Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-09-23 Instalco Instalco expanderar i Oslo Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-23 Instalco Instalco expands in Oslo Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-16 Instalco Instalco förvärvar Sydsvenska Elanläggningar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-16 Instalco Instalco acquires Sydsvenska Elanläggningar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-14 Instalco Instalco collaborates with Wayout on water purification in vulnerable areas Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-14 Instalco Instalco i samarbete med Wayout för rening av vatten i utsatta områden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 14 Sep 2021 | Instalco

Instalco i samarbete med Wayout för rening av vatten i utsatta områden

För många människor i världen är tjänligt dricksvatten en bristvara. Wayout producerar nyckelfärdiga mikroreningsfabriker för lokal produktion och distribution av rent dricksvatten. Anläggningarna distribueras till utsatta områden i världen.

– Rent dricksvatten borde vara en rättighet för alla människor, men tyvärr är rent vatten på många ställen i världen inte en självklarhet. Rening och hantering av vatten är centralt inom Instalco och något vi brinner för, därför vill vi bidra med det vi kan, säger Robin Boheman, vd för Instalco.

En mikrofabrik kan producera 150 000 liter dricksvatten i månaden och minskar miljöskadliga steg som buteljering, transport och sophantering av plastflaskor. I de 15 kvadratmeter stora mikrofabrikerna återmineraliseras och används det renade vattnet som dricksvatten eller som bas i andra drycker. Det helautomatiserade systemet är utvecklat för att drivas av solceller.

– Vi är mycket glada att inleda samarbetet med Instalco och att få ta del av deras kompetens. Om det är något vi förstått det här pandemiåret så är det att det inte längre är möjligt att förlita sig på globala värdekedjor. Vi människor måste tänka om, vi behöver börja producera lokalt och vi behöver bli självförsörjande på hållbart sätt, säger Ulf Stenerhag, vd för Wayout.

Instalco har inom ramen för sitt hållbarhetsprogram ingått samarbete med Wayout International. Samarbetet möjliggör för Wayout intensifiera arbetet med produktion och distribution av mikroreningsfabriker till områden i världen med brist på tjänligt dricksvatten. Mikrofabrikerna byggs i Köpenhamn och skickas nyckelfärdiga till användare över hela världen.

För ytterligare information:

Fredrik Trahn, kommunikations- och IR-chef, 070-913 67 96, fredrik.trahn@instalco.se

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, VS, ventilation, kyla, industri och teknikkonsult. Vi utför projektering, installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Verksamheten bedrivs genom ett 100-tal dotterbolag, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se

2021-09-09 Instalco Instalco is growing in the service area Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-09 Instalco Instalco växer inom serviceområdet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-08 Instalco Instalco förvärvar PeMi Ventilation & Montage Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-08 Instalco Instalco acquires PeMi Ventilation & Montage Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-25 Instalco Instalco: Interim report January - June 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-25 Instalco Instalco: Delårsrapport januari-juni 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-24 Instalco Instalco förvärvar energikonsultbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-24 Instalco Instalco acquires energy consulting company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-19 Instalco Invitation to phone conference with webcast in conjunction with the release of the Instalco Q2 2021 report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-19 Instalco Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation i samband med Instalco delårsrapport Q2 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-05 Instalco Instalco acquires Forsséns Elektriska Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-05 Instalco Instalco förvärvar Forsséns Elektriska Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-02 Instalco Instalco expands in the Oslo area Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-02 Instalco Instalco växer i Osloområdet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-30 Instalco Instalco wins contract to participate in the expansion of Stockholm metro Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-30 Instalco Instalco får uppdrag vid utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-17 Instalco Instalco tar position inom gatubelysning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-17 Instalco Instalco establishes the business in the area of street lighting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-14 Instalco Instalco: Intec fortsätter tillväxtresan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-14 Instalco Instalco: Intec continues its journey of growth Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-10 Instalco Instalco förvärvar två bolag i Karlskoga Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-10 Instalco Instalco acquires two sister companies in Karlskoga Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-26 Instalco Instalco now established in Blekinge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-26 Instalco Instalco etablerar sig i Blekinge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-12 Instalco Instalco continues to grow in Östergötland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-12 Instalco Instalco fortsätter expansionen i Östergötland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Instalco Instalco: Delårsrapport januari-mars 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Instalco Instalco: Interim report January - March 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Instalco Beslut vid årsstämma i Instalco AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Instalco Resolutions at the annual general meeting in Instalco AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 Instalco Invitation to phone conference with webcast in conjunction with the release of the Instalco Q1 2021 report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 Instalco Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation i samband med Instalco delårsrapport Q1 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-27 Instalco Instalco fortsätter breddningen i Kalmar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-27 Instalco Instalco continues to grow in Kalmar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-22 Instalco Robin Boheman new CEO of Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-22 Instalco Robin Boheman ny vd för Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-14 Instalco Instalco: INSTALCO: Ohmegi contracted for the electrical installations at new logistics centre Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-14 Instalco Instalco: INSTALCO: Ohmegi får el-uppdrag vid bygget av nytt logistikcenter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-31 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-31 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-29 Instalco Kallelse till årsstämma i Instalco AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-29 Instalco Notice of annual general meeting in Instalco AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-25 Instalco Fyra Instalcobolag i gemensamt uppdrag åt Peab Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-25 Instalco Four Instalco companies collaborate on assignment for Peab Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-23 Instalco Instalco årsredovisning 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-19 Instalco Per Sjöstrand proposed as new Chairman of the Board of Instalco and will therefore leave as CEO during 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-19 Instalco Per Sjöstrand föreslås till ny styrelseordförande för Instalco och lämnar därför vd-rollen under 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-16 Instalco Instalco och Naturskyddsföreningen i samarbete för renare vatten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-16 Instalco Instalco and the Swedish Society for Nature Conservation collaborate for cleaner water Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-26 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-26 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-25 Instalco Instalco fortsätter expansionen längs Norrlandskusten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-25 Instalco Instalco continues its expansion along the northern coast of Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-23 Instalco Instalco adds to its ventilation expertise in Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-23 Instalco Instalco förstärker inom ventilation i Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-18 Instalco Instalco: Bokslutskommuniké 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-18 Instalco Instalco: Year-end report 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-09 Instalco Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation i samband med Instalco bokslutskommuniké 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-09 Instalco Invitation to phone conference with webcast in conjunction with the release of the Instalco 2020 year-end report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-29 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-29 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-15 Instalco Instalco växer inom larm och säkerhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-15 Instalco Instalco is growing in the area of security and alarm systems Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-30 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-30 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-21 Instalco Penser Access: Instalco - bygger ett nytt bolag Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-17 Instalco Instalco startar nytt affärsområde för konsultverksamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-17 Instalco Instalco sets up new business area in Technical Consulting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-16 Instalco Instalco expands into northern Norway Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-16 Instalco Instalco etablerar sig i Nordnorge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-14 Instalco Instalco växer inom industri-el Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-14 Instalco Instalco grows in the area of electrical installations for industry Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-11 Instalco Instalco växer inom service i Norge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-11 Instalco New acquisition in Norway increases Instalco's market share in service Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-26 Instalco Instalco takes new steps into the industrial sector Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-26 Instalco Instalco tar nytt steg inom industriområdet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-24 Instalco Instalco får nytt uppdrag av Veidekke i Norge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-24 Instalco Instalco wins new assignment from Veidekke in Norway Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-19 Instalco Instalcos styrelse har beslutat om återköp av egna aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-19 Instalco The Board of Instalco has resolved on repurchases of own shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-10 Instalco Penser Access: Instalco - förvärv håller tillväxten uppe Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-09 Instalco Instalco: Delårsrapport januari-september 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-09 Instalco Instalco: Interim report January - September 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-05 Instalco Nomination Committee appointed in Instalco AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-05 Instalco Valberedning utsedd i Instalco AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-04 Instalco Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation i samband med Instalco delårsrapport Q3 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-04 Instalco Invitation to phone conference with webcast in conjunction with the release of the Instalco interim report January-September 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-30 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-30 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-20 Instalco Two Instalco companies win contract for joint project at shopping centre in Helsinki Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-20 Instalco Två Instalcobolag får gemensamt uppdrag i shoppingcenter i Helsingfors Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-16 Instalco Instalco förvärvar MESAB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-16 Instalco Instalco acquires MESAB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-14 Instalco Instalco wins contract on the construction of cycling velodrome in Norway Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-14 Instalco Instalco får uppdrag vid bygget av cykelvelodrom i Norge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-08 Instalco Instalco får uppdrag att leverera elkraftssystem till Mora lasarett Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-08 Instalco Instalco wins contract to deliver electric power system to Mora Hospital Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-09 Instalco Instalco acquires MR Rör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-09 Instalco Instalco förvärvar MR Rör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-31 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-31 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-21 Instalco Instalco förvärvar Tornby El Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-21 Instalco Instalco acquires Tornby El Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-21 Instalco Instalco expands further in Östergötland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-21 Instalco Instalco växer ytterligare i Östergötland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-20 Instalco Penser Access: Instalco Q2 Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-19 Instalco Instalco: Delårsrapport januari-juni 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-19 Instalco Instalco: Interim report January - June 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-17 Instalco Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation i samband med Instalco delårsrapport Q2 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-17 Instalco Invitation to phone conference with webcast in conjunction with the release of the Instalco interim report January-June 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-31 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-31 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-13 Instalco Instalco expands its heating & plumbing operations in Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-13 Instalco Instalco växer inom värme och sanitet i Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-08 Instalco Instalco now established in Norrköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-08 Instalco Instalco tar plats i Norrköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-02 Instalco Instalco: VDs aktieinnehav efter incitamentsprogram Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-02 Instalco Instalco: Shareholding of CEO following incentive program Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-02 Instalco Instalco acquires VentPartner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-02 Instalco Instalco förvärvar VentPartner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-30 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-30 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-30 Instalco Instalco: INSTALCO: LG Contracting installs unique geothermal heating system at Upplands-Bro Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-30 Instalco Instalco: INSTALCO: LG Contracting installerar unik bergvärmeanläggning i Upplands-Bro Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-23 Instalco Instalco: Shareholding of CFO following incentive program Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-23 Instalco Instalco: CFOs aktieinnehav efter incitamentsprogram Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-09 Instalco Instalco växer i norra Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-09 Instalco Instalco grows in northern Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-03 Instalco Instalco etablerar sig i Sundsvall Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-03 Instalco Instalco now established in Sundsvall Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-08 Instalco Penser Access: Instalco - Tillväxten rulllar vidare Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-07 Instalco Kommuniké från årsstämma i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-07 Instalco Bulletin from the annual general meeting of Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-07 Instalco Instalco: Interim report January - March 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-07 Instalco Instalco: Delårsrapport januari - mars 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-05 Instalco Förändrat upplägg av Instalco ABs årsstämma och inbjudan till presentation av delårsrapport Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-30 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-30 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-15 Instalco Instalcobolag tecknar nytt ramavtal med JM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-15 Instalco Instalco companies sign new framework agreement with JM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-07 Instalco Instalco partners with Skanska and Castellum on office construction project in Malmö Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-07 Instalco Instalco i samverkansuppdrag med Skanska och Castellum vid kontorsbygge i Malmö Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-05 Instalco Instalco: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I INSTALCO AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-05 Instalco Instalco: NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING IN INSTALCO AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-03 Instalco Instalco växer i Småland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-03 Instalco Instalco expands in Småland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-03 Instalco Instalco acquires niche welding company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-03 Instalco Instalco förvärvar nischföretag inom svetsning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-02 Instalco Instalco expanderar i Umeå genom förvärv av Norrtech Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-02 Instalco Instalco expands in Umeå via its acquisition of Norrtech VVS och Industri AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-30 Instalco Instalco wins assignment for work at hospital on behalf of NCC and Region Sörmland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-30 Instalco Instalco får sjukhusuppdrag åt NCC och Region Sörmland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-27 Instalco Instalco årsredovisning 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-25 Instalco Instalco acquires Östersjö Elektriska Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-25 Instalco Instalco förvärvar Östersjö Elektriska Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-13 Instalco Instalco: INSTALCO: LG Contracting får samverkansuppdrag i nytt landmärke i Göteborg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-13 Instalco Instalco: INSTALCO: LG Contracting in collaboration project for new landmark in Gothenburg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-03 Instalco Changes in the Nomination Committee in Instalco AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-03 Instalco Förändringar i valberedningen för Instalco AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-24 Instalco Instalco förvärvar ytterligare i Lillehammer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-24 Instalco Instalco makes additional acquisition in Lillehammer, Norway Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-19 Instalco Penser Access: Instalco - Tillväxtcaset intakt Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-18 Instalco Instalco: RÄTTELSE: Bokslutskommuniké 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-18 Instalco Instalco: CORRECTION: Year-end report 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-18 Instalco Instalco: Bokslutskommuniké 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-18 Instalco Instalco: Year-end report 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-14 Instalco Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation i samband med Instalco bokslutskommuniké 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-14 Instalco Instalco lanserar hållbarhetsklassificering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-14 Instalco Instalco launches sustainability classification Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-04 Instalco Instalco: INSTALCO: LG Contracting får hotelluppdrag vid Liseberg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-04 Instalco Instalco: INSTALCO: LG Contracting gets hotel assignment at Liseberg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-31 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-31 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-29 Instalco Instalco: Rörgruppen får nytt installationsuppdrag av NCC Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-29 Instalco Instalco: Rörgruppen wins new installation assignment from NCC Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-17 Instalco Instalco installerar sig i Växjö Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-17 Instalco Instalco now represented in Växjö Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-15 Instalco PENSER ACCESS: Instalco - Förvärvsmaskinen Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-30 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-30 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-13 Instalco Instalco acquires prominent company in Borås Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-13 Instalco Instalco köper anrikt företag i Borås Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-03 Instalco Instalco etablerar sig i Kalmar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-03 Instalco Instalco now represented in Kalmar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-18 Instalco Instalco förvärvar ytterligare bolag i Kristiansand Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-18 Instalco Instalco acquires yet another company in Kristiansand Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-11 Instalco Instalco: Changes to the Group management team Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-11 Instalco Instalco: Ändringar i koncernledningen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-07 Instalco Instalco: Interim report January - September 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-07 Instalco Instalco: Delårsrapport januari-september 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-06 Instalco Valberedning utsedd i Instalco AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-06 Instalco Nomination Committee appointed in Instalco AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-04 Instalco Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation i samband med Instalco delårsrapport Q3 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-31 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-31 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-24 Instalco Instalco får första stora flerbolagsuppdraget i Norge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-24 Instalco Instalco wins its first major collaboration assignment in Norway Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-18 Instalco Instalco acquires prominent electrical installation company in Falun Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-18 Instalco Instalco köper anrikt företag i Falun Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-08 Instalco Instalco expanderar i Göteborg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-08 Instalco Instalco expands in Gothenburg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-01 Instalco Instalco makes acquisition in Lillehammer, Norway Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-01 Instalco Instalco förvärvar i Lillehammer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-25 Instalco Instalco wins new contract at Malmö Hospital Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-25 Instalco Instalco får nytt kontrakt på Malmö sjukhusområde Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-05 Instalco Two Instalco companies win contracts for work at Solna Strand Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-05 Instalco Två Instalcobolag får uppdrag i Solna strand Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-29 Instalco Instalco i samverkansentreprenad med Scania och Skanska vid bygget av nya gjuteriet i Södertälje Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-29 Instalco Instalco joins partnering project with Scania and Skanska for construction of new foundry in Södertälje Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-23 Instalco Instalco: Interim report January - June 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-23 Instalco Instalco: Delårsrapport januari-juni 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-21 Instalco Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation i samband med Instalcos delårsrapport Q2 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-16 Instalco Instalco: AS Elektrisk får installationsuppdrag åt HENT Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-16 Instalco Instalco: AS Elektrisk wins installation contract with HENT Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-31 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-31 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-11 Instalco Instalco förvärvar ventilationsbolag i Gävle Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-11 Instalco Instalco acquires ventilation company in Gävle Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-09 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Instalco AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-05 Instalco Instalco förvärvar Rörtema i Nyköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-05 Instalco Instalco acquires Rörtema i Nyköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-03 Instalco Instalco expands into Östersund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-03 Instalco Instalco etablerar sig i Östersund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-02 Instalco Instalco förvärvar elbolag i Helsingfors Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-02 Instalco Instalco acquires electrical installation company in Helsinki Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-02 Instalco Instalco grows with acquisition in northern Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-02 Instalco Instalco tar position i norra Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-20 Instalco Instalco grows in West Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-20 Instalco Instalco växer i väst Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-29 Instalco Instalco wins multidisciplinary contract in Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-29 Instalco Instalco får multiuppdrag i Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-08 Instalco Bulletin from the annual general meeting of Instalco Intressenter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-08 Instalco Kommuniké från årsstämma i Instalco Intressenter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-08 Instalco Instalco: Interim report January - March 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-08 Instalco Instalco: Delårsrapport januari-mars 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-30 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-30 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-24 Instalco The Instalco company, DALAB acquires Gävle Elbyggnads Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-24 Instalco Instalcobolaget DALAB förvärvar Gävle Elbyggnads Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-16 Instalco Instalco förvärvar installationsdivision från DynaMate Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-16 Instalco Instalco acquires the installations division of DynaMate AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-10 Instalco Instalco expands its operations in Norway Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-10 Instalco Instalco etablerar sig på ny marknad i Norge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-04 Instalco Instalco strengthens its position in electricity & safety in Södermanland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-04 Instalco Instalco tar position inom el i Södermanland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-03 Instalco Instalco: NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING IN INSTALCO INTRESSENTER AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-03 Instalco Instalco: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I INSTALCO INTRESSENTER AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-28 Instalco Instalco: Årsredovisning 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-12 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Instalco Intressenter AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-28 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-28 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-15 Instalco Instalco: Bokslutskommuniké 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-15 Instalco Instalco: Year-end report 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-15 Instalco Instalco uppdaterar tillväxtmål Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-15 Instalco Instalco updates its growth target Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-13 Instalco Inbjudan till presentation av Instalcos bokslutskommuniké 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-08 Instalco Instalco wins new contract at the research institute ESS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-08 Instalco Instalco får nya uppdrag vid forskningsanläggningen ESS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-04 Instalco Instalco förstärker inom ventilation i Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-04 Instalco Instalco adds to its ventilation expertise in Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-01 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-01 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

18 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
7 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
8 May 2020 | Årsstämma 2019
11 May 2020 | Årligutdelning
19 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
9 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
18 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
6 May 2021 | Årsstämma 2020
6 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
7 May 2021 | Årligutdelning
25 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
9 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner