Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-09-13 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group levererar teknisk säkerhet som tjänst till Eltel Networks AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-05 Penser Access Penser Access: Bästa resultatet någonsin - Nordic LEVEL Group Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-04 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group inleder samarbete med svensk internationell industrikoncern genom dotterbolaget Corepart Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-04 Nordic LEVEL Group Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic LEVEL Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-01 Penser Access Penser Access: Intervju med Nordic Level Group - Erik Penser Bank - 31 augusti 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-31 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Kvartalsrapport andra kvartalet 2023, Nordic LEVEL Group Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-18 Penser Access Penser Access: Intervju med Nordic Level (Corepart) - Erik Penser Bank - 17 augusti 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-15 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Emissionen registrerad och handel med BTU upphör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-04 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group fortsätter växa med tech-kund i Europa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-07 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group tilldelas avtal för Nacka Forum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-22 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group offentliggör slutligt utfall i företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-19 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group offentliggör preliminärt utfall i företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-01 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-30 Penser Access Penser Access: Borde se marginaltrenden vända kommande kvartal - Nordic LEVEL Group Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-26 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group tecknar avtal om säkerhetstjänster för Åhléns City Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-25 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB (publ.), noterat på NASDAQ First North Growth Market, rapporterar från årsstämma 2023-05-25 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-25 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Kvartalsrapport första kvartalet 2023, Nordic LEVEL Group Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 25 May 2023 | Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group AB: Kvartalsrapport första kvartalet 2023, Nordic LEVEL Group

FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG JANUARI – MARS 2023

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 105,5 (72,1) MSEK, en tillväxt på 46,4 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Den organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgår till 11,2 procent.
  • Justerat rörelseresultat (EBITDA) för perioden uppgick till -3,5 (-3,8) MSEK och justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till -7,1 (-6,2) MSEK. Rapporterat rörelseresultat (EBITDA) för perioden uppgick till -3,5 (-6,0) MSEK och rapporterat rörelseresultat (EBIT) uppgick till -7,1 (-8,3) MSEK. Under första kvartalet 2022 bokfördes engångskostnader uppgående till 2,1 MSEK hänförliga till kostnader för koncernens varumärkesbyte.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-9,2) MSEK.
  • Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick till -0,07 (-0,12) SEK före och efter utspädning.
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -3,0 (-7,3) MSEK och kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till -22,4 (-14,4) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0,3 (-2,8) MSEK och från finansieringsverksamheten uppgick till 23,0 (49,5) MSEK. Periodens kassaflöde blev 0,3 (32,3) MSEK.
  • Periodens orderingång blev 107,2 (64,8) MSEK. Total offertstock uppgår vid periodens utgång till 288,3 (205,4) MSEK.
  • Den 4 januari meddelades att koncernen tillförts ca 20,4 MSEK i kapitaltillskott genom de teckningsoptioner av serierna TO3 och TO4 som under december 2021 använts för att teckna nya aktier. Detta var den sista teckningsperioden för TO3 och TO4 och efter denna aktieteckning uppgår antalet aktier till 110,7 miljoner.
  • Efter rapportperiodens utgång den 24 april beslutade styrelsen om en partiellt säkerställd företrädesemission om 83 MSEK, som vid full teckning kommer att tillföra bolaget en nettolikvid om ca 76,4 MSEK. Företrädesemissionen är villkorat av godkännande av ordinarie bolagsstämma.

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Utdrag från VDs kommentar

Vår ambition är fortsatt att vara en av de ledande säkerhetsleverantörerna av helhetslösningar. Tillväxten för nettoomsättningen är god och har ökat 46,4 procent jämfört med kvartal 1, 2022. Nettoomsättningen under kvartalet uppgår till 105,5 (72,1) MSEK med en organisk tillväxt på 11,2 procent. Det justerade rörelseresultatet (EBITDA) uppgår till -3,5 (-3,8) MSEK. Vi är på rätt väg att stärka våra marginaler och arbetar hårt med det åtgärdsprogram för ökad lönsamhet som vi under förra kvartalet kommunicerade – ett förbättrat EBITDA på 10-15 MSEK 2023 jämfört med 2022. Läs hela VDs kommentar i rapporten sida 2.

Komplett kvartalsrapport bifogas som PDF.

Denna information är sådan information som Nordic LEVEL Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2023 kl. 08.30 CEST.

2023-05-09 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group ingår avtal om likviditetsgaranti med Erik Penser Bank Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB (publ,) - Årsredovisning 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Nordic LEVEL Group Kallelse till årsstämma i Nordic LEVEL Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-24 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Styrelsen för LEVEL beslutar om företrädesemission av units om cirka 83,0 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-13 Penser Access Penser Access: Intervju med Nordic LEVEL Group - Erik Penser Bank - 12 april 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-05 Penser Access Penser Access: Tror marginalerna kommer tillbaka under 2023 - Nordic LEVEL Group Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-14 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Stor framgång för Corepart, en del av Nordic LEVEL Group, genom säkerhetstjänster för obemannade butiker Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group växer lönsamt inom området bevakningstjänster Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Bokslutskommuniké 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-26 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB och IP Security Scandinavia AB:s ägare har beslutat att avbryta pågående förvärvsprocess Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-04 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group meddelar utfall i optionsinlösen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Jörgen Lundgren tar över som koncernchef i Nordic LEVEL Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 Penser Access Penser Access: Analyst Presentation of Nordic LEVEL Group - Erik Penser Bank - December 21st 2022 Analyser Visa Stäng
2022-12-12 Penser Access Penser Access: Fortsatt förbättrad marginaltrend - Nordic LEVEL Group Analyser Visa Stäng
2022-11-30 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Den fjärde och sista teckningsperioden för teckningsoptioner i Nordic LEVEL Group inleds den 1 december Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-22 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group följer viktig kund till Berlin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-22 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Groups förvärv av Corepart överträffar förväntningarna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-18 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB (publ.), noterat på NASDAQ First North Growth Market, rapporterar från extra bolagsstämma 2022-11-18 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Kvartalsrapport tredje kvartalet 2022, Nordic LEVEL Group Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group tidigarelägger publicering av rapport för tredje kvartalet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-31 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Stockholm Vatten och Avfall tilldelar Nordic LEVEL Technology del av nytt ramavtal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-24 Nordic LEVEL Group Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic LEVEL Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-17 Penser Access Penser Access: Halvvägs till målet efter förvärvet av IP Security - Nordic LEVEL Group Analyser Visa Stäng
2022-10-14 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group tecknar avtal om att förvärva IP Security Scandinavia AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-03 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Åtgärd för förbättrad lönsamhet i bevakningsverksamheten i Nordic LEVEL Security Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

27 Sep 2023 | Extrastämma 2023
22 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023