Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-11-29 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Development's portfolio company OssDsign has completed a directed share issue of approximately SEK 65.6 million Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-29 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Developments portföljbolag OssDsign har genomfört en riktad nyemission om cirka 65,6 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-23 Penser Access Penser Access: Navigerar genom osäkert marknadsklimat - Karolinska Development Analyser Visa Stäng
Analyser | 23 Nov 2022 | Karolinska Development

Penser Access: Navigerar genom osäkert marknadsklimat – Karolinska Development

Q3 med fortsatta investeringar
Karolinska Developments substansvärde vid utgången av Q3 uppgick till 1 237 mkr (995 mkr) och per aktie 4,6 kr (5,7 kr). Verkligt värde uppgick till 1 283 mkr och har justerats under Q3 av investeringar i AnaCardio, UmeCrine, Modus Therapeutics och PharmNovo, samt av utvecklingen för de börsnoterade innehaven. Resultatet från förändring av verkligt värde uppgick till -50 mkr, vilket primärt beror på den tidigare meddelade utspädningseffekten från finansieringen av UmeCrine.

Portföljbolag har löst finansiering
I kvartalet lyckades AnaCardio ta in 150 mkr för att finansiera sin fas 1b/2a-studie, och Karolinska Development deltog i finanseringsrundan. UmeCrine Cognition säkrade finansiering om 41 mkr, varav Karolinska Development bidrog med 15 mkr. Trots utspädningseffekten och villkoren för finansieringen ser vi positivt på att portföljbolagen lyckats säkerställa finansiering med tanke på rådande marknadsläge.
 
Justeringar
Vi justerar vår värdering av Karolinska Developments portföljbolag efter Q3-rapporten. Vi justerar vårt motiverade värde av UmeCrine för att bl.a. reflektera utspädningen i finansieringen. Vi justerar även vårt motiverade värde i Dilafor, och justerar de portföljbolag som Karolinska Development investerat i under Q3. Vi ser ett nytt motiverat värde om 4,50 – 4,70 kr per aktie (5,30-5,50).

Läs den fullständiga analysen, publicerad 23-11-2022 kl. 08:51: https://docs.penser.se/a/3331/KDEV20221123.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/

2022-11-18 Karolinska Development AB (publ) Interim Report - January-September 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-18 Karolinska Development AB (publ) Delårsrapport för januari – september 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-24 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Development invests in the Danish dermatology company Henlez Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-24 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Development investerar i det danska dermatologibolaget Henlez Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-28 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Development’s portfolio company Umecrine Cognition presents positive results from a preclinical study of golexanolone Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-28 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognition presenterar positiva prekliniska studieresultat för golexanolon Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-27 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Development’s portfolio company Modus Therapeutics has completed recruitment in a clinical phase 1b study of sevuparin Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-27 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Developments portföljbolag Modus Therapeutics har slutfört rekryteringen till en klinisk fas 1b-studie med sevuparin Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-14 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Development’s portfolio company Umecrine Cognition secures funding ahead of Phase 2 study of golexanolone in primary biliary cholangitis Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-14 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognition säkrar finansiering inför fas 2b-studie av golexanolon i primär biliär kolangit Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-07 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Development’s portfolio company AnaCardio raises SEK 150 million to start clinical trial with candidate drug AC01 in heart failure Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-07 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Developments portföljbolag AnaCardio tar in 150 MSEK inför en klinisk studie av AC01 i patienter med hjärtsvikt Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-06 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Development appoints Hans Christopher Toll as new Chief Financial Officer Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-06 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Development rekryterar Hans Christopher Toll som ny finansdirektör Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-02 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Developments portföljbolag Modus Therapeutics inleder inklusionen till fas 1-studie av sevuparin i pediatriska patienter med svår malaria Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-02 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Development’s portfolio company Modus Therapeutics initiates inclusion in phase 1 study of sevuparin in pediatric patients with severe malaria Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-24 Penser Access Penser Access: Adderar ett nytt portföljbolag - Karolinska Development Analyser Visa Stäng
2022-08-19 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Development’s portfolio company has initiated a clinical phase 1 program with PN-6047 Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-19 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Developments portföljbolag PharmNovo har inlett det kliniska fas 1-programmet med PN-6047 Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-19 Karolinska Development AB (publ) Delårsrapport för januari – juni 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-08-19 Karolinska Development AB (publ) Interim Report - January-June 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-08-10 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognition rekryterar Anders Karlsson som ny vd Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-10 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Development’s portfolio company Umecrine Cognition recruits Anders Karlsson as the new CEO Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-22 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Developments portföljbolag Promimic bildar joint venture med Danco Medical i USA Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-22 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Developments portfolio company Promimic and Danco Medical form a joint venture for the US-market Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-04 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Development expands its portfolio following an investment in PharmNovo Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-04 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Development utökar portföljen efter genomförd investering i PharmNovo Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-27 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Developments portföljbolag Svenska Vaccinfabriken presenterar vetenskapliga framsteg vid internationell konferens Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-27 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Development’s portfolio company Svenska Vaccinfabriken presents scientific advancements at international conference Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-23 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Developments portföljbolag Promimic presenterar prekliniska resultat som visar minskad bakterietillväxt på implantat Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-23 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Development’s portfolio company Promimic presents preclinical results showing decreased bacterial adhesion to implants Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-03 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Development invests in breakthrough drug project for the treatment of nerve pain Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-03 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Development investerar i banbrytande läkemedelsprojekt för behandling av nervsmärta Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-19 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Development's portfolio company Umecrine Cognition submits a Clinical Trial Application to initiate a phase 2 clinical trial with golexanolone Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-19 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognition ansöker om start av klinisk fas 2-studie med golexanolon Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-17 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Development’s portfolio company Aprea Therapeutics acquires Atrin Pharmaceuticals Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-17 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Developments portföljbolag Aprea Therapeutics förvärvar Atrin Pharmaceuticals Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-12 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Development’s Annual General Meeting 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-12 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Developments årsstämma 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-04 Penser Access Penser Access: Odramatiskt kvartal - Karolinska Development Analyser Visa Stäng
2022-05-02 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Developments portföljbolag Biosergen förbereder klinisk fas 2-studie med BSG005 mot systemisk svampinfektion Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-02 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Development’s portfolio company Biosergen prepares Phase 2 study in mucormycosis infected patients Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-29 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Developments portföljbolag Promimics aktie börjar idag handlas på Nasdaq First North Growth Market Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-29 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Development’s portfolio company Promimic’s stock starts trading today Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-29 Karolinska Development AB (publ) Interim Report - January-March 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-29 Karolinska Development AB (publ) Delårsrapport för januari – mars 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-25 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Development’s portfolio company Promimic’s IPO offering fully subscribed Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-25 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Developments portföljbolag Promimics noteringsemission fulltecknades Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-25 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Developments portföljbolag OssDsign har rekryterat alla patienter till studien TOP FUSION Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-25 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Development's portfolio company OssDsign completes patient enrolment to the TOP FUSION study Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-12 Karolinska Development AB (publ) Notice of Annual General Meeting in Karolinska Development AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-12 Karolinska Development AB (publ) Aktieägarna i Karolinska Development AB (publ) kallas till årsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-04 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Developments portföljbolag OssDsign inkluderar första patienten till multicenterregistret PROPEL Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-04 Karolinska Development AB (publ) Karolinska Development's portfolio company OssDsign enrolls the first patient to the multi-center registry PROPEL Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
28 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
16 May 2023 | Årsstämma 2022
25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3