Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2024-02-12 Orexo Orexo och Sobi avancerar förstudie med AmorphOX Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 12 Feb 2024 | Orexo

Orexo och Sobi avancerar förstudie med AmorphOX

  • Resultat från studien visade att biomolekylen behöll sin aktivitet efter formulering med AmorphOX
  • Orexo har lämnat in patentansökningar för formuleringar av biomolekyler med AmorphOX.

Uppsala – 12 februari 2024 – Orexo AB (publ.), (STO:ORX) (OTCQX:ORXOY), meddelar idag att bolaget kommit överens med Swedish Orphan Biovitrum AB (publ.) (Sobi) att gå vidare med den framgångsrika explorativa förstudien som inleddes 2023. Studien utvärderade i första hand om biomolekylen kunde formuleras med AmorphOX med bibehållen aktivitet. Det fortsatta samarbetet kommer att utvärdera om teknologin kan tillföra unika egenskaper till en av Sobis biomolekyler.

Orexo har testat enzymer, peptider och proteiner med AmorphOX och sett bibehållen aktivitet och signifikant förbättrad stabilitet jämfört med andra formuleringar i ett brett spektrum av lagringstemperaturer. En viktig strategi för att utöka användningen av AmorphOX är att testa AmorphOX
i kombination med molekyler som kontrolleras av andra företag. Sobi är det andra företaget som går med på att fortsätta utveckla projektet efter den inledande explorativa förstudien.   

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef för Orexo, säger: ”Sobi är ett ledande biofarmaceutiskt företag och vi är glada att se hur de unika egenskaperna hos AmorphOX framgångsrikt kan tillämpas på en av Sobis biomolekyler. Att utveckla samarbetet är ytterligare ett proof of concept för AmorphOX och med vår kombinerade expertis är jag säker på att vi kan lära oss mer om värdepotentialen för vår skalbara formuleringsplattform. Samarbetet är fortfarande i en tidig fas, men med ambitionen att fortsätta visa framgångsrik data har samarbetet potential att övergå i ett utvecklingsprogram för en ny och differentierad läkemedelsprodukt”.

För ytterligare information kontakta:

Nikolaj Sørensen, Lena Wange, IR & Communications Director
VD och koncernchef
Tel: 018780 88 00 Tel: 018780 88 00
E-mail: E-mail: ir@orexo.com
ir@orexo.com

Om Orexo

Orexo är ett svenskt läkemedelsbolag med mer än 25 års erfarenhet av att utveckla förbättrade läkemedel baserat på egenutvecklade formuleringsteknologier och som möter stora medicinska behov. På den amerikanska marknaden erbjuder Orexo innovativa behandlingslösningar för patienter som lider av opioidberoende och närliggande sjukdomar. Produkter som riktar sig till andra terapiområden utvecklas och kommersialiseras världen över i samarbete med ledande partners. Total nettoförsäljning uppgick 2023 till SEK 639 miljoner och antal anställda till 116.Orexo är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista och finns tillgänglig som ADR på OTCQX (ORXOY) i USA.

För mer information om Orexo, besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på X (tidigare Twitter), LinkedInoch YouTube.

Om AmorphOX®

Orexos egenutvecklade formuleringsplattform AmorphOX är ett pulver bestående av partiklar som byggs upp med hjälp av en unik kombination av ett läkemedel, bärarmaterial och, när så är lämpligt, andra ingredienser. Partiklarna presenteras som en amorf sammansättning av de olika ingredienserna som ger utmärkt kemisk och fysikalisk stabilitet liksom snabb upplösning. Teknologin fungerar för ett brett spektrum av aktiva ingredienser och har validerats i flera kliniska prövningar i människa och demonstrerat snabb och omfattande exponering av läkemedlet.

Om Sobi

Sobi® är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta och svåra sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hematologi, immunologi och nischindikationer, och har cirka 1 800 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien och Australien. Sobis intäkter för 2023 uppgick till 22,1 miljarder SEK. Aktien (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer om Sobi på sobi.com och LinkedIn.

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2024 kl. 8.

2024-02-12 Orexo Orexo and Sobi agree to advance feasibility study with AmorphOX Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-08 Orexo Orexo delårsrapport kv 4 2023, inkl. bokslutskommuniké Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-08 Orexo Orexo Interim Report Q4 2023, incl. Full Year Report Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-06 Orexo Orexo's OX640 development results to be presented at the 2024 AAAAI Annual Meeting in Washington, DC Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-06 Orexo Orexos studieresultat för OX640 presenteras vid AAAAI:s Annual Meeting 2024 i Washington, DC, USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-01 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Orexo - Motvind från valutan Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-29 Penser Access Penser Access: Interview with Orexo - Erik Penser Bank - Nov 29th 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-28 Orexo Orexo meddelar att FDA accepterat registreringsansökan för granskning av OX124, ett högdosläkemedel vid opioidöverdos Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-28 Orexo Orexo announces FDA acceptance of New Drug Application filing for OX124, a high-dose rescue medication for opioid overdose Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-06 Penser Access Penser Access: Intervju med Orexo - Erik Penser Bank - 6 november 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-03 Penser Access Penser Access: Går mot lönsamhet, men tillväxten dröjer - Orexo Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-02 Orexo Orexo Q3 2023 Interim Report Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-02 Orexo Orexo delårsrapport kv 3 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-27 Orexo Orexo announces changes in the company's Board of Directors Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-27 Orexo Orexo meddelar förändringar i styrelsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-26 Orexo Orexo:s valberedning inför årsstämman 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-26 Orexo Orexo's Nomination Committee for the Annual General Meeting 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-26 Orexo Kommuniké från Orexo:s extra bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-26 Orexo Report from Orexo's extraordinary general meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-11 Orexo Orexo offentliggör data från MODIA-studien som utvärderar effekten på användning av otillåtna opioider Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-11 Orexo Orexo announces data from the MODIA® study evaluating impact on use of illicit opioids Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-02 Orexo Kallelse till extra bolagsstämma i Orexo AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-02 Orexo Notice of Extraordinary General Meeting in Orexo AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-02 Penser Access Penser Access: Intervju med Orexo - Erik Penser Bank - 2 oktober 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-27 Orexo BioStock Investor Meeting: Orexo Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-27 Orexo BioStock Investor Meeting: Orexo Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-18 Orexo Orexo lämnar in registreringsansökan till FDA för OX124, ett högdos-läkemedel vid opioidöverdos Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-18 Orexo Orexo submits New Drug Application to FDA for OX124, a high-dose rescue medication for opioid overdose Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-05 Orexo Orexo deltar i Pareto Securities 14[th] Annual Healthcare Conference 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-05 Orexo Orexo to participate in Pareto Securities' 14[th] Annual Healthcare Conference 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-29 Orexo Orexo secures patent protection in the US for OX640, a nasal epinephrine powder product Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-29 Orexo Orexo säkrar patentskydd i USA för OX640, ett pulverbaserat nasalt adrenalinläkemedel Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-24 Orexo Orexo's patent win for ZUBSOLV[®] appealed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-24 Orexo Orexo:s seger i patenttvisten för ZUBSOLV[®] överklagas Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-20 Penser Access Penser Access: Det har vänt, men värderingen släpar - Orexo Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-19 Penser Access Penser Access: Intervju med Orexo - Erik Penser Bank - 19 juli 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-18 Orexo Orexo delårsrapport kv 2 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-18 Orexo Orexo Q2 2023 Interim Report Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-03 Penser Access Penser Access: Intervju med Orexo - Erik Penser Bank - 3 juli 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-03 Penser Access Penser Access: Segrar i patenttvist - Orexo Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-01 Orexo Orexo vinner patenttvist för ZUBSOLV® i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-01 Orexo Orexo wins patent litigation for ZUBSOLV® in the US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-22 Penser Access Penser Access: Krisvärdering inför viktiga besked - Orexo Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-03 Penser Access Penser Access: Intervju med Orexo - Erik Penser Bank - 2 maj 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-27 Orexo Orexo Interim Report Q1 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 Orexo Orexo delårsrapport kv 1 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-18 Orexo Kommuniké från Orexo AB:s årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-18 Orexo Report from Orexo AB's annual general meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-04 Penser Access Penser Access: Intervju med Orexo - Erik Penser Bank - 3 april 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-03 Orexo Orexo shares new timeline for the high-dose rescue medication for opioid overdose, OX124 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-03 Orexo Orexo uppdaterar tidplanen för högdosläkemedlet vid opioidöverdos, OX124 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-28 Orexo Orexo publishes the Annual and Sustainability Report for 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-28 Orexo Orexo publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-15 Orexo Orexo postpones publication of the Annual Report Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-15 Orexo Orexo senarelägger publicering av årsredovisning Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-15 Orexo Kallelse till årsstämma i Orexo Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-15 Orexo Notice of Annual General Meeting of Orexo Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

26 Apr 2024 | Årsstämma 2023
29 Apr 2024 | Årligutdelning
8 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
17 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
6 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024