Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-01-15 Probi Truths, Facts and Why Probiotics Matter (IPA webinar for media) Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-22 Probi Penser Access: Probi - Gräver Guld i USA Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-21 Probi Probi: Q3 2020: Strong growth with good profitability Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-21 Probi Probi: Q3 2020: Stark tillväxt med god lönsamhet Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 21 Oct 2020 | Probi

Probi: Q3 2020: Stark tillväxt med god lönsamhet

Viktiga händelser under tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade med 38 % (43 % valutajusterat) till 195 MSEK (142 MSEK). Positiv engångseffekt om ca 15 MSEK från amerikansk kunds produktuppdateringsprogram.
  • EBITDA-marginalen uppgick till 32 % (32 %).
  • Rekrytering av ny Vice President R&D genomförd med tillträde i september.
  • Ny forskningsstudie som visar koppling mellan probiotika och minskade bieffekter från stress publicerad tillsammans med Lunds universitet.

 

Händelser efter kvartalets utgång

  • Förvärv av aktier i Vital Nutrients Holdings med strategiskt partnerskap. Förvärvet uppgår till 6 MUSD med ett ägande om något mindre än 10 %.

 

VD kommenterar

Vi är på en tillväxtresa

Vi gjorde vårt bästa kvartal hittills med en omsättningstillväxt på 38 % jämfört med föregående år. Tillväxten drevs i huvudsak av Americas som hade ett starkt kvartal. EBITDA-marginalen för koncernen låg i tredje kvartalet på 32 %, vilket var i nivå med föregående år, och för niomånadersperioden hade vi en EBITDA-marginal på 28 %. 

Efterfrågan på våra produkter fortsätter att vara stark i Americas och de negativa effekterna av covid-19 har varit begränsade. Den starka tillväxten i regionen på

50 % i kvartalet förklaras delvis av den produkt-uppdatering som en av våra större kunder genomför men huvuddelen av vår tillväxt kommer från en ökad efterfrågan hos såväl befintliga som nya kunder. Vi ser fortsatt positivt på våra tillväxtmöjligheter i Americas men noterar samtidigt att variationer mellan kvartalen kan förekomma beroende på hur kundorderna infaller.

Utvecklingen i EMEA och APAC har varit svagare där regionerna har påverkats negativt av den lageruppbyggnad som skedde under föregående kvartal, drivet av covid-19 pandemin. Även om vi bedömer att detta är tillfälliga fluktuationer är vi inte nöjda med utvecklingen. Vi har vidtagit åtgärder framförallt i vår organisation i Asien och ser fortsatt stor tillväxtpotential i regionen.

Vårt investeringsprogram i tillverkningsanläggningarna i USA går enligt plan. Med dessa investeringar genomförda kommer vi nästa år att ha en förstärkt tillverkningskapacitet och samtidigt kunna sänka produktionskostnaderna, vilket väntas leda till en positiv effekt på bruttomarginalen. 

Arbetet att utforska nya produktområden fortsätter och i augusti kunde vi tillsammans med Lunds universitet publicera en forskningsstudie som visar en koppling mellan probiotika och minskade bieffekter av akut psykosocial stress. Detta är ett potentiellt mycket spännande område där vi ser intressanta möjligheter framöver. 

Jag är glad över att nu ha ett komplett ledningsteam i Probi med vår senaste rekrytering av Peter Dybdahl Hede som ny Vice President R&D. Peter tillträdde i september och har lång erfarenhet inom R&D från biotech- och läkemedelsindustrin. 

Vi annonserade den 20 oktober vårt förvärv av aktier i Vital Nutrients Holdings. Det är ett strategiskt förvärv där vi ser stor potential att få hävstång på vår verksamhet i bolagen inom Vital Holdings.

Våra medarbetare har visat en fantastisk förmåga att hantera denna exceptionella tid. Trots att vi alla har fått utmana oss själva och hitta nya och kreativa lösningar har vi inte tappat fokus. Aktivitetsnivån i Probi är hög inom alla områden och med förvärvet i Vital Nutrients Holdings visar vi att vårt tillväxtmål ligger fast.

Tom Rönnlund
VD

Inbjudan till telefonkonferens
Probis delårsrapport för tredje kvartalet 2020 offentliggjordes den 21 oktober 2020 klockan 8.00. Samma dag klockan 10.00 hålls en telefonkonferens med Tom Rönnlund, VD och Henrik Lundkvist, CFO, som presenterar rapporten. Telefonkonferensen nås på telefonnummer +46 (0)8 50 55 83 68. Presentationen finns tillgänglig på www.probi.com och www.financialhearings.com

Kontakt
Tom Rönnlund, VD, Telefon: +46 (0)46 286 89 40, E-mail: trd@probi.com         
Henrik Lundkvist, CFO, Telefon: +46 (0)46 286 89 41, E-mail: henrik.lundkvist@probi.com

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom VDs och CFOs försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2020 kl. 08.00 CET

2020-10-20 Probi Probi acquires shares in Vital Nutrients Holdings and enters into strategic partnership Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-20 Probi Probi förvärvar aktier i Vital Nutrients Holdings som del i nytt strategiskt partnerskap. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-19 Probi Presentation of Probi's Q3 report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-19 Probi Presentation av Probis Q3-rapport 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-27 Probi New clinical results on stress from Probi and their probiotic strain L. plantarum, HEAL9[TM ] Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-20 Probi Penser Access: Probi - Nya finansiella mål Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-17 Probi Q2 2020: Probi höjer de långsiktiga målen Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-17 Probi Q2 2020: Probi raises long-term financial targets Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-14 Probi Presentation av Probis Q2-rapport 2020 samt nya finansiella mål Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-14 Probi Presentation of Probi's Q2 report 2020 and new financial targets Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-02 Probi Probi and Örebro University to collaborate on research into exploration of novel, needle free vaccines Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-14 Probi Probi: A true pioneer in probiotic research is elected NutraChampion 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-13 Probi Probi's Annual General Meeting 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-13 Probi Probis årsstämma 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-24 Probi Probi: Q1 2020: A solid start to the year Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-24 Probi Probi: Q1 2020: En solid start på året Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-21 Probi Presentation of Probi's Q1 report 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-21 Probi Presentation av Probis Q1-rapport 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-08 Probi Probi publishes Annual and Sustainability Report for 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-08 Probi Probi offentliggör sin årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-08 Probi Probi: Årsredovisning 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-07 Probi Notice to Annual General Meeting in Probi AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-07 Probi Kallelse till årsstämma i Probi AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-24 Probi Probi and Viva5 announce strategic joint venture to address growing market segments Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-13 Probi Probi: The Nomination Committee proposes new Board member Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-13 Probi Valberedningen i Probi föreslår ny styrelseledamot Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-12 Probi Penser Access: Probi - Stark avslutning på året Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-11 Probi Probi: Q4 2019: Stable performance and increased profitability Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-11 Probi Probi: Q4 2019: Stabil utveckling med förbättrad lönsamhet Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-06 Probi Presentation av Probis Q4-rapport 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-06 Probi Presentation of Probi's Q4 report 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-28 Probi Penser Access: Probi - Ökad myndighetskontroll i Kina Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-28 Probi Probi: Good news for post-menopausal women. Publication in Lancet Rheumatology on study showing significantly reduced bone loss by taking probiotics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-28 Probi Probi: Positiva nyheter för kvinnor i klimakteriet. Lancet Rheumatology publicerar ny studie som visar på signifikant reducerad benskörhet genom intag av probiotika. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-25 Probi Probi: Q3 2019: Manufacturing upgrade program initiated during the quarter Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-25 Probi Probi: Q3 2019: Uppgraderingsprogram avseende tillverkningsenhet initierat under kvartalet Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-22 Probi Presentation av Probis Q3-rapport 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-22 Probi Presentation of Probi's Q3 report 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-09 Probi Penser Access: Probi - Inbromsning i Nordamerika Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-08 Probi Probi: Svagare marknadstillväxt i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-08 Probi Probi: Weaker market growth in US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-22 Probi Penser Access: Probi - Starkare klinisk dokumentation för FerroSorb Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-19 Probi Probi: Q2 2019: Fortsatt god tillväxt under årets andra kvartal Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-19 Probi Probi: Q2 2019: Favourable growth continues in Q2 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-17 Probi Presentation of Probi's Q2 report 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-17 Probi Presentation av Probis Q2-rapport 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-19 Probi New study - The Probi FerroSorb® concept effective in preventing iron deficiency anemia during pregnancy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-07 Probi Probi's Annual General Meeting 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-07 Probi Probis årsstämma 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-03 Probi CEO and CFO of Probi AB (publ) acquires shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-03 Probi VD och CFO i Probi AB (publ) förvärvar aktier i bolaget Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-02 Probi Penser Access: Probi - Förseningar i Asien tynger försäljningen Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-29 Probi Probi: Q1 2019: Revenue growth and strong cash flow starts the year Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-29 Probi Probi: Q1 2019: God tillväxt och starkt kassaflöde inleder året Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-25 Probi Presentation of Probi's Q1 report 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-25 Probi Presentation av Probis Q1-rapport 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-12 Probi Probi: Collaboration agreement with FMCG company in Functional Food discontinued Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-12 Probi Probi: Samarbetsavtal med FMCG-företag inom Functional Food avbrutet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-10 Probi Probi publishes annual report for 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-10 Probi Probi: Årsredovisning 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-10 Probi Probi offentliggör årsredovisningen för 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-29 Probi Notice to Annual General Meeting in Probi AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-29 Probi Kallelse till årsstämma i Probi AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-14 Probi Penser Access: Probi - Tillväxt under Q4'18 men inte starkt nog Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-13 Probi Probi: Q4 2018: Tillväxt i fjärde kvartalet avslutar året Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-13 Probi Probi: Q4 2018: Growth in fourth quarter closes the year Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-11 Probi Presentation av Probis Q4-rapport 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-11 Probi Presentation of Probi's Q4 report 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-08 Probi Probi tillsätter ny CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-08 Probi Probi appoints new CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-02 Probi Penser Access: Probi - 26% valutajusterad försäljningstillväxt Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-01 Probi Q3 2018: Probi delivers strong operating performance and appoints new CEO Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-01 Probi Q3 2018: Probi levererar starkt operativt resultat och tillsätter ny VD Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-29 Probi Presentation av Probis Q3-rapport 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-29 Probi Presentation of Probi's Q3 report 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-05 Probi Probi's Financial Calendar 2019 and new reporting date for the Q3 report 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-05 Probi Probis finansiella kalender 2019 och nytt datum för Q3-rapporten 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-01 Probi Tom Rönnlund appointed new CEO of Probi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-01 Probi Tom Rönnlund utsedd till ny VD för Probi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-14 Probi Penser Access: Probi - Vinden har vänt Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-13 Probi Q2 2018: Regained business momentum and strong margin improvement Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-13 Probi Q2 2018: Återhämtning i affärsverksamheten och stark marginalförbättring Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-08 Probi Presentation av Probis Q2-rapport 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-08 Probi Presentation of Probi's Q2 report 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-19 Probi Probis CFO avgår Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-19 Probi Probi CFO to resign Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-03 Probi Penser Access: Probi - Lagerminskningarna går mot sitt slut Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-02 Probi Probi's Annual General Meeting 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-02 Probi Probis årsstämma 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-02 Probi Q1 2018: Challenging start to 2018 and a focus on accelerated commercial execution Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-02 Probi Q1 2018: Utmanande inledning på 2018 och ökat kommersiellt fokus Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-27 Probi Presentation of Probi's Q1 report 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-27 Probi Presentation av Probis Q1-rapport 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-11 Probi Probi enters the bone health area - a new area for probiotics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-29 Probi Probi publishes annual report for 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-29 Probi Probi offentliggör årsredovisningen för 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-29 Probi Probis årsredovisning 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-27 Probi Notice to Annual General Meeting in Probi AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-27 Probi Kallelse till årsstämma i Probi AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-22 Probi Probi has signed a long-term agreement with Cilag, a member of the Johnson & Johnson Family of Companies for the development of a probiotic product Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-14 Probi Probi utser Ole Søgaard Andersen till tillförordnad VD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-14 Probi Probi names Ole Søgaard Andersen as Interim CEO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-06 Probi Probi's largest clinical trial confirms the immune enhancing impact of Probi Defendum® and sheds new light on the mechanism Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-26 Probi Penser Access: Probi - Stålbaden inte över än Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-25 Probi Q4 2017: Probi achieves major milestone in expansion of Functional Food business area Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-25 Probi Q4 2017: Probi nådde viktig milstolpe i utvecklingen av affärsområdet Functional Food Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-23 Probi Presentation of Probi's Q4 report 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-23 Probi Presentation av Probis Q4-rapport 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-12 Probi Probi har tecknat betydande avtal för lansering av Functional Food-produkt i Nordamerika Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-12 Probi Probi signed major agreement for launch of Functional Food product in North America Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-02 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i PROBI Aktiebolag Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-27 Probi Penser Access: Probi - Fokus på 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-25 Probi Q3 2017: Tillväxt och resultat påverkades av lagerminskning hos en stor kund Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-25 Probi Q3 2017: Growth and earnings impacted by a major customer's destocking Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-23 Probi Presentation av Probis Q3-rapport 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-23 Probi Presentation of Probi's Q3 report 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-22 Probi Probi launches a tasty and convenient way of taking your daily probiotic supplement Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-11 Probi New clinical study shows that Probi's probiotics support the immune system and may delay the onset of gluten intolerance in children Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-05 Probi Penser Access: Probi - Når ej tillväxtmålen 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-02 Probi Probi informed of continued destocking at one of its largest customers Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-02 Probi Probi har informerats om fortsatt lagerminskning hos en av sina största kunder Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-29 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i PROBI Aktiebolag Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-21 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i PROBI Aktiebolag Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-20 Probi Penser Access: Probi - Lageravveckling ger hack i tillväxten Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-19 Probi Q2 2017: Probi slutför integration och avslutar första halvåret 2017 med ökad omsättning och resultat Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-19 Probi Q2 2017: Probi completes integration and ends first half of 2017 with increase in sales and earnings Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-17 Probi Presentation of Probi's Q2 report 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-17 Probi Presentation av Probis Q2-rapport 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-05 Probi Probi is launching New Probi Select™ - patented and documented probiotics to support health Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-05 Probi Penser Access: Probi - Europa har vaknat till Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-04 Probi Probi's Annual General Meeting 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-04 Probi Probis årsstämma 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-04 Probi Probi's Annual General Meeting 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-04 Probi Q1 2017: Fortsatt framgångsrik tillväxt för Probi Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-04 Probi Q1 2017: Probi continues on its successful growth path Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-04 Probi Q1 2017: Fortsatt framgångsrik tillväxt för Probi Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-02 Probi Presentation of Probi's Q1 report 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-02 Probi Presentation av Probis Q1-rapport 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-02 Probi Presentation of Probi's Q1 report 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-31 Probi Probi offentliggör årsredovisningen för 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-31 Probi Probi publishes annual report for 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-30 Probi Kallelse till årsstämma i Probi AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-30 Probi Notice to Annual General Meeting in Probi AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-14 Probi Valberedningen i Probi föreslår nya styrelseledamöter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-14 Probi The Nomination Committee at Probi AB proposes new Board members Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-14 Probi Valberedningen i Probi föreslår nya styrelseledamöter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-14 Probi The Nomination Committee at Probi AB proposes new Board members Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-14 Probi Probi anställer Jörn Andreas som ny CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-14 Probi Probi appoints Jörn Andreas as new CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-14 Probi Probi anställer Jörn Andreas som ny CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-14 Probi Probi appoints Jörn Andreas as new CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-26 Probi Penser Access: Probi - Ett kanonkvartal, precis som väntat Pressreleaser Visa Stäng
2017-01-24 Probi Q4 2016: FÖRVÄRVET SLUTFÖRT, NYEMISSIONEN FRAMGÅNGSRIKT GENOMFÖRD OCH ÄNNU ETT FÖRSÄLJNINGSREKORD Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-24 Probi Q4 2016: ACQUISITION COMPLETED, RIGHTS ISSUE SUCCESSFUL AND YET ANOTHER SALES RECORD Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-20 Probi Presentation of Probi's Q4 report 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-20 Probi Presentation of Probi's Q4 report 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-20 Probi Presentation av Probis Q4-rapport 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-11 Probi Penser Access: Probi - Flaggar för ett rekordkvartal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-10 Probi Strong growth in net sales and operating profit in the fourth quarter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-10 Probi Kraftig ökning av omsättning och rörelseresultat i fjärde kvartalet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-30 Probi Ökat antal aktier och röster i Probi AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-30 Probi Increased number of shares and votes in Probi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-31 Probi Ökat antal aktier och röster i Probi AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-31 Probi Increased number of shares and votes in Probi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-27 Probi Probi's rights issue fully subscribed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-21 Probi Penser Access: Probi - Den amerikanska expansionen inger hopp Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-18 Probi Probi publishes prospectus supplement Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-18 Probi ACQUISITION OF NUTRACEUTIX COMPLETED AND A NEW QUARTERLY SALES RECORD Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-18 Probi FÖRVÄRVET AV NUTRACEUTIX SLUTFÖRT OCH NYTT FÖRSÄLJNINGSREKORD I KVARTALET Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-14 Probi Presentation av Probis Q3-rapport 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-04 Probi Probi publishes prospectus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-03 Probi Probi slutför förvärvet av Nutraceutix Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-29 Probi Probi decides on rights issue and announces terms - CORRECTION Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-29 Probi Probi beslutar om företrädesrättsemission och offentliggör villkoren - KORREKTURFEL Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-29 Probi Probi decides on rights issue and announces terms Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-29 Probi Probi beslutar om företrädesrättsemission och offentliggör villkoren Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-25 Probi Penser Access: Probi - Fortsatt stark tillväxttrend Pressreleaser Visa Stäng
2016-07-15 Probi Q2 2016: Continued healthy growth and a transforming acquisition Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-15 Probi Q2 2016: Fortsatt god tillväxt och transformerande förvärv Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-29 Probi Beslut vid Probis extra bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-29 Probi Resolution at extraordinary general meeting of Probi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-13 Probi EP Access: Probi - Dubblar försäljningen genom amerikanskt förvärv Pressreleaser Visa Stäng
2016-06-06 Probi Kallelse till extra bolagsstämma i Probi AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-06 Probi Notice of Extraordinary General Meeting in Probi AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-06 Probi Probi to acquire Nutraceutix, strongly expanding its North American presence and capabilities, and announces rights issue of ca SEK 600 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-06 Probi Probi förvärvar Nutraceutix och ökar kraftigt sin närvaro och kapacitet i Nordamerika samt offentliggör företrädesrättsemission om cirka 600 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-01 Probi Ökat intresse för probiotika i Europa - Probi tecknar nya avtal inom Functional Food och Consumer Healthcare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-01 Probi Growing interest for probiotics in Europe - Probi signs new agreements in Functional Food and Consumer Healthcare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-31 Probi Growing interest for probiotics in Europe - Probi signs new agreements in Functional Food and Consumer Healthcare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-31 Probi Ökat intresse för probiotika i Europa - Probi tecknar nya avtal inom Functional Food och Consumer Healthcare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-06 Probi EP Access: Probi - Avtal med franska Ipsen Pressreleaser Visa Stäng
2016-04-27 Probi Probis årsstämma 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-27 Probi Probi's Annual General Meeting 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-27 Probi Q1 2016: Högsta nettoomsättningen hittills i ett enskilt kvartal: 87,0 MSEK (68,9) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-27 Probi Q1 2016: HIGHEST NET SALES TO DATE FOR A SINGLE QUARTER: MSEK 87.0 (68.9) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-26 Probi Probi and Ipsen sign extensive Primary Care distribution agreement for probiotic LP299V®, Lactobacillus plantarum 299v Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-26 Probi Probi och Ipsen tecknar omfattande distributionssavtal för bakteriestammen LP299V®, Lactobacillus plantarum 299v Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-26 Probi Probi och Ipsen tecknar omfattande distributionssavtal för bakteriestammen LP299V®, Lactobacillus plantarum 299v Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-21 Probi Presentation av Probis Q1-rapport 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-04 Probi Korrigerad Årsredovisning 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-04 Probi Probis årsredovisning 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-04 Probi Probi announces changed dividend policy effective 2016 financial year Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-04 Probi Probi offentliggör förändrad utdelningspolicy från och med verksamhetsåret 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-31 Probi The first product launch based on the Probi FerroSorb® probiotic platform - A completely new way of preventing iron deficiency Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-30 Probi Notice of general meeting in Probi AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-30 Probi Kallelse till årsstämma i Probi AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-11 Probi Probi acquires license for new probiotic strains - strengthening its offer in functional food Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-11 Probi Probi förvärvar licens för nya probiotiska stammar - stärker sitt erbjudande inom functional food Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-27 Probi EP Access - Probi- Växtvärk inom Consumer Healthcare Pressreleaser Visa Stäng
2016-01-26 Probi Q4 2015 - 60 % TILLVÄXT OCH HÖJD RÖRELSEMARGINAL FÖR HELÅRET 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-26 Probi Q4 2015 - 60% GROWTH AND INCREASED OPERATING MARGIN FOR FULL-YEAR 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-21 Probi Presentation av Probis Q4-rapport 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-16 Probi New product format for Probi Digestis® targeting kids segment Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-16 Probi Probi is launching new probiotic iron absorption product and receives award nomination Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-27 Probi Probi: EP Access - Ny tändning inom Functional Food Pressreleaser Visa Stäng
2015-10-22 Probi Q3 2015 - NEW FOOD PRODUCT LAUNCH IN SOUTH KOREA Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-22 Probi Q3 2015 - LANSERING AV NY LIVSMEDELSPRODUKT I SYDKOREA Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-20 Probi Probi tecknar licens- och leveransavtal med Seoul Milk i Korea Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-20 Probi Probi signs license and supply agreement with Seoul Milk in Korea Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-14 Probi Probi's CEO Peter Nählstedt new chairman of IPA Europe Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-14 Probi Peter Nählstedt ny ordförande i IPA Europe Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-17 Probi Probi: EP Access - Expansionen fortsätter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-16 Probi Q2 2015 - NET SALES ROSE 85% TO MSEK 59.0, COMPARED WITH THE SECOND QUARTER OF 2014 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-16 Probi Q2 2015 - NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 85 % TILL 59,0 MSEK JÄMFÖRT MED ANDRA KVARTALET 2014 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-13 Probi Presentation av Probis Q2-rapport 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-23 Probi Probi's Annual General Meeting 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-23 Probi Probis årsstämma 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-23 Probi Net sales rose MSEK 42.5 compared with the first quarter of 2014 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-23 Probi Nettoomsättningen ökade med 42,5 MSEK jämfört med första kvartalet 2014 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-20 Probi Presentation av Probis Q1-rapport 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-30 Probi Probi offentliggör nya finansiella mål i årsredovisningen för 2014 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-26 Probi Probi signs agreement with leading VMS supplier in Canada Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-26 Probi Probi skriver avtal med den ledande VMS-aktören i Kanada Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-25 Probi Kallelse till årsstämma i Probi AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Jan 2017 | Bokslutskommuniké 2016
4 May 2017 | Årsstämma 2016
5 May 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
19 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
25 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
25 Jan 2018 | Bokslutskommuniké 2017
25 Jan 2018 | Bokslutskommuniké 2017
2 May 2018 | Årsstämma 2017
2 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
3 May 2018 | Årligutdelning
13 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
6 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
13 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
29 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
7 May 2019 | Årsstämma 2018
8 May 2019 | Årligutdelning
19 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
25 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
11 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
24 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
7 May 2020 | Årsstämma 2019
13 May 2020 | Årsstämma 2019
14 May 2020 | Årligutdelning
17 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
21 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
9 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
23 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
7 May 2021 | Årsstämma 2020
26 Jul 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
22 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
2 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner