Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-08-08 Maha Energy Maha Energy AB enters into a Farmout Agreement with Mafraq Energy LLC for Block 70 in Oman Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-08 Maha Energy Maha Energy AB ingår utfarmningsavtal med Mafraq Energy LLC för Block 70 i Oman Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-02 Maha Energy Maha Energy AB awards drilling contract to Gulf Drilling LLC in Oman for a six well drilling campaign Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-02 Maha Energy Maha Energy AB tecknar kontrakt med Gulf Drilling LLC i Oman för att borra sex oljebrunnar Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 2 Aug 2022 | Maha Energy

Maha Energy AB tecknar kontrakt med Gulf Drilling LLC i Oman för att borra sex oljebrunnar

Maha Energy AB (publ) meddelar att avtal tecknats med Gulf Drilling LLC (”Gulf”), ett helägt dotterbolag till MB Petroleum Services Worldwide, i Muscat, Oman för att borra minst sex oljebrunnar på Block 70 i Oman

Borriggen Gulf Drilling-109 är en 1 000 hästkrafter-Kelly borrigg och är för nuvarande positionerad i Adam, Oman. Borriggen kommer nu att förberedas för borrning och förväntas att mobiliseras under oktober månad. Borrprogrammet består av minst sex oljeborrningar på Mafraqstrukturen.

Omedelbara planer för Mafraqfältet inkluderar att anskaffa viktig reservoarinformation till grund för utvecklingsplanen av fältet. Information från två utvärderingsbrunnar inkluderar, men är inte begränsad, till att hitta nivån på oljevattenkontakten (OWC), kartlägga petrofysiska och strukturella egenskaper, samt att identifiera möjliga vatteninjiceringszoner. Dessutom kommer fyra horisontella testproduktionsbrunnar att borras för att säkerställa oljeproduktiviteten. Dessa fyra brunnar kommer att färdigställas med toppmoderna PCP-pumpar från Kanada.

Om Mafraqfältet
Maha förvärvade Block 70, som innehåller tjockoljefältet Mafraq, i en budrunda under 2019–2020. Mafraqstrukturen är ett outvecklat tjockoljefält som har genomgått omfattande oljetester av Petroleum Development Oman (PDO) under 1988 och 1991. Fältet producerade 15 700 fat 13° API-olja under en period av 24 dagar med hjälp av en Progressive Cavity Pump (PCP) från en oljebrunn. Testbrunnen, MF-5, testade 100 procent olja under knappt ett dygn, varefter vattenintrånget stabiliserades vid ett vattensnitt om 25-28 procent. Det är okänt varför PDO inte valde att utveckla fältet vidare, men det är troligt att rådande råvarupriser under slutet av åttiotalet (18-20 USD per fat) och tillgång till andra och mindre kostsamma projekt gjorde att Mafraq inte utvecklades då.

Enligt den oberoende reservrevisorn, Chapman Petroleum Engineering Ltd. i Calgary, Kanada, kan Mafraqfältet innehålla cirka 35 miljoner fat utvinningsbar olja (2C + 2P per den 31 december 2021). Oljevattennivån har ännu inte identifierats, vilket gör det möjligt att dessa volymer kan komma att stiga. Mafraq-strukturen är en öst-västlig förkastningsbegränsat antiklin som har den oljeproduktiva intervallen om cirka 430 meter under marknivån. Oljan flödar fritt i reservoaren vid 51° C och förväntas inte behöva värme för att flöda till ytan i kommersiella mängder.

Övrigt  

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 augusti 2022, kl.17:30 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm ( MAHA-A ). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca

Bilaga


2022-07-19 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-18 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-13 Maha Energy Mahas produktionsbrunn Tie-5 flödar 766 BOEPD utan pump och producerar nu till Tiefältets produktionsanläggning Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-13 Maha Energy Maha’s Tie-5 free flows 766 BOEPD through Tie permanent facilities without pump Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-07 Maha Energy Maha Energy AB has been notified that contracted drilling rig has been withdrawn in Oman Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-07 Maha Energy Maha Energy AB har underrättats om att kontrakterad borrigg i Oman har dragits tillbaka Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-27 Maha Energy Jonas Lindvall slutar som VD på Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-27 Maha Energy Maha Energy AB announce commencement of succession planning for Maha Energy AB CEO, Jonas Lindvall Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-16 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-15 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-13 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-10 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-03 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-01 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-31 Maha Energy Annual General Meeting in Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-31 Maha Energy Årsstämma i Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-28 Maha Energy Maha Energy: Tie-5 reaches Total Depth (TD) with 240 m of net reservoir penetrated Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-28 Maha Energy Maha Energy: Borrningen av Tie-5 slutförd efter att 240 meter produktiv reservoar genomborrats Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-19 Maha Energy Maha Energy AB Announces Filing of First Quarter 2022 Report & Live Webcast Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-19 Maha Energy Maha Energy AB meddelar resultat för första kvartalet 2022 och inbjudan till webcast Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-18 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-17 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-11 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-10 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-06 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-29 Maha Energy Kallelse till årsstämma i Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-29 Maha Energy Notice to attend the Annual General Meeting in Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-19 Maha Energy Maha Energy: Operational update on the drilling of the Tie-5 well and record breaking production volumes for Q1 Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-19 Maha Energy Maha Energy: Uppdatering kring borrningen av Tie-5-brunnen och produktionsrekord för Q1 Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-14 Maha Energy Maha Energy AB awards Drilling Contract to Global Business Services in Oman for a six well drilling campaign Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-14 Maha Energy Maha Energy AB tecknar kontrakt med Global Business Services i Oman för att borra sex oljebrunnar Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-11 Maha Energy Maha Energy AB Publishes the Annual Report and Sustainability Report for 2021 Rapporter Visa Stäng
2022-04-11 Maha Energy Maha Energy AB publicerar Årsrapport och Hållbarhetsrapport för 2021 Rapporter Visa Stäng
2022-03-16 Maha Energy Maha Energy AB announce land acquisition in the Illinois Basin, USA Pressreleaser Visa Stäng
2022-03-16 Maha Energy Maha Energy AB meddelar förvärv av ny mark i Illinois Basin, USA Pressreleaser Visa Stäng
2022-03-04 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-03-03 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-03-02 Maha Energy Maha Energy AB spuds Glaze 11-5 well onshore Illinois Basin, USA Pressreleaser Visa Stäng
2022-03-02 Maha Energy Maha Energy AB har påbörjat borrning av brunnen ”Glaze 11-5” i Illinois Basin, USA Pressreleaser Visa Stäng
2022-02-28 Maha Energy Maha Energy AB Announces Filing of Fourth Quarter 2021 Report & Live Webcast Pressreleaser Visa Stäng
2022-02-28 Maha Energy Maha Energy AB meddelar resultat för fjärde kvartalet 2021 och inbjudan till webcast Pressreleaser Visa Stäng
2022-02-21 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-01-31 Maha Energy Maha Energy announce December 31, 2021 Reserve and Resource Report Pressreleaser Visa Stäng
2022-01-31 Maha Energy Maha Energy meddelar reserv- och resursrapport per 31 december 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2022-01-26 Maha Energy Maha Energy announce spud of Tie-5 Pressreleaser Visa Stäng
2022-01-26 Maha Energy Maha Energy har påbörjat borrningen av Tie-5 Pressreleaser Visa Stäng
2022-01-20 Maha Energy Maha’s Tie-4 well tests 4,695 BOEPD through Tie Permanent Facilities Pressreleaser Visa Stäng
2022-01-20 Maha Energy Mahas brunn Tie-4 testar 4 695 BOEPD kopplad till produktionsanläggning Pressreleaser Visa Stäng
2022-01-07 Maha Energy Styrelsen i Maha Energy AB godkänner investeringsplan och budget för 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-01-07 Maha Energy Maha Energy Announce Final Board Approval of the 2022 Capital Plan and Budget Pressreleaser Visa Stäng
2022-01-02 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) Announce Completion and Preliminary Well Test Results from Tie-4 Pressreleaser Visa Stäng
2022-01-02 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) meddelar preliminära produktionstestresultat från Tie-4 Pressreleaser Visa Stäng
2021-12-30 Maha Energy Maha Energy meddelar preliminär investeringsplan och produktionsguidning för 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2021-12-30 Maha Energy Maha Energy announce preliminary 2022 Capital Plan and production guidance Pressreleaser Visa Stäng
2021-12-28 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) Announce Reduction of Royalties on Tiê And Tartaruga Fields Pressreleaser Visa Stäng
2021-12-28 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) meddelar sänkning av royalties för Tie- och Tartarugafälten i Brasilien Pressreleaser Visa Stäng
2021-12-22 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) meddelar totalt borrdjup och loggningsresultat för Tie-4 Pressreleaser Visa Stäng
2021-12-22 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) Announce Total Depth (“TD”) and Logging Results on Tie-4 Pressreleaser Visa Stäng
2021-12-20 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-12-17 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-12-06 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-12-03 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-12-01 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-11-30 Maha Energy Maha Energy meddelar konstruktionsförändring av Tie-4 på grund av pågående problem med borrhålsstabilitet och nytt färdigställandedatum Pressreleaser Visa Stäng
2021-11-30 Maha Energy Maha Energy announce change to Tie-4 well design due to ongoing issues with wellbore stability and updated completion date Pressreleaser Visa Stäng
2021-11-30 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-11-25 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) Nomination Committee for the AGM 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2021-11-25 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) valberedning för Årsstämma 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2021-11-22 Maha Energy Maha Energy AB meddelar resultat för tredje kvartalet 2021 och inbjudan till webcast Pressreleaser Visa Stäng
2021-11-22 Maha Energy Maha Energy AB Announces Filing of Third Quarter 2021 Report & Live Webcast Pressreleaser Visa Stäng
2021-11-16 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-11-15 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-11-10 Maha Energy Maha Energy Bolsters Management Team Pressreleaser Visa Stäng
2021-11-10 Maha Energy Maha Energy stärker ledningsgruppen Pressreleaser Visa Stäng
2021-10-27 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-10-26 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-10-25 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-10-21 Maha Energy Maha Energy meddelar försening i färdigställandet av Tie-4 som påverkar tidigare uppskattad årlig snittproduktion – högt oljepris motverkar negativ effekt på omsättning omsättning Pressreleaser Visa Stäng
2021-10-21 Maha Energy Maha Energy announce delay in Tie-4 completion affecting the 2021 annual average production guidance - but estimated revenue for 2021 remain strong due to robust oil markets Pressreleaser Visa Stäng
2021-10-21 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-10-12 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-10-11 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-10-08 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-10-07 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-09-27 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-09-24 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-09-23 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-09-21 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-09-15 Maha Energy Maha Energy announce delay in Tie-4 completion due to drillstring twistoff – may impact 2021 annual average production guidance Pressreleaser Visa Stäng
2021-09-15 Maha Energy Maha Energy meddelar försening i färdigställandet av Tie-4 – kan påverka tidigare uppskattad årlig snittproduktion Pressreleaser Visa Stäng
2021-09-09 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-09-08 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-09-02 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-08-31 Maha Energy Change in number of shares and votes in Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2021-08-31 Maha Energy Förändring av antalet aktier och röster i Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2021-08-25 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-08-23 Maha Energy Maha Energy AB meddelar resultat för andra kvartalet 2021 och inbjudan till webcast Rapporter Visa Stäng
2021-08-23 Maha Energy Maha Energy AB Announces Filing of Second Quarter Report 2021 & Live Webcast Rapporter Visa Stäng
2021-08-16 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-08-13 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-08-10 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-08-08 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) announces new role of Chief Operating Officer Pressreleaser Visa Stäng
2021-08-08 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) meddelar ny befattning i ledningsgruppen Pressreleaser Visa Stäng
2021-08-06 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-08-05 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-07-19 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-07-16 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-07-11 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) meddelar start för borrning på Tie-4 och ger en operativ uppdatering Pressreleaser Visa Stäng
2021-07-11 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) announces spud of Tie-4 and an operational update Pressreleaser Visa Stäng
2021-07-09 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-07-07 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-07-05 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-07-02 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-30 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-30 Maha Energy Förändring av antalet aktier och röster i Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-30 Maha Energy Change in number of shares and votes in Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-23 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-22 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-07 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) announces increase to 2021 Capital Plan Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-07 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) meddelar ökad investeringsplan för 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-31 Maha Energy Change in number of shares and votes in Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-31 Maha Energy Förändring av antalet aktier och röster i Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-27 Maha Energy Annual General Meeting in Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-27 Maha Energy Årsstämma i Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-26 Maha Energy Maha Energy AB Announce Filing of First Quarter Report 2021 & Live Webcast Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-26 Maha Energy Maha Energy AB meddelar resultat för första kvartalet 2021 och inbjudan till webcast Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-12 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-06 Maha Energy Maha Energy bekräftar 42° API-olja i det nya oljefyndet Itaparica och meddelar att Tie-3-brunnen nu är uppkopplad mot produktionsanläggningen på Tie-fältet Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-06 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) confirm 42° API oil in new Itaparica oil reservoir and announce the hook up of Tie-3 well to Tie production facilities Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-30 Maha Energy Change in number of shares and votes in Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-30 Maha Energy Förändring av antalet aktier och röster i Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-27 Maha Energy Kallelse till årsstämma i Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-27 Maha Energy Notice to attend the Annual General Meeting in Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-21 Maha Energy Maha Energy AB (publ) meddelar att villkoren för den villkorade förtida inlösen av utestående obligationer har uppfyllts Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-21 Maha Energy Maha Energy AB (publ) gives notice that the conditions for the conditional early redemption of its bond has been satisfied Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-19 Maha Energy Maha Energy AB Publishes the Annual Report and Sustainability Report for 2020 Rapporter Visa Stäng
2021-04-19 Maha Energy Maha Energy AB publicerar Årsrapport och Hållbarhetsrapport för 2020 Rapporter Visa Stäng
2021-04-09 Maha Energy Maha Energy AB (publ) gives notice of conditional early redemption of its bond Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-09 Maha Energy Maha Energy AB (publ) lämnar meddelande om villkorad förtidsinlösen av utestående obligationer Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-31 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) is pleased to announce a USD 60 million term loan financing and USD 10 million equity financing with leading Brazilian investment bank BTG Pactual Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-31 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget har träffat en överenskommelse avseende en lånefinansiering om 60 miljoner USD och beslutat om en riktad nyemission om 10 miljoner USD till den ledande brasilianska Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-21 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) announce discovery of potentially new oil-bearing formation in the Tie field and reaching Total Depth (TD) of the Tie-3 well. Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-21 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (”Bolaget” eller ”Maha”) meddelar potentiell ny oljebärande formation i Tie-fältet och att Tie-3-brunnen nått borrmål Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-08 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) meddelar uppdaterad 5-års bolagsstrategi Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-08 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) announce updated 5 year operational strategy Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-26 Maha Energy Maha Energy AB meddelar resultat för fjärde kvartalet 2020 och inbjudan till webcast Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-26 Maha Energy Maha Energy AB Announce Filing of Fourth Quarter Report 2020 & Live Webcast Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-08 Maha Energy Maha Energy AB (Publ) fortsätter och utvidgar finansieringsmandaten per den 26 oktober, 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-08 Maha Energy Maha Energy AB (Publ) Continuation and expansion of mandate Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-04 Maha Energy Maha Energy AB (publ) announce its 2021 Capital Plan and Production Guidance Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-04 Maha Energy Maha Energy AB (publ): Investeringsplan och produktionsguidning för 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-04 Maha Energy Maha Energy AB (Publ) announce preliminary agreement on terms for future financing and enters into exclusivity period Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-04 Maha Energy Maha Energy AB (Publ) ingår i preliminärt avtal kring villkor för finansiering Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-04 Maha Energy Maha Energy AB (Publ) announce LAK Ranch book value impairment Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-04 Maha Energy Maha Energy AB (Publ): Nedskrivning av LAK Ranch till följd av svagt oljepris Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-04 Maha Energy Maha Energy AB (publ): Reserv- och resursrapport per 31 december 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-04 Maha Energy Maha Energy AB announce December 31, 2020 Reserve Report and Resource Report Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-29 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) meddelar förändring av antalet aktier och röster i Bolaget samt att Bolaget byter likviditetsgarant till Lago Kapital Ltd Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-29 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) announce change in the number of shares and votes in the Company and contracts Lago Kapital Ltd to replace Penser Bank AB as liquidity provider Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-05 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company") Announce December Production Volumes and Change in Production Reporting Periods Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-05 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) meddelar produktionsförsäljningsvolym för december månad och ändring av rapporteringsrutiner för detta. Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-19 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) meddelar starka Tie-2 produktionstestvolymer samt en operativ uppdatering Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-19 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) Announce Strong Tie-2 Flow Rates and an Operational Update Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-15 Maha Energy Maha Energy offentliggör tilläggsprospekt Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-15 Maha Energy Maha Energy publishes a supplement to the prospectus Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-14 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) Announce Tartaruga Well Test Results and 2020 Production Guidance Update Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-11 Maha Energy Maha Energy AB (publ) Publishes Prospectus in Connection With the List Change to Nasdaq Stockholm’s Main Market Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-11 Maha Energy Maha Energy AB (publ) Offentliggör Prospekt i Samband Med Listbyte Till Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-10 Maha Energy Maha Energy AB (publ) Noteras På Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-10 Maha Energy Maha Energy AB (publ) To List On Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-04 Maha Energy Maha Energy AB (publ) Announce November Production Volumes Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-25 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) announce Total Depth (TD) reached on Tie South (7-TIE-2D-BA) and logging results. Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-25 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) nomination committee for the AGM 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-24 Maha Energy Penser Access: Maha Energy - Tillväxt med vinst i ryggen Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-23 Maha Energy Maha Energy AB Announce Filing of Third Quarter Report & Live Webcast Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-04 Maha Energy Maha Energy Receive Royal Decree for Block 70 and reserve and contingent resource booking for Block 70 Mafraq Field Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-04 Maha Energy Maha Energy AB (publ) Announce October Production Volumes. Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-26 Maha Energy Maha Energy announces fixed income investor meetings and 5-year operational strategy Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-15 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha”, or the “Company”) announce partial restoration to the revised 2020 investment capital plan and comments on 2020 production guidance Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-03 Maha Energy Maha Energy AB: Announce September Production Volumes and extends invitation to Annual Investor Presentation 7 October Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-25 Maha Energy Maha Energy AB (publ) to be awarded new exploration block onshore Oman (“Block 70” or “Mafraq”) Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-23 Maha Energy Maha Energy AB (publ) – Announces an operational update Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-03 Maha Energy Maha Energy AB (publ) Announce August Production Volumes Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-25 Maha Energy Penser Access: Maha Energy - Går stark genom krisen Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-24 Maha Energy Maha Energy AB Announces Filing of Second Quarter Report & Live Webcast Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-03 Maha Energy Maha Energy AB (publ) Announce July Production Volumes Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-20 Maha Energy Maha Energy AB (publ) comments on acquisition strategy Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-03 Maha Energy Maha Energy AB (publ) Announce June Production Volumes Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-04 Maha Energy Maha Energy AB (publ) Announce May Production Volumes Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-27 Maha Energy Annual General Meeting in Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-27 Maha Energy Penser Access: Maha Energy - Motvinden hinner ikapp capex men inte kassaflödet Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-25 Maha Energy Maha Energy AB Announces Filing of First Quarter Report & Live Webcast Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-22 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) Announce Updated production guidance and capital plan for 2020 due to effects from Covid-19 Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-04 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) Announce April Production Volumes Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-04 Maha Energy Correction: Maha Energy AB Publishes the 2019 Annual Report Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-30 Maha Energy Maha Energy AB Publishes the 2019 Annual Report Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-24 Maha Energy Notice to attend the Annual General Meeting in Maha Energy AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-02 Maha Energy Maha Energy AB (publ) Announce March Production Volumes Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-02 Maha Energy Penser Access: Maha Energy - Mindre förvärv med hög potential Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-31 Maha Energy Maha Energy AB Announces the Acquisition of Certain Onshore Producing Properties in the Illinois Basin, USA Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-23 Maha Energy Penser Access: Maha Energy - Sänkta investeringar skyddar krigskassa Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-20 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) Announces revision of 2020 capital program - an operational update, and a question and answer webcast on Monday 23 March Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-12 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) Comments on current market conditions Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-04 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) Announce February Production Volumes Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-02 Maha Energy Penser Access: Maha Energy - Förväntan om fortsatta produktionslyft 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-28 Maha Energy Maha Energy AB Announces Filing of Fourth Quarter Report & Live Webcast Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-09 Maha Energy Maha Energy AB (publ) announce positive 107D well test results Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-03 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) January Production Volumes Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-30 Maha Energy Maha Energy AB (publ) Announce Approval of Additional 800 BOPD Offtake Volume for Tie Field Oil Production Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-30 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) announces December 31, 2019 Reserves Report with 25% increase in 2P reserves Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-29 Maha Energy Maha Energy AB (publ) Announces Tartaruga Operational Update. Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-20 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) Announce Retirement of Executive Vice President and Chief Corporate Officer Ron Panchuk Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-13 Maha Energy Penser Access: Maha Energy - Produktionsguidning villkorad till att vinden vänder Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-10 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) announce its 2020 Capital Plan and Production Guidance Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-05 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) Announce December Production Volumes and Operational Update on Testing of 107D Well Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-03 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) November Production Volumes Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-26 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) Nomination Committee for the AGM 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-26 Maha Energy Penser Access: Maha Energy - Flertal ljuspunkter trots tidigare prognossänkning Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-25 Maha Energy Maha Energy AB Announces Filing of Third Quarter Report & Live Webcast Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-14 Maha Energy Penser Access: Maha Energy - Kortsiktiga motgångar pressar aktien Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-11 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) announce change of time for Question and Answer Session Wednesday 13 November Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-11 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) announces a revision to its 2019 Production Expectations, a General Operational Update and a Question and Answer Webcast Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-03 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) October Production Volumes Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-07 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) Announce Operational Update on Maha-1 (7-TTG-3D-SES) Well Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-03 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) September Production Volumes Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-25 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) Announces Increase to Tie Field Reserves and Government Oil Delivery Approvals Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-16 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) Announces Operational Update and Changes in Senior Management Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-10 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) Announces a Number of New Appointments and Roles within its Management Team including the Addition of a New Vice President Operations Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-03 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) August Production Volumes Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-27 Maha Energy Penser Access: Maha Energy - Skjuter produktionslyftet framför sig Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-25 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) Announces Filing of Second Quarter Report and Live Webcast Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-23 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) announces a revision to its 2019 Production Forecast, and update on Tie Field Production Commissioning Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-02 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) July Production Volumes Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-12 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) Announces Spud of 7-TTG-3D-SES Well (Maha-1) Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-03 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) June Production Volumes Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-10 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) Announces Operational Update and Well Test Results. Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-03 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) May Production Volumes Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-23 Maha Energy Annual General Meeting in Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-23 Maha Energy Penser Access: Maha Energy - Ingen inbromsning i varken aktivitet eller produktion Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-21 Maha Energy Maha Energy AB Announces Filing of First Quarter Report & Live Webcast Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-06 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) Announces Operational Update and Well Test Results Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-02 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) April Production Volumes Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-30 Maha Energy Maha Energy AB Announces 2018 Annual Report Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-23 Maha Energy Maha Energy AB: Notice to attend the annual general meeting in Maha Energy AB (publ) to be held on May 23, 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-08 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) Provides Operational Update and Announces Total Depth Reached on Attic Well (7-TIE-1D-BA) and Logging Results Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-02 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) March Production Volumes Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-08 Maha Energy Penser Access: Maha Energy - Nya brunnar accelererar takten 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-08 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) provides an update on the Company’s 2018 Capital Plan, announces its 2019 Capital Plan and discusses its April 2017 Five Year Capital Plan and Production Forecast Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-02 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) February Production Volumes Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-01 Maha Energy Penser Access: Maha Energy - Tydliga kliv mot nästa nivå av intäkter och produktion Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-28 Maha Energy Maha Energy AB Announces Filing of Fourth Quarter Report & Live Webcast Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-24 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) Announces Preliminary Flowback production rates of 7TTG workover at Tartaruga Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-18 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) Announces Spud of Attic Well on Tie Field and completion of 7TTG workover at Tartaruga Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-18 Maha Energy Maha Energy AB (The "Company" or "Maha") announces December 31, 2018 Reserve Report Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-04 Maha Energy Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) January Production Volumes Pressreleaser Visa Stäng
2018-12-03 Maha Energy Maha Energy AB: November Production Volumes Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-30 Maha Energy Penser Access: Maha Energy - Produktionsdubbling kvar i korten trots förseningar Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-29 Maha Energy Maha Energy AB: Announces Filing of Third Quarter Report Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-22 Maha Energy Maha Energy AB: Announces Company Operational Update on 107D Horizontal Sidetrack and Revised Tie Field Drilling Program and Capital Update Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-22 Maha Energy Maha Energy AB: Announces Company Operational Update on 107D Horizontal Sidetrack and Revised Tie Field Drilling Program and Capital Update Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-05 Maha Energy Maha Energy AB: Announces Company Operational Update on 107D Horizontal Sidetrack and LAK Drilling Program Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-02 Maha Energy Maha Energy AB: October Production Volumes Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-30 Maha Energy Maha Energy AB: Announces Delay on 107D Horizontal Sidetrack Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-22 Maha Energy Maha Energy AB: Nomination Committee for the AGM 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-12 Maha Energy Maha Energy AB: Announces Intention to Transfer Listing from Nasdaq Stockholm First North to the Nasdaq Stockholm Main Market Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-04 Maha Energy Penser Access: Maha Energy - Kortsiktig förskjutning av hög potential Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-03 Maha Energy Maha Energy AB: Announces Update to 2018 Production Expectations, Tie Field Production Update, and September Production Volumes Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-24 Maha Energy Maha Energy AB: Provides Operational Update and Announces Autumn Annual Investor Presentation Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-04 Maha Energy Maha Energy AB: Announces August Production Volumes Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-04 Maha Energy Maha Energy AB: Announces August Production Volumes Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-30 Maha Energy Penser Access: Maha Energy - Ökar produktionen men i otakt med värderingen Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-29 Maha Energy Maha Energy AB: FILING OF SECOND QUARTER REPORT Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-29 Maha Energy Maha Energy AB: FILING OF SECOND QUARTER REPORT Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-27 Maha Energy Maha Energy AB (publ) ("Maha" or the "Company") Announces Q2 Report Webcast Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-03 Maha Energy Maha Energy AB: Announces July Production Volumes Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-25 Maha Energy Maha Energy AB: Announces Update on GTE-3 Workover in the Tie Field Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-05 Maha Energy Penser Access: Maha Energy - Förseningar förändrar inte helhetsbilden Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-04 Maha Energy Maha Energy AB: Announces June Production Volumes, Operational Update for Brazil and New Liquidity Provider Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-04 Maha Energy Maha Energy AB: Announces May Production Volumes Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-30 Maha Energy Maha Energy AB: Annual General Meeting in Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-29 Maha Energy Maha Energy AB: Filing of First Quarter Report Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-24 Maha Energy Maha Energy AB: Announces Date for Q1 Report Webcast and Operational update Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-02 Maha Energy Maha Energy AB: Announces April Production Volumes and an Operations Update in Brazil Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-30 Maha Energy Maha Energy AB: Announces 2017 Annual Report Rapporter Visa Stäng
2018-04-30 Maha Energy Maha Energy AB: Changes to Fourth Quarter 2017 and Year End Report and Nomination Committee Report Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-27 Maha Energy Maha Energy AB: Notice to attend the annual general meeting in Maha Energy AB (publ) to be held on May 30, 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-04 Maha Energy Maha Energy AB: Announces Operational Update Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-03 Maha Energy Maha Energy AB: Announces March Production Volumes Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-03 Maha Energy Maha Energy AB: Announces March Production Volumes Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-02 Maha Energy Maha Energy AB: Announces February Production Volumes Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-01 Maha Energy Penser Access: Maha Energy - Rustad för rejäl produktionsökning 2018-2019 Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-27 Maha Energy Maha Energy AB: Announces Filing of Fourth Quarter and Year end 2017 Report Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-23 Maha Energy Penser Access: Maha Energy - Reservrapport och kapitalplan visar hög aktivitet 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-22 Maha Energy Maha Energy AB: Announces 2018 Capital Plan and Future Production Guidance Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-20 Maha Energy Maha Energy AB: Announces 2017 Year-End Reserves Update Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-02 Maha Energy Maha Energy AB (publ) Announces January Production Volumes Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-17 Maha Energy Maha Energy AB: Announces Exercise of Warrants Maha A TO 1 (Issued as Part of the Initial Public Offering) Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-03 Maha Energy Maha Energy AB: Announces December Production Volumes Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-04 Maha Energy Maha Energy AB: Announces November Production Volumes Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-01 Maha Energy Penser Access: Maha Energy - Lägger i nästa växel våren 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-30 Maha Energy Maha Energy AB: Nomination Committee for the AGM 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-29 Maha Energy Maha Energy AB: Announces Filing of Q3 Financials Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-27 Maha Energy Maha Energy AB: Announces Date for Q3 Webcast Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-27 Maha Energy Maha Energy AB: amends terms and conditions to its bonds Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-02 Maha Energy Maha Energy AB: Announces October Production Volumes Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-04 Maha Energy Maha Energy AB: Provides its Q3 Operational Update Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-04 Maha Energy Maha Energy AB: Provides its Q3 Operational Update Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-03 Maha Energy Maha Energy AB: Announces September Production Volumes Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-16 Maha Energy Maha Energy AB: Announces its Annual Autumn Shareholder Presentation on 3 October, 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-07 Maha Energy Maha Energy AB Announces Issuance of Compliance Certificate Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-04 Maha Energy Maha Energy AB: Announces August Production Volumes Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-31 Maha Energy Penser Access: Maha Energy - Upplagt för hög aktivitet och stora investeringar Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-29 Maha Energy Maha Energy AB: Announces Filing of Q2 Financials Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-28 Maha Energy Maha Energy AB: Announces Date for Q2 Webcast and operational update Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-01 Maha Energy Maha Energy AB: Announces an Operational and Production Update; the Appointment of New Senior Management; and the Listing of Bonds Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-26 Maha Energy Maha Energy AB: publishes bond prospectus and applies for listing of its bonds on Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-30 Maha Energy Maha Energy AB: Announces the Closing of the Acquisition of Gran Tierra's Brazilian Operations Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-30 Maha Energy Maha Energy AB: Announces the Closing of the Acquisition of Gran Tierra's Brazilian Operations Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-02 Maha Energy Maha Energy AB: Announces Outcome in Fully Guaranteed Rights Issue Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-02 Maha Energy Penser Access: Maha Energy - Omstöpningen på väg mot mållinjen Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-01 Maha Energy Maha Energy AB: Announces Resubmission of Q1 Financial Statement Press Release Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-31 Maha Energy Maha Energy AB: Announces Q1 Financials Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-23 Maha Energy Maha Energy AB: publishes supplementary prospectus in relation to fully guaranteed rights issue Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-22 Maha Energy Maha Energy AB: Announces the Approvals for the Acquisition of Gran Tierra's Brazilian Operations have been Received from ANP Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-22 Maha Energy Maha Energy AB: Announces the Approvals for the Acquisition of Gran Tierra's Brazilian Operations have been Received from ANP Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-17 Maha Energy Maha Energy AB: Completes SEK 300,000,000 Bond Financing Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-16 Maha Energy Maha Energy AB: Provides Up-date on Bond Financing Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-15 Maha Energy Maha Energy AB: publishes prospectus in relation to fully guaranteed rights issue Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-10 Maha Energy Maha Energy AB: Notice to attend the annual general meeting in Maha Energy AB (publ) to be held on June 16, 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-04 Maha Energy Maha Energy AB: Announces 2016 Annual Report Rapporter Visa Stäng
2017-04-20 Maha Energy Maha Energy AB: Announces new timetable for the upcoming fully guaranteed Rights Issue in Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-18 Maha Energy Maha Energy AB: Announces Capital Plan in anticipation of Acquisition of Gran Tierra Inc.'s Brazilian Operations Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-18 Maha Energy Maha Energy AB: Announces Capital Plan in anticipation of Acquisition of Gran Tierra Inc.'s Brazilian Operations Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-12 Maha Energy Maha Energy AB: Announces delayed upcoming fully guaranteed rights issue and provides a Corporate operational update Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-06 Maha Energy Maha Energy AB: Adjusted terms for the upcoming fully guaranteed rights issue in Maha Energy AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-03 Maha Energy Maha Energy AB: Announces Year End Reserve Update Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-02 Maha Energy Penser Access: Maha Energy - Första steget mot ökad produktion på Tartaruga klart Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-01 Maha Energy Maha Energy AB: announces its fourth quarter and year end report ending December 31, 2016 Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-16 Maha Energy Maha Energy AB: Completes SES 107 Workover and Provides Operational Update for Brazil Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-13 Maha Energy Maha Energy AB: Fully Guaranteed Rights issue of SEK 91.7 MM and Engagement of Arctic Securities AS as exclusive broker for Maha Energy AB's proposed debt financing of SEK 300-350 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-13 Maha Energy Maha Energy AB: Fully Guaranteed Rights issue of SEK 91.7 MM and Engagement of Arctic Securities AS as exclusive broker for Maha Energy AB's proposed debt financing of SEK 300-350 million Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-12 Maha Energy Maha Energy AB: Announces Sale of Canadian Assets Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-07 Maha Energy Penser Access: Maha Energy - Köp av Tie fördubblar produktionspotentialen Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-06 Maha Energy Maha Energy AB: Announces the Acquisition of Gran Tierra's Brazilian Operations, a Fully Committed Directed Share Issue of SEK 91.7 MM, and a Fully Guaranteed Rights Offering of SEK 91.7 MM Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-03 Maha Energy Maha Energy AB: Maha Energy in negotiations regarding a potential Acquisition which will be financed through share issues Pressreleaser Visa Stäng
2017-01-16 Maha Energy Maha Energy AB: Operational Update Brazil Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-05 Maha Energy Maha Energy AB: Announces the Appointment of New Interim Chief Financial Officer and the Redemption all C1 shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-12 Maha Energy Maha Energy AB: announces Guarantors sell 4,000,000 locked-up shares to Kvalitena AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-09 Maha Energy Maha Energy AB: Announces closings of acquisition of UP Petróleo Brasil Ltda (the Operator of the Tartaruga Field) and Petro Vista Energy Petróleo do Brasil Ltda. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-30 Maha Energy Penser Access: Maha Energy - Tar klivet över tröskeln in i nästa fas Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-29 Maha Energy Maha Energy AB: announces notification from the Brazil National Oil Agency of clearance to close acquisition of the Operator of the Tartaruga field in Brazil. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-29 Maha Energy Maha Energy AB: announces its third quarter and nine months ending September 30, 2016 report. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-02 Maha Energy Maha Energy AB: Undertakes a private placement of 484,212 new shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-07 Maha Energy Penser Access: Maha Energy - På tröskeln till kraftig expansion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-16 Maha Energy Maha Energy AB: Inbjuder till informations träff samt operativ företags uppdatering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-16 Maha Energy Maha Energy AB: Announces date of Annual Autumn Shareholder Event and Webcast and provide an Operational Update Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-29 Maha Energy Maha Energy AB: announces its second quarter and half year report ending June 30, 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-05 Maha Energy Maha Energy AB: announces update on the final outcome of its initial public offering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

15 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
14 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3