Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2019-02-08 Opus Group Opus Group: Inbjudan till presentation av Opus bokslutskommuniké 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-08 Opus Group Opus Group: Invitation to presentation of Opus' Year-end 2018 report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-24 Opus Group Opus issues USD 60 million L/C backed bonds in the U.S. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-24 Opus Group Opus emitterar företagsobligation i USA om 60 MUSD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-14 Opus Group Förlängt besiktningskontrakt i Indiana Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-14 Opus Group Indiana emission contract extension awarded Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-04 Opus Group Opus gives unconditional notice for early redemption of the outstanding bonds with ISIN SE0008374425 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-04 Opus Group Opus aviserar ovillkorligen förtidsinlösen av utestående obligationslån med ISIN SE0008374425 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-20 Opus Group Opus Group: Penser Access - Fortsatt fin utveckling i det underliggande Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-19 Opus Group Redeye: Opus Group - Några små överraskningar, men överlag stabilt Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-15 Opus Group Interim report (January - September 2018) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-15 Opus Group Delårsrapport (januari - september 2018) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-08 Opus Group Inbjudan till presentation av Opus Q3 2018 rapport Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-08 Opus Group Invitation to presentation of Opus' Q3 2018 report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 8 Nov 2018 | Opus Group

Invitation to presentation of Opus’ Q3 2018 report

The presentation will be held in English. To join the webcast please click on the following link:  https://edge.media-server.com/m6/p/7tptwj6u

To connect to the conference call please dial in 5-10 minutes prior to the start time, using the conference Confirmation Code below.

Confirmation Code: 1713603

Participants, Local – Stockholm, Sweden: +46 (0) 8 5664 2753
Participants, Local – London, United Kingdom: +44 (0) 330 336 9128
Participants, Local – New York, USA: +1 929 477 0324
Participants, Local – Paris, France: +33 (0)1 76 77 22 88
Participants, Local – Frankfurt, Germany: +49 (0) 69 2222 25574
Participants, Local – Copenhagen, Denmark: +45 35 15 80 49
Participants, Local – Oslo, Norway: +47 2100 2610
Participants, Local – Helsinki, Finland: +358 (0) 9 7479 0361
Participants, Local – Luxembourg: +352 2786 1336
Participants, Local – Brussels, Belgium: +32 (0) 2 404 0659
Participants, Local – Lisbon, Portugal: +351 213 180 030
Participants, Local – Geneva, Switzerland: +41 (0) 22 567 5729
Participants, Local – Toronto, Canada: +1 567 5729
Participants, Local – Madrid, Spain: +34 91 419 2307

Gothenburg, November 8, 2018
Opus Group AB (publ)

2018-11-01 Opus Group Valberedning inför årsstämma 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-01 Opus Group Nomination committee prior to the Annual General Meeting 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-21 Opus Group Penser Access: Opus - Opus starkaste kvartal någonsin Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-21 Opus Group Redeye: Opus Group - Stark Q2-rapport på flera punkter Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-17 Opus Group Halvårsrapport (januari-juni 2018) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-17 Opus Group Interim report (January - June 2018) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-10 Opus Group Inbjudan till presentation av Opus Q2 2018 rapport Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-10 Opus Group Invitation to presentation of Opus' Q2 2018 report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-26 Opus Group Offentliggörande av Opus Groups prospekt avseende emission av företagsobligation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-26 Opus Group Publication of prospectus in connection with issue of corporate bond in Opus Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-29 Opus Group Opus acquires two vehicle inspection companies in Argentina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-29 Opus Group Opus förvärvar två bilprovningsföretag i Argentina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-28 Opus Group Opus förtidsinlöser sina seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta, 2013/2018, före den slutliga återbetalningsdagen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-28 Opus Group Opus to redeem its senior unsecured floating rate bonds, 2013/2018, in advance of the final maturity date Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-24 Opus Group Opus issues bond of SEK 500 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-24 Opus Group Opus emitterar obligationer om 500 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-21 Opus Group Opus Group: Penser Access - Imponerande lönsamhet trots expansion Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-18 Opus Group Kommuniké från årsstämma 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-18 Opus Group Bulletin from Annual General Meeting 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-18 Opus Group Redeye: Opus Group - Stark inledning på 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-16 Opus Group Correction: Interim Report Q1, 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-16 Opus Group Rättelse: Delårsrapport kvartal 1, 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-15 Opus Group Interim Report Q1, 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-15 Opus Group Delårsrapport kvartal 1, 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-11 Opus Group Opus vinner ny upphandling i Chile Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-11 Opus Group Opus wins new concession in Chile Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-07 Opus Group Opus utvärderar emission av en ny företagsobligation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-07 Opus Group Opus evaluates a new corporate bond issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-04 Opus Group Inbjudan till presentation av Opus Q1 2018 rapport Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-04 Opus Group Invitation to presentation of Opus' Q1 2018 report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-25 Opus Group Opus publicerar årsredovisning för 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-25 Opus Group Opus publishes its annual report for 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-18 Opus Group Rättelse: Välkommen till årsstämma i Opus Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-18 Opus Group Welcome to the Annual General Meeting (AGM) in Opus Group AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-18 Opus Group Välkommen till årsstämma i Opus Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-02 Opus Group Opus reaches settlement in dispute in United States Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-02 Opus Group Opus når fördelaktig förlikning i rättstvist i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-22 Opus Group Redeye: Opus Group sparar inte på krutet Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-20 Opus Group Penser Access: Opus Group - Marginalförbättring i sikte Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-16 Opus Group Year-end report 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-16 Opus Group Bokslutskommuniké 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-14 Opus Group Korrigering: Inbjudan till presentation av Opus bokslutskommuniké 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-09 Opus Group Invitation to presentation of Opus' year-end report 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-09 Opus Group Inbjudan till presentation av Opus bokslutskommuniké 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-01 Opus Group Opus slutför förvärv av Gordon-Darby Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-01 Opus Group Opus closes acquisition of Gordon-Darby Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-26 Opus Group Opus förvärvar amerikanska bilprovningsföretaget Gordon-Darby Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-26 Opus Group Opus acquires U.S. vehicle inspection company Gordon-Darby Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-12 Opus Group Opus wins new concession in Chile Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-12 Opus Group Opus vinner ny upphandling i Chile Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-05 Opus Group Uppdatering angående Opus notice of contract award från New Jersey Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-05 Opus Group Update on Opus' Notice of Contract Award from New Jersey Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-03 Opus Group Opus forms new division to address increased vehicle complexity Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-03 Opus Group Opus bildar ny division för att adressera ökad fordonskomplexitet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-20 Opus Group Opus har erhållit en kontraktsförlängning från New York Taxi & Limousine Commission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-20 Opus Group Opus har erhållit en kontraktsförlängning från New York Taxi & Limousine Commission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-20 Opus Group Opus receives notice of contract extension from the NewYork Taxi & Limousine Commission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-16 Opus Group Redeye: Opus Group i väntan på New Jersey Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-15 Opus Group Opus Group: Penser Access - Expansionen pressar marginalen på kort sikt Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-10 Opus Group Interim Report (January - September 2017) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-10 Opus Group Delårsrapport (januari - september 2017) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-03 Opus Group Inbjudan till presentation av Opus Q3 2017 resultat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-03 Opus Group Invitation to presentation of Opus Q3 2017 results Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-25 Opus Group Nomination committee prior to the Annual General Meeting 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-25 Opus Group Valberedning inför årsstämma 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-11 Opus Group Opus emitterar företagsobligation i USA om 50 MUSD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-11 Opus Group Opus issues USD 50 million L/C backed bonds in the U.S. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-29 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Opus Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-22 Opus Group Uppdatering angående Opus notice of contract award från New Jersey Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-24 Opus Group Penser Access: Opus Group - Vi väntar oss en något högre kostnadsbild framåt Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-23 Opus Group Opus tilldelas notice of contract award från delstaten New Jersey Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-21 Opus Group Redeye: Opus Group - Expansionskostnader tynger Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-18 Opus Group Interim Report (January - June 2017) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-18 Opus Group Halvårsrapport (januari - juni 2017) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-16 Opus Group New Director of Corporate Communications & Investor Relations of Opus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-16 Opus Group Ny Director of Corporate Communications & Investor Relations för Opus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-07 Opus Group Opus slutför förvärvet av Farsight Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-07 Opus Group Opus closes acquisition of Farsight Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-25 Opus Group Opus acquires Farsight, a provider of remote diagnostics and vehicle communication technical services for the automotive aftermarket in North America Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-25 Opus Group Opus förvärvar Farsight, en leverantör av fjärrdiagnostik och fordonskommunikationsteknik för fordonseftermarknaden i Nordamerika Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-17 Opus Group Opus Inspection har undertecknat en 20-årig bilprovningskoncession i Sindhprovinsen i Pakistan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-17 Opus Group Opus signs a 20-year vehicle inspection concession agreement in Sindh Province, Pakistan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-29 Opus Group Opus issues a USD 25 million Taxable Corporate Note in the U.S. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-29 Opus Group Opus emitterar en företagsobligation i USA om 25 MUSD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-29 Opus Group Opus bolag omnämns i rättstvist Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-29 Opus Group Opus entities named in new lawsuit Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-16 Opus Group OPUS ACQUIRES U.K. BASED AUTOLOGIC DIAGNOSTICS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-16 Opus Group OPUS FÖRVÄRVAR AUTOLOGIC DIAGNOSTICS ISTORBRITANNIEN Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-15 Opus Group Ohio tecknar förnyat kontrakt med Opus Inspection Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-15 Opus Group Ohio signs renewed contract with Opus Inspection Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-14 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Opus Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-22 Opus Group Redeye: Ett par pusselbitar på plats i Opus Group Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-22 Opus Group Penser Access: Opus Group - Utlandsexpansionen fortsätter Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-16 Opus Group Bulletin from Annual General Meeting 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-16 Opus Group Kommuniké från årsstämma 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-15 Opus Group Opus received notice of award from Government of Sindh, Pakistan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-15 Opus Group Opus har erhållit tillkännagivande om tilldelning från regeringen i Sindh, Pakistan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-12 Opus Group Interim Report (January - March 2017) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-12 Opus Group Delårsrapport (januari - mars 2017) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-24 Opus Group Opus Inspection förvärvar europeiska RSLab Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-24 Opus Group Opus Inspection Acquires European RSLab Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-21 Opus Group Opus Group publishes the annual report for 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-21 Opus Group Opus Group publicerar årsredovisning för 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-19 Opus Group Opus Inspection welcomes Sandra McCulloch as new CEO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-19 Opus Group Opus Inspection välkomnar Sandra McCulloch som ny VD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-18 Opus Group Nashville, TN tecknar nytt kontrakt med Opus Inspection Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-18 Opus Group Nashville, TN signs new contract with Opus Inspection Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-11 Opus Group VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-11 Opus Group WELCOME TO ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) IN OPUS GROUP AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-20 Opus Group Stock option redemption in Opus Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-20 Opus Group Optionsinlösen i Opus Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-07 Opus Group Additional information regarding Opus Group's establishment in Córdoba, Argentina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-07 Opus Group Kompletterande information avseende Opus Groups etablering i Córdoba, Argentina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-07 Opus Group Additional information regarding Opus Group's establishment in Córdoba, Argentina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-03 Opus Group Opus Group slutför förvärv i Córdoba, Argentina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-03 Opus Group Opus Group closes acquisition in Córdoba, Argentina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-02 Opus Group Opus påbörjar bilprovning i Parral, Chile Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-02 Opus Group Opus begins vehicle inspection in Parral, Chile Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-23 Opus Group Penser Access: Opus Group - Kommande investeringar väntas bromsa farten Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-20 Opus Group Opus Group to start vehicle inspection program in Córdoba, Argentina on March 1, 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-20 Opus Group Opus Group kommer att påbörja bilprovningsprogram i Córdoba, Argentina den 1 mars 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-14 Opus Group Opus Group appointed Lothar Geilen as next CEO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-14 Opus Group Opus Group tillsätter Lothar Geilen som ny VD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-14 Opus Group Bokslutskommuniké 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-14 Opus Group 400/100/25: Opus Group's new 5-year strategic plan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-14 Opus Group Year-end report 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-14 Opus Group 400/100/25: Opus Groups nya strategiska femårsplan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-14 Opus Group 400/100/25: Opus Group's new 5-year strategic plan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-14 Opus Group Opus Group appointed Lothar Geilen as next CEO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-14 Opus Group Opus Group tillsätter Lothar Geilen som ny VD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-14 Opus Group Bokslutskommuniké 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-14 Opus Group 400/100/25: Opus Group's new 5-year strategic plan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-14 Opus Group Year-end report 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-14 Opus Group 400/100/25: Opus Groups nya strategiska femårsplan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-13 Opus Group Inbjudan till Opus Groups press - och analytikerkonferens den 14 februari Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-13 Opus Group Invitation to Opus Group press- and analyst conference on February 14 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-27 Opus Group Opus Group tidigarelägger sin bokslutskommuniké för 2016 till den 14 februari - presenterar ny tillväxtstrategi för de kommande fem åren Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-27 Opus Group Opus Group brings its 2016 year-end report forward to February 14 - to present new growth strategy for the coming five years Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-08 Opus Group The Swedish government chooses not to change the inspection intervals Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-08 Opus Group Regeringen väljer att inte glesa ut besiktningsintervallerna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-02 Opus Group Opus Inspection tilldelades inte det nya bilprovningsprogrammet i Missouri Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-02 Opus Group Opus Inspection not awarded the new Missouri Gateway Vehicle Inspection Program Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-01 Opus Group Penser Access: Opus Group - Ett stabilt kvartal Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-29 Opus Group Opus Inspection tecknar avtal om förvärv av amerikansk verksamhet inom emissionskontrollutrustning från Bosch Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-29 Opus Group Opus Inspection signs agreement to acquire U.S. Emission Test Equipment business from Bosch Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-22 Opus Group Redeye: vi ser en rejäl uppsida i Opus Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-18 Opus Group Correction of comparative line item in the cash flow statement in the Q3 report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-18 Opus Group Korrigering av enskild post i jämförelsetalen i kassaflödesanalysen i Q3-rapporten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-18 Opus Group Interim Report (January - September 2016) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-18 Opus Group Delårsrapport (januari - september 2016) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-09 Opus Group Valberedning inför årsstämma 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-09 Opus Group Nomination Committee prior to the Annual General Meeting 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-14 Opus Group Opus Inspection förvärvar FASTLIGN® Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-14 Opus Group Opus Inspection acquires FASTLIGN® Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-08 Opus Group Drew Tech startar fordonstjänster inom Remote Assistance Programming (RAP) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-08 Opus Group Drew Tech starts Remote Assistance Programming (RAP) Vehicle Services Business Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-01 Opus Group Opus Inspection påbörjar bilprovningsprogram i Chile Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-01 Opus Group Opus Inspection begins vehicle inspection in Chile Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-29 Opus Group Penser Access: Opus Group - Ljusa framtidsutsikter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-22 Opus Group Redeye: Top level results and we raise our estimates Pressreleaser Visa Stäng
2016-08-22 Opus Group REDEYE: Opus resultat på ny toppnivå och vi höjer värdet i vårt Base Case Pressreleaser Visa Stäng
2016-08-19 Opus Group EBITDA growth of 23.3 percent and improved margins Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-19 Opus Group EBITDA-tillväxt om 23,3 procent och stärkta marginaler Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-12 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Opus Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-08 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Opus Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-05 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Opus Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-03 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Opus Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2016-07-26 Opus Group Opus Inspection påbörjar bilprovningsprogram i Lahore i Pakistan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-26 Opus Group Opus Inspection begins vehicle inspection program in Lahore, Pakistan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-13 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Opus Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2016-06-30 Opus Group Publication of prospectus in connection with issue of corporate bond in Opus Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-30 Opus Group Offentliggörande av Opus Groups prospekt avseendeemission av företagsobligation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-02 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Opus Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-20 Opus Group Bulletin from Annual General Meeting 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-20 Opus Group Kommuniké från årsstämma 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-19 Opus Group Opus Group emitterar 5-årigt icke-säkerhetsställt obligationslån om 500 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-19 Opus Group Opus Group issues 5-year SEK 500 million senior unsecured bond Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-17 Opus Group EP Access: Opus Group - Fortsatt stark trend i utlandsverksamheten Pressreleaser Visa Stäng
2016-05-16 Opus Group Redeye - Opus Group: Stärker upp krigskassan Pressreleaser Visa Stäng
2016-05-12 Opus Group 20.7 percent EBITDA earnings growth in the quarter Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-12 Opus Group EBITDA-tillväxt om 20,7 procent under kvartalet Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-02 Opus Group Opus Group AB (publ) brings forward the interim report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-02 Opus Group Opus Group AB (publ) tidigarelägger delårsrapport Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-28 Opus Group Opus Group publishes the annual report for 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-28 Opus Group Opus Group publicerar årsredovisning för 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-19 Opus Group Clarification concerning press release on April 18 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-19 Opus Group Förtydligande avseende pressmeddelande den 18 april Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-19 Opus Group VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-19 Opus Group WELCOME TO ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) IN OPUS GROUP AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-18 Opus Group The Parliament has voted against the proposal from the Transport Agency Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-18 Opus Group Riksdagen har röstat emot Transportstyrelsens förslag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-12 Opus Group The Traffic Committee states that the government should not incorporate the EU directive under the Transport Agency's proposal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-12 Opus Group Trafikutskottet framför att regeringen inte bör införliva EU-direktivet enligt Transportstyrelsens förslag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-07 Opus Group EP Access: Opus Group - Opus nådde inte ända fram i Q415 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-19 Opus Group Redeye - Opus Group: Luftgrop i Q4? Pressreleaser Visa Stäng
2016-02-18 Opus Group Growth and EBITDA margin for 2015 exceeding targets for the year and improved cash flows from operating activities Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-18 Opus Group Tillväxt och EBITDA-marginal för 2015 överstiger målen och förbättrade kassaflöden från den löpande verksamheten Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-30 Opus Group Board change in Opus Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-30 Opus Group Styrelseförändring i Opus Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-17 Opus Group Opus Group rekryterar ny CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-17 Opus Group Opus Group recruits new CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-24 Opus Group EP Access: Opus Group - Opus uppvisar styrka och stabilitet Pressreleaser Visa Stäng
2015-11-23 Opus Group Redeye - Opus Group: Marginallyft i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-20 Opus Group Fortsatt god lönsamhet under tillväxt med starka kassaflöden under kvartalet Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-20 Opus Group Continued good profitability with growth and strong cash flows during the quarter Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-11 Opus Group Valberedning inför årsstämma 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-11 Opus Group Nomination Committee prior to the Annual General Meeting 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-05 Opus Group EP Access: Opus Group - Sveriges bilprovningsbransch på efterkontroll Pressreleaser Visa Stäng
2015-10-29 Opus Group The proposal of the Swedish Transport Agency entails changes in the industry but is estimated to have less economic impact for Opus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-29 Opus Group Transportstyrelsens förslag medför förändringar i branschen men beräknas få mindre ekonomisk påverkan för Opus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-02 Opus Group US EPA announces stricter ozone standards - Outlook for U.S. vehicle emission testing improved Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-02 Opus Group US EPA meddelar striktare ozonstandarder - Utsikterna för amerikanska bilprovningsmarknaden förbättrades Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-01 Opus Group Opus Inspection uppmärksammade Volkswagens manipulation av utsläpp redan under 2014 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-01 Opus Group Opus Inspection identified Volkswagen emission manipulation already in 2014 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-10 Opus Group Stock option redemption in Opus Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-10 Opus Group Optionsinlösen i Opus Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-03 Opus Group Delstaten Missouri avbryter upphandling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-03 Opus Group State of Missouri cancels procurement Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-25 Opus Group Opus Group: EP Access - Upplyftande förbättringar i bilprovningen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-24 Opus Group Redeye - Opus Group: Återställare för lönsamheten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-24 Opus Group Fakta om den svenska implementeringen av EU:s nya besiktningsdirektiv Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-24 Opus Group Facts about the Swedish implementation of the new EU inspection Directive Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-21 Opus Group Delårsrapport (januari - juni 2015) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-21 Opus Group Interim Report (January - June 2015) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-13 Opus Group Opus Inspection tilldelas en tredje koncession i Chile Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-13 Opus Group Opus Inspection awarded a third concession in Chile Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-28 Opus Group Opus Inspection tilldelas en koncession i Chile Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-28 Opus Group Opus Inspection awarded a concession in Chile Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-20 Opus Group Opus Inspection har beviljats certifiering enligt California BAR för sin tredje generations avgasmätare (GENIII) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-20 Opus Group Opus Inspection granted California BAR Certification for its third generation (GENIII) emission inspection system Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-01 Opus Group Opus Group completes divestment of Opus Equipment to Mekonomen Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-01 Opus Group Opus Group slutför försäljningen av Opus Equipment till Mekonomen Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-22 Opus Group Opus Inspection receives contract extension from the Metropolitan Government of Nashville, Tennessee Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-22 Opus Group Opus Inspection erhåller kontraktsförlängning från Metropolitan Government of Nashville, Tennessee Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-15 Opus Group Opus Group säljer Opus Equipment till Mekonomen Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-15 Opus Group Opus Group divests Opus Equipment to Mekonomen Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-25 Opus Group Redeye - Opus Group har dollarn i ryggen Pressreleaser Visa Stäng
2015-05-22 Opus Group Kommuniké från årsstämma 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-22 Opus Group Bulletin from Annual General Meeting 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-21 Opus Group Delårsrapport (januari - mars 2015) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-21 Opus Group Interim Report (January - March 2015) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-30 Opus Group Opus Group publicerar årsredovisning för 2014 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-30 Opus Group Opus Group publishes the annual report for 2014 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-30 Opus Group Change in the number of shares and votes in Opus Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-30 Opus Group Ändring av antal aktier och röster i Opus Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-21 Opus Group WELCOME TO ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) IN OPUS GROUP AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-21 Opus Group VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-07 Opus Group Opus Group's rights issue oversubscribed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-07 Opus Group Opus Groups nyemission övertecknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

14 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
17 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
17 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
12 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
12 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
15 May 2017 | Årsstämma 2016
15 May 2017 | Årsstämma 2016
16 May 2017 | Årligutdelning 2017
18 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
10 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
15 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
17 May 2018 | Årsstämma 2017
18 May 2018 | Årligutdelning
17 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
15 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
15 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
14 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
16 May 2019 | Årsstämma 2018
16 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
14 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner