Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-11-29 OssDsign OssDsign AB genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom cirka 65,6 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-29 OssDsign OssDsign AB completes a directed new share issue raising proceeds of approximately SEK 65.6 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-29 OssDsign OssDsign AB avser att genomföra en riktad nyemission av aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-29 OssDsign OssDsign AB intends to carry out a directed new share issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-29 Penser Access Penser Access: Interview with OssDsign - Erik Penser Bank - 28 november 2022 Analyser Visa Stäng
2022-11-23 Penser Access Penser Access: Ytterligare ett försäljningsmässigt starkt kvartal - OssDsign Analyser Visa Stäng
Analyser | 23 Nov 2022 | OssDsign

Penser Access: Ytterligare ett försäljningsmässigt starkt kvartal – OssDsign

Rapportkommentar
Omsättning för Q3 blev 17,5 mkr (8,9) upp 96% (71% CER). Det är också en ökning jämfört Q2 med 40%. USA-marknaden utgör 62% av gruppens försäljning. Resultat efter skatt var -19,6 mkr (-16,5). Likvida medel vid periodens slut var 88,7 mkr.

USA-marknaden dominerar tillväxten
Bolagets försäljning växer på alla fronter, men det mest iögonfallande är tillväxten på USA-marknaden med exponentiell tillväxt på 144% under kvartalet för bolagets syntetiska bengraft – OssDsign Catalyst, vilket sålde för 6,6 mkr under kvartalet i USA. Bolaget har därtill utökat Catalyst-portföljen och lanserat en ny produkt anpassad för fler typer av kirurgiska ingrepp. De första resultaten från en långtidsuppföljning av Catalyst uppvisar noll procent produktrelaterade komplikationer.
 
Upprepar motiverat värde
Vi bibehåller våra försäljningsestimat för helåret, givet bolagets starka försäljningsutveckling under Q3. Vi upprepar vårt motiverade värde om 15–16 kronor per aktie, där vi ser fortsatt positiv försäljningsutveckling som den i särklass viktigaste triggern för att stänga värdegapet.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 23-11-2022 kl. 08:49: https://docs.penser.se/a/3329/OSSD20221123.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/

2022-11-23 Redeye Redeye: OssDsign Q3 - Catalyst positively surprises, but still a difficult climate Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-22 OssDsign OssDsign AB (publ) publishes Q3 2022 Interim Report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-22 OssDsign OssDsign AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 OssDsign OssDsign AB: De första resultaten från en långtidsuppföljning av OssDsign Catalyst visar noll procent produktrelaterade komplikationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-09 OssDsign OssDsign AB: OssDsign når milstolpen 100 patienter i sitt PROPEL-register tidigare än väntat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-03 OssDsign OssDsign AB: OssDsign utökar Catalyst-portföljen och lanserar en ny produkt anpassad för fler typer av kirurgiska ingrepp Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-29 OssDsign OssDsign AB: BioStock Investor Meeting: Intervju med OssDsign Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-29 OssDsign OssDsign AB: BioStock Investor Meeting: Interview with OssDsign Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-26 OssDsign OssDsign AB: Ny vetenskaplig publikation av den hittills största fallstudien av OssDsign Cranial PSI i USA visar positiva behandlingsresultat samt total avsaknad av implantatrelaterade komplikationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-22 OssDsign OssDsign AB: BioStock Investor Meeting: OssDsign presenterar Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-22 OssDsign OssDsign AB: BioStock Investor Meeting: OssDsign presents Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-13 Penser Access Penser Access: Interview with OssDsign - Erik Penser Bank - September 12th 2022 Analyser Visa Stäng
2022-08-24 Penser Access Penser Access: USA-marknaden driver kraftig försäljningsökning - OssDsign Analyser Visa Stäng
2022-08-24 Redeye Redeye: OssDsign - A taste of a better market outlook Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-23 OssDsign OssDsign AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-23 OssDsign OssDsign AB (publ) publishes Q2 2022 Interim Report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-21 OssDsign OssDsign AB: OssDsign har lanserat Cranial PSI i Japan och sålt sina första produkter på den japanska marknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-13 OssDsign OssDsign AB: De första 100 patienterna har behandlats med OssDsign Catalyst i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-08 OssDsign OssDsign AB: OssDsign meddelar att SEB Equities inleder bevakning av bolaget Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-07 OssDsign OssDsign AB: OssDsign etablerar en strategisk Advisory Board med framstående kirurger i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-01 OssDsign Annual General Meeting held in OssDsign AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-01 OssDsign OssDsign AB: ÅRSSTÄMMA HAR HÅLLITS I OSSDSIGN AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-25 Penser Access Penser Access: Ljusning i sikte - OssDsign Analyser Visa Stäng
2022-05-25 Redeye Redeye: OssDsign Q1 - An undramatic first quarter Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-24 OssDsign OssDsign AB (publ) publishes Q1 2022 Interim Report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-24 OssDsign OssDsign AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 OssDsign OssDsign AB: NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING IN OSSDSIGN AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 OssDsign OssDsign AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OSSDSIGN AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 OssDsign OssDsign AB: OssDsign publishes Annual Report 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 OssDsign OssDsign AB: OssDsign publicerar Årsredovisning 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-25 OssDsign OssDsign AB: OssDsigns kliniska studie TOP FUSION är fullrekryterad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-04 OssDsign OssDsign AB: OssDsign inkluderar första patienten i det prospektiva multicenterregistret PROPEL för ryggradsfusion i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

21 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022