Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-11-30 Raketech Raketech changes Certified Adviser to Carnegie Investment Bank AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-29 Penser Access Penser Access: 4 minutes by Penser - Raketech Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-24 Raketech Summary from the Extraordinary General Meeting 2023 of Raketech Group Holding PLC. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-20 Raketech Raketech’s Nomination Committee Appointed in Preparation for the AGM 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-17 Penser Access Penser Access: Höjer guidning på helårsestimat - Raketech Group Holding Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 17 Nov 2023 | Raketech Group Holding

Penser Access: Höjer guidning på helårsestimat – Raketech Group Holding

Stark tillväxt höjer guidning
Omsättningen i kvartalet uppgick till EUR 21,5m vilket motsvarar en tillväxt om 65,8% y/y och 22,1% q/q. Tillväxten är driven av segmentet Sub-affiliation som växer 264%. Givet den starka utvecklingen i kvartalet och att omsättningen i oktober uppgick till EUR 7,7m anser bolaget att man kommer att avsluta året starkare än given guidning om en omsättning på EUR 65-70m. EBITDA i kvartalet uppgick till EUR 5,6m vilket motsvarar en marginal om 26,1% och en tillväxt om 16,5% y/y. Givet att marginalen i Sub-affiliation är lägre än i segmentet affiliation marketing lämnar man guidning för EBITDA om EUR 23-25m och FCF om EUR 13–15 på helåret oförändrat.

Tar höjd för ändrad mix framöver
Baserat på den exceptionellt höga tillväxten i kvartalet höjer vi våra omsättningsestimat med 21,4% på innevarande år, bolaget når då ca EUR 8m högre än tidigare guidning på helåret. Vi bedömer att omsättningen resterande kvartal kommer vara i linje med oktoberuppdateringen. Givet den lägre bruttomarginalen i segmentet Sub-affiliation höjer vi EBITDA-estimatet med 5,2% till att nu nå övre delen av given guidning på helåret. Under perioden 2024–2025 höjer vi våra intäktsestimat med i snitt 21,4%, detta som en följd av den starka tillväxten inom Sub-affiliation. Givet en ändrad intäktsmix där Sub-Affiliation har en betydligt lägre bruttomarginal stiger EBITDA med i snitt 1,7% under 2024–25. EPS-förändringen kommande år är hänförlig till att vi antar att samtliga earnouts betalas ut enkom i cash och ingår i nettoskulden.
 
Bibehåller motiverat värde
Trots den starka rapporten lämnar vi vårt motiverade värde om 34–36 kr oförändrat. Vi anser dock att den främsta anledningen till Raketechs låga multipel, nämligen osäkerhet kring tilläggsköpeskillingar, har släppt och givet den starka kassan, tillgängliga krediter samt en stark kassaflödesgenerering anser vi att bolaget kommer kunna betala ut denna tilläggsköpeskilling på ett sätt som kommer vara fördelaktigt för befintliga aktieägare.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 17-11-2023 kl. 08:33: https://docs.penser.se/research/5063-C/rakeq3.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/ 
 

2023-11-15 Raketech Raketech Delivers a Strong Q3 In Line With Previously Increased Trading Update Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-07 Raketech Invitation to Raketech’s Q3 2023 conference call Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-10 Raketech Raketech Proposes Two New Members of The Board Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-10 Raketech NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 2023 OF RAKETECH GROUP HOLDING P.L.C. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-10 Raketech Exercise of share options in Raketech Group Holding Plc: issue of 60,000 new ordinary shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-04 Raketech Raketech Extends Credit Facility Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-14 Raketech Exercise of share options in Raketech Group Holding Plc: issue of 276,204 new ordinary shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-18 Penser Access Penser Access: Starka siffor och ny guidning höjer estimaten - Raketech Group Holding Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-17 Raketech Q2 2023: Strong quarter driven by organic growth Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-11 Raketech Raketech appoints Jacob Felländer as Head of IR & Corporate Communications Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-08 Raketech Invitation to Raketech’s Q2 2023 conference call Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-24 Raketech Raketech issues trading update for the second quarter 2023 and upgrades guidance for FY 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-21 Raketech Exercise of share options in Raketech Group Holding Plc: issue of 60,000 new ordinary shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-29 Penser Access Penser Access: Genomgång av earn-out kopplat till Casumba - Raketech Group Holding Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-23 Raketech Clarification regarding distribution dates for dividend 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-17 Raketech Summary from the annual general meeting 2023 of Raketech Group Holding Plc. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-12 Penser Access Penser Access: Stark tillväxt och imponerande lönsamhet - Raketech Group Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-11 Raketech Q1 2023: Record first quarter supporting full year guidance Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-10 Raketech Correction: Notice of the Annual General Meeting 2023 of Raketech Group Holding p.l.c. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-03 Raketech Invitation to Raketech’s Q1 2023 conference call Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-14 Raketech Raketech publishes its Annual Report 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-04 Raketech NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING 2023 OF RAKETECH GROUP HOLDING Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Raketech Raketech extends credit facility Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-27 Penser Access Penser Access: Kommer accelerera organisk tillväxt - Raketech Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-24 Penser Access Penser Access: Intervju med Raketech - Erik Penser Bank - 24 februari 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-22 Raketech Q4 2022: Continued good organic growth with record revenues – Board proposes dividend Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Raketech Raketech to replace current financial targets with detailed near-term guidance Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-13 Raketech Invitation to Raketech’s Q4 2022 conference call Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

21 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
8 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1