Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-11-16 Penser Access Penser Access: Flertalet utmaningar framöver - Irisity Analyser Visa Stäng
2022-11-11 Irisity Irisity AB (publ) rapporterar ett kvartal påverkat av försäljningsfluktuationer. Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Irisity Irisity AB (publ) reports a quarter impacted by quarterly sales fluctuations. Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-04 Irisity Irisity AB: Irisity has signed an MOU with NEXT50, an Abu Dhabi-based technology company. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Irisity Irisity AB: Irisity takes out a loan facility of up to SEK 20 million to strengthen working capital. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Irisity Irisity AB: Irisity upptar lånefacilitet om upp till 20 MSEK för att stärka rörelsekapitalet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Irisity Irisity AB: Financial update before reporting the third quarter. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Irisity Irisity AB: Marcus Bäcklund slutar som VD för Irisity under 2023. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Irisity Irisity AB: Marcus Bäcklund will step down as CEO of Irisity in 2023. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Irisity Irisity AB: Finansiell uppdatering inför rapportering av tredje kvartalet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-20 Irisity Irisity AB: Irisity recruits João Paulo Souza as Sales Director CALA. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-19 Irisity Irisity AB: Irisity delivers video analytics for large healthcare innovator in the Netherlands. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-16 Irisity Irisity AB: Irisity launches IRIS+, a next-generation analytics platform. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-15 Irisity Irisity AB: Irisity delivers video analytics for the Parliament of Romania. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-12 Irisity Irisity AB: Irisity recruits Nagata Yohei as Sales Director Northeast Asia. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Irisity Irisity AB: Irisity recruits David Hansson as new VP R&D Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-17 Penser Access Penser Access: Organisk tillväxt accelererar - Irisity Analyser Visa Stäng
2022-08-16 Penser Access Penser Access: Intervju med Irisity - Erik Penser Bank - 15 augusti 2022 Analyser Visa Stäng
2022-08-12 Irisity Irisity AB (publ) levererar tillväxt med stärkta marginaler och förbättrad lönsamhet. Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 12 Aug 2022 | Irisity

Irisity AB (publ) levererar tillväxt med stärkta marginaler och förbättrad lönsamhet.

VD kommenterar andra kvartalet:

Irisity fortsätter sin tillväxtresa med bibehållen investeringstakt och kostnadskontroll. Vår nettoomsättning ökade 60% på organisk basis och med 144% till 31,9 MSEK (13,1) inklusive förvärv. Bruttomarginalen stärktes under kvartalet till 83,4 procent (58,2), och den månatliga återkommande intäkten (MRR) blev 5,5 MSEK (7,0) Q/Q.

Vi vände till positivt EBITDA som uppgick till 1,2 MSEK (-2,6) inkluderat omfattande pilotinstallationer. Nettoresultatet blev negativt till följd av stora avskrivningar på goodwill och immateriella tillgångar efter förvärvet av Agent Vi. Kassaställningen och kassaflödet har belastats av sena kundbetalningar.

Försäljningen internationellt visar styrka, främst i MEA och Sydostasien. På de amerikanska marknaderna och i Europa har vi under perioden fortsatt att stärka vår långsiktiga pipeline i nära samarbete med våra globala partners. På den svenska marknaden inom främst kommunsegmentet har försäljning och MRR belastats av en långdragen tillsynsprocess av integritetsmyndigheten, IMY gällande en västsvensk kommuns tillståndsgivning för kameror med IRIS Anonymization. Under denna granskning har flertalet kunder i Sverige tillfälligtvis pausat vidare utrullning samt i vissa fall avslutat sina avtal. Vi förväntar oss ett beslut från IMY i linje med tidigare beslut från Länsstyrelsen i Västra Götalands län, att kameror med IRIS Anonymization inte är tillståndspliktiga på allmän plats.

Under kvartalet har vi mildrat effekterna av tillfälligt svagare försäljning i Europa genom stark utveckling på våra övriga marknader, vi fortsätter att bygga vidare på vår internationella närvaro och styrka.

Marcus Bäcklund

Höjdpunkter under andra kvartalet 2022:

Nettoomsättning 31,9 Mkr (13,1).

Aktiverat arbete 5,3 Mkr (2,8).

Bruttomarginal 83,4 procent (58,2).

EBITDA 1,2 MSEK (-2,6).

Resultat efter skatt -24,2 MSEK (-6,0).

Likvida medel vid periodens slut 30,4(*) MSEK (47,5).

MRR vid utgången av kvartalet 5,5 MSEK (7,0) Q/Q.

(*) Ej inkluderat försenad kundbetalning på 1,3 miljoner USD från projekt relaterat till US Department of Treasury

Hela delårsrapporten finns tillgänglig på www.irisity.com
För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, Irisity CEO Phone: +46 771 41 11 00
E-mail: marcus.backlund@irisity.com

Anna Forsberg, Irisity interim CFO Phone: +46 72 504 69 17
E-mail: anna.forsberg@irisity.com

Denna information är information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, kl 08:00 CET den 12 augusti 2022.

2022-08-12 Irisity Irisity AB (publ) delivers growth with strengthened margins and improved profitability. Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-21 Irisity Irisity AB: Irisity brings its school safety solution to Google Cloud Marketplace Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-05 Irisity Irisity AB: Irisity recruits Anna Anderström as new CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-27 Irisity Irisity AB: Irisity launches its new Irisity Partner Program. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-17 Irisity Irisity AB: Irisity has been granted a strategic patent in the US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-25 Penser Access Penser Access: Kapitalmarknadsdag sätter tempot framöver - Irisity Analyser Visa Stäng
2022-05-16 Irisity Irisity AB: Irisity delivers video analytics for Mobotix. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-13 Irisity Irisity AB: Irisity delivers video analytics for major government agency in Uruguay. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Irisity Irisity AB (publ) bjuder in till kapitalmarknadsdag den 20 maj 2022. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Irisity Irisity AB (publ) delivers a good start to the year with continued strong growth. Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Irisity Irisity AB (publ) levererar en bra start på året med fortsatt stark tillväxt. Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Irisity Irisity AB: Rom Mendel has been elected new member of Irisity's board Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Irisity Bulletin from Annual General Meeting in Irisity AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Irisity Kommuniké från årsstämma i Irisity AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-28 Irisity Irisity AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IRISITY AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-28 Irisity Irisity AB: NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING IN IRISITY AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022