Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-11-24 Penser Access Penser Access: Ljusnar framöver - Nordic LEVEL Group Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-22 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Kvartalsrapport tredje kvartalet 2023, Nordic LEVEL Group Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-31 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB avyttrar bevakningsverksamheten och renodlar sin verksamhet mot säkerhetsteknik och rådgivning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-12 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group tilldelas ramavtal inom kritisk infrastruktur i region Nord med ett beräknat värde om ca 150 MSEK under avtalsperioden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-09 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group stärker sin närvaro i norra Sverige genom etablering av kontor i Umeå och ett landsomfattande samarbetsavtal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-27 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB (publ.), noterat på NASDAQ First North Growth Market, rapporterar från extra bolagsstämma 2023-09-27 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-13 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group levererar teknisk säkerhet som tjänst till Eltel Networks AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-05 Penser Access Penser Access: Bästa resultatet någonsin - Nordic LEVEL Group Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-04 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group inleder samarbete med svensk internationell industrikoncern genom dotterbolaget Corepart Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-04 Nordic LEVEL Group Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic LEVEL Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-01 Penser Access Penser Access: Intervju med Nordic Level Group - Erik Penser Bank - 31 augusti 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-31 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Kvartalsrapport andra kvartalet 2023, Nordic LEVEL Group Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-18 Penser Access Penser Access: Intervju med Nordic Level (Corepart) - Erik Penser Bank - 17 augusti 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-15 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Emissionen registrerad och handel med BTU upphör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-04 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group fortsätter växa med tech-kund i Europa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-07 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group tilldelas avtal för Nacka Forum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-22 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group offentliggör slutligt utfall i företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-19 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group offentliggör preliminärt utfall i företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-01 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-30 Penser Access Penser Access: Borde se marginaltrenden vända kommande kvartal - Nordic LEVEL Group Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-26 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group tecknar avtal om säkerhetstjänster för Åhléns City Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-25 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB (publ.), noterat på NASDAQ First North Growth Market, rapporterar från årsstämma 2023-05-25 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 25 May 2023 | Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group AB (publ.), noterat på NASDAQ First North Growth Market, rapporterar från årsstämma 2023-05-25

  • Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2022 fastställdes.
  • Beslut om att behandla årets resultat om 25 598 000 kr i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning, samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.
  • Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören under året ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.
  • Beslut om omval av Samir Taha, Peter Borsos, Daniel Skalin, Thomas Lundin, samt nyval av David Berndt.
  • Beslut om att styrelsearvoden ska utgå mer 350 000 kr till styrelsens ordförande och 165 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter.
  • Beslut om ändring av bolagsordningsändrings gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.
  • Beslut om en företrädesemission av högst 83 030 727 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 83 030 727 kr, utgivande av högst 27 676 909 teckningsoptioner serier 2023/2024:1, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 27 676 909 kr, samt utgivande av högst 27 676 909 teckningsoptioner serier 2023/2025:1, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 27 676 909 kr i enlighet med styrelsens förslag.
  • Beslut om riktad nyemission av högst 7 644 844 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 7 644 844 kr i enlighet med styrelsens förslag.
  • Beslut om bemyndigande för bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier.
2023-05-25 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Kvartalsrapport första kvartalet 2023, Nordic LEVEL Group Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-09 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group ingår avtal om likviditetsgaranti med Erik Penser Bank Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB (publ,) - Årsredovisning 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Nordic LEVEL Group Kallelse till årsstämma i Nordic LEVEL Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-24 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Styrelsen för LEVEL beslutar om företrädesemission av units om cirka 83,0 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-13 Penser Access Penser Access: Intervju med Nordic LEVEL Group - Erik Penser Bank - 12 april 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-05 Penser Access Penser Access: Tror marginalerna kommer tillbaka under 2023 - Nordic LEVEL Group Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-14 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Stor framgång för Corepart, en del av Nordic LEVEL Group, genom säkerhetstjänster för obemannade butiker Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group växer lönsamt inom området bevakningstjänster Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Bokslutskommuniké 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-26 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB och IP Security Scandinavia AB:s ägare har beslutat att avbryta pågående förvärvsprocess Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-04 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group meddelar utfall i optionsinlösen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Jörgen Lundgren tar över som koncernchef i Nordic LEVEL Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 Penser Access Penser Access: Analyst Presentation of Nordic LEVEL Group - Erik Penser Bank - December 21st 2022 Analyser Visa Stäng
2022-12-12 Penser Access Penser Access: Fortsatt förbättrad marginaltrend - Nordic LEVEL Group Analyser Visa Stäng
2022-11-30 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Den fjärde och sista teckningsperioden för teckningsoptioner i Nordic LEVEL Group inleds den 1 december Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
24 May 2024 | Årsstämma 2023
24 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3