Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-06-21 OssDsign OssDsign AB: OssDsign har lanserat Cranial PSI i Japan och sålt sina första produkter på den japanska marknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-13 OssDsign OssDsign AB: De första 100 patienterna har behandlats med OssDsign Catalyst i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 13 Jun 2022 | OssDsign

OssDsign AB: De första 100 patienterna har behandlats med OssDsign Catalyst i USA

OssDsign Catalyst är ett syntetiskt bengraft som stimulerar tillväxten av frisk bevävnad efter steloperation i ryggraden. Bengraftet består av en patenterad nanokristallin struktur som tas upp och ersätts av ny och frisk benvävnad.

”Vi är glada att kunna meddela att vi har nått ytterligare en viktig milstolpe i vårt arbete med att etablera OssDsign Catalyst som förstahandsvalet vid ryggradskirurgi. Den snabbt ökande användningen av OssDsign Catalyst bland kirurger i USA är ett tydligt erkännande av vårt innovativa produkterbjudande och mycket betydelsefull för vår fortsatta framgång”, säger Morten Henneveld, vd för OssDsign.

Marknadsgodkännandet i USA baseras på prekliniska resultat som överträffar andra syntetiska bengraft i den mest etablerade och krävande prekliniska modellen för ryggradsfusion – Boden-modellen. För att samla in kliniska data driver OssDsign för närvarande PROPEL, ett USA-baserat prospektivt multicenterregister för ryggradsfusion. Parallellt genomför företaget den kliniska studien TOP FUSION i Ungern under ledning av världsledande experter inom ryggradskirurgi. Patientrekryteringen till studien avslutades i april 2022 och uppföljning sker nu under en period om 24 månader.

För mer information, vänligen kontakta:

Morten Henneveld, vd, OssDsign AB

Tel: +46 73 382 43 90, email: morten.henneveld@ossdsign.com

Certified Adviser:

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.

Om OssDsign

OssDsign är en utvecklare och global leverantör av nästa generations benersättningsprodukter. Baserat på banbrytande materialvetenskap utvecklar och marknadsför företaget produkter som stöder kroppens egen läkningsförmåga och därmed förbättrar det kliniska resultatet inom ett brett spektrum av ortopediska områden med stora medicinska behov. Med en produktportfölj som består av patientspecifika implantat för kranieoperationer och en standardiserad syntetisk bengraft för ryggradskirurgi ger OssDsign patienterna det liv de förtjänar tillbaka. Företaget har en stark kommersiell närvaro i USA, Europa och utvalda asiatiska länder. OssDsigns aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

2022-06-08 OssDsign OssDsign AB: OssDsign meddelar att SEB Equities inleder bevakning av bolaget Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-07 OssDsign OssDsign AB: OssDsign etablerar en strategisk Advisory Board med framstående kirurger i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-01 OssDsign Annual General Meeting held in OssDsign AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-01 OssDsign OssDsign AB: ÅRSSTÄMMA HAR HÅLLITS I OSSDSIGN AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-24 OssDsign OssDsign AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-24 OssDsign OssDsign AB (publ) publishes Q1 2022 Interim Report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 OssDsign OssDsign AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OSSDSIGN AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 OssDsign OssDsign AB: NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING IN OSSDSIGN AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 OssDsign OssDsign AB: OssDsign publishes Annual Report 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 OssDsign OssDsign AB: OssDsign publicerar Årsredovisning 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-25 OssDsign OssDsign AB: OssDsigns kliniska studie TOP FUSION är fullrekryterad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-04 OssDsign OssDsign AB: OssDsign inkluderar första patienten i det prospektiva multicenterregistret PROPEL för ryggradsfusion i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-22 OssDsign OssDsign AB: OssDsign tecknar avtal med Frankrikes största sjukhusnätverk för att leverera unik patientspecifik behandling av kraniedefekter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-22 OssDsign OssDsign AB (publ) publishes Year-end Report 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-22 OssDsign OssDsign AB (publ) publicerar bokslutskommuniké 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-07 OssDsign OssDsign AB: OssDsign genomför nyckelrekrytering för att öka ambitionsnivån i genereringen av ytterligare klinisk evidens för sina benersättningsprodukter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-07 OssDsign OssDsign AB: OssDsign steps up ambition to generate further clinical evidence for its bone replacement products through key recruitment Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-13 OssDsign OssDsign AB: OssDsign får godkännande att upprätta ett patientregister i USA för att samla in Real-World Data om OssDsign Catalyst Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-13 OssDsign OssDsign AB: OssDsign receives approval to establish a clinical registry in the U.S. to collect real-world data on OssDsign Catalyst Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-16 OssDsign OssDsign AB: OssDsign tilldelas Innovative Technology Contract från Vizient för OssDsign Cranial PSI Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-02 OssDsign OssDsign AB: Långtidsuppföljning visar fortsatt låga komplikationsnivåer vid behandling med OssDsign Cranial PSI Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-02 OssDsign OssDsign AB: Post-market surveillance shows continued low complication rates with OssDsign Cranial PSI Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-17 OssDsign OssDsign AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-17 OssDsign OssDsign AB (publ) publishes Q3 2021 Interim Report Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-07 OssDsign OssDsign AB: Första patienterna i USA behandlade med OssDsign Catalyst Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-04 OssDsign OssDsign AB: OssDsign erhåller utökat marknadsgodkännande av amerikanska läkemedelsverket för OssDsign Cranial PSI Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-04 OssDsign OssDsign AB: OssDsign receives expanded FDA market clearance for OssDsign Cranial PSI Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-20 OssDsign OssDsign AB: OssDsign utser ny Senior Vice President International Sales & Global Marketing Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-20 OssDsign OssDsign AB: OssDsign appoints new Senior Vice President International Sales & Global Marketing Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-08 OssDsign OssDsign AB: Första patienten inkluderad i OssDsigns kliniska studie av det syntetiska bengraftet OssDsign Catalyst Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-18 OssDsign RÄTTELSE: OssDsign AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-18 OssDsign OssDsign AB (publ) publishes Q2 2021 Interim Report Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-18 OssDsign OssDsign AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-16 OssDsign OssDsign AB: RÄTTELSE: OssDsign Catalyst har lanserats på den amerikanska marknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-16 OssDsign OssDsign AB: OssDsign Catalyst har lanserats på den amerikanska marknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-10 OssDsign OssDsign AB: OssDsign ingår avtal med Red One Medical för att tillhandahålla amerikansk militärpersonal produkter för rekonstruktion av skallbensdefekter och steloperation av ländryggen. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-08 OssDsign OssDsign AB: OssDsign erhåller exklusiv inbjudan till Vizient Innovative Technology Exchange 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-08 OssDsign OssDsign AB: OssDsign Selected to Exhibit Cranial PSI at Vizient Innovative Technology Exchange Pressreleaser Visa Stäng
2021-07-05 OssDsign OssDsign AB: OssDsign har tecknat avtal med Premier Inc. för 3D-printade medicinska produkter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-01 OssDsign OssDsign AB: OssDsigns ledningsgrupp och styrelse ökar sitt långsiktiga engagemang i bolaget genom förvärv av teckningsoptioner till ett totalt belopp om cirka SEK 1,3 miljoner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-22 OssDsign OssDsign AB: ÅRSSTÄMMA HAR HÅLLITS I OSSDSIGN AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-22 OssDsign Annual General Meeting held in OssDsign AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-08 OssDsign OssDsign AB: OssDsign publishes Annual Report 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-08 OssDsign OssDsign AB: OssDsign publicerar Årsredovisning 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-02 OssDsign OssDsign AB: New preclinical data shows that OssDsign's innovative synthetic bone graft outperforms a comparable device in bone formation following spinal fusion surgery Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-02 OssDsign OssDsign AB: Nya prekliniska data visar att OssDsigns innovativa syntetiska bengraft ger bättre benomvandling efter steloperation i ländryggen än jämförbar ortobiologisk produkt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-21 OssDsign OssDsign AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OSSDSIGN AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-21 OssDsign Notice to attend the Annual General Meeting in OssDsign AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-12 OssDsign OssDsign AB: OssDsign raises SEK 270 million in oversubscribed rights issue and utilised over-allotment option Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-12 OssDsign OssDsign AB: OssDsign tillförs 270 MSEK genom övertecknad företrädesemission och utnyttjad övertilldelningsoption Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-05 OssDsign OssDsign AB: Ny vetenskaplig publikation bekräftar benformation med OssDsign Cranial PSI-implantat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-05 OssDsign OssDsign AB: New scientific paper further confirms osteointegration of OssDsign Cranial PSI implants Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-20 OssDsign OssDsign AB: OssDsign offentliggör prospekt i samband med fullt garanterad företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-20 OssDsign OssDsign AB: OssDsign publishes prospectus in connection with a fully guaranteed rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-19 OssDsign OssDsign AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-19 OssDsign OssDsign AB (publ) publishes Q1 2021 Interim Report Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-09 OssDsign Kommuniké från extra bolagsstämma i OssDsign AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-09 OssDsign Bulletin from the extraordinary general meeting in OssDsign AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-12 OssDsign OssDsign AB: Anders Svensson joins OssDsign as Chief Financial Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-12 OssDsign OssDsign AB: Anders Svensson ansluter till OssDsign som Chief Financial Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-02 OssDsign Kallelse till extra bolagsstämma i OssDsign AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-02 OssDsign Notice of extraordinary general meeting in OssDsign AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-02 OssDsign OssDsign AB: Styrelsen för OssDsign har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 240 MSEK i kombination med en övertilldelningsoption om upp till cirka 30 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-02 OssDsign OssDsign AB: OssDsign uppdaterar sin strategi och fastställer ny finansiell ambition för att driva ökad tillväxt, värdeskapande och innovation. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-02 OssDsign OssDsign AB: The board of directors of OssDsign has resolved on a fully guaranteed rights issue of approximately SEK 240 million in combination with an over-allotment option of approximately SEK 30 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-02 OssDsign OssDsign AB: OssDsign updates its strategy and establishes new financial ambitions to support growth, value creation and innovation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-11 OssDsign OssDsign AB (publ) publishes Year-end 2020 Report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-11 OssDsign OssDsign AB (publ) publicerar Bokslutskommuniké 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-10 OssDsign OssDsign AB: OssDsign livesänder presentation av bokslutskommuniké Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-10 OssDsign OssDsign AB: OssDsign's year-end results to be presented via webcast Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-20 OssDsign OssDsign AB: New clinical data from 1,055 cranioplasty procedures with OssDsign Cranial PSI continue to show low complication rates Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-20 OssDsign OssDsign AB: Nya kliniska data från 1055 kranioplastiker med OssDsign Cranial PSI visar fortsatt låga komplikationsnivåer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-13 OssDsign OssDsign AB: OssDsigns CFO Claes Lindblad lämnar bolaget Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-13 OssDsign OssDsign AB: OssDsign's CFO Claes Lindblad is leaving the company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-12 OssDsign OssDsign AB: Medlemmar i OssDsigns styrelse, VD och ledningsgrupp köper aktier för 889 KSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-12 OssDsign OssDsign AB: OssDsign board members, CEO and management purchase shares for 889 KSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-12 OssDsign OssDsign AB: Penser Access: OssDsign - Stark avslutning på Q3'20 Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-11 OssDsign OssDsign AB (publ) publishes Q3 2020 interim report Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-11 OssDsign OssDsign AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-09 OssDsign OssDsign AB: OssDsign slutför förväret av det skotska benersättningsföretaget Sirakoss Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-09 OssDsign OssDsign AB: OssDsign completes acquisition of the Scottish bone graft company Sirakoss Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-04 OssDsign OssDsign AB: OssDsign håller webcast med anledning av förvärvet av Sirakoss Ltd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-04 OssDsign OssDsign AB: OssDsign to present Sirakoss acquisition via live Webcast Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-03 OssDsign OssDsign AB: OssDsign har genomfört en riktad nyemission av aktier och tillförs härigenom cirka 65 miljoner kronor för att finansiera förvärvet av Sirakoss Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-03 OssDsign OssDsign AB: OssDsign has carried out a directed share issue raising proceeds of approximately SEK 65 million to finance the Sirakoss acquisition Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-03 OssDsign OssDsign AB: OssDsign offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission som en del i finansieringen av förvärvet av Sirakoss Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-03 OssDsign OssDsign AB: OssDsign announces intention to carry out a directed share issue as part of the financing of the acquisition of Sirakoss Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-03 OssDsign OssDsign AB: OssDsign - strong sales in third quarter 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-03 OssDsign OssDsign AB: OssDsign - stark försäljning i tredje kvartalet 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-03 OssDsign OssDsign AB: OssDsign förvärvar Sirakoss och expanderar till marknad för bengraft värd 4 miljarder USD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-03 OssDsign OssDsign AB: OssDsign acquires Sirakoss, enters USD 4 billion bone graft market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-14 OssDsign OssDsign AB: Ny artikel i den prestigefyllda vetenskapliga tidskriften PNAS bekräftar den regenerativa potentialen i OssDsigns teknik Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-14 OssDsign OssDsign AB: New publication in high-impact scientific journal PNAS confirms the bone regenerative potential of OssDsign's technology. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-18 OssDsign OssDsign AB: OssDsign strengthens patent coverage for OssDsign Cranial PSI in key market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-18 OssDsign OssDsign AB: OssDsign stärker patentskyddet på huvudmarknad för OssDsign Cranial PSI Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-04 OssDsign OssDsign AB: Ny analys av OssDsign och kommande investerarpresentation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-04 OssDsign OssDsign AB: New investment analysis of OssDsign and upcoming presentation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-21 OssDsign OssDsign AB: OssDsign reports successful outcome at 6-month follow-up of clinical study on sinus augmentation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-21 OssDsign OssDsign AB: OssDsign rapporterar positiva resultat vid 6 månaders uppföljning av klinisk studie på sinuslyft Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-20 OssDsign OssDsign AB: Penser Access: OssDsign -  Väntat hack i kurvan Q2'20, men tillväxten fortsätter Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-19 OssDsign OssDsign AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-19 OssDsign OssDsign AB (publ) publishes Q2 2020 interim report Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-11 OssDsign OssDsign AB tecknar avtal med Muranaka Medical Instruments Co., Ltd., i Japan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-11 OssDsign OssDsign AB signs business partner agreement with Muranaka Medical Instruments Co., Ltd., in Japan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-05 OssDsign OssDsign AB: OssDsign appoints ABG Sundal Collier as Liquidity Provider Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-05 OssDsign OssDsign AB: OssDsign utser ABG Sundal Collier till likviditetsgarant Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-02 OssDsign OssDsign AB: OssDsign selected as one of the Nordic region's 50 leading companies of the future Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-02 OssDsign OssDsign AB: OssDsign utsett till ett av Nordens 50 främsta framtidsbolag 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-01 OssDsign OssDsign AB: OssDsign Announces Planned Change of Chief Executive Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-01 OssDsign OssDsign AB: OssDsign genomför planerat VD-byte den 1 september 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-20 OssDsign Årsstämman har hållits i OssDsign AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-20 OssDsign Annual general meeting held in OssDsign AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-14 OssDsign OssDsign AB: Penser Access: OssDsign - Stark tillväxt i Q1'20 Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-13 OssDsign OssDsign AB (publ) publishes Q1 2020 interim report Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-13 OssDsign OssDsign AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-11 OssDsign OssDsign AB: OssDsign Cranial PSI godkänd för fullständig nationell kostnadsersättning i Japan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-11 OssDsign OssDsign AB: OssDsign Cranial PSI granted full nationwide reimbursement in Japan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-08 OssDsign OssDsign AB: OssDsign livesänder presentation av Q1 kvartalsrapport Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-08 OssDsign OssDsign AB: OssDsign's first quarter results to be presented live Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-06 OssDsign OssDsign AB: OssDsign utser VP of Sales för OssDsign USA, Inc för att driva fortsatt tillväxt på bolagets största marknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-06 OssDsign OssDsign AB: OssDsign appoints VP of Sales for OssDsign USA, Inc to drive continued growth in the company's largest market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-20 OssDsign Notice to attend the annual general meeting in OssDsign AB (publ) to be held on May 20, 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-20 OssDsign Kallelse till årsstämma i OssDsign AB (publ) den 20 maj 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-17 OssDsign OssDsign AB: OssDsign publishes the Annual Report for 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-17 OssDsign OssDsign AB: OssDsign publicerar årsredovisning för 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-30 OssDsign OssDsign AB: OssDsign erhåller regulatoriskt godkännande i Japan och förbereder för lansering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-30 OssDsign OssDsign AB: OssDsign receives regulatory approval and prepares for launch in Japan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-25 OssDsign OssDsign AB: Uppdaterad finansiell kalender Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-25 OssDsign OssDsign AB: Updated financial calendar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-14 OssDsign OssDsign AB: Penser Access: OssDsign - Fokus på tillväxt i USA Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-13 OssDsign OssDsign AB (publ) publicerar Bokslutskommuniké 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-13 OssDsign OssDsign AB (publ) publishes year-end report 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-06 OssDsign OssDsign AB: OssDsign slutför överföringen av den kommersiella verksamheten i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-06 OssDsign OssDsign AB: OssDsign completes transfer of commercial operations in the US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-22 OssDsign OssDsign AB: OssDsign presenting at FS Markets investor meeting in Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-22 OssDsign OssDsign AB: OssDsign presenterar på FS-Markets investerarmöte Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-02 OssDsign OssDsign AB: OssDsigns senaste investerarpresentation samt VD intervju finns nu tillgängliga Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-02 OssDsign OssDsign AB: OssDsign's latest investor presentation and CEO-interview now available Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-25 OssDsign OssDsign AB: OssDsign: Penser Access: OssDsign - Lösningen på ett mångtusenårigt problem Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-19 OssDsign OssDsign AB (publ) publishes Q3 2019 interim report Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-19 OssDsign OssDsign AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-14 OssDsign OssDsign AB: OssDsign deltar i investerarpresentationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-07 OssDsign OssDsign AB: Nya data visar positiva resultat vid användning av OSSDSIGN Cranial PSI för kraniell rekonstruktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-07 OssDsign OssDsign AB: New data show positive outcome when using OSSDSIGN Cranial PSI for cranial reconstruction Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-23 OssDsign OssDsign AB: OssDsign is granted a new European patent related to the company's ceramic material technology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-23 OssDsign OssDsign AB: OssDsign beviljas nytt europeiskt patent avseende bolagets keramiska materialteknologi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-14 OssDsign OssDsign AB erhåller FDA-godkännande för Cranial PSI Accessories och stärker därmed bolagets kommersiella position i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-14 OssDsign OssDsign AB: OssDsign receives US FDA clearance for Cranial PSI Accessories - strengthening business position in the US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-21 OssDsign OssDsign AB (publ) publishes Q2 2019 interim report Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-21 OssDsign OssDsign AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-21 OssDsign OssDsign AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-21 OssDsign OssDsign AB (publ) publishes Q2 2019 interim report Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-09 OssDsign OssDsign AB (publ) har ansökt om regulatoriskt godkännande i Japan och inleder förberedelser för lansering av OssDsign Cranial Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-09 OssDsign OssDsign AB (publ) initiates commercial preparations for launch in Japan following regulatory filing for OssDsign Cranial Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-20 OssDsign Announcement on stabilization measures in OssDsign AB (publ) during the period from June 17 to June 20, 2019 and termination of the stabilization period Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-20 OssDsign Meddelande om stabiliseringsåtgärder i OssDsign AB (publ) under perioden 17 - 20 juni 2019 och avslutande av stabiliseringsperioden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-18 OssDsign Correction of announcement on stabilization measures in OssDsign AB (publ) during the period from June 10 to June 14, 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-18 OssDsign Korrigering av meddelande om stabiliseringsåtgärder i OssDsign AB (publ) under perioden 10 - 14 juni 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-14 OssDsign Meddelande om stabiliseringsåtgärder i OssDsign AB (publ) under perioden 10 - 14 juni 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-14 OssDsign Announcement on stabilization measures in OssDsign AB (publ) during the period from June 10 to June 14, 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-07 OssDsign Announcement on stabilization measures in OssDsign AB (publ) during the period from May 31 to June 7, 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-07 OssDsign Meddelande om stabiliseringsåtgärder i OssDsign AB (publ) under perioden 31 maj - 7 juni 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-29 OssDsign Announcement on stabilization measures in OssDsign AB (publ) during the period from May 24 to May 29, 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-29 OssDsign Meddelande om stabiliseringsåtgärder i OssDsign AB (publ) under perioden 24 - 29 maj 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-28 OssDsign OssDsign AB (publ) further strengthens its patent portfolio Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-28 OssDsign OssDsign AB (publ) förstärker patentportföljen ytterligare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 OssDsign OssDsign AB (publ) receives initial positive notice regarding reimbursement for OSSDSIGN Cranial PSI in France Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 OssDsign OssDsign AB (publ) erhåller initialt positivt besked angående ersättning för OSSDSIGN Cranial PSI i Frankrike Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
22 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3