Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2024-02-14 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i MilDef Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-14 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: MilDef - 4 minutes by Penser Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-10 MilDef Group MilDef Group AB: MilDefs VD säljer aktier - kvarstår som större långsiktig aktieägare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 10 Feb 2024 | MilDef Group

MilDef Group AB: MilDefs VD säljer aktier – kvarstår som större långsiktig aktieägare

Daniel Ljunggren sålde den 9e februari 400 000 aktier i MilDef till ett värde om 27,4 miljoner kronor.  Försäljningen är hans första efter börsintroduktionen av MilDef i juni 2021 och motsvarar cirka 20 procent av Daniel Ljunggrens aktieinnehav i MilDef. Efter försäljningen uppgår Daniel Ljunggrens ägande i MilDef till cirka 1,6 miljoner aktier, vilket motsvarar cirka 3,9 procent av aktierna i MilDef. Daniel Ljunggren kvarstår därmed som en större långsiktig aktieägare i MilDef.

– Jag har valt att sälja en del av mitt aktieinnehav i MilDef av privatekonomiska skäl. Majoriteten av mitt ägande i bolaget kvarstår och mitt kvarvarande innehav i MilDef är fortsatt min i särklass största privatekonomiska investering. Mitt engagemang och min grundmurade tilltro till MilDefs framtid kvarstår och jag ser fram emot att fortsätta leda och utveckla MilDef mot våra strategiska mål, säger Daniel Ljunggren, VD och koncernchef MilDef.

Transaktionen kommer att insynsrapporteras till Finansinspektionen enligt gällande regler.

Denna information är sådan som MilDef Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 februari 2024 kl.18:30 CEST.

2024-02-10 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef's CEO sells shares - remains a major long-term shareholder Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-09 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: MilDef Group - Som väntat ett rekordstarkt kvartal Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-08 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Intervju med MilDef - Carnegie Investment Bank - 8 feb 2024 Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-08 MilDef Group MilDef Group AB: Year-End Report January - December 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-08 MilDef Group MilDef Group AB: Bokslutskommuniké januari - december 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-06 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef announces MoU with Lockheed Martin to explore industrial collaboration with Sweden's Aerospace Sector Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-06 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef tecknar ett samförståndsavtal med Lockheed Martin för att utforska industriellt samarbete inom Sveriges flyg- och rymdsektor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-31 MilDef Group MilDef Group AB: Invitation to presentation of MilDef's year-end and fourth quarter report 2023, on February 8 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-31 MilDef Group MilDef Group AB: Inbjudan till presentation om MilDefs boksluts-kommuniké och rapport för Q4 2023, den 8 februari Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-15 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: MilDef Group - Ytterligare CV90-ordrar gynnar MilDef Pressreleaser Visa Stäng
2023-12-22 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: MilDef Group - Vinner order värd 97 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2023-12-21 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef wins cybersecurity contract worth SEK 97 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-21 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef vinner cybersäkerhetsaffär värd 97 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-19 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef vinner beställningar till Försvarets materielverk om 45 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-19 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef wins orders for the Swedish Defense Materiel Administration worth 45 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-28 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef's subsidiary Handheld wins order from Makin worth 67 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-28 MilDef Group MilDef Group AB: MilDefs dotterbolag Handheld vinner order från Makin värd 67 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-17 MilDef Group MilDef Group AB: Nomination Committee for the 2024 Annual General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-17 MilDef Group MilDef Group AB: Valberedning inför årsstämman 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-06 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef vinner strategisk hårdvaruaffär värd 30 MSEK från ett europeiskt Nato-land Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-06 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef wins strategic hardware order worth 30 MSEK from a European NATO nation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-27 Penser Access Penser Access: Ett lugnt kvartal men vi ser aktiviteten på marknaden öka - MilDef Group Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-27 Penser Access Penser Access: Intervju med MilDef - Erik Penser Bank - 26 oktober 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-26 MilDef Group MilDef Group AB: Delårsrapport januari - september 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-26 MilDef Group MilDef Group AB: Interim Report January - September 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-18 MilDef Group MilDef Group AB: Inbjudan till presentation om MilDefs kvartalsrapport för Q3 2023, den 26 oktober Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-18 MilDef Group MilDef Group AB: Invitation to presentation of MilDef's Q3 report 2023, on October 26 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-27 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef makes changes to the corporate management team Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-27 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef genomför förändringar i koncernledningen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-11 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef lanserar nästa generations Panel PC Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-11 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef launches new Panel PC technology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-07 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef launches cutting-edge MilDef Tactical Android Device (T.A.D.) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-07 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef lanserar banbrytande Tactical Android Device (T.A.D.) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-06 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef awarded a series of contracts on the US market worth 3.5 MUSD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-06 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef vinner en rad kontrakt på den amerikanska marknaden till ett värde av 35 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-31 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef launches new brand positioning platform and groundbreaking product advancements at DSEI 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-31 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef lanserar ny varumärkesplattform och banbrytande produktnyheter på DSEI 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-28 Penser Access Penser Access: Oväntat hög lönsamhet - MilDef Group Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-27 Penser Access Penser Access: Intervju med MilDef - Erik Penser Bank - 27 juli 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-27 MilDef Group MilDef Group AB: Interim Report January - June 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-27 MilDef Group MilDef Group AB: Delårsrapport januari - juni 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-25 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef and UMS SKELDAR launch future-ready Remote Pilot Station console Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-25 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef och UMS SKELDAR lanserar framtidssäkrad konsolteknik för fjärrstyrda, obemannade flygsystem Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-24 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef-ägda Handheld sluter avtal om leverans av teknik för nanodrönare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-24 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef owned Handheld closes a contract for delivery of nano drone technology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-19 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef levererar Taktisk IT till Astronics Corporation i USA, värt 30 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-19 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef to deliver Tactical IT to Astronics Corporation in the US, worth 3 MUSD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-19 MilDef Group MilDef Group AB: Invitation to presentation of MilDef's Q2 report 2023, on July 27 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-19 MilDef Group MilDef Group AB: Inbjudan till presentation om MilDefs kvartalsrapport för Q2 2023, den 27 juli Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-26 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef vinner affär med FMV gällande nytt ledningssystem för trossbåtar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-26 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef wins contract with FMV covering new BMS infrastructure for amphibious support vessels Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-12 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef strengthen its US operations under the leadership of Jim Rimay Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-12 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef stärker sin verksamhet i USA under ledning av Jim Rimay Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-29 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef secures extension of framework agreement with Norwegian Defense Material Agency (NDMA) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-29 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef förlänger ramavtal med norska försvarets materielverk Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-26 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef rekryterar ny CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-26 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef recruits a new CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-25 MilDef Group Årsstämma i MilDef Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-25 MilDef Group Annual General Meeting of MilDef Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-24 MilDef Group MilDef Group AB: CEO sells shares, remains as long-term shareholder Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-24 MilDef Group MilDef Group AB: VD avyttrar aktier, kvarstår som långsiktig ägare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-08 Penser Access Penser Access: Dubblerad orderingång och omsättning - MilDef Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-08 Penser Access Penser Access: Intervju med MilDef - Erik Penser Bank - 5 maj 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-05 Penser Access Penser Access: Växer snabbare och lönsammare än vi räknat med - MilDef Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-05 MilDef Group MilDef Group AB: Interim Report January - March 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 MilDef Group MilDef Group AB: Delårsrapport januari - mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef's Annual and Sustainability Report for 2022 is published Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 MilDef Group MilDef Group AB: MilDefs årsredovisning och hållbarhetsrapport 2022 är publicerad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 MilDef Group MilDef Group AB: Invitation to presentation of MilDef's Q1 report 2023, on May 5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 MilDef Group MilDef Group AB: Inbjudan till presentation om MilDefs kvartalsrapport för Q1 2023, den 5 maj Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-24 MilDef Group Kallelse till årsstämma i MilDef Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-24 MilDef Group Notice to the Annual General Meeting of MilDef Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-03 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef wins order worth SEK 69 million for delivery of tactical IT to Swedish customer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-03 MilDef Group MilDef Group AB: MilDef vinner order värd 69 MSEK för leverans av taktisk IT till svensk kund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-15 MilDef Group MilDef Group AB: RBSL tilldelar MilDef ett kontrakt på 32 MSEK för uppgradering av Challenger 3 Main Battle Tank Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-15 MilDef Group MilDef Group AB: RBSL awards £2.5m Challenger 3 supplier contract to MilDef Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-01 MilDef Group The Nomination Committee's proposal for the Board of Directors and Chair of MilDef Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-01 MilDef Group Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i MilDef Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

26 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
23 May 2024 | Årsstämma 2023
24 May 2024 | Årligutdelning
25 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
25 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3