Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-06-01 Nanologica AB (publ) Nanologica levererar silika till latinamerikansk kund för produktion av insulin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-01 Nanologica AB (publ) Nanologica Delivers Silica to Latin-American Customer for Production of Insulin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-25 Nanologica AB (publ) Nanologica Presents at Redeye Growth Day Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-25 Nanologica AB (publ) Nanologica presenterar på Redeye Growth Day Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-08 Nanologica AB (publ) Förändringar i Nanologicas koncernstruktur och ledningsgrupp för fullt fokus på kromatografi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-08 Nanologica AB (publ) Changes in Nanologica’s Group Structure and Management Team for Full Focus on Chromatography Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Nanologica AB (publ) Kommuniké från årsstämma i Nanologica AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Nanologica AB (publ) Bulletin from the AGM Nanologica AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-03 Penser Access Penser Access: Finjustering av produktionsprocessen fortsätter - Nanologica Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-03 Nanologica AB (publ) Nanologica's Product within Preparative Chromatography Reaches Quality Requirements Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-03 Nanologica AB (publ) Nanologicas produkt inom preparativ kromatografi når krav på kvalitet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Nanologica AB (publ) Interim Report Q1 2023 Nanologica AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Nanologica AB (publ) Delårsrapport Q1 2023 Nanologica AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-05 Nanologica AB (publ) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NANOLOGICA AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-05 Nanologica AB (publ) NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING 2023 NANOLOGICA AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-24 Nanologica Nanologicas årsredovisning 2022 publicerad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 24 Mar 2023 | Nanologica

Nanologicas årsredovisning 2022 publicerad

Årsredovisningen på svenska liksom en engelsk översättning finns tillgänglig på www.nanologica.com i pdf-format. Årsredovisningen på svenska finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF).

Svenska: https://nanologica.com/category/finansiella-rapporter/

Engelsk översättning: https://nanologica.com/category/financial-reports/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson, Director IR, Communications and Marketing
Tel: +46 72 211 21 90 eller e-post: ir@nanologica.com

Denna information är sådan information som Nanologica AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen (2005:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars, 2023 kl 08:00.

Om Nanologica AB (publ)

Nanologica utvecklar, tillverkar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. En egenutvecklad produktionsmetod ger bolaget möjligheter att skapa produkter i världsklass, genom att med precision kontrollera form, storlek, porositet och ytegenskaper hos silikapartiklar. Genom de två affärsområdena, kromatografi och drug development, strävar bolaget efter att öka tillgänglighet till kostnadseffektiva läkemedel och innovativa behandlingar inom sjukvården, till förmån för patienter runt om i världen. Inom kromatografi är målet att göra diabetesläkemedel och andra peptidläkemedel tillgängliga för fler patienter genom att tillhandahålla silikabaserade reningsprodukter som kan sänka tillverkningskostnaden för dessa läkemedel. Inom drug development utvecklas en inhalationsplattform för att ge patienter med svåra lungsjukdomar tillgång till nya eller förbättrade behandlingar. Nanologica har huvudkontor i Södertälje och bolagets aktie (NICA) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information, vänligen besök www.nanologica.com.

2023-02-13 Penser Access Penser Access: Lite vingligt, men det går i rätt riktning - Nanologica Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-10 Nanologica Nanologicas bokslutskommuniké 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-21 Penser Access Penser Access: Intressant läge inför 2023 - Nanologica Analyser Visa Stäng
2022-11-11 Nanologica Nanologicas delårsrapport jan - sep 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-08 Nanologica Nanologicas företrädesemission registrerad - omvandling av BTA till aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-31 Nanologica Förändring av antal aktier i Nanologica AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-20 Nanologica Nanologicas valberedning utsedd inför årsstämman 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-10 Nanologica Nanologica tillförs 79,8 MSEK i företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-03 Nanologica Nanologica tar order på silika för preparativ kromatografi från amerikansk kund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-20 Nanologica Nanologica offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-15 Nanologica Kommuniké från extra bolagsstämma i Nanologica AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-31 Nanologica Nanologica tar order på silika för preparativ kromatografi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-23 Penser Access Penser Access: Intervju med Nanologica - Erik Penser Bank - 22 augusti 2022 Analyser Visa Stäng
2022-08-23 Nanologica Kallelse till extra bolagsstämma i Nanologica AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-23 Nanologica Nanologica genomför en företrädesemission om 94 MSEK för att intensifiera bolagets satsningar inom kromatografi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-22 Penser Access Penser Access: Framgång inom prep - Nanologica Analyser Visa Stäng
2022-08-19 Nanologica Nanologicas delårsrapport jan - jun 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-11 Nanologica Nanologica tar order från insulintillverkare för produktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-10 Nanologica Nanologica utökar ledningsgruppen för stärkt fokus på kromatografi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-27 Nanologica Nanologica upptar lån om 20 MSEK inom avtalad kreditfacilitet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

7 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3