Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-09-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Krister Karlsson ny operativ chef på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Krister Karlsson new COO at SBB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-19 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 19 Sep 2022 | SBB i Norden

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556981-7660 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
Instrument SE0009554454 B Ordinary Shares, D Ordinary Shares
Innehavare Morgan Stanley
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2022-09-13
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 – aktier 0
 – direkt innehavda rösträtter 0
 – indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 – aktier 0 %
 – direkt innehavda rösträtter 0 %
 – indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 – Fysisk avvecklade
 – Kontantavräknade
 
TOTALT
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 – antal rösträtter 0
 – andel av rösträtter 0 %
 
Kommentar
ISIN: SE0011844091 Changes due to: Other: Securities Lending
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

2022-09-15 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB presenterar intjäningsförmåga proforma för 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB presents pro forma earning capacity for 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-09 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has signed a letter of intent to divest a property portfolio at an agreed property value of approx. SEK 9 billion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har tecknat avsiktsförklaring om att avyttra en fastighetsportfölj till ett överenskommet fastighetsvärde om ca 9 mdkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: The development in Skönvik has commenced. SBB has signed a 25-year municipal lease for a preschool in the Municipality of Säter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Utvecklingen i Skönvik har startat. SBB har tecknat 25-årigt kommunalt hyresavtal för en förskola i Säters kommun. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has reduced its exposure to floating interest rates from 35 percent to 25 percent Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har minskat sin exponering mot rörliga räntor från 35 procent till 25 procent Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB's Nomination Committee is expanded with a Co-Opted Member from the company's largest institutional owner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB:s valberedning utökas med en adjungerad ledamot från bolagets största institutionella ägare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB har swappat sin icke säkerställda sociala US Private Placement om USD 100 miljoner till Euro till förmånlig ränta Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has swapped its $100 million of Unsecured Bonds within US Private Placement to Euro at good rates Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar äldreboenden och projektfastighet till ett överenskommet fastighetsvärde vid färdigställande om 1 382 mkr till Northern Horizon Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells elderly care homes and project property at an agreed property value upon completion of SEK 1,382 million to Northern Horizon Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari - juni 2022: Starka kassaflöden och fokus på kärnverksamheten Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Interim Report January - June 2022: Strong cashflow and focus on core business Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB prices $100 million of Social Unsecured Bonds due 2027 and 2032 in inaugural US Private Placement financing Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB har prissatt sin första icke säkerställda sociala US Private Placement med ett belopp om USD 100 miljoner och förfallodatum 2027 och 2032 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: S&P bekräftar SBB:s investment grade rating BBB-, justerar utsikter till negativa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: S&P confirms investment grade rating BBB- for SBB, revise outlook to negative Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar 23 fastigheter i Finspångs kommun till ett överenskommet fastighetsvärde om 1 350 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells 23 properties in Finspång Municipality at an agreed property value of SEK 1.35 billion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Invitation to presentation of SBB's interim report January-June 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Inbjudan till presentation av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s delårsrapport januari-juni 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB divests warehouse and industrial properties in Kalmar Municipality to an agreed property value of SEK 340 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar lager- och industrifastigheter i Kalmar kommun till ett överenskommet fastighetsvärde om 340 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar bostadsfastighet i Örebro till ett överenskommet fastighetsvärde om 400 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB divests residential property in Örebro to an agreed property value of SEK 400 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer 25 procent av aktierna i Solon Eiendom Holding AS till OBOS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells 25 percent of the shares in Solon Eiendom Holding AS to OBOS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer tre projektfastigheter i Sverige och en kontorsfastighet i Norge för cirka 860 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB divests three project properties in Sweden and an office property in Norway for approximately SEK 860 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB publicerar kassaflödesanalys för 2021 på nettobasis Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB publishes cash flow statement for 2021 on a net basis Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB divests properties in Borås and Kalmar for a total agreed property value of SEK 233 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar fastigheter i Borås och Kalmar till sammanlagt överenskommet fastighetsvärde om 233 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer kontorsfastighet i Umeå för 300 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells an office property in Umeå for SEK 300 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: 300 young people get summer jobs at SBB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden 300 ungdomar får sommarjobb hos Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har sålt ägarlån för 1 465 mkr med avsikt att sälja sin JV-andel i Svenska Myndighetsbyggnader AB till Kåpan Pensioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has sold equity linked loans for SEK 1,465 million with the intention of selling its JV share in Svenska Myndighetsbyggnader AB to Kåpan Pensioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Clarification on allegations from Viceroy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Förtydligande kring anklagelser från Viceroy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells office and industrial properties in Halmstad and Landskrona for SEK 436 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer kontors- och industrifastigheter i Halmstad och Landskrona för 436 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Klargörande av uppgifter i media kring SBBs innehav i JM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Clarification of information in the media about SBB's holdings in JM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB conducts a strategic review of its holding in JM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB genomför strategisk översyn av innehavet i JM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Fitch BBB- with positive outlook and S&P with stable outlook underline SBB's strong financial position Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Fitch BBB- med positiva utsikter och S&P med stabila utsikter understryker Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s starka finansiella ställning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har emitterat sin första sociala icke säkerställda euro Schuldschein-finansiering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB successfully issues its first EUR social Schuldscheindarlehen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB erhåller en topp ESG rating från Sustainalytics med låg riskprofil Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB receives a top ESG rating from Sustainalytics with a low risk profile Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer utvecklingsfastighet för cirka 55 mkr till Järngrinden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells a development property for approximately SEK 55 million to Järngrinden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer fastigheter Sverige för cirka 150 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells properties in Sweden for approximately SEK 150 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förlänger hyresavtal med befintliga samhällshyresgäster till ett årligt hyresvärde om ca 39 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB extends lease agreements with existing community service property tenants to an annual rental value of approximately SEK 39m Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB and K2A secure major rental agreements with the Swedish Police Authority and the Swedish Prison and Probation Service Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB och K2A säkrar stort hyresavtal med Polisen och Kriminalvården Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells 18,500 sqm of building rights in Falkenberg, Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer 18 500 kvm byggrätter i Falkenberg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer byggrätter och förvärvar samhällsfastigheter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells building rights and acquires community service properties Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer fastigheter i Norge, Finland och Sverige för 2 500 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells properties in Norway, Finland and Sweden for SEK 2,500m Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Bulletin from the 2022 Annual General Meeting in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kommuniké från årsstämman 2022 i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Interim Report January - March 2022: Strong profit from property management Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari - mars 2022: Starkt förvaltningsresultat Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Inbjudan till presentation av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s delårsrapport januari-mars 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Invitation to presentation of SBB's interim report January-March 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB starts building 228 rent regulated residentials in three Swedish cities Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB byggstartar 228 hyresrätter i tre svenska städer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Inbjudan till seminarium i anslutning till SBB:s årsstämma 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: S&P affirms SBB's investment grade rating BBB- with positive outlook Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden S&P bekräftar Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s investment grade rating BBB- med positiva utsikter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör idag det indikativa resultatet av det frivilliga återköpserbjudandet: den stora majoriteten av investerare vill inte sälja SBB-obligationerna till kvoterade priser Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces today the indicative results of its invitation to holders of its €550,000,000 1.750 per cent: the large majority of investors don't want to sell the SBB bonds at the quoted prices Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB tecknar nya hyresavtal med hyresgäster i Göteborg och Borås till ett årligt hyresvärde om ca 39 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB signs new lease agreements with tenants in Gothenburg and Borås at an annual rental value of approximately SEK 39 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB bygger ut infrastruktur för elbilsladdning - beräknar upp till 40 000 laddpunkter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB expands infrastructure for electric car charging - calculates up to 40,000 charging points Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående EUR-obligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces tender offer regarding outstanding EUR notes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021 samt justerar helårsresultatet för 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB publishes annual and sustainability report for 2021 in Swedish and adjusts the profit for the year 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: EPRA tydliggör att D-aktier ingår i eget kapital Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: EPRA clarifies that D-shares are included in common equity Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB borrows approximately SEK 1,000 million with 10-year maturity from a Nordic bank and considers selective buy back of unsustainable bonds with short maturities Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB lånar ca 1 000 mkr med 10-års kapitalbindning av en nordisk bank och överväger selektivt återköp av ej hållbara obligationer med kort löptid Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kallelse till årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Notice of Annual General Meeting Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB lånar 1 060 mkr med 15-års kapitalbindning av Nordiska Investeringsbanken Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB borrows SEK 1,060m with 15-year maturity Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Två detaljplaner om totalt ca 26 000 kvm byggrätter vinner lagakraft Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Two zooning plans for a total of about 26,000 sqm of building rights gain legal force Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires care units in Finland for EUR 15.7m Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar vårdenheter i Finland för EUR 15,7m Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB:s grundare och VD Ilija Batljan utsedd till Sveriges främsta entreprenör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB's founder and CEO Ilija Batljan awarded as Entrepreneur of the Year in Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Styrelsen för SBB föreslår att årsstämman beslutar om ett bidrag om 50 mkr till UNHCR:s arbete i Ukraina. Bidraget påverkar inte den ordinarie utdelningen för SBB:s stamaktieägare. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: The Board of SBB proposes that the AGM resolves on a contribution of SEK 50m for UNHCR's work in Ukraine. The contribution does not affect the ordinary dividend for SBB's ordinary shareholders. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Kommentar angående Viceroy Research Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Statement regarding Viceroy Research Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Förändring i antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Change in number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden S&P bekräftar Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s investment grade rating BBB- med positiva utsikter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: S&P affirms SBB's investment grade rating BBB- with positive outlook Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: UPPDATERING AVSEENDE VICEROY-RAPPORTEN OM SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: UPDATE ON VICEROY REPORT ON SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Bokslutskommuniké 2021: årets resultat 17,35 kr per stamaktie A och B Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Year-end Report 2021: Earnings per A- and B-share SEK 17.35 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Inbjudan till presentation av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s bokslutskommuniké 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Invitation to presentation of SBB's year-end report 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB carries out Sweden's largest certification with Miljöbyggnad iDrift (Environmental Building In Use) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB genomför Sveriges största certifiering med Miljöbyggnad iDrift Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB kontrollerar 97,8 procent av aktierna i Amasten efter genomförandet av budpliktserbjudandet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB controls 97.8 percent of the shares in Amasten following the mandatory offer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har avtalat med Kalmar Kommunbolag AB om förvärv av KIFAB i Kalmar AB och HB Telemarken för 2 673 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Share purchase agreement (SPA) signed between SBB and the municipal company Kalmar Kommunbolag AB for the acquisition of KIFAB i Kalmar AB and HB Telemarken for SEK 2,673m Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB startar nytt bolag "SBB Idrott för alla AB" med siktet inställt på att bygga idrottshallar för idrottsrörelse och skola Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB starts a new company with the aim of building sports halls for sports associations and schools Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s sjukhus på Gardermoen i Norge - första sjukhuset i världen att uppnå miljöcertifieringen Breeam in Use - Outstanding Pressreleaser Visa Stäng
2022-02-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB's hospital at Gardermoen in Norway - first hospital in the world to achieve the environmental certification Breeam in Use - Outstanding Pressreleaser Visa Stäng
2022-01-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells properties for SEK 2.7bn to Svenska Myndighetsbyggnader AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer fastigheter för 2,7 mdkr till Svenska Myndighetsbyggnader AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB inviger Socialtjänstens Hus i Västerås med Västerås Stad som hyresgäst Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB inaugurates Social Services building in Västerås with the City of Västerås as tenant Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires Odalen Fastigheter and becomes Sweden's largest developer of properties for elderly care - SBB also makes a directed issue of 3 million Class B shares at a price of SEK 70 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB förvärvar Odalen Fastigheter och blir landets största utvecklare av fastigheter för äldreomsorg - SBB gör samtidigt en riktad emission på 3 miljoner B-aktier till kurs 70 kr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar framgångsrikt sin första sociala icke säkrade obligation om EUR 700 miljoner med negativ ränta vid emittering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB successfully issues its first EUR 700 million social floating rate notes with a negative yield at issuance Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB controls 97.5 percent of the shares in Amasten and extends the acceptance period for the mandatory offer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB kontrollerar 97,5 procent av aktierna i Amasten och förlänger acceptfristen för budpliktserbjudandet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB erhåller en topp ESG rating från Sustainalytics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has been identified as a top ESG performer by Sustainalytics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB:s budpliktserbjudande till aktieägarna i Amasten - anslutningsgraden, inklusive av SBB kontrollerade aktier, uppgår till 93,4 procent av rösterna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB's mandatory offer to the shareholders of Amasten - the acceptance rate, including shares controlled by SBB, amounts to 93.4 percent of the votes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB höjer prognosen för resultat per stamaktie A och B för helåret 2021 till 13,70-14,20 kr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB raises its forecast for the 2021 full year earnings per ordinary share A and B to SEK 13.70-14.20 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB's mandatory offer to the shareholders of Amasten - the acceptance rate, including shares controlled by SBB, amounts to 92.9 percent of the votes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB:s budpliktserbjudande till aktieägarna i Amasten - anslutningsgraden, inklusive av SBB kontrollerade aktier, uppgår till 92,9 procent av rösterna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Change in number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Förändring i antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB:s budpliktserbjudande till aktieägarna i Amasten - SBB tidigarelägger utbetalning av vederlag till de som accepterar budet samt offentliggör att SBB kontrollerar 90,8 procent av rösterna i Amasten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB's mandatory offer to the shareholders of Amasten - SBB expedites settlement to shareholders accepting the offer and announces that SBB controls of 90.8 percent of the votes of Amasten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB's building Sara Kulturhus in Skellefteå has been awarded the number one place when The Guardian lists the best architecture of the year Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden ABs fastighet Sara Kulturhus i Skellefteå tar förstaplatsen när brittiska The Guardian listar årets bästa arkitektur Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB bygger 180 klimatsmarta lägenheter i Skellefteå Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB is building 180 climate-smart apartments in Skellefteå Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB erhåller konkurrensgodkännande för förvärvet av Amasten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB receives competition clearance for the acquisition of Amasten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB's mandatory offer to shareholders in Amasten - SBB announces offer document Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB:s budpliktserbjudande till aktieägarna i Amasten - SBB offentliggör erbjudandehandling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB and OBOS begin strategic collaboration - SBB sells its shares in Solon Eiendom ASA to a company jointly owned by SBB and OBOS, Solon Eiendom Holding AS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ("SBB") och OBOS påbörjar strategiskt samarbete - SBB säljer sina aktier i Solon Eiendom ASA till ett av SBB och OBOS samägt bolag, Solon Eiendom Holding AS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces a mandatory public offer to the shareholders of Amasten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Amasten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar bostäder för 423 mkr från det kommunala fastighetsbolaget HFAB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB acquires homes for SEK 423m from the municipal real estate company HFAB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires preschool portfolio in Norway for 4,580 MNOK and signs long-term leases Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar förskoleportfölj i Norge för 4 580 MNOK och tecknar långsiktiga hyresavtal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar skolor från Stockholms stad för 1 460 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires schools from the City of Stockholm for SEK 1.46 billion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB stärker ledningsgruppen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB strengthens its management team Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör fullföljda förvärv av drygt 46 procent av aktierna och rösterna i Amasten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces completed acquisitions of approximately 46 percent of the shares and votes in Amasten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Change in number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Förändring i antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB förvärvar ytterligare aktier i Amasten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires additional shares in Amasten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB förvärvar ytterligare aktier i Amasten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires additional shares in Amasten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has resolved on a directed issue of 7,259,471 Class B common shares at a subscription price of SEK 70 per share Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB har beslutat om en riktad nyemission av 7 259 471 stamaktier av serie B till en teckningskurs om 70 kronor per aktie Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB förvärvar cirka 35 procent av aktierna och rösterna i Amasten och kommer efter förvärvens fullföljande att kontrollera totalt cirka 53 procent av aktierna och rösterna i Amasten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires approximately 35 percent of the shares and votes in Amasten and will after the completion of the acquisitions control in total approximately 53 percent of the shares and votes in Amasten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells building rights to a JV together with Aspelin Ramm for SEK 450 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer byggrätter till ett JV tillsammans med Aspelin Ramm för 450 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has been assigned a BBB rating with stable outlook from Scope Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB erhåller BBB rating med stabila utsikter från Scope Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Solon Eiendom ASA becomes part of SBB, contributes strong land bank in Oslo - SBB also makes a directed new share issue of 17 million Class B shares at a price of SEK 66 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Solon Eiendom ASA blir en del av SBB, bidrar med stark byggrättsportfölj i Osloregionen - SBB gör samtidigt en riktad nyemission på 17 miljoner B-aktier till kurs 66 kr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells properties for SEK 10bn to a company co-owned by Kåpan with a focus on government infrastructure Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer fastigheter för 10 mdkr till ett med Kåpan samägt bolag med fokus på statlig infrastruktur Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar fastigheter om cirka 400 mkr, 60 procent över senaste externvärdering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB divests properties for approximately SEK 400m, 60 percent over the latest external valuation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari - september 2021: resultat efter skatt 8,56 kr per stamaktie A och B Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Interim Report January - September 2021: Profit after tax SEK 8.56 per class A and B ordinary share Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Invitation to presentation of SBB's interim report January-September 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Inbjudan till presentation av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s delårsrapport januari-september 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB inaugurates a new school in Haninge with Haninge Municipality as tenant Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB inviger en ny skola i Haninge med Haninge kommun som hyresgäst Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB is growing in Höganäs with 80 new build apartments Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB växer i Höganäs med 80 nyproducerade lägenheter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har ingått avtal om försäljning av 36 fastigheter till ett överenskommet fastighetsvärde om drygt 570 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has entered into an agreement regarding the divestment of 36 properties at an agreed property value of just over SEK 570m Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires community service properties and building rights in Umeå from Balticgruppen and Gazette Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar samhällsfastigheter och byggrätter i Umeå från Balticgruppen och Gazette Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-22 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-09-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB signs a 15-year lease agreement with the Swedish Police for a new police station in Örnsköldsvik Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB tecknar 15-årigt hyresavtal med Polisen om ett nytt polishus i Örnsköldsvik Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB bygger solpark tillsammans med El av Sol - ett steg närmare att bli klimatpositiva i hela värdekedjan till år 2030 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB is building a solar park together with El av Sol - one step closer to becoming climate positive in the entire value chain by 2030 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB förvärvar samhällsfastigheter i Danmark för ett överenskommet fastighetsvärde om totalt ca DKK 380m Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires community service properties in Denmark for an agreed property value of a total of DKK 380m Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB commences the construction of 161 climate-smart apartments in Skellefteå Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB byggstartar 161 klimatsmarta lägenheter i Skellefteå Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB uppdaterar Vision 2030 - ska bli klimatpositiva i hela värdekedjan till år 2030 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB updates Vision 2030 - will be climate positive in the entire value chain by 2030 Pressreleaser Visa Stäng
2021-09-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB updates targets and communicates the Board's ambition to propose a dividend of SEK 1.32 per ordinary share A and B, divided into twelve monthly installments, to the Annual General Meeting 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB uppdaterar mål och kommunicerar styrelsens ambition att föreslå en utdelning om 1,32 kronor per stamaktie A och B, fördelat på tolv månadsvisa utdelningar, till årsstämman 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Inbjudan och praktisk information inför SBB:s kapitalmarknadsdag den 10 september 2021 i Skellefteå Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Invitation and practical information for SBB's Capital Markets Day on 10 September 2021 in Skellefteå Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Förändring i antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Change in number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB completes acquisition of 15.0 percent of the shares and votes in Arlandastad Group and resolves on a directed issue of Class B common shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB fullföljer förvärv av 15,0 procent av aktierna och rösterna i Arlandastad Group AB och beslutar om en riktad nyemission av stamaktier av serie B Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB to arrange Capital Markets Day on 10 September 2021 in Skellefteå Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB håller kapitalmarknadsdag den 10 september 2021 i Skellefteå Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har överenskommit om byggnation av 1 000 hyresrätter per år i Sverige och blir delägare i en flerbostadshustillverkare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces that additional noteholders have exercised their voluntary conversion right in respect of the subordinated mandatory convertible notes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör att ytterligare konvertibelinnehavare har utnyttjat sin frivilliga konverteringsrätt avseende efterställda tvingande konvertibler Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB buys 15 percent of Arlandastad Group for SEK 564 million and finances half of the purchase price through the issue of 6,270,833 new Class B shares with a subscription price of SEK 45 per share Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB köper 15 procent av Arlandastad Group för 564 mkr och finansierar hälften av köpeskillingen genom emission av 6 270 833 nya B-aktier med en teckningskurs om 45 kronor per aktie Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari - juni 2021: Resultat efter skatt per stamaktie A och B ökade till 5,94 kr (1,80 kr) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Interim Report January - June 2021: Profit after tax per ordinary share of class A and B increased to SEK 5.94 (1.80) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Invitation to presentation of SBB's interim report January-June 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Inbjudan till presentation av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s delårsrapport januari-juni 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB förvärvar samhällsfastigheter och bostäder i Stockholm, Västerås och Helsingborg för ett överenskommet fastighetsvärde om totalt 1,25 mdkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires community service properties and rent regulated residentials in Stockholm, Västerås and Helsingborg for an agreed property value of a total of SEK 1.25bn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Change in number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Förändring i antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires 70 per cent of the shares in the rent regulated residentials company Unobo from Riksbyggen for an agreed share price of SEK 2,064m Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB förvärvar 70 procent av aktierna i hyresrättsbolaget Unobo från Riksbyggen för ett överenskommet aktiepris om 2 064 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör utfallet av inbjudan till Konvertibelinnehavare att utnyttja sin Frivilliga Konverteringsrätt avseende Efterställda Tvingande Konvertibler om 2,75 mdkr som förfaller 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces the results of the invitation to Noteholders to exercise their Noteholder Voluntary Conversion Right in respect of the SEK 2.75 billion Subordinated Mandatory Convertible Notes due 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör en inbjudan till innehavare att utnyttja sin Frivilliga Konverteringsrätt avseende Efterställda Tvingande Konvertibler om 2,75 mdkr som förfaller 2023 och med en räntekupong om 7,00% Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces an invitation to Noteholders to exercise their Noteholder Voluntary Conversion Right in respect of the SEK 2.75 billion 7.00 per cent. Subordinated Mandatory Convertible Notes due 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB successfully issues a social perpetual hybrid bond of EUR 500m Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar framgångsrikt sociala hybridobligationer om EUR 500m Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Kålltorps Projektutveckling and Development Partner form JV in Mölnlycke Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Kålltorps Projektutveckling, Development Partner och bildar JV i Mölnlycke Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB utvecklar social infrastruktur tillsammans med Bodens kommun Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB develops social infrastructure in conjunction with Boden Municipality Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: 200 unga får sommarjobb i Samhällsbyggnadsbolaget Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offers summer jobs to 200 youths Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells its holding in Entra for NOK 3,139m and stops the plans for secondary listing on Oslo Stock Exchange Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB säljer innehav i Entra för NOK 3 139m samt avbryter planer på sekundärnotering på Oslo Börs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB säljer offentliga kontor och rättsväsendefastigheter i Norge för cirka NOK 1 200m Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells public offices and judicial properties in Norway for approximately NOK 1,200m Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires 20.08 % of the shares in JM - JM becomes an associated company to SBB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB förvärvar 20,08 % av aktierna i JM - JM blir intressebolag till SBB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Förändring i antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Change in number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB secures an additional SEK 94m in rental income with an average lease length of 18.5 years, of which SEK 63m from elderly care homes and SEK 31m from educational facilities Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säkrar ytterligare 94 mkr i hyresintäkter med en genomsnittlig kontraktslängd om 18,5 år, varav 63 mkr från äldreboenden och 31 mkr från utbildning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar framgångsrikt sociala obligationer om EUR 750m Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB successfully issues a social bond of EUR 750m Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires elderly care homes in Greater Stockholm as well as rental apartments and elderly care homes in Helsingborg for SEK 2.5bn and sells non-strategic properties for SEK 1.7bn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB förvärvar äldreboenden i Stor-Stockholm samt bostäder och äldreboenden i Helsingborg för 2,5 mdkr samt avyttrar icke strategiska fastigheter för 1,7 mdkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Bulletin from the 2021 Annual General Meeting in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Interim Report January - March 2021: Profit after tax per ordinary share of class A and B increased to SEK 1.75 (0.94) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari - mars 2021: Resultat efter skatt per stamaktie A och B ökade till 1,75 kr (0,94 kr) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB kontrollerar 98,0 procent av aktierna i Offentliga Hus efter genomförandet av det offentliga budpliktserbjudandet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB controls 98.0 percent of shares in Offentliga Hus following the mandatory public offer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Förändring i antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Change in number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Ändringar i valberedningens förslag till SBB:s årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Changes in the Nomination Committee's proposal to SBB's Annual General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Inbjudan till presentation av Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens delårsrapport januari-mars 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Invitation to presentation of SBB's interim report January-March 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör tillägg till erbjudandehandlingen i samband med det offentliga budpliktserbjudandet till aktieägarna i Offentliga Hus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces supplement to the offer document in connection with the mandatory public offer to the shareholders in Offentliga Hus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires community service properties in Finland and residentials in the Malmö / Lund region for an agreed property value of a total of SEK 550m Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB förvärvar samhällsfastigheter i Finland samt bostäder i Malmö/Lund-regionen för ett överenskommet fastighetsvärde om totalt 550 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB kontrollerar 96,9 procent av aktierna i Offentliga Hus och förlänger acceptfristen för det offentliga budpliktserbjudandet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB controls 96.9 percent of shares in Offentliga Hus and extends the acceptance period for the mandatory public offer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB's first zooning plan and development agreement in Jordbro with 27,000 sq.m. BTA rental apartments, homes for the disabled and preschool completed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB:s första detaljplan och exploateringsavtal i Jordbro med 27 000 kvm BTA hyresrätter, LSS-bostäder och förskola klar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB väljer att återbetala 3 mdkr i säkerställd bankskuld - ökar kvoten av ej pantsatta tillgångar till över 3 gånger Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB elects to repay SEK 3 billion in secured bank debt - increases unencumbered assets cover ratio to over 3 times Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Styrelsen i SBB har beslutat om en apportemission av D-aktier med anledning av budpliktserbjudandet till aktieägarna i Offentliga Hus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: The board of SBB has resolved on an issue of D-shares with payment in kind as part of the mandatory offer to the shareholders in Offentliga Hus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB publishes Annual and Sustainability Report for 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB:s budpliktserbjudande till aktieägarna i Offentliga Hus - SBB tidigarelägger utbetalning av vederlag till aktieägare som accepterar budet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB's mandatory offer to shareholders in Offentliga Hus - SBB expedites settlement for shareholders accepting the offer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Change in number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Förändring i antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden A Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB har ingått avsiktsförklaringar avseende försäljning av tre portföljer med ett överenskommet fastighetsvärde om cirka 2 mdkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has signed letter of intent regarding the sale of three property portfolios with an agreed property value of approximately SEK 2 billion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kallelse till årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Notice of Annual General Meeting Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB updates its financial calendar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB uppdaterar finansiell kalender Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Last day of trading in SBB's preference shares will be 21 April 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Sista dag för handel i SBB:s preferensaktier blir den 21 april 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och Kåpan Pensioner bildar JV och satsar på Hemvist för att växla upp bostadsbyggandet och fortsätta att verka för en hållbar bostadsutveckling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB and Kåpan Pensioner form JV and invest in Hemvist to increase housing construction and continue to work for sustainable housing development Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB's mandatory offer to shareholders in Offentliga Hus - SBB announces offer document and that the ownership amounts to 72.93 percent Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB:s budpliktserbjudande till aktieägarna i Offentliga Hus - SBB offentliggör erbjudandehandling samt att ägandet uppgår till 72,93 procent Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB gör hittills största investeringen i Uppsala genom förvärv av rättscentrum Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has made the largest investment to date in Uppsala through the acquisition of police station Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB:s budpliktserbjudande till aktieägarna i Offentliga Hus - SBB påminner om tidplan samt offentliggör att ägandet uppgår till 72,79 procent Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB's mandatory offer to shareholders in Offentliga Hus - timetable reminder and announcement that the ownership amounts to 72.79 percent Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB förvärvar skola i Köpenhamnsregionen och fem LSS-fastigheter med genomsnittlig kontraktslängd om över 15 år Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires a school in the Copenhagen region and 5 LSS properties with an average lease duration of more than 15 years Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB förvärvar ytterligare 791 548 aktier i Offentliga Hus och upplyser om nya villkor i budpliktserbjudandet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: S&P reviderar SBB:s ratingutsikt till positiv Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: S&P has revised SBB's outlook to Positive Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB fullföljer förvärv av 10,1 procent av aktierna och rösterna i Offentliga Hus och beslutar om en riktad nyemission av stamaktier av serie D Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB completes acquisition of 10.1 percent of the shares and votes in Offentliga Hus and resolves on a directed issue of Class D common shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB:s uppköpserbjudande till aktieägare i Entra - Acceptperioden har löpt ut och acceptansvillkoret har inte uppfyllts Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB's offer to the shareholders of Entra - Expiry of acceptance period and non-fulfilment of the minimum acceptance condition Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB:s uppköpserbjudande till aktieägare i Entra förväntas förfalla med anledning av att acceptansvillkoret inte kan uppfyllas Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB's offer to the shareholders of Entra expected to lapse due to non-fulfilment of the minimum acceptance condition Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Bulletin from extraordinary general meeting in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kommuniké från extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Bokslutskommuniké 2020: årets resultat 6,41 kr per stamaktie A och B Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Year-end Report 2020: Earnings per share SEK 6.41 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB erhåller konkurrensgodkännande för förvärvet av Offentliga Hus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Inbjudan till presentation av Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens bokslutskommuniké 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Invitation to presentation of SBB's year-end report 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Change in number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Förändring i antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB increases focus on housing for the elderly Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ökar fokus på äldreboenden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB har framgångsrikt emitterat en icke säkerställd obligation om EUR 600m Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB successfully issues EUR 600 million senior unsecured bond Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kallelse till extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Notice of Extraordinary General Meeting in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB launches enhanced tender offer to acquire Entra and create the leading European social infrastructure player Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör ett förbättrat uppköpserbjudande att förvärva Entra för att skapa den ledande europeiska aktören inom social infrastruktur Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Offentliga Hus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Change in number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Förändring i antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB fullföljer förvärv av 44,2 procent av aktierna och rösterna i Offentliga Hus och beslutar om en riktad nyemission av stamaktier av serie D Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB completes acquisition of 44.2 percent of the shares and votes in Offentliga Hus and resolves on a directed issue of Class D common shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces intention to launch a significantly enhanced voluntary tender offer to acquire Entra ASA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör sin avsikt att lämna ett väsentligt förbättrat frivilligt offentligt uppköpserbjudande att förvärva Entra ASA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires 54.3 percent of the shares and votes in Offentliga Hus i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB förvärvar 54,3 procent av aktier och röster i Offentliga Hus i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB förvärvar två samhällsfastigheter i Göteborg från Wallenstam Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires two community service properties in Gothenburg from Wallenstam Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB tillträder finsk portfölj med i huvudsak äldreboenden - förvaltningsresultatet ökar med 136 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB completes the acquisition of Finnish portfolio consisting of mainly elderly care properties - profit from property management increases by SEK 136m Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces submission of a focused list of due diligence requirements to the board of directors of Entra ASA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör överlämnandet av en detaljerad due diligence-frågelista till Entra ASA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB completes the acquisition of Sveafastigheter Bostad and resolves on a directed issue of Class B common shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB genomför förvärv av Sveafastigheter Bostad och beslutar om en riktad nyemission av stamaktier av serie B Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Penser Access: SBB - Lägger bud på Entra Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB invests SEK 1.2bn in 640 newly built sustainable rent regulated residentials Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB investerar 1,2 mdkr i 640 nybyggda hållbara hyresrätter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB DRAR TILLBAKA UPPKÖPSERBJUDADET AVSEENDE ENTRA ASA MED ANLEDNING AV DUE DILIGENCE-PROCESSEN Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB withdraws from Entra ASA offer due to due diligence process Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB successfully issues a EUR 1.2bn of which a EUR 700 million social bond and a EUR 500 million perpetual bond Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar framgångsrikt 1,2 miljarder euro uppdelat på sociala obligationer om 700 miljoner euro och hybridobligationer om 500 miljoner euro Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces the results of the written procedures instigated on 16 November 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör resultatet av de skriftliga förfarandena som påkallades den 16 november 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB updates its target regarding income from property development Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB uppdaterar mål om intjäning från fastighetsutveckling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Förändring i antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Change in number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: S&P confirms SBB's investment grade rating - SBB sees the possibility of a rating upgrade of S&P in connection with the Q4 report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: S&P bekräftar SBB:s investment grade rating -SBB ser möjlighet till ratinguppgradering av S&P i samband med Q4 rapporten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB påbörjar due diligence-granskning av Entra Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB initiates due diligence of Entra Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Samhällsbyggnadsbolaget stärker sitt team av finansiella rådgivare med DNB Markets Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB strengthens its team of financial advisors with DNB Markets Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB inleder det frivilliga offentliga uppköpserbjudandet att förvärva Entra ASA för att skapa den ledande europeiska aktören inom social infrastruktur Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB launches voluntary offer to acquire Entra ASA to create the leading European social infrastructure player - Publication of combined offer document and exempted document Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s ratingutsikt reviderad till positiv efter offentliggörandet av avsikten att förvärva Entra Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB's rating outlook revised to positive after the announcement of the intention to acquire Entra Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Penser Access: SBB - Lägger bud på Entra Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör sin avsikt att lämna ett frivilligt offentligt uppköpserbjudande att förvärva Entra ASA för att skapa den ledande europeiska aktören inom social infrastruktur Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces intention to launch a voluntary tender offer to acquire Entra ASA to create the leading European social infrastructure player Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB meddelar att den utestående seniora icke säkerställda obligationen med ISIN SE0010985713 kommer att förtidsinlösas samt att skriftliga förfaranden påkallas för vissa andra obligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces early redemption of the outstanding senior unsecured floating rate notes with ISIN SE0010985713 and further announces that it instigates written procedures for certain other notes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB and Magnolia Bostad to develop 2,550 rent regulated residentials in Stockholm, Helsingborg and Norrköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och Magnolia Bostad utvecklar 2 550 hyresrätter i Stockholm, Helsingborg och Norrköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB utökar sitt engagemang i Skellefteå - förvärvar hyresrätter och samhällsfastigheter för 1,3 mdkr samt bygger 1 500 nya lägenheter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB expands its involvement with Skellefteå Municipality - acquires rent regulated residentials and community service properties for SEK 1.3bn and builds 1,500 new apartments Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Penser Access: SBB i Norden - Förvärvar Sveabostäder Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB divests public office property in Södertälje Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar offentlig kontorsfastighet i Södertälje Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Sveafastigheter Bostad becomes part of SBB, contributes 6,000 apartments in Greater Stockholm - SBB also makes a directed new share issue of 44.5 million Class B shares at a price of SEK 31.10 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Sveafastigheter Bostad blir en del av SBB, bidrar med 6 000 lägenheter i Stor-Stockholm - SBB gör samtidigt en riktad nyemission på 44,5 miljoner B-aktier till kurs 31,10 kr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Penser Access: SBB - Mer värdeökningar att vänta Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari - september 2020: resultat efter skatt 4,15 kr per stamaktie A och B Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Interim Report January - September 2020: Profit after tax SEK 4.15 per class A and B ordinary share Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Change in number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Förändring i antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Invitation to presentation of SBB's interim report for January-September 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Inbjudan till presentation av Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens delårsrapport januari-september 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) announces early redemption of the outstanding senior unsecured floating rate notes with ISIN SE0010414581 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB meddelar att den utestående seniora icke säkerställda obligationen med ISIN SE0010414581 kommer att förtidsinlösas Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar en portfölj i Finland med i huvudsak äldreboenden och vårdboenden för EUR 222m Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires a portfolio in Finland consisting mainly of elderly care and care homes for EUR 222m Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires elderly care property in the Öresund region from Trelleborg Municipality with a WAULT of 17 years Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar äldreboende i Öresundsregionen från kommunalt ägda TrelleborgsHem med 17 års kontraktslöptid Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-14 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB receives positive planning decision for approximately 40,000 sq.m. of BTA residential apartments in Borås Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB erhåller positivt planbesked för ca 40 000 kvm BTA bostäder i Borås Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har tecknat avtal med Oscar Properties om försäljning av fastighetsportfölj för 1,4 mdkr inkl SBB:s joint venture Valerum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has entered into an agreement with Oscar Properties Holding AB to sell a SEK 1.4bn property portfolio including SBB's joint venture Valerum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer genom olika transaktioner 22 fastigheter till ett överenskommet fastighetsvärde om 817 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells 22 properties through various transactions at an agreed property value of SEK 817 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB presenterar strategisk uppdatering av ett antal fokusområden - styrelsens ambition är att föreslå utdelning om 1 krona per stamaktie A och B till årsstämman 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces strategic update regarding a number of focus areas - Board's ambition is to propose a dividend of SEK 1 per A and B ordinary share to the 2021 Annual General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB invests in newly constructed social infrastructure in the Greater Stockholm region with a WAULT of 13 years Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB investerar i nyproducerad social infrastruktur i Storstockholm med 13 års genomsnittlig kontraktslöptid Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Förändring i antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Change in number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB and Savana build 409 apartments in Brandbergen, south of Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och Savana bygger 409 lägenheter i Brandbergen, söder om Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB startar affärsområde för statlig infrastruktur Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sets up new business division with focus on government infrastructure Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB strengthens its collaboration with the Municipality of Boden by investing in new social infrastructure and at the same time signing new 35-year and 25-year lease agreements Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB fördjupar samarbetet med Bodens kommun genom att nyinvestera i social infrastruktur och samtidigt teckna nya 35-åriga och 25-åriga hyresavtal Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB extends lease agreement with Mid Sweden University in Sundsvall, signs ten year Green lease agreement with a rental value of approximately SEK 41.4m per year Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förlänger med Mittuniversitetet i Sundsvall, tecknar 10-årigt grönt avtal med ett hyresvärde om cirka 41,4 mkr per år Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Beslut om stor detaljplan - SBB utvecklar en helt ny stadsdel i centrala Nyköping omfattande 1 600 bostäder, skola samt vård- och omsorg Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Decision taken on large zoning plan - SBB develops a completely new district in Nyköping city center comprising 1,600 homes, schools and elderly care homes Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB meddelar att den utestående seniora icke säkerställda obligationen med ISIN SE0011725514 kommer att förtidsinlösas Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces early redemption of the outstanding senior unsecured floating rate notes with ISIN SE0011725514 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör prospekt för upptagande till handel av nyemitterade stamaktier av serie D på Nasdaq Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB publishes prospectus for admission to trading of newly issued Class D shares on Nasdaq Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB har beslutat om en riktad nyemission av stamaktier av serie D Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has resolved on a directed issue of Class D common shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB and LKAB develops a new police station in Kiruna Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och LKAB utvecklar nytt polishus i Kiruna Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB har återbetalat alla Hemfosa-obligationer och återbetalat 3 mdkr i säkerställd bankskuld - finansiella kostnader minskar med 90 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has repaid all Hemfosa Bonds and SEK 3.0bn in secured bank debt - financial costs decrease by SEK 90m Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB och Genova utvecklar samarbete i Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB and Genova are developing cooperation in Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB prolongs 14,124 sqm lease with the Finnish government up to Q4 2032 Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB förlänger hyresavtal omfattande 14 124 kvm med finska staten fram till fjärde kvartalet 2032 Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Förändring i antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Change in number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör resultatet av de frivilliga återköpserbjudandena och de skriftliga förfarandena för de seniora icke säkerställda gröna obligationerna som förfaller 2022 och ställts ut av Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces the result of the tender offers and written procedures for the outstanding SEK denominated senior unsecured floating rate green bonds due 2022 issued by Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör prissättningen av en riktad nyemission av D-aktier och ett erbjudande av efterställda konvertibler med tvingande konvertering till B-aktier, till ett totalt belopp om 3,4 mdkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces the pricing of a directed Class D share issue and an offering of subordinated notes mandatorily convertible into Class B shares, for an overall amount of SEK 3.4bn Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB överväger en riktad nyemission av D-aktier och ett erbjudande av efterställda konvertibler till ett förväntat belopp om cirka 2,6 mdkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces a proposed directed Class D share issue and an offering of subordinated convertible notes in an expected deal size of approx. SEK 2.6bn Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Penser Access: SBB i Norden - Visar stabilitet och beslutsamhet i Covid-tider Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari - juni 2020: Periodens resultat efter skatt 2 595 mkr Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Interim Report January - June 2020: Net income after tax for the period amounted to SEK 2,595m Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Completion of SBB's sale of properties for SEK 4.9bn to Nyfosa takes place today Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden ABs försäljning för 4,9 mdkr till Nyfosa slutförs idag Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB develops a new police station in Örnsköldsvik, Sweden Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB utvecklar nytt polishus i Örnsköldsvik Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Invitation to presentation of SBB's interim report for January-June 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Inbjudan till presentation av Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens delårsrapport januari-juni 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB tecknar avtal om byggnation av samhällsfastighet i Borlänge med 20-åriga kommunala hyresavtal Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB signs agreement for the construction of a social infrastructure property in Borlänge with 20-year municipal lease agreements Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires preschool portfolio in Norway with newly signed 35-year triple-net leases for NOK 4,250m Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar förskoleportfölj i Norge med nytecknade 35-åriga triple-net-avtal för 4 250 MNOK Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces that the Financing Conditions for the voluntary total redemption of the outstanding senior unsecured floating rate bond issued by Hemfosa with ISIN SE0009664337 has been satisfied Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör att Finansieringsvillkoret för inlösen av den utestående seniora icke säkerställda obligationen med ISIN SE0009664337 utställd av Hemfosa har uppfyllts Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB meddelar att dotterbolaget Hemfosa offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av SEK obligationer som förfaller 2022 och påkallar skriftliga förfaranden för att ändra obligationsvillkoren Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces that its subsidiary Hemfosa tender offer regarding SEK bonds due 2022 and further announces that it instigates a written procedures to amend the Terms and Conditions of the Bonds Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och lokal byggherre bygger hyresrätter och äldreboende i centrala Västerås för SBB:s förvaltning Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB and local property developer build rent regulated residentials and elderly care home in central part of City of Västerås for SBB's own management Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Nyfosa har meddelat att finansieringsvillkoret avseende Samhällsbyggnadsbolaget i Norden ABs försäljning för 4,9 mdkr till Nyfosa är uppfyllt Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Nyfosa has announced that the financing condition regarding SBB's sale of properties for SEK 4.9bn to Nyfosa has been resolved Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB initiates a collaboration with Odalen Fastigheter - builds elderly care home in Ängelholm and prepares for new construction in Gothenburg Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB inleder samarbetet med Odalen Fastigheter - bygger äldreboende i Ängelholm och förbereder för nybyggnation i Göteborg Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces that its subsidiary Hemfosa Fastigheter AB exercises its call option to voluntary total redemption of the outstanding senior unsecured floating rate bond with ISIN SE0009664337 Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB meddelar att dotterbolaget Hemfosa Fastigheter AB utnyttjar möjligheten till inlösen av den utestående seniora icke säkerställda obligationen med ISIN SE0009664337 Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has sold two properties with an agreed property value of SEK 281.5m Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer två fastigheter med överenskommet fastighetsvärde om 281,5 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Information ahead of SBB's Capital Markets Day on 17 June, 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Information inför Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens kapitalmarknadsdag den 17 juni 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar offentliga kontor för 4 892 mkr och förvärvar projektfastighet i Göteborg för 400 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells public office buildings for SEK 4,892m and acquires project property in Gothenburg for SEK 400m Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: S&P affirms SBB's investment grade rating BBB- with stable outlook, placing SBB in the strong business profile category Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden S&P bekräftar Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s investment grade rating BBB- med stabila utsikter, uppgraderar SBB:s business risk-profil till stark Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells public office buildings for SEK 1,160m Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar offentliga kontor för 1 160 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB extends available credit limits by a further SEK 2bn Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB utökar tillgängliga kreditlimiter med ytterligare 2 mdkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB utvecklar ny polisstation i Sälen Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB develops a new police station in Sälen, Sweden Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB updates its Green Financing Framework, eligible for green financing instruments totalling approximately SEK 10bn Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB uppdaterar sitt ramverk för grön finansiering, möjlig volym ca 10 mdkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has sold a property with an agreed property value of SEK 350m Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer en fastighet med överenskommet fastighetsvärde om 350 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Fitch affirms SBB's investment grade rating BBB- with stable outlook and assigns First-Time Short-Term `F3' rating Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Fitch bekräftar Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s investment grade rating BBB- med stabila utsikter och meddelar kort rating F3 Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden S&P Global meddelar att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden ABs kort rating är A-3 Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: S&P Global announced today that SBB has been assigned an A-3 Short-term Issuer Credit Rating Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Preliminary investigation withdrawn, Ilija Batljan dismissed from investigation on alleged insider dealing Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Förundersökning nedlagd, Ilija Batljan avskriven från utredning kring påstått insiderbrott Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer fem fastigheter med överenskommet fastighetsvärde om 835 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has sold five properties with an agreed property value of SEK 835m Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden S&P Global placerar Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB på Credit Watch Negative Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: S&P Global places SBB on Credit Watch Negative Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Ilija Batljan released Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Ilija Batljan frigiven Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Ilija Batljan has been detained in custody on alleged insider dealing Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Ilija Batljan anhållen för påstått brott mot marknadsmissbrukslagen Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB strengthens its property management organisation through specialisation in community service properties and residentials Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB stärker sin förvaltningsorganisation genom specialisering inom samhällsfastigheter och bostäder Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells 1,259 apartments for SEK 1,500m Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar 1 259 lägenheter för 1 500 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Penser Access: SBB Q1- Stark kassa, stabila hyresintäkter Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB postpones its Capital Markets Day to 17 June 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Samhällsbyggnadsbolaget skjuter upp sin kapitalmarknadsdag till 17 juni 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kommuniké från årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Bulletin from the 2020 Annual General Meeting in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari - mars 2020: Resultat efter skatt per stamaktie A och B ökade till 0,94 kr (0,20 kr) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Interim Report January - March 2020: Profit after tax per ordinary share of class A and B increased to SEK 0.94 (0.20) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Inbjudan till presentation av Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens delårsrapport januari-mars 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Invitation to presentation of SBB's interim report for January-March 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-16 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Fitch bekräftar Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s investment grade rating BBB- med stabila utsikter Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Fitch Affirms SBB's investment grade rating BBB- with stable outlook Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB's Annual Report for 2019 is now available in English Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells a portfolio of residential properties to Kuststaden Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar bestånd av bostadsfastigheter till Kuststaden Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Ambition om försäljningar på 11 mdkr under året kvarstår trots att Nyfosa avvaktar med förvärv från SBB Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB's ambition to sell properties totalling SEK 11 billion during the year remains despite Nyfosa awaiting with its acquisition of SBB properties Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB har tecknat nya avtal med ett hyresvärde om cirka 314 mkr under kontraktstiden Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has signed new leases with a rental value of approximately SEK 314 million during the contract period Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has successfully issued a EUR 50m senior unsecured bond with a term of 20 years Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har framgångsrikt emitterat EUR 50 miljoner i en 20-årig icke säkerställd obligation Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Notice of Annual General Meeting Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kallelse till årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB publicerar årsredovisning för 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB inleder samarbete med Stockholms Stadsmission för att bidra att mildra konsekvenserna av COVID-19 Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB initiates a collaboration with Stockholms Stadsmission to help mitigate the consequences of the COVID-19 crisis Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells a property to Alecta for SEK 460m Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer fastighet till Alecta för 460 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har återköpt obligationer i både SBB och Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has bought back bonds in both SBB and Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-13 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Inbjudan till Samhällsbyggnadsbolagets kapitalmarknadsdag 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Invitation to SBB's capital markets day 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Förändring i antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Change in number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has decided on an issue of B-shares as consideration when acquiring Hemfosa common shares Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har beslutat om emission av B-aktier som vederlag vid förvärv av stamaktier i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ny storägare i SSM Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB new major owner in SSM Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Penser Access: SBB - Realiserar synergier i rekordfart Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB presenterar Vision 2030: 100 procent klimatneutrala Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB presents Vision 2030: 100 percent climate neutral Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Year-end Report 2019: Earnings per share SEK 2.97, dividend is proposed to increase by 140 percent Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Bokslutskommuniké 2019: årets resultat 2,97 kr per stamaktie A och B, utdelningen föreslås höjas med 140 procent Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Inbjudan till presentation av Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens bokslutskommuniké 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Invitation to presentation of SBB's year-end report 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB håller kapitalmarknadsdag den 13 maj 2020 i Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB to arrange Capital Markets Day on 13 May 2020 in Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB gör första kommunaffären i Danmark Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB in first acquisition with a Danish municipality Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has successfully issued a EUR 750m senior unsecured bond Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har framgångsrikt emitterat en icke säkerställd obligation om EUR 750m Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-06 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB elects to repay a total of SEK 10 billion in secured bank debt as part of its ambition to achieve a BBB+ rating - financial costs decrease by SEK 170 million Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB väljer att återbetala totalt 10 mdkr i säkerställd bankskuld som del i sin ambition att uppnå en BBB+ rating - finansiella kostnader minskar med 170 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-04 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-04 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Förändring i antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Change in number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB innehar efter erbjudandets genomförande 93,5 procent av aktierna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB innehar efter erbjudandets genomförande 93,5 procent av aktierna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB controls 93.5 percent of the shares in Hemfosa following the offer Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB controls 93.5 percent of the shares in Hemfosa following the offer Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Global Property Research har inkluderat Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s B-aktie i GPR 250-index per 23 januari 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Global Property Research has included SBB - Class B to the GPR 250 Index as per 23 January 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has successfully issued a EUR 500m perpetual bond with a fixed coupon of 2.624% Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har framgångsrikt emitterat en evig hybridobligation om EUR 500m med en fast kupong på 2,624% Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB elects to repay additional SEK 3.9 billion in secured bank debt as part of its ambition to achieve a BBB+ rating - financial costs decrease by SEK 88 million Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB väljer att återbetala ytterligare 3,9 mdkr i säkerställd bankskuld som del i sin ambition att uppnå en BBB+ rating - finansiella kostnader minskar med 88 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB elects to repay SEK 1.9 billion in secured bank debt as part of its ambition to achieve a BBB+ rating - financial costs decrease by SEK 50 million Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB väljer att återbetala 1,9 mdkr i säkerställd bankskuld som del i sin ambition att uppnå en BBB+ rating - finansiella kostnader minskar med 50 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces its intention to carry out SEK 11 billion property sales Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör avsikt att genomföra fastighetsförsäljningar om 11 mdkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB redovisar utfall och förlänger acceptfristen för det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces outcome of the offer to the shareholders of Hemfosa and extends the acceptance period Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces outcome of the offer to the shareholders of Hemfosa and extends the acceptance period Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB redovisar utfall och förlänger acceptfristen för det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB kontrollerar cirka 91,2 procent av aktierna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB controls approximately 91.2 percent of the shares in Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB controls approximately 91.2 percent of the shares in Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB kontrollerar cirka 91,2 procent av aktierna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB makes an earlier settlement during the extended acceptance period for shareholders accepting the offer for Hemfosa no later than 10 January 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB makes an earlier settlement during the extended acceptance period for shareholders accepting the offer for Hemfosa no later than 10 January 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB tidigarelägger utbetalning av vederlag under den förlängda acceptfristen för aktieägare som accepterar budet för Hemfosa senast den 10 januari 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB tidigarelägger utbetalning av vederlag under den förlängda acceptfristen för aktieägare som accepterar budet för Hemfosa senast den 10 januari 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Förändring i antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Change in number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB kontrollerar 87,8 procent av aktierna i Hemfosa - SBB förklarar erbjudandet ovillkorat och förlänger acceptfristen Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB controls 87.8 percent of the shares in Hemfosa - SBB declares the offer unconditional and extends the acceptance period Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB controls 87.8 percent of the shares in Hemfosa - SBB declares the offer unconditional and extends the acceptance period Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB kontrollerar 87,8 procent av aktierna i Hemfosa - SBB förklarar erbjudandet ovillkorat och förlänger acceptfristen Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has entered into agreements for the sale of 46 properties for an agreed property value exceeding SEK 1bn Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har ingått avtal om försäljning av 46 fastigheter till ett överenskommet fastighetsvärde om drygt 1 mdkr Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB acquires 407 apartments from Kävlinge municipality Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 407 lägenheter av Kävlinge kommun Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB acquires 407 apartments from Kävlinge municipality Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB och K2A tecknar avtal om nytt polishus i Västerås med potentiellt hyresvärde om cirka 630 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Swedbank Robur supports SBB's public takeover offer to the shareholders of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Swedbank Robur stödjer SBBs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Swedbank Robur supports SBB's public takeover offer to the shareholders of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Swedbank Robur stödjer SBBs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har avyttrat aktier i Amasten Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has divested shares in Amasten Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Procedure to divest SBB's shares in Amasten initiated Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Förfarande för avyttring av SBB:s aktier i Amasten inleds Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-18 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i SBB i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB intends to divest its holding in Amasten and has received acquisition commitments from investors Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB har för avsikt att avyttra sina aktier i Amasten och har mottagit förvärvsåtaganden från investerare Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB announces new date for redemption of outstanding SEK perpetual capital securities Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör nytt datum för inlösen av utestående eviga SEK-hybridobligationer Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-16 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Slutligt resultat av SBBs företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Final result of SBB's rights issue Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Preliminärt resultat av SBB:s företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Preliminary result of SBB's rights issue Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Reminder of the ending of the acceptance period in SBB's public takeover offer to the shareholders of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Reminder of the ending of the acceptance period in SBB's public takeover offer to the shareholders of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Påminnelse om acceptfristens utgång i SBBs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Påminnelse om acceptfristens utgång i SBBs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör prospekt och förbereder notering av hybridobligation vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB publishes prospectus and prepares listing of hybrid bonds at Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB included in well-renowned property index Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB inkluderas i välrenommerat fastighetsindex Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Länsförsäkringar Fastighetsfond och ICA-handlarnas Förbund stödjer SBBs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Länsförsäkringar Fastighetsfond and ICA-handlarnas Förbund supports SBB's public takeover offer to the shareholders of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Länsförsäkringar Fastighetsfond and ICA-handlarnas Förbund supports SBB's public takeover offer to the shareholders of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Länsförsäkringar Fastighetsfond och ICA-handlarnas Förbund stödjer SBBs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Change in number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Förändring i antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB receives competition clearance for the acquisition of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB receives competition clearance for the acquisition of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB erhåller konkurrensgodkännande för förvärvet av Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB erhåller konkurrensgodkännande för förvärvet av Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB publishes prospectus in connection with the fully guaranteed rights issue of approximately SEK 1.5 billion Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör prospekt i samband med den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 1,5 miljarder kronor Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör erbjudandehandling i samband med det rekommenderade offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB publishes offer document in connection with the recommended public offer to the shareholders of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB publishes offer document in connection with the recommended public offer to the shareholders of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör erbjudandehandling i samband med det rekommenderade offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: S&P: SBB's rating outlook revised to positive on announced acquisition of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s ratingutsikt reviderad till positiv efter offentliggörandet av bud på Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Penser Access: SBB - Skapar Nordens tredje största fastighetsbolag Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: UPPDATERAD: Nya telefonnummer till telefonkonferens och webcast i samband med SBBs bud om att förvärva Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: UPDATED: New dial-in numbers to conference call and webcast by SBB in connection with the offer to acquire Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Invitation to a conference call and webcast by SBB in connection with the offer to acquire Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Inbjudan till telefonkonferens och webcast i samband med SBBs bud om att förvärva Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces a recommended public offer to the shareholders of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces a recommended public offer to the shareholders of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: The Board of Directors of SBB has decided on a fully guaranteed rights issue of approximately SEK 1.5 billion Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Styrelsen för SBB har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 1,5 miljarder kronor Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB löser in utestående eviga SEK-hybridobligationer Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB redeems outstanding SEK perpetual capital securities Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB cancels repurchased SEK perpetual capital securities Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB annullerar återköpta eviga SEK-hybridobligationer Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 23 skolfastigheter av Stockholms stad, SISAB Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces final tender results for outstanding SEK perpetual capital securities Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör utfall av frivilligt återköpserbjudande av utestående eviga SEK-hybridobligationer Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har framgångsrikt emitterat icke säkerställda obligationer om 500 mkr med räntemarginal om Stibor 3m plus 0,66 procent Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has successfully issued senior unsecured bonds of SEK 500m with a floating interest rate of 3 months Stibor plus 0.66 per cent Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Penser Access: SBB - 8 500 mkr i kassan redo att användas Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari - september 2019: Kassaflödet ökade med 99 procent Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Interim Report January - September 2019: Cash flow increased by 99 percent Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Invitation to presentation of SBB's interim report for January-September 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Inbjudan till presentation av Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens delårsrapport för januari-september 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces tender offer regarding outstanding SEK denominated perpetual capital securities Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående SEK-hybridobligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has decided on a directed share issue of Class B common shares raising proceeds of approximately SEK 400m Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har beslutat om en riktad nyemission av stamaktier av serie B om cirka 400 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces final tender results for outstanding SEK perpetual capital securities and issue of new SEK perpetual capital securities Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör utfall av frivilligt återköpserbjudande av utestående eviga SEK-hybridobligationer och emission av nya eviga SEK-hybridobligationer Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces tender offer regarding outstanding SEK perpetual capital securities and considers issuance of new SEK perpetual capital securities Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående SEK-hybridobligationer och avser att emittera nya SEK-hybridobligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces final tender results for certain SEK notes Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör information om genomfört återköp av vissa SEK obligationer Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires social infrastructure properties in Sweden and Finland Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB genomför förvärv av samhällsfastigheter i Sverige och Finland Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av vissa utestående SEK-obligationer och avser att emittera nya SEK-obligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces tender offer regarding certain outstanding SEK notes and considers issuance of new SEK notes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires shares and a call option concerning shares in Amasten Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar aktier och köpoption avseende aktier i Amasten Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 1 560 lägenheter samt säljer 50 000 kvm byggrätter i Nyköping till JV med Amasten Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires 1 560 apartments and sells 50 000 sqm building rights to JV with Amasten Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB satsar på 100 procent förnyelsebar el Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB will use 100 per cent. renewable electricity Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-26 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-26 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB presents new financial and operational targets and a new dividend policy Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB presenterar nya finansiella och operationella mål samt ny utdelningspolicy Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör prospekt i samband med upptagandet till handel av bolagets B- och D-aktier på Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB's shares SBB B and SBB D to be listed on Nasdaq Stockholm's Large Cap-list and SBB PREF to remain on Nasdaq First North Premier Growth Market Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden ABs aktier SBB B och SBB D noteras på Nasdaq Stockholms Large Cap-lista och SBB PREF kvarstår på Nasdaq First North Premier Growth Market Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB to list on Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB noteras på Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB blir första privata medlem i Sveriges Allmännytta Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB becomes the first private member of Public Housing Sweden Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör slutligt utfall i utbyteserbjudandet till preferensaktieägarna Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has successfully issued a EUR 500m senior unsecured bond Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har framgångsrikt emitterat en icke säkerställd obligation om EUR 500m Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör utfall i utbyteserbjudandet till preferensaktieägarna i SBB samt förlänger acceptfristen Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB has entered into new swap agreements and now 100 per cent of its loans have a fixed interest rate Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har räntesäkrat 100 procent av sina lån Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Tillägg till Prospektet avseende inbjudan till teckning av stamaktier av serie D i SBB med anledning av utbyteserbjudandet offentliggjord Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB genomför förvärv av 37 samhällsfastigheter i Finland, Sverige och Norge Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires 37 social infrastructure properties in Finland, Sweden and Norway Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Penser Access: SBB - NAV- och förvaltningsresultat-tillväxt så in i Norden Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari - juni 2019: Periodens resultat efter skatt 933 mkr Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Interim Report January - June 2019: Net income after tax for the period amounted to SEK 933m Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB rekryterar Ola Svensson som landschef i Danmark och regionchef för Öresundsregionen Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Prospekt avseende inbjudan till teckning av stamaktier av serie D i SBB med anledning av utbyteserbjudandet offentliggjord Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB genomför ytterligare förvärv i de nordiska storstadsregionerna Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB rekryterar Fredrik Holm som ny förvaltningschef Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has successfully issued senior unsecured bonds of EUR 50m and senior unsecured green bonds of SEK 500m Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har framgångsrikt emitterat icke säkerställda obligationer om EUR 50m samt icke säkerställda gröna obligationer om 500 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kommuniké från extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar sju äldreboenden med Bodens kommun som huvudhyresgäst Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires an elderly care home portfolio, where the Municipality of Boden is the main tenant Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires 48,000 sqm residential properties and social infrastructure properties in southern Sweden Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 48 000 kvm bostäder och samhällsfastigheter i Skåne Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires SEK 950m social infrastructure portfolio in Linköping, Sweden's fifth  largest city Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 24 samhällsfastigheter i Linköping för 950 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB lämnar ett utbyteserbjudande till sina preferensaktieägare Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 14 samhällsfastigheter för ca 1,2 mdkr Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires SEK 1.2bn social infrastructure portfolio Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB stärker ytterligare sin position inom nordiska samhällsfastigheter och svenska hyresrätter Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har tecknat avsiktsförklaringar avseende förvärv av samhällsfastigheter i Danmark till ett fastighetsvärde om cirka 540 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has signed letters of intent for the acquisition of community service properties in Denmark for a property value of approximately SEK 540m Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har framgångsrikt emitterat en icke säkerställd obligation om 500 miljoner euro Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has successfully issued a EUR 500m senior unsecured bond Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Penser Access: SBB i Norden - Stark NAV-tillväxt ger höjt motiverat värde Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: ÅRSSTÄMMA I SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL) 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari - mars 2019: Periodens resultat efter skatt 216 mkr Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Interim Report January - March 2019: Net income after tax for the period amounted to SEK 216m Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has established a EUR 2.5bn EMTN programme Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB etablerar EMTN-program om 2,5 miljarder euro Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has been assigned a BBB- rating with a stable outlook from S&P Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB erhåller BBB- rating med stabila utsikter från S&P Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires elderly care homes, preschools and care properties in Finland for EUR 142m Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar äldreboenden, förskolor och vårdfastigheter i Finland för 142 miljoner euro Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har framgångsrikt emitterat en evig hybridobligation om EUR 300m Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has successfully issued a EUR 300m perpetual bond Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Inbjudan till telefonkonferens och webcast i samband med Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens delårsrapport januari-mars 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB erhåller BBB- rating med stabila utsikter från Fitch Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has been assigned a BBB- rating with a stable outlook from Fitch Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB enters into agreement for the sale of DNB Bank's head office in Oslo to DNB Liv to an agreed net property value of SEK 4,897m Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ingår avtal om försäljning av DNB Banks huvudkontor i Oslo till DNB Liv till ett överenskommet nettofastighetsvärde om 4 897 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Fitch Upgrades SBB rating to `BB+` and puts SBB on Rating Watch Positive expecting further upgrade to investment grade Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Fitch uppgraderar SBB:s rating till "BB+" samt sätter SBB på Rating Watch Positiv och förväntas att uppgradera ytterligare till Investment Grade Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB is put On CreditWatch Positive, S&P expects it to be investment-grade post issuance of the hybrid Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB sätts på CreditWatch positiv: S&P förväntar sig att utfärda Investment Grade rating efter utgivandet av hybridobligation Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB considers issue of hybrid bonds denominated in EUR Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB överväger emission av en hybridobligation i euro Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB's Annual Report for 2018 is now available in English Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has successfully completed a directed share issue raising gross proceeds of approximately SEK 600m Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har framgångsrikt slutfört en riktad nyemission av stamaktier av serie D om cirka 600 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB contemplates a directed share issue to support its ambition of reaching an investment-grade rating by optimizing the capital structure as well as to procure additional working capital Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB överväger en riktad emission för att stödja ambitionen att nå investment grade-rating genom att optimera kapitalstrukturen samt för att erhålla ytterligare rörelsekapital Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förlänger räntebindningen på sina lån Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har genomfört en riktad nyemission av stamaktier av serie D om ca 285 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has completed a directed new share issue of SEK 285m new D-shares Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB publicerar årsredovisning för 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kallelse till årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB updates its LTV target Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB uppdaterar mål om belåningsgrad Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Höganäshem och Samhällsbyggnadsbolaget i samarbete, tecknar avtal om 122 lägenheter Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 367 lägenheter i Stockholmsregionen, varav merparten i Rinkeby/Tensta och Vallentuna Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires 367 apartments in the Stockholm region, the majority being acquired in Rinkeby/Tensta and Vallentuna Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB anlitar ABG Sundal Collier som likviditetsgarant Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB engages ABG Sundal Collier as liquidity provider Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Detaljplan för 400 bostäder och omsorgsfastighet i Nykvarn lagakraftvunnen Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden S&P höjer utsikterna för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB till BB rating med positiva utsikter Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: S&P has revised SBB rating outlook to a BB rating with a positive outlook Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Penser Access: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden - Investment Grade ett troligt betyg till våren Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Bokslutskommuniké 2018: Resultat per aktie 2,07 kr ger högre utdelning Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Year-end Report 2018: Earnings per share SEK 2.07 and increasing dividend Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB stärker sin position som Nordens största ägare av LSS-boenden genom fem nya 15-års avtal Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Invitation to conference call and webcast presentation of SBB's year-end report 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Inbjudan till telefonkonferens och webcast i samband med Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens bokslutskommuniké 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB issues senior unsecured green bonds of SEK 500m Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar grön obligation om 500 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kommunhuset i Nykvarn byggs om - tecknar 25-årigt hyresavtal med Samhällsbyggnadsbolaget Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s planerade gröna obligation erhåller näst högsta betyg E2 i Green Evaluation från Standard & Poor's Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB's contemplated Green Bond receives second highest score E2 Green Evaluation from Standard & Poor's Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB initiates unique investment in decreasing CO2-emissions by 75% Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB gör en storsatsning för att minska koldioxidutsläppen med 75% Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer utvecklingsfastighet i Norge för 200 MNOK till ett nystartat JV med Martin Mæland Pressreleaser Visa Stäng
2018-12-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Förtydligande gällande utbyteserbjudande till preferensaktieägare Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar samhällsfastigheter i Sundbyberg och Luleå Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende SBB:s partiella offentliga uppköpserbjudande med aktievederlag till preferensaktieägarna i Karlbergsvägen 77 offentliggjord Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Prospekt avseende inbjudan till teckning av stamaktier av serie D i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB med anledning av utbyteserbjudandet offentliggjord Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avser genomföra ett återköpserbjudande av utestående preferensaktier i Nye Barcode 121 Bidco AS Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB appoints Head of Investor Relations Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB tillsätter Head of Investor Relations Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Inbjudan till Samhällsbyggnadsbolagets kapitalmarknadsdag den 4 december 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kommuniké från extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Erbjudandehandling avseende SBB:s partiella offentliga uppköpserbjudande med aktievederlag till preferensaktieägarna i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) offentliggjord Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ingår samarbete med Oscar Properties om utveckling i Karlskrona Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kommuniké från extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB has repurchased bonds Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har återköpt obligationer Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Save the date - Samhällsbyggnadsbolagets kapitalmarknadsdag 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kallelse till extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB lämnar ett utbyteserbjudande till sina preferensaktieägare Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Penser Access:SBB i Norden - Vi ser fortsatt NAV-utveckling framöver Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB offentliggör villkorat förvärv av samtliga stamaktier i Karlbergsvägen 77 samt höjer priset i det partiella offentliga uppköpserbjudandet till preferensaktieägarna i Karlbergsvägen 77 Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari - september 2018: Resultat per aktie 1,31 kr Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB, Interim Report January - September 2018: Earnings per share SEK 1.31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB uppdaterar tidplanen för acceptfristens inledning i det offentliga uppköpserbjudandet till preferensaktieägarna i Karlbergsvägen 77 samt offentliggör rösträttsåtaganden för extra bolagsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB issues hybrid bonds of SEK 100m Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar hybridobligationer om 100 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB publishes prospectus and prepares listing of hybrid bonds at Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör prospekt och förbereder notering av hybridobligation vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB tecknar slutligt avtal om förvärv av det nya kulturhuset i Skellefteå Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar samhälls- och bostadsfastigheter i centrala Höganäs Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB och Phoenix har ingått avtal om emission av 18 100 000 B-aktier och återköp av 17 500 000 teckningsoptioner Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB and Phoenix has entered into an agreement to issue 18,100,000 shares of class B and repurchase 17,500,000 issued warrants Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar hybridobligationer om 100 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB issues hybrid bonds of SEK 100m Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden lämnar ett partiellt offentligt uppköpserbjudande med aktievederlag till preferensaktieägarna i Karlbergsvägen 77 Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kallelse till extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolagen i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 1 153 mkr till ett JV med Property AD Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB announces final tender results for certain SEK notes and issue of new SEK notes Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör information om genomfört återköp av vissa SEK obligationer och emission av nya SEK obligationer Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av vissa utestående SEK obligationer och avser att emittera ny SEK obligation. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB announces tender offer regarding certain outstanding SEK notes and considers issuance of new SEK notes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer 13 000 kvm byggrätter i Nyköping till Backastad Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Greg Dingizian har förvärvat 10 miljoner aktier i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB issues hybrid bonds of SEK 1,000 million Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar hybridobligationer om 1 000 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar tre icke-strategiska fastigheter i Sverige och Norge Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB överväger återköp av obligationer Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB överväger emission av en hybridobligation Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB considers issue of hybrid bonds Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB har tecknat LOI avseende förvärv av kulturhus och hotell med ett 50-årigt hyresavtal med Skellefteå kommun Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förhandlar om fastighetsförvärv om totalt 2 miljarder kronor Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kommuniké från årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s dotterbolag AB Högkullen: beslut om inlösen av samtliga utestående preferensaktier Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Penser Access: SBB i Norden - Ett högintensivt kvartal Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB, Interim Report January - June 2018: Significant increase in net operating income, Earnings per share SEK 0.67 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari - juni 2018: Stark ökning av driftnetto, Resultat per aktie 0,67 kr Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB establishes a EUR commercial paper programme with a framework of EUR 200m Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB upprättar EUR certifikatsprogram med en ram om 200 miljoner euro Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB continues its expansion in Norway through an acquisition of two elderly care homes Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB fortsätter expandera i Norge genom förvärv av två vård- och omsorgsboenden Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Nytt datum för byte av emittent i SBB i Norden AB:s obligation med symbol SBBIN 002 Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden New date re change of issuer in SBB i Norden AB's outstanding notes with symbol SBBIN 002 Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar samhälls- och bostadsfastigheter i Stockholm, Oskarshamn och Avesta Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB acquires community service and residential properties in Stockholm, Oskarshamn and Avesta. Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB enters as new issuer of the subsidiary's outstanding notes with symbol SBBIN 002 Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB träder in som ny emittent under sitt dotterbolags obligation med symbol SBBIN 002 Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Tre fastighetsbolag bildar Studentbostäder i Sverige AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB och K2A utvecklar attraktiva bostäder i Uppsala och Västerås Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kopparstaden och SBB i nytt samarbete genom Kopparstadens köp av byggrätter på Born Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB byter Certified Adviser till Erik Penser Bank Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB upprättar grönt ramverk för att kunna emittera gröna obligationer Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB sets up a Green Framework in order to be able to issue green bonds Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och Magnolia Bostad utvecklar hyresrätter i Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB sells building rights with a positive effect on earnings of approximately SEK 50m Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer byggrätter med positiv resultateffekt om ca 50 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 114 lägenheter i Karlskrona Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Ny årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s dotterbolag AB Högkullen Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kommuniké från årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s dotterbolag AB Högkullen: beslut om inlösen av samtliga utestående preferensaktier Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB erhåller BB rating med positiva utsikter från Fitch Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB has been assigned a BB rating with a positive outlook from Fitch Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar företagscertifikat om 600 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB issues commercial papers for SEK 600 million Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Korrigering pressmeddelande: SBB stärker sin position med tre LSS-boenden med 15-åriga hyresavtal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB stärker sin position med tre LSS-boenden med 15-åriga hyresavtal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB upprättar certifikatsprogram med en ram om 2 000 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB establishes a commercial paper programme with a framework of SEK 2,000m Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s dotterbolag AB Högkullen kallar till årsstämma med förslag om inlösen av samtliga utestående preferensaktier Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden EP Access: SBB i norden - Yieldgap och substansrabatt två drivkrafter framöver Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 135 lägenheter i Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) acquires 135 apartments in Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden ÅRSSTÄMMA I SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL) 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden ANNUAL GENERAL MEETING SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB, delårsrapport januari - mars 2018: Starkt driftnetto trots lång och kall vinter, fortsatt fokus på att stärka den finansiella ställningen Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB, interim report January - March 2018: Strong net operating income despite the long and cold winter; focus on strengthening the financial position Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB acquires elderly care property in Helsinki Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar äldreboende i Helsingfors Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar två äldreboenden och 193 lägenheter från Karlskronahem Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar hyreslägenheter av allmännyttan i Falun Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB rekryterar Marika Dimming som ansvarig för investerarrelationer och hållbarhet Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB recruits Marika Dimming as Head of Investor relations and Sustainability Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB publishes supplement to prospectus Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör tilläggsprospekt Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer 20 000 kvm BTA byggrätter Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB sells 20,000 sqm GFA building rights Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB köper bostäder och förskola i Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB divests school property in Norway Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar skolfastighet i Norge Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör prospekt och förbereder notering av obligation vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB publishes prospectus and prepares listing of notes at Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB publicerar årsredovisning för 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB publishes Annual Report for 2017 Rapporter Visa Stäng
2018-03-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB gives notice of annual general meeting with proposal to authorise the Board to implement synthetic repurchases of the company's own shares Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB kallar till årsstämma med förslag om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB moves property management in-house and purchases the property management company Hestia Sambygg AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB skapar intern förvaltningsorganisation, förvärvar förvaltningsbolaget Hestia Sambygg Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB announces final results of the written procedure of the formal voting of the amendments of the terms & conditions of the outstanding hybrid notes Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB meddelar slutligt resultat av skriftligt förfarande avseende omröstning av ändring av villkor för utestående hybridobligationer Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB has repurchased bonds Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har återköpt obligationer Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB issues hybrid bonds for SEK 300 million Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar hybridobligationer om 300 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar en senior icke-säkerställd obligation om 250 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB issues senior unsecured notes for SEK 250 million Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB initierar skriftligt förfarande i syfte att ändra villkoren för utestående hybridobligationer med symbol SAMN 001 Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB has repurchased bonds Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har återköpt obligationer Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Penser Access: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden - Överraskande utdelning och fortsatt substansrabatt Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB's Year-end Report 2017: Strong cashflow results in dividend Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Bokslutskommuniké 2017: Starka kassaflöden ger utdelning Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förstärker förvaltningsorganisationen med Jonny Göthberg Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör prospekt och förbereder notering av obligation vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har godkänts för listning på Nasdaq First North Premier Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget in Norden AB strengthens its group management and appoints Lars Thagesson as Deputy CEO and Chief Operating Officer Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förstärker koncernledningen med Lars Thagesson som vice VD och Chief operating officer Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör prospekt och förbereder notering av obligation vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB issues notes for SEK 300 million at a fixed interest rate of 2.9 percent Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar obligationer om 300 miljoner kronor med en fast ränta om 2,9 procent Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) gör sitt första förvärv i Finland Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) tilldelas pris som Årets fastighetsbolag Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) issues SEK 750 million notes Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) emitterar obligationer om 750 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ):  S&P BB rating gives potential to significantly reduce funding costs Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ): Potential för kraftigt sänkta finansieringskostnader efter S&P:s BB rating Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) uppdaterar två av sina finansiella mål: Belåningsgrad lägre än 60% och Räntetäckningsgrad om lägst 1,8 ggr Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) updates two of its financial targets: Net LTV below 60% and ICR of at least 1.8 times Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolagets styrelse har beslutat att genomföra en emission av preferensaktier mot vederlag bestående av preferensaktier i Högkullen Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget säljer byggrätter i Falun till HSB Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Penser Access: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB - En potentiell högutdelare till substansrabatt Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget växer i Norge genom förvärv av Offentlige Bygg AS Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget växer i Norge genom förvärv av Offentlige Bygg AS Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Arvid Svensson och Compactor förvärvar A-aktier och Kvalitena avyttrar sitt innehav i Samhällsbyggnadsbolaget Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Moody's analys visar att Samhällsbyggnadsbolagets lågrisktillgångar kunde motivera ett investment grade-betyg i kategorin Kvalitet på tillgångarna Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget erhåller rating B1 från Moody's Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kommuniké från extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) noterar hybridobligation vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB, interim report January - September 2017: Earnings per share SEK 3.20, continued focus on cash flow, profitability and value creation Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget, delårsrapport januari - september 2017: Resultat per aktie 3,20 kr, fortsatt fokus på kassaflöde, lönsamhet och värdeskapande Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) offentliggör prospekt och förbereder notering av hybridobligation vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kallelse till extra stämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) har ansökt om notering av preferensaktier på Nasdaq First North Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget emitterar ytterligare hybridobligationer om totalt 300 miljoner kronor i en tap issue Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Compactor Fastigheter ökar sitt innehav i Samhällsbyggnadsbolaget Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget har framgångsrikt emitterat hybridobligationer om 400 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget överväger emissioner av en hybridobligation och en senior icke-säkerställd obligation Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget, delårsrapport januari - juni 2017: Resultat per aktie 2,93 kr, ett starkt resultat från förvaltning och fastighetsutveckling Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget, interim report January - June 2017: Earnings per share SEK 2.93, a strong result from property management and development Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget kontrollerar efter budpliktsbudets genomförande 78,0 procent av aktierna i Högkullen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget offentliggör utfall i budpliktsbudet till samtliga preferensaktieägare och teckningsoptionsinnehavare i Högkullen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Tillägg till erbjudandehandlingen offentliggjord samt acceptfristen justerad i Samhällsbyggnadsbolagets budpliktsbud på Högkullen Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolagets dotterbolag SBB i Norden har framgångsrikt emitterat obligationer om 150 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) complements the company's financial targets, issues hybrid bonds of MSEK 300 and issues warrants Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget kompletterar bolagets finansiella mål, emitterar hybridobligation med ett värde på 300 Mkr och emitterar teckningsoptioner Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolagets dotterbolag SBB i Norden offentliggör prospekt och förbereder notering av obligation vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Tillägg till erbjudandehandlingen avseende SBB:s budpliktsbud till preferensaktieägare och teckningsoptionsinnehavare i Högkullen offentliggjord Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget och HSB bygger 800 bostäder i Nyköping Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget bygger äldrebostäder åt Aleris i Höganäs och Kävlinge Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB sells building rights with a positive effect on earnings of apx MSEK 300 and as consequence cancels preparations for new issue of ordinary shares Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget säljer byggrätter med positiv resultateffekt om ca 300 miljoner kronor och avbryter därför förberedelser för stamaktieemission Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kommuniké från extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolagets dotterbolag SBB i Norden offentliggör prospekt och förbereder notering av obligation vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget utvecklar en ny stadsdel med 1000 nya bostäder och omsorgsboende i centrala Falun Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kallelse till extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget förvärvar 463 lägenheter av det kommunala bostadsbolaget i Falun Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Erbjudandehandling avseende Samhällsbyggnadsbolagets budpliktsbud till preferensaktieägare och teckningsoptionsinnehavare i Högkullen offentliggjord Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) slutför förvärv av fastighetsportfölj i Kristiansand Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Uppdaterad tidplan i Samhällsbyggnadsbolagets budpliktsbud avseende samtliga preferensaktier och teckningsoptioner i Högkullen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) förbereder stamaktieemission och offentliggör tidigare ej offentliggjord information Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget offentliggör nya mål Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget, delårsrapport januari - mars 2017: Aktiv fastighetsutveckling skapar mervärde för aktieägare och samhälle Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kommuniké från årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) den 27 april 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget gör klargörande av lämnat offentligt uppköpserbjudande till innehavare av preferensaktier och teckningsoptioner i Högkullen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolagets och dotterbolaget SBB i Nordens årsredovisningar för 2016 finns tillgängliga på bolagets hemsida Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget offentliggör tidigare ej offentliggjord information Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till innehavare av preferensaktier och teckningsoptioner i Högkullen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) renodlar - säljer nio fastigheter 13% över värdering Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden offentliggör ägarlista efter genomförda erbjudanden till innehavarna av preferensaktier, konvertibler samt ägarlån Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-06 Effnetplattformen Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) utvärderar stamaktieemission Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-04 Effnetplattformen Effnetplattformen AB (publ) byter namn till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) den 6 april och engagerar Remium som likviditetsgarant Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-04 Effnetplattformen Effnetplattformen AB (publ) under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ): Eva Swartz Grimaldi föreslås till styrelsen Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-03 Effnetplattformen Effnetplattformen: Genomför riktad nyemission om 160 MSEK i samband med att dotterbolaget SBB i Norden förvärvar fastigheter i Västerås för 334 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-31 Effnetplattformen Effnetplattformen AB (publ), u.ä.t. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ): Godkänt för notering på First North - observationsstatus upphör Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-31 Effnetplattformen Effnetplattformen AB (publ): Publicerar bolagsbeskrivning och offentliggör tidigare ej offentliggjord information Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-30 Effnetplattformen Effnetplattformen AB (publ): Effnetplattformens dotterbolag SBB i Norden har framgångsrikt emitterat obligationer om 1 000 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-28 Effnetplattformen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EFFNETPLATTFORMEN AB (publ.) (under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ.)) Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-28 Effnetplattformen Effnetplattformen AB (publ): Offentliggörande av tidigare ej offentliggjord information Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-23 Effnetplattformen Effnetplattformen AB (publ): Genomför riktad emission av B-aktier i samband med fastighetsförvärv Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-23 Effnetplattformen Effnetplattformen AB (publ): Dotterbolaget SBB i Norden stärker sin position i centrala Oslo genom förvärv av DNB Banks huvudkontor för 4 500 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-13 Effnetplattformen Effnetplattformen AB (publ):Ilija Batljan ökar sitt ägande i huvudägarbolaget Ilija Batljan Invest AB genom betalning med B-aktier i Effnetplattformen Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-09 Effnetplattformen Effnetplattformen AB (publ): Aktiemarknadsnämnden medger Ilija Batljan undantag från budplikt Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-02 Effnetplattformen Effnetplattformen AB (publ) offentliggör utfall av erbjudande till innehavarna av preferensaktier, konvertibler och ägarlån i SBB i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-28 Effnetplattformen Effnetplattformen AB (publ): Dotterbolaget SBB i Norden AB (publ) lämnar bokslutskommuniké för 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-22 Effnetplattformen Effnetplattformen AB (publ): Kommuniké från extra bolagsstämma i Effnetplattformen Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-22 Effnetplattformen Effnetplattformen AB (publ): Dotterbolaget SBB i Norden AB (publ) meddelar uppfyllande av obligationsvillkor Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-13 Effnetplattformen Som tidigare meddelats i andra kanlaer: EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EFFNETPLATTFORMEN AB (publ) (under namnändring till SBB i Norden AB (publ)) Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-13 Effnetplattformen Som tidigare meddelats i andra kanaler: Effnetplattformen offentliggör erbjudande till innehavarna av preferensaktier, konvertibler och ägarlån i SBB Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

29 Sep 2022 | Månadsutdelning
27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
28 Oct 2022 | Månadsutdelning
29 Nov 2022 | Månadsutdelning
29 Dec 2022 | Månadsutdelning
30 Jan 2023 | Månadsutdelning
27 Feb 2023 | Månadsutdelning
30 Mar 2023 | Månadsutdelning

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner