Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-03-17 Medivir Medivir to present data on additive efficacy of fostrox in triple combination with anti-PD1 and kinase inhibitor in nonclinical tumor models at AACR Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-17 Medivir Medivir presenterar data om additiv effekt av fostrox i trippelkombination med anti-PD1 och kinashämmare i icke-kliniska tumörmodeller vid AACR Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 17 Mar 2023 | Medivir

Medivir presenterar data om additiv effekt av fostrox i trippelkombination med anti-PD1 och kinashämmare i icke-kliniska tumörmodeller vid AACR

Abstraktet, med titeln ”A triple combination of fostrox (MIV-818) with immune checkpoint and kinase inhibition shows increased anti-tumor efficacy in vivo” presenteras under konferensen av Fredrik Öberg, Forskningschef på Medivir. Presentationen inkluderar studieresultat som beskriver potentialen för förbättrade antitumöreffekter när fostrox kombineras med såväl en anti-PD1-antikropp som en kinashämmare.

–          ” Hämning av angiogenes har potentialen att öka effekten av fostrox och induktionen av DNA-skada och tumörcellsdöd. Detta kan leda till ökad tumörantigenpresentation och ett förstärkt immunsvar vilket skapar möjligheter att kombinera med både checkpointhämmare och tyrosinkinashämmare. I linje med detta visar våra prekliniska resultat att fostrox har potential att förstärka anti-tumöraktiviteten tillsammans med en kombination av anti-PD-1 antikroppar och kinashämmare”, säger Fredrik Öberg.

–          ”Trots att existerande kombinationsbehandlingar för HCC kan förlänga patienternas liv svarar långt ifrån alla patienter på behandlingen. För att fler patienter skall få en tillfredsställande effekt på sin behandling kommer nya kombinationsalternativ med flera olika, additiva verkningsmekanismer att vara avgörande. Fostrox, med sitt unika, leverriktade angreppssätt öppnar upp för helt nya kombinationer med tre olika angreppssätt för att effektivt behandla HCC.”, säger Pia Baumann, Medicinsk chef på Medivir.

Abstraktet och postern kommer att finnas tillgängliga på Medivirs hemsida efter presentationen.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Christensen, Finanschef, Medivir AB

Telefon: 08-5468 3100.

E-post: magnus.christensen@medivir.com

Om fostrox

Fostrox är en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Fostrox har potential att bli det första oralt administrerade och leverriktade läkemedlet för patienter med HCC och andra former av levercancer. En fas 1b monoterapistudie med fostrox har slutförts och en kombinationsstudie i HCC pågår.

Om primär levercancer

Primär levercancer är den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall i världen och hepatocellulärt karcinom (HCC) är den vanligaste formen av cancer som uppstår i levern. Trots att existerande behandlingar för HCC kan förlänga patienternas liv är behandlingsfördelarna ofta begränsade och dödligheten ligger kvar på en hög nivå. Varje år diagnosticeras 42 000 patienter med primär levercancer i USA och den nuvarande femårsöverlevnaden är 11 procent. HCC är en heterogen sjukdom med olika etiologier och utan specifika mutationer som observerats i många andra cancerformer. Detta har bidragit till bristen på framgång för molekylärt riktade substanser i HCC. Bristen på övergripande nytta, tillsammans med den generellt dåliga prognosen för patienter med medellångt och långt framskriden HCC resulterar i ett stort otillfredsställt medicinskt behov.

Om Medivir

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.

2023-03-14 Medivir First patient dosed in the phase 2a part of Medivir's study with fostrox in combination with Lenvima[®] Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-14 Medivir Första patienten doserad i fas 2a-delen av Medivirs studie med fostrox i kombination med Lenvima[® ] Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-08 Medivir Medivir to present at the Stockholm Corporate Finance Life Science Day Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-08 Medivir Medivir presenterar vid Stockholm Corporate Finance Life Science Day Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Medivir Medivir presenterar vid Erik Penser Banks temadag: Healthcare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Medivir Medivir to present at the Erik Penser Bank Healthcare Day Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Medivir Medivir: Pia Baumann tillträder som Chief Medical Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Medivir Medivir: Pia Baumann takes up her position as Chief Medical Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-20 Medivir Medivir has determined the recommended phase 2 dose for fostrox in combination with Lenvima in HCC Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-20 Medivir Medivir har fastställt den rekommenderade fas 2-dosen för fostrox i kombination med Lenvima vid HCC Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-16 Penser Access Penser Access: På god väg att flytta fram positionerna - Medivir Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-16 Redeye Redeye: Medivir Q4 2022 - Fostrox One Step Closer to Phase IIa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-15 Medivir Medivir: MEDIVIR AB - YEAR-END REPORT JANUARY - DECEMBER 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-15 Medivir Medivir: MEDIVIR AB - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-16 Medivir Medivir presenterar vid Redeye Fight Cancer Day Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-16 Medivir Medivir to present at the Redeye Fight Cancer Day Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-11 Medivir Medivirs partner Infex Therapeutics erhåller QIDP från FDA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-11 Medivir Medivir partner Infex Therapeutics receives FDA QIDP designation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-12 Medivir Medivir has completed a successful pre-IND meeting with the FDA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-12 Medivir Medivir har genomfört ett framgångsrikt pre-IND möte med FDA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-29 Medivir Medivir presenterar vid Erik Penser Banks temadag: Healthcare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-29 Medivir Medivir to present at the Erik Penser Bank Healthcare Day Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-21 Medivir Medivir recruits Pia Baumann as new Chief Medical Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-21 Medivir Medivir rekryterar Pia Baumann som ny Chief Medical Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 Penser Access Penser Access: Intervju med Medivir - Erik Penser Bank - 16 nov 2022 Analyser Visa Stäng
2022-11-16 Medivir Medivir presenterar vid konferensen Redeye Life Science Day Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Medivir Medivir to present at the Redeye Life Science Day Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-09 Medivir Medivir presenterar nya data, som visar additiv effekt av fostrox i kombination med anti-PD1 i icke-kliniska tumörmodeller, på immunterapikonferensen SITC Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-09 Medivir Medivir presents new data on additive efficacy of fostrox in combination with anti-PD1 in nonclinical tumor models at the SITC Immunotherapy Conference Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-07 Penser Access Penser Access: Tillbaka på rätt spår - Medivir Analyser Visa Stäng
2022-11-04 Redeye Redeye: Medivir Q3 2022 - Fostrox’s dose escalation is nearing completion Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-03 Medivir Medivir: Rättelse: MEDIVIR AB - DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-03 Medivir Medivir: MEDIVIR AB - INTERIM REPORT JANUARY - SEPTEMBER 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-03 Medivir Medivir: MEDIVIR AB - DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Medivir Nomination Committee of Medivir appointed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Medivir Medivirs valberedning utsedd inför årsstämman 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-14 Penser Access Penser Access: Resultat väntas senare i år - Medivir Analyser Visa Stäng
2022-09-12 Medivir Medivir presenterar vid H.C. Wainwright 24th Annual Global Investment Conference Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-12 Medivir Medivir to present at the H.C. Wainwright 24th Annual Global Investment Conference Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-08 Medivir Medivir to present data on additive efficacy of fostrox in combination with anti-PD1 in nonclinical tumor models at the SITC 2022 Annual Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-08 Medivir Medivir presenterar data om additiv effekt av fostrox i kombination med anti-PD1 i icke-kliniska tumörmodeller vid SITC 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 Medivir Medivir presenterar vid Pareto Securities Healthcare-konferens Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 Medivir Medivir to present at the Pareto Securities' Healthcare conference Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-23 Medivir Medivir to present at the Erik Penser Bank Company Day Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-23 Medivir Medivir presenterar vid Erik Penser Banks Bolagsdag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-22 Redeye Redeye: Medivir Q2'22 - Our Comments Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-19 Medivir Medivir: MEDIVIR AB - DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-19 Medivir Medivir: MEDIVIR AB - INTERIM REPORT JANUARY - JUNE 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-04 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Medivir Aktiebolag Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-17 Medivir Medivir to present at the ABGSC Life Science Summit Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-17 Medivir Medivir presenterar vid ABGSC Life Science Summit Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Penser Access Penser Access: Positiv utveckling - Medivir Analyser Visa Stäng
2022-05-05 Medivir Resolutions at the Annual General Meeting in Medivir on 5 May 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-05 Medivir Beslut vid årsstämma i Medivir den 5 maj 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Medivir Medivir: MEDIVIR AB - DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Medivir Medivir: MEDIVIR AB - INTERIM REPORT JANUARY - MARCH 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-25 Medivir Medivir presenterar vid konferensen Redeye Orphan Drugs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-25 Medivir Medivir to present at the Redeye Orphan Drugs Conference Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-19 Medivir Medivir to participate at the Kempen Life Sciences Conference Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-19 Medivir Medivir deltar vid Kempen Life Sciences Conference Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-05 Medivir Medivir 2021 Annual Report published Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-05 Medivir Medivirs årsredovisning för 2021 publiceras Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-04 Medivir Kallelse till årsstämma i Medivir AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-04 Medivir Notice of Annual General Meeting of Medivir AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
24 May 2023 | Årsstämma 2022
25 May 2023 | Årligutdelning
18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2