Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-09-20 Penser Access Penser Access: Interview with Maha Energy - Erik Penser Bank - Sep 18th 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-18 Maha Energy Extraordinary General Meeting in Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-18 Maha Energy Extra bolagsstämma i Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-15 Maha Energy Maha Energy granted an extension of the Initial Phase of the EPSA for Block 70 onshore Oman Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-15 Maha Energy Maha Energy har beviljats en förlängning av den Initiala Fasen av EPSA-avtalet för Block 70 onshore Oman Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 15 Sep 2023 | Maha Energy

Maha Energy har beviljats en förlängning av den Initiala Fasen av EPSA-avtalet för Block 70 onshore Oman

Maha Energy AB ( publ ) (“Maha” eller “Bolaget”) har av Sultanatet Omans departement för Energi och Mineraler (”MEM”) beviljats en förlängning av den Initiala Fasen av prospekterings- och produktionsdelningsavtalet (EPSA-avtalet) för Block 70, beläget onshore Oman. Efter förlängningen kommer den Initiala Fasen av EPSA-avtalet löp a fram till 31 december 2023.

Maha inledde i mars 2023 ett produktionstest på Block 70. Drivet av Mahas engagemang att slutföra produktionstesterna effektivt, ansökte Bolaget i juli 2023 hos MEM om en förlängning av den Initiala Fasen av EPSA-avtalet. Under den utökade Initiala Fasen avser Maha att genomföra aktiviteter nödvändiga för att stödja möjligt beslut avseende en andra fas av EPSA-avtalet, en möjlig kommersialitetsförklaring för Block 70 (declaration of commerciality) eller att frånträda blocket.

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, CEO, Telefon: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Guilherme Guidolin de Campos, CFO, Telefon: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Jakob Sintring, Head of IR, Telefon: +46 8 611 05 11, info@mahaenergy.ca

Övrigt

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15september 2023, kl. 8:30 CEST.

O m Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha har direkta och indirekta intresseandelar i producerande tillgångar i Brasilien och USA samt i en prospekteringstillgång i Oman. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). För mer information, vänligen besök www.mahaenergy.ca .

Bilaga


2023-09-13 Maha Energy Produktionsuppdatering augusti 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-13 Maha Energy Production update August 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-01 Maha Energy Maha Energy har erhållit den andra delbetalningen om MUSD 55 från försäljningen av Maha Energy Brasil till PetroRecôncavo Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-01 Maha Energy Maha Energy has received the second instalment of MUSD 55 from the sale of Maha Energy Brasil to PetroRecôncavo Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-31 Maha Energy Maha Energy invites to an Investor Meeting Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-31 Maha Energy Maha Energy bjuder in till investerarträff Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-28 Penser Access Penser Access: Analyst Presentation of Maha Energy - Erik Penser Bank - August 25th 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-25 Maha Energy Maha Energy publishes prospectus Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-25 Maha Energy Maha Energy offentliggör prospekt Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-12 Maha Energy Notice to Attend the Extraordinary General Meeting in Maha Energy ab (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-12 Maha Energy KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MAHA ENERGY AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-11 Maha Energy Föreslagna ändringar i Mahas styrelse och ledning Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-11 Maha Energy Proposed changes to Maha’s board of directors and executive management Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-11 Maha Energy Maha Energy AB meddelar resultat för andra kvartalet 2023 och inbjudan till webcast Rapporter Visa Stäng
2023-08-11 Maha Energy Maha Energy AB Announces Filing of Second Quarter 2023 Report & Live Webcast Rapporter Visa Stäng
2023-08-09 Maha Energy Produktionsuppdatering juli 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-09 Maha Energy Production update July 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-02 Maha Energy Update on the production test and request for extension of the Initial Phase of Block 70, onshore Oman Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-02 Maha Energy Uppdatering om produktionstest och ansökan om förlängning av Initiala Fasen på Block 70 onshore Oman Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-01 Maha Energy Maha uppdaterar publiceringsdag för rapporten för andra kvartalet 2023 och bjuder in till presentation Financial Calendar Visa Stäng
2023-08-01 Maha Energy Maha updates the publication date of the Q2 2023 report and invites to webcast presentation Financial Calendar Visa Stäng
2023-07-07 Maha Energy Production update June 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-07 Maha Energy Produktionsuppdatering juni 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-28 Maha Energy Rapportering av betalningar till myndigheter Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-28 Maha Energy Report on Payments to Governments 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-14 Maha Energy Produktionsuppdatering maj 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-14 Maha Energy Production update May 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-07 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-31 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-31 Maha Energy Change in number of shares and votes in Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-31 Maha Energy Förändring av antalet aktier och röster i Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-24 Penser Access Penser Access: Interview with Maha Energy - Erik Penser Bank - May 24th 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-24 Maha Energy Annual General Meeting in Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-24 Maha Energy Årsstämma i Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-24 Penser Access Penser Access: Several upcoming catalysts - MAHA Energy Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-24 Maha Energy Maha Energy completes the business combination with DBO 2.0 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-24 Maha Energy Maha Energy slutför sammanslagning av verksamheterna med DBO 2.0 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-22 Maha Energy Uppdatering om produktionstest på Block 70 i Sultanatet Oman Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-22 Maha Energy Update on the production test on Block 70, in the Sultanate of Oman Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-22 Maha Energy Maha Energy AB Announces Filing of First Quarter 2023 Report & Live Webcast Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-22 Maha Energy Maha Energy AB meddelar resultat för första kvartalet 2023 och inbjudan till webcast Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-16 Maha Energy Invitation to the presentation of Maha Energy’s Q1 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-16 Maha Energy Inbjudan till presentation av Maha Energys första kvartal 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-21 Maha Energy NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING IN MAHA ENERGY AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-21 Maha Energy KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MAHA ENERGY AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-12 Maha Energy Maha Energy AB Publishes the Annual Report for 2022 Rapporter Visa Stäng
2023-04-12 Maha Energy Maha Energy AB publicerar Årsredovisning för 2022 Rapporter Visa Stäng
2023-04-06 Maha Energy Maha Energy: Updated Reserve and Resource Report for Papa Terra and Peroá Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-06 Maha Energy Maha Energy: Uppdaterad reserv- och resursrapport för Papa Terra och Peroá Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-29 Maha Energy Extraordinary General Meeting in Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-29 Maha Energy Extra bolagsstämma i Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-17 Maha Energy Maha Energy commences production test on Block 70 onshore Oman Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-17 Maha Energy Maha Energy inleder produktionstest på Block 70 onshore Oman Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-10 Maha Energy Maha Energy AB (publ) utser ny CFO Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-10 Maha Energy Maha Energy AB (publ) appoints new CFO Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-01 Penser Access Penser Access: Interview with Maha Energy - Erik Penser Bank - March 1st 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-28 Maha Energy Maha Energy AB meddelar resultat för fjärde kvartalet 2022 och inbjudan till webcast Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-28 Maha Energy Maha Energy AB Announces Filing of Fourth Quarter 2022 Report & Live Webcast Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-28 Maha Energy Maha Energy slutför försäljningen av Maha Energy Brasil till PetroRecôncavo Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-28 Maha Energy Maha Energy completes the sale of Maha Energy Brasil to PetroRecôncavo Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-24 Maha Energy KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MAHA ENERGY AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-24 Maha Energy NOTICE TO ATTEND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN MAHA ENERGY AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-08 Penser Access Penser Access: Analyst Presentation of Maha Energy - Erik Penser Bank - February 8th 2023 Analyser Visa Stäng
2023-02-06 Maha Energy Maha Energy enters into a definitive agreement regarding the business combination with DBO 2.0 S.A. Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-06 Maha Energy Maha Energy sluter slutgiltigt avtal avseende sammanslagning av verksamheterna med DBO 2.0 S.A. Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-03 Maha Energy Maha Energy AB announces December 31st, 2022 Reserve Report and Resource Report Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-03 Maha Energy Maha Energy meddelar reserv- och resursrapport per 31 december 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-02 Maha Energy Maha Energy announces new management appointments Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-02 Maha Energy Maha Energy meddelar nya ledningstillsättningar Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-31 Penser Access Penser Access: Sale of Maha Brazil will result in cash larger than market cap - MAHA Energy Analyser Visa Stäng
2023-01-30 Maha Energy Maha Energy ingår ett Joint Operating Agreement avtal med Mafraq Energy LLC avseende Block 70 i Oman Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-30 Maha Energy Maha Energy enters into a Joint Operating Agreement with Mafraq Energy LLC for Block 70 in Oman Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-27 Maha Energy Brazilian antitrust authority approves the sale of Maha Energy Brasil Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-27 Maha Energy Brasilianska konkurrensmyndigheten godkänner försäljningen av Maha Energy Brasil Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-13 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-10 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-10 Maha Energy Uppdatering - Maha Energy AB (publ) bjuder in till investerarträff Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-10 Maha Energy Update - Maha Energy invites to an Investor Meeting Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-10 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Oscar Properties Holding AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-04 Maha Energy Maha Energy invites to a Breakfast Investor Meeting Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-04 Maha Energy Maha Energy AB (publ) bjuder in till frukost och investerarträff Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-30 Maha Energy Change in number of shares and votes in Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-30 Maha Energy Förändring av antalet aktier och röster i Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-28 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-28 Maha Energy Styrelsen för Maha Energy AB (publ) ("Maha" eller "Bolaget") offentliggör försäljningen av Maha Energy Brasil Ltda. ("MahaBrazil") till PetroRecôncavo S.A. ("PetroRecôncavo"). Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-28 Maha Energy The board of directors of Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) announces the sale of Maha Energy Brasil Ltda. (“Maha Brazil”) to PetroRecôncavo S.A. (“PetroRecôncavo”). Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-19 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-14 Maha Energy Maha Energy AB (publ) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 23 900 000 nya aktier och tillförs härigenom cirka 203 miljoner SEK Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-14 Maha Energy Maha Energy AB (publ) successfully completes a directed new share issue of 23,900,000 shares and raises proceeds of approximately SEK 203 million Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-14 Maha Energy Maha Energy AB (publ) utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om högst 23 900 000 aktier Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-14 Maha Energy Maha Energy AB (publ) explores conditions for carrying out a directed new share issue of up to 23,900,000 shares Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-14 Finansinspektionen Finansinspektionen: Korrigering flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-14 Finansinspektionen Finansinspektionen: Korrigering flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-12 Maha Energy Maha Energy AB meddelar härmed att försäljningen av en intresseandel i Block 70 i Oman har godkänts av myndigheterna i Oman Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-12 Maha Energy Maha Energy AB announces that its sale of a participating interest in Oman's Block 70 has been approved by the Omani authorities Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-05 Maha Energy Business combination between Maha and DBO 2.0 – a private upstream oil and gas company focusing on mature offshore fields in Brazil Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-05 Maha Energy Maha och DBO 2.0 – ett privat uppströms olje- och gasbolag med fokus på mogna offshorefält i Brasilien – slår samman verksamheterna Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-02 Maha Energy The board of directors of Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) announces that it is investigating two potential divestment opportunities Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-02 Maha Energy Styrelsen för Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) meddelar att två potentiella avyttringar undersöks Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-24 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) Nomination Committee for the AGM 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-24 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) valberedning för Årsstämma 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-23 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-22 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-21 Penser Access Penser Access: Robust indicators that the Tie wells are onstream - Maha Energy Analyser Visa Stäng
2022-11-15 Maha Energy Maha Energy AB Announces Filing of Third Quarter 2022 Report & Live Webcast Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-15 Maha Energy Maha Energy AB meddelar resultat för tredje kvartalet 2022 och inbjudan till webcast Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-04 Maha Energy Styrelsen för Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) meddelar förändringar i Bolagets ledningsgrupp Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-04 Maha Energy The board of directors of Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) announces changes within its Management Team Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-03 Maha Energy Extraordinary General Meeting in Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-03 Maha Energy Extra bolagsstämma i Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-02 Maha Energy Maha Energy AB revises 2022 annual average production guidance Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-02 Maha Energy Maha Energy AB reviderar produktionsguidning för 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-21 Penser Access Penser Access: Analyst Presentation of MAHA Energy - Erik Penser Bank - October 21 2022 Analyser Visa Stäng
2022-10-18 Penser Access Penser Access: Goda förutsättningar för att Brasilien ska accelerera framöver - Maha Energy Analyser Visa Stäng
2022-10-11 Maha Energy Notice to attend the Extraordinary General Meeting in Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-11 Maha Energy Kallelse till extra bolagsstämma i Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-30 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-28 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3