Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Maria Strandberg utses till CFO på Amasten Fastighets AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Maria Strandberg is appointed CFO at Amasten Fastighets AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces hereby the results of the tender offers Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör härmed resultatet av det frivilliga återköpserbjudandet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Ylva Sarby Westman is appointed CEO of SBB's subsidiary Amasten Fastighets AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Ylva Sarby Westman tillträder som vd för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s dotterbolag Amasten Fastighets AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces tender offer regarding outstanding hybrid and senior notes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående hybridinstrument och seniora obligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och Telia Sverige i gemensamt energiprojekt i Haninge Kommun Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB and Telia Sweden in joint energy project in Haninge Municipality Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB's subsidiary Amasten Fastighets AB (publ) appoints Head of Investor Relations Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s dotterbolag Amasten Fastighets AB (publ) utser IR-chef Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-04 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB divests a JV-company and an office property to Aspelin Ramm Fastigheter for SEK 700 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer JV-bolag och kontor till Aspelin Ramm Fastigheter för 700 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-31 Penser Access Penser Access: Presenterar planer att renodla bolaget - SBB Analyser Visa Stäng
2022-10-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB receives a "Prime" ESG rating from ISS ESG Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB erhåller en "Prime" ESG rating från ISS ESG Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Carlsquare Carlsquare: Analysuppdatering SBB i Norden, kv3 2022: På god väg att rida ut stormen Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Carlsquare Carlsquare: Första Intrycket, SBB i Norden kv3 2022: Större värdeminskningar än väntat Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Pinpoint Estimates Pinpoint Estimates: SBB rapport under Pinpointkonsensus Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari - september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Interim Report January - September 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB intends to increase its focus on social infrastructure properties - evaluating the possibility of distributing a residential company to the shareholders Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB avser att öka fokus på samhällsfastigheter - utvärderar förutsättningarna att dela ut ett bostadsbolag till aktieägarna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Invitation to presentation of SBB's interim report January-September 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Inbjudan till presentation av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s delårsrapport januari-september 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-13 Carlsquare Carlsquare: Preview SBB i Norden: Samma intjäningsförmåga med mindre bestånd Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar sju fastigheter för 186 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB divests seven properties for SEK 186 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB slutför försäljning av fastigheter i Finspång Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB completes sale of properties in Finspång Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Krister Karlsson new COO at SBB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Krister Karlsson ny operativ chef på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-19 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-15 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB presents pro forma earning capacity for 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB presenterar intjäningsförmåga proforma för 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-09 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har tecknat avsiktsförklaring om att avyttra en fastighetsportfölj till ett överenskommet fastighetsvärde om ca 9 mdkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has signed a letter of intent to divest a property portfolio at an agreed property value of approx. SEK 9 billion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: The development in Skönvik has commenced. SBB has signed a 25-year municipal lease for a preschool in the Municipality of Säter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Utvecklingen i Skönvik har startat. SBB har tecknat 25-årigt kommunalt hyresavtal för en förskola i Säters kommun. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has reduced its exposure to floating interest rates from 35 percent to 25 percent Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har minskat sin exponering mot rörliga räntor från 35 procent till 25 procent Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-03 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Samhällsbyggnadsbolaget: Starkt driftnetto och fokus på kärnverksamheten Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB:s valberedning utökas med en adjungerad ledamot från bolagets största institutionella ägare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB's Nomination Committee is expanded with a Co-Opted Member from the company's largest institutional owner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB har swappat sin icke säkerställda sociala US Private Placement om USD 100 miljoner till Euro till förmånlig ränta Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has swapped its $100 million of Unsecured Bonds within US Private Placement to Euro at good rates Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar äldreboenden och projektfastighet till ett överenskommet fastighetsvärde vid färdigställande om 1 382 mkr till Northern Horizon Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells elderly care homes and project property at an agreed property value upon completion of SEK 1,382 million to Northern Horizon Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-15 Penser Access Penser Access: Stark kärnaffär men kortsiktig turbulens påverkar aktien - SBB Analyser Visa Stäng
2022-07-15 Carlsquare Carlsquare: Analysuppdatering SBB i Norden, kv2 2022: Valuta- och värderingseffekter sänkte resultatet Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-14 Carlsquare Carlsquare: Första Intrycket SBB i Norden kv2/2022: Driftnetto som väntat, men värdeminskningar på fastigheter Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-14 Pinpoint Estimates Pinpoint Estimates: SBBs förvaltningsresultat blev -147 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari - juni 2022: Starka kassaflöden och fokus på kärnverksamheten Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Interim Report January - June 2022: Strong cashflow and focus on core business Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB har prissatt sin första icke säkerställda sociala US Private Placement med ett belopp om USD 100 miljoner och förfallodatum 2027 och 2032 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB prices $100 million of Social Unsecured Bonds due 2027 and 2032 in inaugural US Private Placement financing Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: S&P confirms investment grade rating BBB- for SBB, revise outlook to negative Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: S&P bekräftar SBB:s investment grade rating BBB-, justerar utsikter till negativa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar 23 fastigheter i Finspångs kommun till ett överenskommet fastighetsvärde om 1 350 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells 23 properties in Finspång Municipality at an agreed property value of SEK 1.35 billion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Invitation to presentation of SBB's interim report January-June 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Inbjudan till presentation av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s delårsrapport januari-juni 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar lager- och industrifastigheter i Kalmar kommun till ett överenskommet fastighetsvärde om 340 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB divests warehouse and industrial properties in Kalmar Municipality to an agreed property value of SEK 340 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB divests residential property in Örebro to an agreed property value of SEK 400 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar bostadsfastighet i Örebro till ett överenskommet fastighetsvärde om 400 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells 25 percent of the shares in Solon Eiendom Holding AS to OBOS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer 25 procent av aktierna i Solon Eiendom Holding AS till OBOS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer tre projektfastigheter i Sverige och en kontorsfastighet i Norge för cirka 860 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB divests three project properties in Sweden and an office property in Norway for approximately SEK 860 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB publishes cash flow statement for 2021 on a net basis Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB publicerar kassaflödesanalys för 2021 på nettobasis Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB divests properties in Borås and Kalmar for a total agreed property value of SEK 233 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar fastigheter i Borås och Kalmar till sammanlagt överenskommet fastighetsvärde om 233 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer kontorsfastighet i Umeå för 300 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells an office property in Umeå for SEK 300 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-29 Carlsquare Carlsquare: Preview SBB i Norden: Säljer och konsoliderar för högre rating Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: 300 young people get summer jobs at SBB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden 300 ungdomar får sommarjobb hos Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has sold equity linked loans for SEK 1,465 million with the intention of selling its JV share in Svenska Myndighetsbyggnader AB to Kåpan Pensioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har sålt ägarlån för 1 465 mkr med avsikt att sälja sin JV-andel i Svenska Myndighetsbyggnader AB till Kåpan Pensioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Clarification on allegations from Viceroy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Förtydligande kring anklagelser från Viceroy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells office and industrial properties in Halmstad and Landskrona for SEK 436 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer kontors- och industrifastigheter i Halmstad och Landskrona för 436 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-14 Carlsquare Carlsquare: Marknadskommentar: ”SBB värderas till 50 procent rabatt mot sektorn” Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Clarification of information in the media about SBB's holdings in JM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Klargörande av uppgifter i media kring SBBs innehav i JM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB conducts a strategic review of its holding in JM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB genomför strategisk översyn av innehavet i JM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-09 Carlsquare Carlsquare: Carlsquare investerardag, 2 juni 2022: Presentation SBB i Norden Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Fitch BBB- med positiva utsikter och S&P med stabila utsikter understryker Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s starka finansiella ställning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Fitch BBB- with positive outlook and S&P with stable outlook underline SBB's strong financial position Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-07 Carlsquare Carlsquare: Mrkt BUZZ SBB i Norden: Ny Euro-lånefinansiering visar på kapacitet Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har emitterat sin första sociala icke säkerställda euro Schuldschein-finansiering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB successfully issues its first EUR social Schuldscheindarlehen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB receives a top ESG rating from Sustainalytics with a low risk profile Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB erhåller en topp ESG rating från Sustainalytics med låg riskprofil Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells a development property for approximately SEK 55 million to Järngrinden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer utvecklingsfastighet för cirka 55 mkr till Järngrinden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer fastigheter Sverige för cirka 150 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells properties in Sweden for approximately SEK 150 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förlänger hyresavtal med befintliga samhällshyresgäster till ett årligt hyresvärde om ca 39 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB extends lease agreements with existing community service property tenants to an annual rental value of approximately SEK 39m Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB and K2A secure major rental agreements with the Swedish Police Authority and the Swedish Prison and Probation Service Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB och K2A säkrar stort hyresavtal med Polisen och Kriminalvården Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells 18,500 sqm of building rights in Falkenberg, Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer 18 500 kvm byggrätter i Falkenberg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells building rights and acquires community service properties Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer byggrätter och förvärvar samhällsfastigheter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-04 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Samhällsbyggnadsbolaget: Unik investeringsplattform som levererar Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-29 Penser Access Penser Access: Attraktiv substansrabatt - SBB Analyser Visa Stäng
2022-04-28 Carlsquare Carlsquare: Analysuppdatering SBB i Norden, kv1 2022: Bättre start på nya året än väntat Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells properties in Norway, Finland and Sweden for SEK 2,500m Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer fastigheter i Norge, Finland och Sverige för 2 500 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Bulletin from the 2022 Annual General Meeting in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kommuniké från årsstämman 2022 i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Carlsquare Carlsquare: Första intrycket SBB i Norden, kv1/2022: Bättre resultat än väntat- intressebolag och värdeökningar bidrog Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Pinpoint Estimates Pinpoint Estimates: SBBs förvaltningsresultat över Pinpointkonsensus Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari - mars 2022: Starkt förvaltningsresultat Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Interim Report January - March 2022: Strong profit from property management Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Inbjudan till presentation av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s delårsrapport januari-mars 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Invitation to presentation of SBB's interim report January-March 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB byggstartar 228 hyresrätter i tre svenska städer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB starts building 228 rent regulated residentials in three Swedish cities Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Inbjudan till seminarium i anslutning till SBB:s årsstämma 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: S&P affirms SBB's investment grade rating BBB- with positive outlook Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden S&P bekräftar Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s investment grade rating BBB- med positiva utsikter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-13 Carlsquare Carlsquare: Preview SBB i Norden: Lågt värderad aktie relativt fastighetssektorn Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces today the indicative results of its invitation to holders of its €550,000,000 1.750 per cent: the large majority of investors don't want to sell the SBB bonds at the quoted prices Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör idag det indikativa resultatet av det frivilliga återköpserbjudandet: den stora majoriteten av investerare vill inte sälja SBB-obligationerna till kvoterade priser Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB signs new lease agreements with tenants in Gothenburg and Borås at an annual rental value of approximately SEK 39 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB tecknar nya hyresavtal med hyresgäster i Göteborg och Borås till ett årligt hyresvärde om ca 39 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB bygger ut infrastruktur för elbilsladdning - beräknar upp till 40 000 laddpunkter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB expands infrastructure for electric car charging - calculates up to 40,000 charging points Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces tender offer regarding outstanding EUR notes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående EUR-obligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB publishes annual and sustainability report for 2021 in Swedish and adjusts the profit for the year 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021 samt justerar helårsresultatet för 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: EPRA tydliggör att D-aktier ingår i eget kapital Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: EPRA clarifies that D-shares are included in common equity Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB lånar ca 1 000 mkr med 10-års kapitalbindning av en nordisk bank och överväger selektivt återköp av ej hållbara obligationer med kort löptid Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB borrows approximately SEK 1,000 million with 10-year maturity from a Nordic bank and considers selective buy back of unsustainable bonds with short maturities Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Notice of Annual General Meeting Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kallelse till årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB borrows SEK 1,060m with 15-year maturity Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB lånar 1 060 mkr med 15-års kapitalbindning av Nordiska Investeringsbanken Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

21 Dec 2022 | Extrastämma 2022
29 Dec 2022 | Månadsutdelning
30 Jan 2023 | Månadsutdelning
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
27 Feb 2023 | Månadsutdelning
30 Mar 2023 | Månadsutdelning