Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-11-29 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Premium Snacks Nordic genomför listbyte till Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-25 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Delårsrapport kvartal 3 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 25 Nov 2021 | Premium Snacks

Premium Snacks Nordic AB: Delårsrapport kvartal 3

Tredje kvartalet juli – september 2021

Nettoomsättningen för kvartalet ökade 1 % till 82,0 MSEK jämfört med 81,4 MSEK för samma period 2020.

Bruttomarginalen ökade till 43,1 % (39,2 %).

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade 2 % till 6,0 MSEK (5,9 MSEK).

Resultat före skatt minskade till 2,6 MSEK (2,9 MSEK).

Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 8,8 MSEK (9,3 MSEK).

Första nio månaderna januari – september 2021

Nettoomsättningen för perioden januari – september uppgick till 242,9 MSEK (239,9 MSEK), vilket motsvarar en tillväxt om 1 %.

Bruttomarginalen var 42,6 % (37,7 %).

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade 43 % till 15,0 MSEK (10,5 MSEK).

Resultat före skatt ökade till 5,2 MSEK (1,5 MSEK).

Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 7,1 MSEK (15,0 MSEK).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2021

Under augusti månad lanserades ett stort antal produktnyheter under varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks. Produkterna är framtagna med ny förpackningsdesign och skapar innovation i snackskategorin.

Under augusti blev Gårdschips produktionsanläggning i Laholm BRC-certifierad. BRC är den globala standarden för livsmedelssäkerhet för effektiv styrning och kvalitet i livsmedelsföretag. Standarden garanterar säkerhet, operativa kriterier och säkerställer att tillverkarna uppfyller rättsliga skyldigheter.

Väsentliga händelser efter 30 september

ICA Sverige AB har meddelat att de fr o m den 1 mars 2022 inte längre kommer lagerhålla och hantera den centrala distributionen av Exotic Snacks lösviktsprodukter omfattande 39 artiklar. Årsvärdet av den centrala distributionen uppgår till ca 26 mkr. Det är huvudsakligen ICA:s mindre koncept Nära och Supermarket som berörs. Merparten av Exotic Snacks nuvarande lösviktsförsäljning sker till de större ICA-koncepten Maxi och Kvantum genom direktleverans från Exotic Snacks centrallager. Där finns ett väsentligt större sortiment på ca 75 artiklar lagerlagda. Den volym som hittills distribuerats via ICA kommer framöver levereras antingen genom 3:e parts logistikleverantör eller genom direktleveranser.

Premium Snacks VD Anna Wallin-Krasse aviserade sin avgång som VD för bolaget den 11 november. Styrelsen kommer omgående att inleda en rekryteringsprocess som syftar till att tillsätta en ny VD för Premium Snacks så snart som möjligt under 2022. Den 18 november beviljades VD Anna Wallin-Krasse tjänstledigt till den 31 december. Styrelsen utsåg Magnus Agervald, vice ordförande i styrelsen, till t f VD.

Resultatprognos för helåret 2021

Styrelsen vidhåller tidigare lämnad prognos för helåret 2021 att EBITDA kommer att nå minst 20 MSEK.

Styrelsens bedömning är att omsättningen kommer att bli strax under tidigare lämnad prognos om 330 MSEK för samma period.

2021-11-18 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Premium Snacks Nordic: Styrelsen i Premium Snacks utser Magnus Agervald till t f VD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-11 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic: VD-skifte i Premium Snacks Nordic AB våren 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-05 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Premium Snacks Nordic: ICA inköp delistar distribution av Exotic Snacks lösviktsprodukter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-23 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Gårdchips produktionsanläggning i SNX Production AB är nu BRC-certifierad. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-26 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Delårsrapport kvartal 2 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-18 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Premium Snacks Nordic: Nyheter från Exotic Snacks - Förstärker greppet som helhetsleverantör av nötter & natursnacks Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-18 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Premium Snacks Nordic: Nytt från Gårdschips som lyfter chipshyllan! Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-09 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Hållbarhetsredovisning 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-25 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Kommuniké från årsstämma 2021-05-25 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-18 Premium Snacks Nordic Rättelse: Premium Snacks Nordic AB: Delårsrapport kvartal 1 2021 kompletteras med MAR etikett i själva rapporten. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-18 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Delårsrapport kvartal 1 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-03 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Årsredovisning 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-27 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Rättelse: Kallelse till Årsstämma 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-27 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Kallelse till årsstämma 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-17 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Premium Snacks Nordic: Säkrar affärer för ca. 75 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-09 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Premium Snacks Nordic: Stärker bolagets ledning kommersiellt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-05 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Premium Snacks Nordic: Ny ägare flaggar för 8,7% innehav Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-25 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Bokslutskommuniké 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-25 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Premium Snacks Nordic: Gårdschips utökar samarbetet med livsmedelsgrossisten Dagrofa i Danmark Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-12 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Premium Snacks Nordic: Gårdschips lyfter svenska smaker i chipshyllan - Nu kommer Brynt smör med dill Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-12 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Premium Snacks Nordic: Äntligen smaksatta valnötter - Exotic Snacks innoverar i nötkategorin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-12 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Premium Snacks Nordic: Gårdschips storsatsar med Quinoachips i ny design framtaget i samarbete med den strategiska designbyrån Super Tuesday Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-11 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Premium Snacks Nordic: Förändrar till fossilfri chipsproduktion från och med januari 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-22 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Premium Snacks Nordic fastställer nya finansiella mål Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-18 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Premium Snacks Nordic: Försäljningsutveckling under november och nya konceptaffärer inför 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-18 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Premium Snacks Nordic: Uppdatering försäljningsutveckling och information med anledning av COVID-19 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-16 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Penser Access: Premium Snacks - Återhämtning men COVID-19 är tillbaka Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-13 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Premium Snacks Nordic: Delårsrapport kvartal 3 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-09 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Premium Snacks Nordic: Första handelsdag på Spotlight under nytt namn och ny hemsida Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-23 Rootfruit Rootfruit Scandinavia AB byter namn till Premium Snacks Nordic AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-19 Rootfruit Rootfruit: Stark försäljning i september Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-12 Rootfruit Rootfruit Scandinavia: Kommuniké från extra bolagsstämma 2020-10-12 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-21 Rootfruit Rootfruit: ROOTFRUIT: FÖRSÄLJNINGEN UNDER AUGUSTI PÅVISAR FORTSATT ÅTERHÄMTNING INOM EXOTIC SNACKS LÖSVIKTSKONCEPT Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-11 Rootfruit Rootfruit: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2020-10-12 RÄTTELSE: DATUM FÖR FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER ÄR DEN 2 OKTOBER OCH SISTA ANMÄLNINGSDAG TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA ÄR DEN 5 OKTOBER Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-09 Rootfruit Rootfruit: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2020-10-12 RÄTTELSE: DATUM FÖR FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER ÄR DEN 2 OKTOBER 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-09 Rootfruit Rootfruit: Kallelse till extra bolagsstämma 2020-10-12 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-27 Rootfruit Penser Access: Rootfruit - Försäljningsrekord för Gårdschips Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-26 Rootfruit Rootfruit: Delårsrapport kvartal 2 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-20 Rootfruit Rootfruit: Tydliga tecken på återhämtning i juli samt försäljningsrekord på chips Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-17 Rootfruit Rootfruit: Nötmixar i ny tappning - Med svenska folkets favoritsmaker Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-20 Rootfruit Rootfruit: Försäljningsökning med 7,6 % i juni jämfört med föregående år Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-16 Rootfruit Rootfruit: Försäljningsutveckling maj 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-15 Rootfruit Rootfruit Scandinavia: Kommuniké från årsstämma 2020-06-15 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-12 Rootfruit Rootfruit: Gårdschips utökar samarbetet med Schwarz Gruppe och Kaufland-kedjan i Tyskland. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-05 Rootfruit Rootfruit: Flaggningsmeddelande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-20 Rootfruit Penser Access: Rootfruit - Guidar ner helårsprognosen på grund av COVID-19 Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-20 Rootfruit Rootfruit: Försäljningsutveckling april 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-19 Rootfruit Rootfruit Scandinavia AB: Delårsrapport kvartal 1 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-15 Rootfruit Rootfruit: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-11 Rootfruit Rootfruit: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE INFORMATION OM VERKSAMHETEN Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-11 Rootfruit Rootfruit: Uppdaterad information med anledning av COVID-19. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-17 Rootfruit Rootfruit: Försäljningsutveckling i mars och kvartal 1 samt ny information med anledning av COVID-19. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-09 Rootfruit Rootfruit flyttar fram årsstämman Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-17 Rootfruit Rootfruit: Stark tillväxt i februari, försäljningen steg med 19% Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-16 Rootfruit Rootfruit: INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-28 Rootfruit Penser Access: Rootfruit - Levererar enligt förväntan Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-27 Rootfruit Rootfruit: Fortsatt tillväxt i kvartalet och kraftigt ökat helårsresultat Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-10 Rootfruit Rootfruit: Rotfruit fortsätter sin framtidssatsning, Marie Eklund ansluter som Marknads/produktchef. Thomas Lindström, Vice VD lämnar bolaget i maj. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-31 Rootfruit Rootfruit: Stark avslutning på året, försäljningen steg med 19% i december. För helåret 2019 uppgick försäljningstillväxten till 11%. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-10 Rootfruit Rootfruit: Nytt i butikshyllan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-19 Rootfruit Rootfruit: Tillväxt i november, försäljningen steg med 4%. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-06 Rootfruit Rootfruit: Gårdschips går in i Tyskland, börjar säljas hos livsmedelsjätten Kaufland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-18 Rootfruit Penser Access: Rootfruit - Exotic Snack tar marknadsandelar Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Rootfruit Rootfruit: Höjd försäljningsprognos för helåret Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-14 Rootfruit Rootfruit: Starkoktobermånad, försäljningen steg med 12%. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-12 Rootfruit Rootfruit: Stort antal nya affärer inom Exotic Snacks lösviktskoncept Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-17 Rootfruit Rootfruit: Tillväxt i september, försäljningen steg med 7%. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-15 Rootfruit Rootfruit: Högre efterfrågan ger investering i ökad chipskapacitet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-02 Rootfruit Rootfruit: Tillfälligt besök i butikshyllan: Röda chips med smak av granskott Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-16 Rootfruit Rootfruit: Tillväxt i augusti, försäljningen steg med 7%. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-29 Rootfruit Rootfruit: Starkt tillväxt och en bra resultatökning i andra kvartalet Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-23 Rootfruit Rootfruit: Stark sommarmånad, försäljningen steg med 21% i juli Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-22 Rootfruit Rootfruit: Exotic Snacks lanserar en ny serie produkter "Good To Go" för servicehandeln Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-13 Rootfruit Rootfruit Scandinavia, RISE, KTH och Sydgrönt inleder framtidsprojekt för snacks Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-17 Rootfruit Rootfruit: Tillväxt i juni, försäljningen steg med 2% Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-17 Rootfruit Rootfruit: God tillväxt i maj, försäljningen steg med 11%. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-24 Rootfruit Rootfruit: Kommuniké från årsstämma 2019-05-24 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-15 Rootfruit Rootfruit: Ökad tillväxt i april, försäljningen steg med 24% Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-14 Rootfruit Rootfruit: Tillväxt i första kvartalet och kraftig resultatökning Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-03 Rootfruit Rootfruit: Förslag till val av revisor inför årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-03 Rootfruit Rootfruit: Årsredovisning 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-26 Rootfruit Rootfruit: Kallelse till årsstämma 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-16 Rootfruit Rootfruit: God tillväxt i mars, försäljningen ökade med 10% Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-20 Rootfruit Rootfruit: Ny produktionslinje för Smartsnacks installerad i Laholm, produktion påbörjas enligt plan. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-15 Rootfruit Rootfruit: Fortsatt god tillväxt i februari, försäljningen ökade med 9 % Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-28 Rootfruit Bokslutskommuniké2018-01-01 - 2018-12-31Rootfruit Scandinavia AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-18 Rootfruit Rootfruit: God tillväxt i januari, försäljningen ökade med 13% Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-07 Rootfruit Kommuniké från extra bolagsstämma 2019-02-06 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-22 Rootfruit Försäljningstillväxtenuppgick till hela 24% för helåret 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-21 Rootfruit Nu lanserar vi: Jäkligt god havre och knaprig falafel Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-15 Rootfruit Apportemissionen registrerad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

27 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
23 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
18 May 2020 | Årsstämma 2019
19 May 2020 | Årligutdelning
19 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
15 Jun 2020 | Årsstämma 2019
16 Jun 2020 | Årligutdelning
26 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
13 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
25 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
18 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
25 May 2021 | Årsstämma 2020
26 May 2021 | Årligutdelning
26 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
25 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
25 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021
18 May 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q1
26 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
30 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner