Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-09-14 Insplorion Ledande tysk fordonstillverkare köper Insplorions batteriutvecklingsinstrument Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 14 Sep 2021 | Insplorion

Ledande tysk fordonstillverkare köper Insplorions batteriutvecklingsinstrument

Idag finns ett behov på marknaden av mätinstrument som ger information om kemiska processer inuti batterier under drift. Insplorions NPS-teknik fyller detta tomrum genom att mäta kemiska processer och temperaturförändringar inuti batterier. Denna information är viktig för att kunna optimera batteripack under användning, vilket är syftet med Insplorions inbyggda batterisensorer.  Möjligheten att få data från insidan av batteriet, där andra tekniker endast mäter spänning, temperatur och ström på utsidan, kan möjliggöra mer effektiv batterianvändning som till exempel ökad körsträcka och snabbare laddning.

Utöver nyttan inom inbyggda sensortillämpningar är informationen från Insplorions teknik viktig under test- och utvecklingsfasen av batterier för fordonsindustrin. Bland annat vid val av olika batterikemier, celltyper och cellstorlekar samt vid optimering av batteripackets styrsystem. Med denna information kan tiden för att utveckla nya och förbättrade batterier förkortas avsevärt.

”Det är naturligtvis mycket positivt att en ledande tysk fordonstillverkare, som vi har samarbetat med under senaste året, ser hur vår teknik positivt bidrar till deras elektrifieringsstrategi och att de nu väljer att bli vår kund med ett långsiktigt engagemang. Det är av strategiskt värde för oss att ha vårt instrument på utvecklingsavdelningar hos fordonstillverkare eftersom detta påskyndar hastigheten att anamma vår teknik som en inbyggd sensor i framtiden”, säger Patrik Dahlqvist VD på Insplorion.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, CEO Insplorion AB, +46 723 62 32 61 eller patrik.dahlqvist@insplorion.com

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Insplorion AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 september 2021.

Insplorion AB, med vår revolutionerande sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), har idag fyra huvudsakliga verksamhetsgrenar. luftkvalitetsensorer, vätgassensorer, batterisensorer och forskningsinstrument. Sensorerna är små, tåliga och kostnadseffektiva vid volymtillverkning. Vår sensorteknik möjliggör luftkvalitetssensorer i hem, fordon och offentlig miljö. Våra vätgassensorer visar en responstid på under sekunden, vilket gör dem till de snabbaste i världen och kommer att främja tillväxten av vätgasanvändning, Batterisensorerna optimerar styrning och användning av batterier, Våra instrument ger forskare världen över nanometerkänslig realtidsdata om processer på ytor inom områden som katalys, material- och biovetenskap. 

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca.se,är Insplorions Certified Adviser på Nasdaq First North.

2021-09-14 Insplorion Leading German automotive OEM purchases Insplorion's battery development instrument Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-25 Insplorion Insplorion: Delårsrapport januari-juni 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-25 Insplorion Insplorion: Interim report January-June 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-20 Insplorion Nyhetsbrevet "Insplorion mellan rapporterna Q1,5" är nu publicerat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-19 Insplorion Insplorion: Delårsrapport januari-mars 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-19 Insplorion Insplorion: Interim report January-March 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-17 Insplorion Insplorion rekryterar CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-17 Insplorion Insplorion recruits CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-11 Insplorion Insplorion: Nyckelpersonal och styrelse tecknar i bolagets incitamentsprogram Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-11 Insplorion Insplorion: Key personnel and the board subscribe to the company's incentive programs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-22 Insplorion Insplorion publicerar nytt nyhetsbrev "Insplorion mellan rapporterna" Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-13 Insplorion Insplorion: Report from the Annual General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-13 Insplorion Insplorion: Kommuniké från dagens årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-23 Insplorion Insplorion AB (publ) publishes the annual report 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-23 Insplorion Insplorion AB (publ) publicerar årsredovisning 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-15 Insplorion Kallelse till årsstämma i Insplorion AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-15 Insplorion Convening notice of Annual General Meeting of Insplorion AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-10 Insplorion Insplorion: Lyckat resultat i utvecklingsprojekt av en multiplex batterisensor för bättre batteristyrning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-10 Insplorion Insplorion: Successful results in multiplex battery sensor development project Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-23 Insplorion Insplorion: Bokslutskommuniké januari-december 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-23 Insplorion Insplorion: Year-end Report January - December 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-15 Insplorion Insplorion is allocated MSEK 1.1 through the exercise of warrants Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-15 Insplorion Insplorion tillförs 1,1 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-25 Insplorion Recalculation of warrants in Insplorion due to completed rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-25 Insplorion Omräkning av teckningsoptioner i Insplorion med anledning av genomförd företrädesemisson Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-15 Insplorion Insplorion has been approved for listing on Nasdaq First North Growth Market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-15 Insplorion Insplorion har godkänts för listning på Nasdaq First North Growth Market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-04 Insplorion Last day for trading in BTA and change in the number of shares and votes in Insplorion as a result of new share issues Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-04 Insplorion Sista dag för handel med BTA och förändring i antal aktier och röster i Insplorion till följd av nyemissioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-23 Insplorion Insplorion's Nomination Committee for the 2021 Annual General Meeting has been appointed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-23 Insplorion Insplorions valberedning inför årsstämman 2021 är utsedd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-17 Insplorion Insplorion's rights issue significantly oversubscribed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-17 Insplorion Insplorions företrädesemission kraftigt övertecknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-25 Insplorion Insplorion offentliggör prospekt i samband med fullt garanterad företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-25 Insplorion Insplorion publishes prospectus in connection with a fully guaranteed rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-23 Insplorion Large automotive OEM rents Insplorion's battery development instrument via Kistler Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-23 Insplorion Tysk biltillverkare hyr Insplorions batteriutvecklingsinstrument via Kistler Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-06 Insplorion Insplorion has completed a directed issue of MSEK 30, has resolved to carry out a fully guaranteed rights issue of a maximum of MSEK 30.3, and intends to change listing to Nasdaq First North Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-06 Insplorion Insplorion har genomfört en riktad nyemission om 30 MSEK och har beslutat att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om högst 30,3 MSEK, samt avser genomföra listbyte till Nasdaq First North Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-27 Insplorion Insplorion: Batterisensorpatent kommer att beviljas i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-27 Insplorion Insplorion: Battery Sensor patent will be granted in USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-23 Insplorion Penser Access: Insplorion - Många vägar framåt Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-22 Insplorion Insplorion: Interim report January-September 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-22 Insplorion Insplorion: Delårsrapport januari-september 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-20 Insplorion Insplorion: Pressträff med VD Patrik Dahlqvist och styrelsens nye ordförande Jonas Ehinger Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-30 Insplorion Insplorion: Communiqué from today's Extraordinary General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-30 Insplorion Insplorion: Kommuniké från dagens extra bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-11 Insplorion Kallelse till extra bolagsstämma i Insplorion AB (publ) för inval av ny styrelseledamot, tillika styrelseordförande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-27 Insplorion Penser Access: Insplorion - Vänteläge för instrument, men basen breddas alltjämt för batterisensorn Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-26 Insplorion Insplorion: Interim Report January - June 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-26 Insplorion Insplorion: Delårsrapport januari - juni 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-02 Insplorion Insplorion initiate feasibility study of battery sensor with global sensor technology company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-02 Insplorion Insplorion startar en förstudie tillsammans med ett globalt företag inom batterisensorteknologi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-01 Insplorion Insplorion sells an Acoulyte instrument to Professor Moshe Herzberg at Ben-Gurion University of the Negev in Israel Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-01 Insplorion Insplorion säljer ett Acoulyte-instrument till professor Moshe Herzberg vid Ben-Gurions universitet i Negev i Israel Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-29 Insplorion Insplorion project for multiplex NPS battery sensors is granted MSEK 1,9 from Vinnova Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-29 Insplorion Insplorions projekt för multiplex NPS-batterisensorer beviljas 1,9 miljoner kronor från Vinnova Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-15 Insplorion Penser Access: Insplorion - Allt bredare bas för Insplorion Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-14 Insplorion Insplorion: Delårsrapport januari-mars 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-14 Insplorion Insplorion: Interim Report January-March 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-16 Insplorion Insplorion: Kommuniké från dagens årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-09 Insplorion Förändringar kring Insplorions årsstämma för minskad smittspridningsrisk Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-26 Insplorion Insplorion AB (publ) publicerar årsredovisning 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-23 Insplorion Insplorion: Frågor från aktieägare. Svar från VD Patrik Dahlqvist. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-13 Insplorion Kallelse till årsstämma i Insplorion AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-20 Insplorion Penser Access: Insplorion - Högt tempo in i 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-19 Insplorion Insplorion: Bokslutskommunike januari - december 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-12 Insplorion Insplorion is allocated MSEK 0,82 through the exercise of warrants Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-12 Insplorion Insplorion tillförs 0,82 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-31 Insplorion Insplorion: Gas sensor patent will be granted in China Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-31 Insplorion Insplorion: Gassensorpatent kommer att godkännas i Kina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-29 Insplorion Insplorion's management and board fully participate in the ongoing subscription of warrants TO1 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-29 Insplorion Insplorions ledning och styrelse tecknar fullt i pågående inlösen av TO1-optioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-22 Insplorion Insplorion: The subscription period for TO1 starts today Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-22 Insplorion Insplorion: Teckningsperioden för TO1 inleds idag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-07 Insplorion Insplorion säljer ett XNano-instrument till Dr Tim Craggs vid University of Sheffield, UK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-07 Insplorion Insplorion sells an XNano instrument to Dr. Tim Craggs at the University of Sheffield, UK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-30 Insplorion Insplorion: Battery sensor patent will be granted in Japan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-30 Insplorion Insplorion: Batterisensorpatent kommer att godkännas i Japan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-18 Insplorion Mölndal stad blir första kund till Insplorions och Leading Lights smarta belysning med luftkvalitetssensorer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-18 Insplorion The city of Mölndal becomes the first customer of Insplorion's and Leading Light's smart lighting with air quality sensors Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-09 Insplorion Insplorions valberedning inför årsstämman 2020 är utsedd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-06 Insplorion Insplorion erbjuder test av kombination av sin NO2-sensor och IVL:s diffusionsprovtagare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-06 Insplorion Insplorion provides offer to test a combination of their NO2 sensor and IVL's diffusive sampler Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-04 Insplorion Insplorion, Chalmers och PowerCell utvecklar världens snabbaste vätgassensor med finansiering från Energimyndigheten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-04 Insplorion Insplorion, Chalmers and PowerCell develop the world's fastest hydrogen sensor with funding from the Swedish Energy Agency Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-29 Insplorion Insplorion beviljas 457 500 euro för att anpassa batterisensorn för fordonsapplikationer inom Horizon 2020-projektet 3beLiEVe Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-29 Insplorion Insplorion is granted € 457 500 to adapt the battery sensor for automotive applications within the Horizon 2020 project 3beLiEVe Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-11 Insplorion Penser Access: Insplorion - Kommersialisering 2019 ligger fast Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-08 Insplorion Insplorion: Delårsrapport Januari - September 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-18 Insplorion Insplorion's gas sensor patent granted in EU Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-18 Insplorion Patent för Insplorions gassensor beviljat i EU Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-02 Insplorion Insplorion sells an Acoulyte instrument to Professor Sibani Lisa Biswal at Rice University, Houston, USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-02 Insplorion Insplorion säljer ett Acoulyte-instrument till professor Sibani Lisa Biswal vid Rice University i Houston, USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-28 Insplorion Penser Access: Insplorion - Framåt mot kommersialisering Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-27 Insplorion Insplorion: Delårsrapport januari-juni 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-23 Insplorion Insplorion sells an Acoulyte instrument to Kao Corporation for their research and development within cleaning agents Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-23 Insplorion Insplorion säljer ett Acoulyte-instrument till Kao Corporation för deras forskning och utveckling inom rengöringsmedel Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-21 Insplorion Omräkning av teckningsoptioner i Insplorion AB (publ) med anledning av genomförd företrädesemisson Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-21 Insplorion Recalculation of warrants in Insplorion AB (publ) due to completed rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-30 Insplorion Insplorion is granted € 50,000 for multi-gas sensor in the EU program SME instrument phase 1 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-30 Insplorion Insplorion beviljas 50 000 € för multigassensor inom EU-programmet SME-instrumentet fas 1 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-24 Insplorion Insplorion: Battery Sensor patent granted in EU and soon to be granted in China Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-24 Insplorion Insplorion: Batterisensorpatent beviljat i EU och kommer snart att beviljas i Kina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-03 Insplorion Sista dag för handel med BTA i Insplorion AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-28 Insplorion Insplorion starts collaboration with OmniCoLab in Korea and sells two XNano Systems Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-28 Insplorion Insplorion inleder samarbete med OmniCoLab i Korea och säljer två XNano-system Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-25 Insplorion Center for Swedish Batteries, where Insplorion is responsible for the sensor technology, granted SEK 34 million from Vinnova Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-25 Insplorion Centrum för svenska batterier (SweBAL), där Insplorion står för sensortekniken, beviljat 34 MSEK från Vinnova Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-14 Insplorion Insplorion tillförs 29,8 MSEK i genomförd företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-14 Insplorion Insplorion receives SEK 29.8 million in the completed rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-04 Insplorion Insplorion starts collaboration with UK air quality hub Urban Flows Observatory of Sheffield Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-04 Insplorion Insplorion startar samarbete med brittiska luftkvalitetcentret Urban Flows Observatory of Sheffield Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 Insplorion Insplorion offentliggör prospekt med anledning av förestående Företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-16 Insplorion Penser Access: Insplorion - Fortsatta steg mot lansering Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-15 Insplorion Insplorion: Delårsrapport januari - mars 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-15 Insplorion Insplorion AB genomför offensiv företrädesemission om cirka 33 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-12 Insplorion Korrigering: Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-12 Insplorion Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-10 Insplorion Insplorion: Kommuniké från dagens årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-10 Insplorion Insplorion initiates collaboration with Stenhøj Sweden AB for the development of a NOx sensor for vehicle testing, financed by Mistra Innovation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-10 Insplorion Insplorion inleder samarbete med Stenhøj Sverige AB för utveckling av NOx-sensor till fordonstester, finansierat av Mistra Innovation. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-25 Insplorion Insplorion won the ABB SynerLeap Springboard and expanded its collaboration Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-25 Insplorion Insplorion vann ABB SynerLeap Springboard och utökar samarbetet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-19 Insplorion Insplorion: Årsredovisning för verksamhetsåret 2018 är nu tillgänglig Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-13 Insplorion Kallelse till årsstämma i Insplorion AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-27 Insplorion Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-22 Insplorion Penser Access: Insplorion - Positiva tongångar in i 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-21 Insplorion Insplorion: Bokslutskommuniké januari - december 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-25 Insplorion Insplorion prolongs the maturity period and the period for conversion into shares of the convertible debentures in series KV1 2018/2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-25 Insplorion Insplorion förlänger löptiden och perioden för konvertering till aktier för konvertibelserie KV1 2018/2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-17 Insplorion Insplorions InBAT Sensing-projekt finansieras med 860 000 euro inom Eurostars-programmet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-17 Insplorion Insplorion's InBAT Sensing project is financed with €860 000 within the Eurostars programme Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-30 Insplorion Insplorion säljer ett XNano-system med en Acoulyte-ad-on till professor Souhir Boujday vid LRS, Sorbonne University i Paris, som blir ett referenscenter för Insplorion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-30 Insplorion Insplorion sells an XNano system with an Acoulyte ad-on to Professor Souhir Boujday at LRS, Sorbonne University in Paris, which becomes an Insplorion Reference Center Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-23 Insplorion Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-16 Insplorion Penser Access: Insplorion - Kritiska faser friktionsfria i LoV-IoT, ACES igång Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-14 Insplorion Delårsrapport januari - september 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-08 Insplorion Penser Access: Insplorion - Från forskning mot massmarknader Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-02 Insplorion Energimyndigheten anslår två miljoner kronor till Insplorions batterisensorutveckling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-02 Insplorion The Swedish Energy Agency grants two million SEK to Insplorion's battery sensor development Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-22 Insplorion Frågor från aktieägare. Svar från VD Patrik Dahlqvist. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-05 Insplorion Insplorion ansluter sig till ABB:s utvecklingsnav SynerLeap Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-05 Insplorion Insplorion joins ABB's innovation growth hub SynerLeap Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-03 Insplorion Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-06 Insplorion Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-04 Insplorion Incitamentsprogram riktat till ledning och anställda fulltecknat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-04 Insplorion Incentive program for management and employees fully subscribed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-22 Insplorion Insplorion and Niigata University signs Joint Research Agreement Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-22 Insplorion Insplorion och Niigata University tecknar forskningsavtal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-21 Insplorion Delårsrapport januari - juni 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-16 Insplorion Insplorion tecknar samarbetsavtal med Littelfuse för batterisensorteknik Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-16 Insplorion Insplorion reaches collaboration agreement with Littelfuse for battery sensor technology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-27 Insplorion Insplorion sells an XNano system to Professor Yalong Bai at Shanghai Academy of Agricultural Sciences (SAAS), China Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-27 Insplorion Insplorion säljer ett XNano-system till professor Yalong Bai vid Shanghai Academy of Agricultural Sciences (SAAS) i Kina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-27 Insplorion Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (PUBL) samt köp av investerargrupp Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-14 Insplorion Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-11 Insplorion A research institute in Germany acquires an Acoulyte instrument. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-11 Insplorion Tyskt forskningsinstitut köper ett Acoulyte-instrument. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-29 Insplorion VINNOVA finances Insplorion's development of the fiber optic sensing platform with 1,7 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-29 Insplorion VINNOVA finansierar Insplorions utveckling av den fiberoptiska sensorplattformen med 1,7 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-24 Insplorion Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-15 Insplorion Delårsrapport januari - mars 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-14 Insplorion Insplorion sells X1 system to Prof. Yibin Bu at Southern University of Science and Technology (SUST), China Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-14 Insplorion Insplorion säljer X1-system till prof. Yibin Bu vid Southern University of Science and Technology (SUST) i Kina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-03 Insplorion Insplorion integrerar och demonstrerar batterisensorn för energilagring i EU-projektet Adaptive Control of Energy Storage (ACES) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-03 Insplorion Insplorion will demonstrate the battery sensor for energy storage within the EU project Adaptive Control of Energy Storage (ACES) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-24 Insplorion Insplorion i svensk-japanska rundabordsamtal med ministrar, professorer och näringslivstoppar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-24 Insplorion Change in number of shares in Insplorion AB (Publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-24 Insplorion Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (Publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-19 Insplorion VDs presentation från årsstämman 17 april 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-18 Insplorion Kommuniké från gårdagens årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-13 Insplorion Insplorion sells Acoulyte Module to Prof. Marletta at University of Catania, Italy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-13 Insplorion Insplorion säljer Acoulyte-modul till professor Marletta vid universitetet i Catania, Italien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 Insplorion Årsredovisning 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 Insplorion Positiva resultat verifierar möjligheten till lönsam serietillverkning av Insplorions nanosensorer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-15 Insplorion Insplorion named National Winner at European Business Awards Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-06 Insplorion Svenska sensorer ger bättre batterier Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-06 Insplorion Patrik Dahlqvist på Aktiedagen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-02 Insplorion Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-02 Insplorion Change in number of shares in Insplorion AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-21 Insplorion Insplorion Bokslutskommuniké 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-15 Insplorion Handel med Insplorions teckningsoptioner serie TO1 inleds den 21 februari 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-13 Insplorion Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-13 Insplorion Change in number of shares in Insplorion AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
10 Apr 2019 | Årsstämma 2018
11 Apr 2019 | Årligutdelning
15 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
27 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
8 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
19 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
16 Apr 2020 | Årsstämma 2019
17 Apr 2020 | Årligutdelning
14 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
26 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
22 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
23 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
13 Apr 2021 | Årsstämma 2020
14 Apr 2021 | Årligutdelning
19 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
25 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
28 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
24 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner