Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-09-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Rosel Ragnarsson går i pension, Helena Lindahl tar över som finansdirektör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Rosel Ragnarsson retires, Helena Lindahl takes over as Treasury Director Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-12 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-08 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Förändring av antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Change in number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Daniel Tellberg strengthens group management team as Finance Director of SBB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Daniel Tellberg förstärker ledningen som Ekonomidirektör för SBB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-25 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Samhällsbyggnadsbolaget: Anpassar verksamheten till nya förutsättningar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Eva-Lotta Stridh leaves as CFO of SBB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Eva-Lotta Stridh slutar som CFO på SBB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB receives SEK 2.36 billion through issuance of preference shares in SBB Residential Property AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB erhåller 2,36 miljarder SEK genom emission av preferensaktier i SBB Residential Property AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-16 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-14 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-11 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Förtydligande avseende finansiell rapport för andra kvartalet 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Clarification regarding financial report for second quarter 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-04 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-03 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-02 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-01 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-27 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB and Brookfield discontinue discussions on the sale of SBB's remaining stake in the social infrastructure portfolio for education Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB och Brookfield avslutar diskussioner om försäljning av SBB:s återstående andelar av portföljen inom social infrastruktur för utbildning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör att återstående konvertibelinnehavare har anmält konvertering av SBB:s efterställda tvingande konvertibler till aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces that remaining noteholders have submitted notification of conversion of SBB's subordinated mandatory convertible notes to shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB bildar ett bostadsdotterbolag som ska emittera preferensaktier om 2,36 miljarder SEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB creates a residential subsidiary which will issue SEK 2.36 billion of preference shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-18 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-17 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-17 Penser Access Penser Access: Storstädning sänker en stark kärnaffär - Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-17 Carlsquare Carlsquare: Analysuppdatering SBB i Norden, kv2 2023: Lägre substans men bättre intjäning än väntat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-14 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-14 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-14 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-14 Carlsquare Carlsquare: Första Intrycket SBB i Norden, kv2 2023: Stora nedskrivningar av fastighetsvärdena Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Interim Report January - June 2023: Net operating income in comparable portfolios increased by 10.5 percent Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari - juni 2023: Driftnetto i jämförbart bestånd ökar med 10,5 procent Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-13 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-13 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-13 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-10 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Change in number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Förändring av antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB säljer till kommunala Lejonfastigheter för 400 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells to municipality-owned Lejonfastigheter for SEK 400m Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-30 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-30 Carlsquare Carlsquare: Preview SBB i Norden, kv2 2023: I väntan på en större portföljaffär Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-28 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-26 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-26 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB enters into exclusive discussions to sell the remaining 51 percent of the social infrastructure portfolio for public education Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB ingår exklusiva diskussioner att sälja resterande 51 procent av portföljen inom social infrastruktur för utbildning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Comment on the Swedish Financial Supervisory Authority's investigation of SBB's application of international accounting standards Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Kommentar angående Finansinspektionens undersökning av SBB:s tillämpning av internationella redovisningsstandarder Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden The Board of Directors of Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB has resolved to postpone the record dates for dividend Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Styrelsen för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har beslutat om att senarelägga avstämningsdagar för utdelning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör anmälan av konvertering av SBB:s efterställda tvingande konvertibler med ett nominellt belopp om 2 miljoner kr till aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces notification of conversion of SBB's subordinated mandatory convertible notes in a nominal amount of SEK 2 million to shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-16 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-15 Carlsquare Carlsquare: Swedish Real Estate Equity Snapshot Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Extraordinary general meeting in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-13 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-12 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-09 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-09 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-09 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-07 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Leiv Synnes ersätter Ilija Batljan som vd för SBB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Leiv Synnes replaces Ilija Batljan as CEO of SBB Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB confirms that it meets the consolidated coverage ratio as the covenant is calculated in its outstanding Eurobonds Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB bekräftar att bolaget klarar räntetäckningsgraden så som nyckeltalet beräknas i dess utestående euroobligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-29 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden The Board of Directors of Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB broadens review of strategic options to maximize shareholder value Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Styrelsen för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB utvidgar översyn av strategiska alternativ för att maximera aktieägarvärdet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Uppdaterad uppställningsform i delårsrapporten för första kvartalet till följd av JM-avyttringen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Updated presentation of first quarter interim report following JM divestment Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-25 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-24 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-22 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Samhällsbyggnadsbolaget: Fortsätter stärka balansräkningen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-15 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kallelse till extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Notice of Extraordinary General Meeting in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB har sålt 19 miljoner aktier i JM AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has sold 19 million shares in JM AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-10 Penser Access Penser Access: Utdelningsbesked och sänkt kreditbetyg ändrar estimat - Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB strengthens liquidity by stopping payment of dividend and revokes the rights issue of ordinary D-shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB stärker likviditeten genom att stoppa utbetalning av utdelning och drar tillbaka företrädesemissionen av Stam D-aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-03 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-02 Penser Access Penser Access: Indexeringar stärker driftsnettot - SBB Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-02 Carlsquare Carlsquare: Analysuppdatering SBB i Norden, kv1 2023: Högre hyresintäkter, men lägre resultat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kommuniké från årsstämman 2023 i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Bulletin from the 2023 Annual General Meeting in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Carlsquare Carlsquare: Första Intrycket SBB i Norden, kv1 2023: Nyemission på 2,6 miljarder kr oväntad, men stärker soliditeten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari - mars 2023: Starkt förvaltningsresultat Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Interim Report January - March 2023: Strong profit from property management Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör avsikt att genomföra en företrädesemission av stamaktier av serie D om cirka 2,63 miljarder kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces its intention to carry out a rights issue of class D common shares of approximately SEK 2.63 billion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Value creation by SBB through the development of building rights - 12,000 sqm of new building rights Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Fortsatt värdeskapande genom byggrättsutveckling - klart med 12 000 kvm nya byggrätter för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-20 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Invitation to presentation of SBB's interim report January-March 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Inbjudan till presentation av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s delårsrapport januari-mars 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-18 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-17 Carlsquare Carlsquare: Preview SBB i Norden, kv1 2023: Fåtal lån att refinansiera under resten av 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB publishes Annual and Sustainability Report for 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB slutför andra tillträdet med Brookfield och erhåller 2,1 mdkr kontant Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB completes second closing of social infrastructure transaction for public education portfolio with Brookfield and receives additional SEK 2.1 billion in cash Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has completed financing of SEK 11.6 billion during the first quarter 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har slutfört finansiering om 11,6 mdkr under första kvartalet 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-30 Carlsquare Carlsquare: Swedish Real Estate Equity Snapshot Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kallelse till årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Notice of Annual General Meeting in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB invests and signs a 30-year lease with the Municipality of Örebro Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB investerar och tecknar hyresavtal på 30 år med Örebro kommun Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB's nomination committee proposes to expand the board with one member and the election of Lars Rodert Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s valberedning föreslår utökning av styrelsen och nyval av Lars Rodert Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Samhällsbyggnadsbolaget: Planerar särnotering av Sveafastigheter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 Penser Access Penser Access: Intervju med SBB - Erik Penser Bank - 3 mars 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-27 Penser Access Penser Access: Renodling fortsatt prioritet för bolaget - SBB Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-24 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-24 Carlsquare Carlsquare: Analysuppdatering SBB i Norden, kv4 2022: Bättre intjäning väger upp lägre substans Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Carlsquare Carlsquare: Första Intrycket SBB i Norden, kv4 2022: Bättre intjäningsförmåga än väntat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Pinpoint Estimates Pinpoint Estimates: SBB Nordens förvaltningsresultat över förväntningarna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Year-end Report 2022: Core business continues to deliver Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Bokslutskommuniké 2022: Kärnverksamheten fortsätter att leverera Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB continues to increase its focus on social infrastructure - evaluates conditions for a listing of the subsidiary Sveafastigheter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB fortsätter att öka fokus på samhällsfastigheter - utvärderar förutsättningarna att notera dotterbolaget Sveafastigheter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Inbjudan till presentation av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s bokslutskommuniké 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Invitation to presentation of SBB's year-end report 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-10 Carlsquare Carlsquare: Preview SBB i Norden, kv4 2022: Bättre värderat än tidigare efter transaktioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-02 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-01 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 1 Feb 2023 | SBB i Norden

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556981-7660 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
Instrument Aktier
Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum 2023-01-31
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 – aktier 35 488 885
 – direkt innehavda rösträtter 0
 – indirekt innehavda rösträtter 3 548 888
Andel
 – aktier 2,15344 %
 – direkt innehavda rösträtter 0 %
 – indirekt innehavda rösträtter 1,00313 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 1,00313 % 35 488 885
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 – Fysisk avvecklade
 – Kontantavräknade 1,32692 % 46 943 975
 
TOTALT 2,33005 % 82 432 860
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 – antal rösträtter 8 243 278
 – andel av rösträtter 2,33005 %
 
Kommentar
Flaggning sker för passerat tröskelvärde beträffande det aggregerade innehavet. Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt förvärvat de aktuella värdepapperna
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

2023-01-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB erhåller en topp ESG rating från Sustainalytics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Samhällsbyggnadbolaget i Norden AB receives a top ESG rating from Sustainalytics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB tecknar nytt och förlänger hyresavtal i södra Sverige Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB signs new leases and extends leases in southern Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB vinner Nordnets Stora Spararpriset 2023 i kategorin "Årets investerarkommunikation" Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB wins Nordnet's Stora Spararpriset 2023 in the category "Investor Communication of the Year" Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB completes first closing of social infrastructure transaction for public education portfolio with Brookfield and receives SEK 6.6 billion in cash Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB slutför första tillträdet avseende portfölj inom social infrastruktur för utbildning med Brookfield och erhåller 6,6 mdkr i kontant betalning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-27 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-23 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB tar in Industricentralen som 49 procent delägare i ett dotterbolag som kommer att äga ca 38,6 miljoner Heba B-aktier - Industricentralen betalar 680 mkr för aktierna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB takes in Industricentralen as a 49 percent shareholder in a subsidiary that will own approx. 38.6 million Heba B shares - Industricentralen pays SEK 680m for the shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Record date for the distribution determined and Amasten Fastighets AB (publ) changes name to Neobo Fastigheter AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Avstämningsdag för utdelningen fastställd och Amasten Fastighets AB (publ) byter namn till Neobo Fastigheter AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Extraordinary general meeting in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Diakonissehuset Lovisenberg blir ny hyresgäst till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s sjukhus i Oslo - "vi ska driva sjukhuset åtminstone till 2048" Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Diakonissehuset Lovisenberg becomes a new tenant at SBB's hospital in Oslo - "we will operate the hospital at least until 2048" Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Scope affirms BBB rating of SBB; changes Outlook to Stable Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Scope bekräftar BBB rating för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB; ändrar Outlook till Stabil Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB publishes information brochure regarding the proposed distribution of the shares in Amasten Fastighets AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB publicerar informationsbroschyr avseende den föreslagna utdelningen av aktierna i Amasten Fastighets AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden S&P bekräftar Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s investment grade rating BBB- med negativa utsikter - Brookfieldaffären borde ha positiv effekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: S&P affirms SBB's investment grade rating BBB- with negative outlook - the Brookfield transaction should have a positive impact Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-06 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-05 Carlsquare Carlsquare: Analysuppdatering SBB i Norden: Jätteaffär med Brookfield stärker finanserna Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB presents pro forma earning capacity for 2023 after divestment of Educo shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB presenterar intjäningsförmåga proforma för 2023 efter försäljning av aktierna i Educo Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Fitch bekräftar Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s rating BBB- vid försäljning av aktier i EduCo; positiva utsikter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Fitch Ratings affirms SBB rating at BBB- on EduCo shares sale; Outlook Positive Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-02 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Samhällsbyggnadsbolaget: Säljer andel i infrastruktur utbildning till Brookfield Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-01 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells a 49% stake in its social infrastructure portfolio for public education to Brookfield for SEK 9.2 billion in cash with an additional earn-out of up to SEK 1.2 billion in cash Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB säljer en andel om 49% av sin portfölj inom social infrastruktur för utbildning till Brookfield för 9,2 mdkr med tilläggsköpeskillingar om upp till 1,2 mdkr genom kontant betalning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB convenes an extraordinary general meeting to resolve on distribution of Amasten Fastighets AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB kallar till extra bolagsstämma för att besluta om utdelning av Amasten Fastighets AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kallelse till extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Notice of Extraordinary General Meeting in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-23 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Malin Axland utses till chefsjurist på Amasten Fastighets AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Malin Axland is appointed Head of Legal at Amasten Fastighets AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Ny styrelse har utsetts för Amasten Fastighets AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: New Board of Directors has been appointed for Amasten Fastighets AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kåpan Pensioner utnyttjar sin option och köper Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s andel i Svenska Myndighetsbyggnader AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Kåpan Pensioner exercises its option and buys SBB's share in Svenska Myndighetsbyggnader AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB utser ny Treasury Director Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB appoints a new Treasury Director Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Maria Strandberg utses till CFO på Amasten Fastighets AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Maria Strandberg is appointed CFO at Amasten Fastighets AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces hereby the results of the tender offers Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör härmed resultatet av det frivilliga återköpserbjudandet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Ylva Sarby Westman tillträder som vd för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s dotterbolag Amasten Fastighets AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Ylva Sarby Westman is appointed CEO of SBB's subsidiary Amasten Fastighets AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående hybridinstrument och seniora obligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces tender offer regarding outstanding hybrid and senior notes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och Telia Sverige i gemensamt energiprojekt i Haninge Kommun Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB and Telia Sweden in joint energy project in Haninge Municipality Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB's subsidiary Amasten Fastighets AB (publ) appoints Head of Investor Relations Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s dotterbolag Amasten Fastighets AB (publ) utser IR-chef Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-04 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer JV-bolag och kontor till Aspelin Ramm Fastigheter för 700 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB divests a JV-company and an office property to Aspelin Ramm Fastigheter for SEK 700 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-31 Penser Access Penser Access: Presenterar planer att renodla bolaget - SBB Analyser Visa Stäng
2022-10-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB erhåller en "Prime" ESG rating från ISS ESG Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB receives a "Prime" ESG rating from ISS ESG Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Carlsquare Carlsquare: Analysuppdatering SBB i Norden, kv3 2022: På god väg att rida ut stormen Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Carlsquare Carlsquare: Första Intrycket, SBB i Norden kv3 2022: Större värdeminskningar än väntat Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Pinpoint Estimates Pinpoint Estimates: SBB rapport under Pinpointkonsensus Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari - september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Interim Report January - September 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB avser att öka fokus på samhällsfastigheter - utvärderar förutsättningarna att dela ut ett bostadsbolag till aktieägarna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB intends to increase its focus on social infrastructure properties - evaluating the possibility of distributing a residential company to the shareholders Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Invitation to presentation of SBB's interim report January-September 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Inbjudan till presentation av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s delårsrapport januari-september 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-13 Carlsquare Carlsquare: Preview SBB i Norden: Samma intjäningsförmåga med mindre bestånd Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB divests seven properties for SEK 186 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar sju fastigheter för 186 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB slutför försäljning av fastigheter i Finspång Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB completes sale of properties in Finspång Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Krister Karlsson ny operativ chef på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Krister Karlsson new COO at SBB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

28 Sep 2023 | Månadsutdelning
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
30 Oct 2023 | Månadsutdelning
29 Nov 2023 | Månadsutdelning
28 Dec 2023 | Månadsutdelning
30 Jan 2024 | Månadsutdelning
28 Feb 2024 | Månadsutdelning
26 Mar 2024 | Månadsutdelning
29 Apr 2024 | Månadsutdelning
27 Jun 2024 | Månadsutdelning