Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-01-31 Penser Access Penser Access: Intervju med Orexo - Erik Penser Bank - 31 januari 2023 Analyser Visa Stäng
2023-01-31 Penser Access Penser Access: Lönsamheten förbättras under H2 - Orexo Analyser Visa Stäng
2023-01-26 Orexo Orexo - Kv 4 2022, inkl Bokslutskommuniké Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-26 Orexo Orexo Interim Report Q4 2022, incl. Full Year Report Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-24 Penser Access Penser Access: Intressant läge - Orexo Analyser Visa Stäng
Analyser | 24 Jan 2023 | Orexo

Penser Access: Intressant läge – Orexo

 
Dags för Q4’22-rapport
Vi förväntar oss en siffermässigt relativt odramatisk rapport för Q4’22 den 26 jan (före öppning). Försäljningen av Zubsolv gynnas av en stabilisering av marknadsandelen under perioden och av växelkurser. Det mest intressanta blir dock att få se de första intäkterna från samarbetet med Trinity Health, men våra förväntningar är låga. En fortsatt hög klinisk aktivitet och kostnader för legala processer gör att resultat väntas bli negativt.

Nyhetsflöde under radarn
Ny lag har klubbats i USA som innebär att förskrivning av buprenorfin (aktiv substans i Zubsolv) kan komma att spridas till läkare i primärvården. Därtill tas tidigare patienttak bort. Sammantaget bör detta ge en boost åt marknaden och gynna förskrivningen av Zubsolv. En annan nyhet som vi inte tycker har fått riktigt genomslag är de nyligen tecknade samarbetena kring amorphOX-plattformen. Avtalen styrker tidigare signaler från ledning om externt intresse för plattformen och vi skulle inte bli överraskade om bolaget kommer att teckna fler liknande avtal under året.
 
Värderingen ligger fast
Vi har gjort justeringar av våra estimat inför Q4’22-rapporten, men nettoeffekten på värderingen blir neutral och vi upprepar vårt motiverade värde om 46-48 kr. Vi ser ett intressant nyhetsflöde under 2023 från läkemedelsprojekten, amorphOX-plattformen och den pågående studien för modia. Främsta riskerna är den pågående legala processen med Sun Pharmaceuticals och här förväntar vi oss besked under H1’22.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 24-01-2023 kl. 10:55: https://docs.penser.se/a/3435/Orx2023jan_final.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/

2023-01-09 Orexo Orexo inleder explorativa förstudier med amorphOX[®] i samarbete med två ledande läkemedelsbolag inom utveckling av vaccin och biologiska läkemedel Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-09 Orexo Orexo initiates exploratory feasibility studies of amorphOX[®] with two leading biopharmaceutical and vaccine companies Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-02 Redeye Redeye: Orexo - Strengthening the backbone Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-07 Penser Access Penser Access: Intervju med Orexo - Erik Penser Bank - 7 nov 2022 Analyser Visa Stäng
2022-11-03 Orexo Orexo Interim Report Q3 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-03 Orexo Orexo delårsrapport kv 3 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Orexo Orexo announces last patient enrolled in pivotal study evaluating the efficacy of MODIA® in combination with sublingual buprenorphine/ naloxone for the treatment of OUD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Orexo Orexo meddelar att den sista patienten rekryterats i pivotal studie som utvärderar effekten av MODIA® i kombination med sublingualt buprenorfin/naloxon för behandling av opioidberoende Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 Orexo Orexo utser Edward Kim, M.D., till ny Chief Medical Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 Orexo Orexo appoints Edward Kim, M.D., as new Chief Medical Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-17 Orexo Orexos valberedning inför årsstämman 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-17 Orexo Orexo's Nomination Committee for the Annual General Meeting 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-12 Penser Access Penser Access: Intervju med Orexo - Erik Penser Bank - 11 oktober 2022 Analyser Visa Stäng
2022-10-11 Orexo Orexo rapporterar positiva data från klinisk fas 1-studie för OX640 - ett nasalt akutläkemedel med adrenalin vid allergiska reaktioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-11 Orexo Orexo announces positive data from phase 1 clinical study for OX640 - a nasal epinephrine rescue medication for allergic reactions Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-21 Penser Access Penser Access: Intervju med Orexo - Erik Penser Bank - 19 september 2022 Analyser Visa Stäng
2022-09-07 Orexo Orexos partner Trinity Health meddelar idag att vorvida® och deprexis® nu är tillgängliga för patienter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-07 Orexo Orexo's partner Trinity Health today announces the availability of vorvida® and deprexis® to patients Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 Orexo First patent issued in Europe for Orexo's adrenaline product OX640 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 Orexo Första patentet beviljat i Europa för Orexos adrenalinprodukt OX640 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-31 Orexo Orexo deltar i Pareto Securities 13th Annual Healthcare Conference Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-31 Orexo Orexo to participate in Pareto Securities' 13th Annual Healthcare Conference Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-30 Orexo Erik Penser Bank tar upp bevakning på Orexo Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-30 Penser Access Penser Access: På väg in i en ny tillväxtfas - Orexo Analyser Visa Stäng
2022-07-14 Orexo Orexo Interim Report Q2 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-14 Orexo Orexo delårsrapport kv 2 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-13 Orexo Orexo's digital therapy deprexis® reimbursed under the US Veterans Affairs Federal Supply Schedule Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-13 Orexo Orexos digitala terapi deprexis® subventionerad av amerikanska Veterans Affairs Federal Supply Schedule Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-05 Orexo Orexo's nasal adrenaline rescue medication OX640 enters clinical development Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-05 Orexo Orexos nasala akutläkemedel med adrenalin, OX640, går in i klinisk utveckling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-18 Redeye Redeye: Orexo - Pressure on revenues Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Orexo Orexo delårsrapport kv 1 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Orexo Orexo Interim Report Q1 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Orexo Orexo's partner Gesynta Pharma granted Orphan Drug Designation by the FDA for OX-MPI (GS-248) for the treatment of systemic sclerosis Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Orexo Orexos partner Gesynta Pharma beviljas särläkemedelsstatus av FDA för OX-MPI (GS-248) vid behandling av systemisk skleros Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-21 Orexo Kommuniké från Orexo AB:s årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-21 Orexo Report from Orexo AB's annual general meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Orexo Orexo publicerar årsredovisning för 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Orexo Orexo publishes 2021 Annual Report Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

18 Apr 2023 | Årsstämma 2022
19 Apr 2023 | Årligutdelning
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
18 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2