Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-09-27 OptiCept Technologies OptiCept Technologies: Delresultat från Dagab bekräftar starka resultat för OptiBoost[TM]. 20 % ökad försäljning och kraftigt reducerat svinn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-21 OptiCept Technologies OptiCept Technologies: OptiCepts VD Johan Möllerström medverkar i Podcasten "Aktietjuven" Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-15 OptiCept Technologies OptiCept Technologies rapporterar om mycket bra resultat för den kommersiella utvärderingen hos ICA Toppen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-13 OptiCept Technologies OptiCept Technologies AB genomför tidigare kommunicerad riktad nyemission till Wiser Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 13 Sep 2021 | OptiCept Technologies

OptiCept Technologies AB genomför tidigare kommunicerad riktad nyemission till Wiser Group

Teckningskursen i den Riktade emissionen utgörs av ett beräknat marknadsvärde för aktien, beräknat baserat på ett volymvägt genomsnittspris för aktier i bolaget under trettio (30) kalenderdagar omedelbart före dagen för styrelsens beslut och uppgår till 63,01 SEK per aktie motsvarande en premie om cirka 10,2 procent jämfört med aktiens stängningskurs den 10 september 2021.

Styrelsen har beslutat att avvika från aktieägarnas företrädesrätt i syfte att reglera existerande skulder på ett tids- och kostnadseffektivt sätt för att minska bolagets skuldsättningsgrad.

Den Riktade emissionen medför en utspädningseffekt om cirka 0,5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade emissionen ökar antalet utestående aktier med 97 600 aktier, från 18 307 140 aktier till 18 404 740 aktier. Bolagets aktiekapital ökar med 8 784 SEK från 1 647 642,60 SEK till 1 656 426,60 SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, VD

+46 768 86 81 78

Johan.mollerstrom@opticept.se (Johan.mollerstrom@opticept.sem)

eller

Ulf Hagman, Styrelseordförande

+46 733 63 63 80

ulf.hagman@opticept.se

Om OptiCept Technologies AB (publ)

OptiCept Technologies AB (publ), 556844-3914 förser livsmedels-och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer – Ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö.

Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och PlantTech.

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se

2021-09-10 OptiCept Technologies OptiCept Technologies ökar fokus på Asien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-07 OptiCept Technologies Nya framgångar för oliveCEPT® - OptiCept Technologies tecknar utvärderingsavtal i Portugal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-31 OptiCept Technologies OptiCept Technologies: Affärerna börjar komma när Corona lättar Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-23 OptiCept Technologies OptiCept Technologies: OptiCept startar utvärdering för rosor i Storbritannien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-18 OptiCept Technologies OptiCept Technologies ingår strategiskt samarbetsavtal med AFRY Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-09 OptiCept Technologies OptiCept Technologies: Nästa steg mot kommersialisering av wineCEPT®. OptiCept och HTS sluter distributionsavtal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-03 OptiCept Technologies OptiCept Technologies: OptiCept säljer uppgradering av olivanläggning i Spanien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-28 OptiCept Technologies OptiCept Technologies: Styrelseledamoten Erik Silfverberg köper aktier i OptiCept Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-27 OptiCept Technologies OptiCept Technologies: Viktigt steg mot kommersialisering av wineCEPT®. Tecknar utvärderingsavtal med Vinovalie i Frankrike. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-26 OptiCept Technologies OptiCept Technologies: OptiCept säljer ytterligare en olivanläggning i Frankrike Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-15 OptiCept Technologies Amerikansk fond tar position i OptiCept Technologies Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-14 OptiCept Technologies OptiCept Technologies: OptiCept säljer olivanläggning i Frankrike Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-07 OptiFreeze OptiFreeze har bytt namn och heter nu OptiCept Technologies AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-07 OptiFreeze OptiFreeze återupptar utvärderingskontrakt med global juiceproducent Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-02 OptiFreeze OptiFreeze tecknar avtal i Tyskland för torkning av grönsaker Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-28 OptiFreeze OptiFreeze stärker ledningen för att ta bolaget till nästa nivå Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-28 OptiFreeze Kommuniké från årsstämma i OptiFreeze AB (publ) den 28 juni 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-22 OptiFreeze OptiFreeze utvärderar grönt te med Coca-Cola Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-15 OptiFreeze OptiFreeze utvärderar nya möjligheter för JuiceCEPT[® ]i Polen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-15 OptiFreeze OptiFreeze ökar fokus på marketing och anställer Jonas Lundh som CMO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-10 OptiFreeze OptiFreeze skriver sommarens första försäljningsavtal för OliveCept[TM] i Spanien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-07 OptiFreeze OptiFreeze skriver utvärderingsavtal i Sydamerika med Flores Funza Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-03 OptiFreeze OptiFreeze tar nästa steg för rosor tillsammans med Dagab Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-28 OptiFreeze OptiFreeze delårsrapport 2021-01-01 - 2021-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-27 OptiFreeze OptiFreeze tecknar avtal med ABG Sundal Collier om likviditetsgaranti Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-26 OptiFreeze Kallelse till årsstämma i OptiFreeze AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-26 OptiFreeze Vägen till framgång för OptiFreeze… Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-26 OptiFreeze Föreslagna förändringar i OptiFreeze styrelse och ledning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-21 OptiFreeze Sammanslagningen mellan OptiFreeze och ArcAroma är slutförd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-18 OptiFreeze Bolagsverket har lämnat tillstånd att verkställa fusionsplanen mellan OptiFreeze och ArcAroma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 OptiFreeze OptiFreeze startar tillverkning av fler maskiner för OptiBoost[TM] Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-23 OptiFreeze OptiFreeze publiserar årsredovisning för 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-22 OptiFreeze OptiFreeze styrelse beslutar att föreslå nytt företagsnamn och att påbörja processen för listbyte Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-22 OptiFreeze OptiFreeze testar ytterligare ett nytt användningsområde för blomstermarknaden. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-21 OptiFreeze OptiFreeze hittar nytt användningsområde som kan dubbla den potentiella marknaden. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-20 OptiFreeze OptiFreeze offentliggör preliminär tidplan avseende fusionen med ArcAroma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-07 OptiFreeze OptiFreeze lanserar OptiBoost[TM] i butik, starten på kommersiell utrullning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-29 OptiFreeze OptiFreeze bekräftar starkare resultat inom OptiDry - Torkning av grönsaker och kryddor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-16 OptiFreeze OptiFreeze skapar blomsterkoncept för handeln tillsammans med SRC Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-05 OptiFreeze Kommuniké från extra bolagsstämma i OptiFreeze AB (publ) den 5 mars 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-19 OptiFreeze OptiFreeze offentliggör fusionsdokument med anledning av samgåendet med ArcAroma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-16 OptiFreeze OptiFreeze AB (publ) kallar till extra bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-16 OptiFreeze OptiFreeze tecknar avtal för skogsindustrin med Mondi South Africa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-16 OptiFreeze OptiFreeze: Stora framgångar med OptiBoost™ för behandling av snittblommor under 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-29 OptiFreeze OptiFreeze: Penser Access: Optifreeze - Uppdaterad försäljningsprognos Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-28 OptiFreeze OptiFreeze höjer prognosen med 50% Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-22 OptiFreeze OptiFreeze utökar sin patentportfölj Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-20 OptiFreeze ArcAroma och OptiFreeze skapar tillsammans ett starkare bolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-20 OptiFreeze OptiFreeze: Penser Access: Optifreeze - Fusion med ArcAroma Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-19 OptiFreeze OptiFreeze och ArcAroma går samman för att skapa ett världsunikt bolag inom Food & PlantTech Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-15 OptiFreeze Penser Access: OptiFreeze - Kommersiellt avtal bekräftar affärsmodell Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-14 OptiFreeze OptiFreeze skriver det första kommersiella avtalet för snittblommor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-23 OptiFreeze OptiFreeze: Newsletter December 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-14 OptiFreeze OptiFreeze byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-25 OptiFreeze OptiFreeze höjer expansionstakten, tecknar avtal om fördjupat samarbete med ArcAroma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-20 OptiFreeze OptiFreeze tar ytterligare ett viktigt steg mot kommersialisering. Skriver nytt avtal i Sverige Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-09 OptiFreeze Penser Access: OptiFreeze - OptiBoost på marknaden Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-06 OptiFreeze Delårsrapport kvartal 3. OptiFreeze har nått kommersiellt läge på snittblommor Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-04 OptiFreeze OptiFreeze: OptiBoost™ is now on the market! Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-23 OptiFreeze OptiFreeze lanserar OptiBoost[TM] - Ett nytt varumärke för ökad livslängd på snittblommor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-21 OptiFreeze OptiFreeze fortsätter sin lansering, nytt avtal för snittblommor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-12 OptiFreeze OptiFreeze: Penser Access: Optifreeze - Framgångar med referenskund Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-09 OptiFreeze OptiFreeze redo för kommersiell utrullning och har omarbetat affärsmodellen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-07 OptiFreeze OptiFreeze's VD Ulf Hagman deltar live på Financial Meetings Öresund den 9:e oktober Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-11 OptiFreeze OptiFreeze styrelse och personal tecknar optioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-19 OptiFreeze Penser Access: OptiFreeze - Viktiga avtal i väntan på genomslag Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-18 OptiFreeze OptiFreeze: Q2-2020. Kommersialisering inledd med två spännande avtal på plats Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-30 OptiFreeze OptiFreeze stärker organisationen inför kommersiellt genombrott Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-23 OptiFreeze OptiFreeze tar ett viktigt steg mot kommersialisering. Skriver avtal för snittblommor i Storbritannien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-18 OptiFreeze OptiFreeze: Nästa steg med OptiDry - Avslutande tester i Tyskland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-16 OptiFreeze OptiFreeze skriver samarbetsavtal för snittblommor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-15 OptiFreeze OptiFreeze: Petr Dejmek; en av grundarna i Optifreeze skänker aktier till sina barnbarn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-12 OptiFreeze Penser Access: OptiFreeze - Stärkt balansäkning och nya estimat Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-09 OptiFreeze OptiFreeze stärker balansräkningen inför kommersiell lansering. Bolaget har genomfört en riktad nyemission om ca 25,0 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-08 OptiFreeze OptiFreeze avser genomföra riktad nyemission för att stärka bolaget inför kommersiell lansering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-26 OptiFreeze Intervju med OptiFreeze VD Ulf Hagman Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-15 OptiFreeze OptiFreeze handlas från idag på Nasdaq First North Growth Market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-14 OptiFreeze Kommuniké från årsstämma i OptiFreeze AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-06 OptiFreeze Penser Access: OptiFreeze - Ett kvartal utan överraskningar Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-06 OptiFreeze OptiFreeze inleder samarbete med Prebona AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-05 OptiFreeze OptiFreeze: Delårsrapport kvartal 1 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-30 OptiFreeze OptiFreeze har godkänts för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-30 OptiFreeze OptiFreeze has been approved for listing at Nasdaq First North Growth Market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-28 OptiFreeze OptiFreeze to Nasdaq First North Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-28 OptiFreeze OptiFreeze till Nasdaq First North Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-16 OptiFreeze Kallelse till årsstämma i OptiFreeze AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-08 OptiFreeze OptiFreeze publicerar årsredovisning för 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 OptiFreeze Penser Access: OptiFreeze - Nya försäljningsmål men uppskjutna intäkter Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-30 OptiFreeze OptiFreeze rekryterar ny CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-27 OptiFreeze OptiFreeze höjer prognosen men ser viss förskjutning p.g.a. Corona Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-27 OptiFreeze OptiFreeze revises the sales prognosis and recognizes effects of Corona Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-18 OptiFreeze Penser Access: OptiFreeze - Mot ett händelserikt 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-14 OptiFreeze OptiFreeze: Bokslutskommuniké 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-14 OptiFreeze OptiFreeze: Year End Report 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-07 OptiFreeze OptiFreeze starts new business for the forest industry. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-07 OptiFreeze OptiFreeze öppnar nytt affärsområde för skogsindustrin. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-03 OptiFreeze OptiFreeze: More positive results from tests with cut flowers Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-03 OptiFreeze OptiFreeze: Ytterligare framgång med våra tester på snittblommor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-10 OptiFreeze OptiFreeze har slutfört OptiDry-försöken i Tyskland med lyckat resultat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-10 OptiFreeze OptiFreeze has finished the OptiDry tests in Germany with good results. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-29 OptiFreeze OptiFreeze: Penser Access: Optifreeze - Verifieringsperiod för optiFlower Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-28 OptiFreeze OptiFreeze: Rättelse: Delårsrapport 1 jan-30sep 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-28 OptiFreeze OptiFreeze: Correction: Interim report 1 Jan-30 Sep 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-28 OptiFreeze OptiFreeze: Interim report 1 Jan-30 Sep 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-28 OptiFreeze OptiFreeze: Delårsrapport 1 jan-30 sep 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-22 OptiFreeze Correction: OptiFreeze takes a big step towards breaktrough Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-22 OptiFreeze Rättelse:OptiFreeze tar ett stort steg mot genombrott Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-22 OptiFreeze Correction:OptiFreeze takes a big step towards breaktrough Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-22 OptiFreeze OptiFreeze tar ett stort steg mot genombrott Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-22 OptiFreeze OptiFreeze takes a big step towards breaktrough Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-17 OptiFreeze OptiFreeze signs an agreement with one of Europe's largest companies to dry vegetables and herbs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-17 OptiFreeze OptiFreeze tecknar avtal med ett av Europas största företag inom torkning av grönsaker och örter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-16 OptiFreeze OptiFreeze has ordered a new PEF-system with higher capacity Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-16 OptiFreeze OptiFreeze har beställt nytt PEF-system med högre kapacitet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-07 OptiFreeze Penser Access: OptiFreeze - På väg att bli en ny industriell standard Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-02 OptiFreeze OptiFreeze AB: Change in management Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-02 OptiFreeze OptiFreeze AB: Förändring i ledningen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-25 OptiFreeze Ulf Hagman acquires 28,900 shares in OptiFreeze AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-25 OptiFreeze Ulf Hagman förvärvar 28 900 aktier i OptiFreeze AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-09 OptiFreeze The First Newsletter of OptiFreeze & Syngenta Flowers Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-05 OptiFreeze OptiFreeze Newsletter 4 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-03 OptiFreeze OptiFreeze AB: Change in management Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-03 OptiFreeze OptiFreeze AB: Förändring i ledningen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-29 OptiFreeze OptiFreeze: Interim Report 01/01/2019 - 30/06/2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-29 OptiFreeze OptiFreeze: Halvårsrapport 2019-01-01 - 2019-06-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-28 OptiFreeze EFN Ekonomikanalen has published TV news feature on OptiFreeze AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-22 OptiFreeze Kommuniké från extra bolagsstämma i OptiFreeze AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-08 OptiFreeze Kallelse till extra bolagsstämma OptiFreeze Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-06 OptiFreeze OptiFreeze: New Patent Application - Strengthens the position further in OptiFlower Segment Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-18 OptiFreeze OptiFreeze AB (publ) genomför riktade emissioner om totalt 17 395 908 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-16 OptiFreeze OptiFreeze AB (publ) kommer att genomföra riktad emission om drygt 15 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-03 OptiFreeze OptiFreeze Newsletter 3 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-20 OptiFreeze OptiFreeze Newsletter Special Edition Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-29 OptiFreeze Kommuniké från extra bolagsstämma i OptiFreeze AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 OptiFreeze Rättelse Delårsrapport OptiFreeze Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 OptiFreeze OptiFreeze: Interim Report 01/01/2019 - 31/03/2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 OptiFreeze OptiFreeze: Delårsrapport 2019-01-01 - 2019-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-14 OptiFreeze OptiFreeze Newsletter Special Edition Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-13 OptiFreeze OptiFreeze: Martin Linde föreslår som ny Styrelseordförande i Optifreeze Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-13 OptiFreeze Kallelse till extra bolagsstämma i OptiFreeze AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-10 OptiFreeze Förändring i OptiFreeze styrelse Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-02 OptiFreeze OptiFreeze Newsletter 2 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-16 OptiFreeze OptiFreeze Newsletter Special Edition Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-11 OptiFreeze Kommuniké från årsstämma i OptiFreeze AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-09 OptiFreeze OptiFreeze: CEO Eda Demir Westman presents OptiCeptTMat the FleuroStar Award Evening Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-03 OptiFreeze OptiFreeze: Annual General Meeting on 11th of April Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-29 OptiFreeze OptiFreeze Newsletter Special Edition Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-25 OptiFreeze OptiFreeze updates financial targets Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-25 OptiFreeze OptiFreeze uppdaterar finansiella målsättningar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-19 OptiFreeze OptiFreeze årsredovisning för 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-11 OptiFreeze Kallelse till årsstämma i OptiFreeze AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-01 OptiFreeze OptiFreeze Newsletter 1 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-26 OptiFreeze OptiFreeze at Småbolagsjakten Live March 6, 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-19 OptiFreeze OptiFreeze signs a strategic partnership with Syngenta Flowers Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-19 OptiFreeze OptiFreeze AB and Syngenta Flowers sign a strategic partnership Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-14 OptiFreeze OptiFreeze: Year End Report  01/01/2018 - 31/12/2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-14 OptiFreeze OptiFreeze: Bokslutskommuniké 2018-01-01 - 2018-12-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

14 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
5 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
14 May 2020 | Årsstämma 2019
15 May 2020 | Årligutdelning
18 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
6 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
16 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
5 Mar 2021 | Extrastämma 2021
7 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
13 May 2021 | Årsstämma 2020
14 May 2021 | Årligutdelning
28 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
28 Jun 2021 | Årsstämma 2020
10 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
31 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
16 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
9 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021
25 May 2022 | Årsstämma 2021

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner