Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-10-22 Initiator Pharma Initiator Pharma A/S har godkänts för listning på Nasdaq First North Growth Market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-22 Initiator Pharma Initiator Pharma A/S has been approved for listing on the Nasdaq First North Growth Market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-19 Initiator Pharma Initiator Pharma: Correction of previously published press release regarding CTA-filing for Phase I study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-19 Initiator Pharma Initiator Pharma: Korrigering av tidigare pressmeddelande avseende CTA-ansökan för fas I-studie Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-19 Initiator Pharma Initiator Pharma lämnar in CTA-ansökan för fas I-studie med IP2105 för att utvärdera smärtreducerande effekter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 19 Oct 2021 | Initiator Pharma

Initiator Pharma lämnar in CTA-ansökan för fas I-studie med IP2105 för att utvärdera smärtreducerande effekter

Initiator Pharma har lämnat in en CTA för sin planerade fas I-studie med IP2015 i friska manliga försökspersoner till brittiska Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). Inkludering och dosering förväntas ske i januari 2022. Studien kommer att genomföras i samarbete med MAC Clinical Research, Storbritannien, som en single-site studie.

”Tillsammans med MAC Clinical Research, Storbritannien, har vi utformat denna explorativa fas I-studie som studerar anti-nociceptiva effekter relaterade till induktion av smärta – denna studietyp och design används generellt inom läkemedelsindustrin som en av de primära kliniska bedömningarna relaterade till smärta. Capsaicin (ingrediens i chilipeppar) inducerar en lokal frisättning av neuropeptider som resulterar i lokal hyperemi (flare), hyperalgesi och allodyni. Dessa effekter liknar de som ses vid neuropatisk smärta. Således kommer denna studie att ge stödjande resultat avseende smärtrelaterad effekt, biomarkörer och säkerhetsinformation för den planerade kliniska utvecklingen av IP2015 i relevanta smärtindikationer”, säger Claus Elsborg Olesen, VD på Initiator Pharma.

IP2015

IP2015 (tidigare namn IPED2015) är en monoaminåterupptagshämmare som företrädesvis hämmar återupptag av dopamin och serotonin. IP2015 är överlägsen duloxetin i råttmodellerna för formaldehydsmärta och ischiasrelaterad kronisk förträngningsskada (Chronic Constriction Injury). Dessutom är säkerheten för IP2015 överlägsen jämfört med duloxetin, och ingen risk för läkemedelsinteraktioner har upptäckts.

IP2015 används också som den aktiva farmaceutiska ingrediensen i IPED2015-programmet, som för närvarande genomgår fas IIb-studier i 120 patienter för organisk erektil dysfunktion.
 

För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta:

Claus Elsborg Olesen, VD
Telefon: +45 6126 0035
E-post: ceo@initiatorpharma.com

Om Initiator Pharma     

Initiator Pharma A/S är ett danskt life science-företag i klinisk fas som utvecklar innovativa läkemedel för stora icke-tillgodosedda medicinska behov som rör de centrala och perifera nervsystemen. Initiator Pharmas pipeline består av tre kliniska program: läkemedelskandidaterna IP2018 och IPED2015 för behandling av erektil dysfunktion med psykogena respektive organiska orsaker och särläkemedelskandidaten IPTN2021 som utvecklats för den allvarliga neuropatiska smärtsjukdomen trigeminusneuralgi. Initiator Pharma är noterat på Spotlight Stockmarket (ticker: INIT). Läs mer på www.initiatorpharma.com.

Om neuropatisk smärta och trigeminusneuralgi

IP2015 är inriktat på den sällsynta indikationen för neuropatisk smärta trigeminusneuralgi, en sällsynt sjukdom med en prevalens på 10-20 per 100 000. Trigeminusneuralgi är ett orofacialt smärttillstånd som präglas av plötslig extrem, kortvarig men förödande smärta, ofta kallad självmordssmärta. Det finns endast en FDA-godkänd behandling för trigeminusneuralgi, karbamazepin, som endast ger begränsad smärtlindring och är förknippad med ett stort antal biverkningar. Därför finns det ett exceptionellt stort behov av en ny effektiv, acceptabel och säker behandlingsform. Initiator Pharmas ambition är att utveckla en förstahandsbehandling för dessa patienter.

2021-10-19 Initiator Pharma Initiator Pharma files CTA for Phase I study with IP2105 in relation to assessment of pain reducing effects Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-18 Initiator Pharma Initiator Pharma A/S publishes information memorandum in connection with the change of listing to Nasdaq First North Growth Markets Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-18 Initiator Pharma Initiator Pharma A/S publicerar informationsmemorandum i samband med listbytet till Nasdaq First North Growth Market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-08 Initiator Pharma Initiator Pharma A/S erhåller villkorat godkännande för listbyte avseende Bolagets aktier till Nasdaq First North Growth Market i Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-08 Initiator Pharma Initiator Pharma A/S receives conditional approval for listing of its shares on to Nasdaq First North Growth Market in Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-01 Initiator Pharma Utnyttjande i Initiator Pharmas incitamentsprogram Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-01 Initiator Pharma Result of incentive program in Initiator Pharma A/S Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-24 Initiator Pharma Första patienten inkluderad i Initiator Pharmas fas IIb-studie med IPED2015 i patienter med erektil dysfunktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-24 Initiator Pharma Initiator Pharma includes the first patient in Phase 2b study with IPED2015 in Erectile Dysfunction patients Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-17 Initiator Pharma Initiator Pharma signs screening agreement with the US National Institute on Drug Abuse to evaluate anti-addictive properties of preclinical assets Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-17 Initiator Pharma Initiator Pharma ingår screeningavtal med National Institute on Drug Abuse i USA för att utvärdera anti-beroendeframkallande egenskaper hos prekliniska tillgångar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-20 Initiator Pharma Initiator Pharma: INITIATOR PHARMA: DELÅRSRAPPORT JANUARI -JUNI 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-20 Initiator Pharma Initiator Pharma: INITIATOR PHARMA: INTERIM REPORT JANUARY- JUNE 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-13 Initiator Pharma Last day of trading in BTA in Initiator Pharma A/S Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-13 Initiator Pharma Sista dag för handel med BTA i Initiator Pharma A/S Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-29 Initiator Pharma Initiator Pharma A/S rights issue oversubscribed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-29 Initiator Pharma Initiator Pharma A/S företrädesemission övertecknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-12 Initiator Pharma Idag inleds teckningstiden i Initiator Pharmas företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-12 Initiator Pharma Today, the subscription period begins in Initiator Pharma's rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-08 Initiator Pharma Offentliggörande av prospekt inför Initiator Pharma A/S företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-08 Initiator Pharma Publication of prospectus prior to Initiator Pharma A/S preferential rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-02 Initiator Pharma Styrelsen i Initiator Pharma A/S beslutar om genomförande av sedan tidigare kommunicerad företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-02 Initiator Pharma The Board of Directors of Initiator Pharma A/S decides on execution of previously communicated preferential rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-28 Initiator Pharma Initiator Pharma receives CTA approval for Phase 2b study with IPED2015 in Erectile Dysfunction patients Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-28 Initiator Pharma Initiator Pharma får CTA-godkännande för fas 2 b-studie med IPED2015 på patienter med erektil dysfunktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-28 Initiator Pharma Preliminär tidsplan för genomförande av företrädesemission i Initiator Pharma A/S Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-28 Initiator Pharma Estimated time plan for execution of upcoming preferential rights issue in Initiator Pharma A/S Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-02 Initiator Pharma Initiator Pharma - Phase 2a study with IP2018 update Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-02 Initiator Pharma Initiator Pharma ger uppdatering om bolagets fas 2a-studie med IP2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-28 Initiator Pharma Kommuniké från årsstämma i Initiator Pharma A/S Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-25 Initiator Pharma Initiator Pharma: INITIATOR PHARMA: DELÅRSRAPPORT JANUARI -MARS 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-25 Initiator Pharma Initiator Pharma: INITIATOR PHARMA: INTERIM REPORT JANUARY- MARCH 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-20 Initiator Pharma Initiator Pharma: Riktad nyemission registrerad hos Erhvervsstyrelsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-20 Initiator Pharma Initiator Pharma: Directed share issue registered at the Danish Companies Registration Office Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-11 Initiator Pharma Kommuniké från extra bolagsstämma i Initiator Pharma A/S Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-04 Initiator Pharma Kallelse till årsstämma i Initiator Pharma A/S Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-04 Initiator Pharma Annual report 2020 for Initiator Pharma A/S Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-04 Initiator Pharma Årsredovisning för 2020 Initiator Pharma A/S Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-26 Initiator Pharma Initiator Pharma files CTA for Phase II study with IPED2105 in Erectile Dysfunction patients Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-26 Initiator Pharma Initiator Pharma lämnar in ansökan för start av fas II-studie med IPED2105 i patienter med erektil dysfunktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-15 Initiator Pharma Rättelse: Uppdatering av tidligare pressmeddelande avseende kallelse till extra bolagsstämma i Initiator Pharma A/S Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-15 Initiator Pharma Kallelse till extra bolagsstämma i Initiator Pharma A/S Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-13 Initiator Pharma Initiator Pharma föreslår riktad och fullt garanterad företrädesemission på totalt 60 MSEK för att expandera med ny särläkemedelsindikation- leds av de långsiktiga investerarna Linc och Adrigo Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-13 Initiator Pharma Initiator Pharma proposes directed issue and fully guaranteed preferential rights issue totaling SEK 60 million to expand into new orphan indication-led by long-term investors Linc and Adrigo Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-19 Initiator Pharma Initiator Pharma: INITIATOR PHARMA: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-19 Initiator Pharma Initiator Pharma: INITIATOR PHARMA: YEAR END REPORT 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-01 Initiator Pharma Initiator Pharma: Finansiell kalender för 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-01 Initiator Pharma Initiator Pharma: Financial calendar for 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-14 Initiator Pharma Initiator Pharma A/S: Kommuniké från extra bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-23 Initiator Pharma Styrelse och ledning i Initiator Pharma nyttjar optioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-23 Initiator Pharma Board members and management in Initiator Pharma exercise warrants Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-18 Initiator Pharma Initiator Pharma: Nyttjande av teckningsoptioner registrerat hos Erhvervsstyrelsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-18 Initiator Pharma KORRIGERING i pressmeddelande avseende kallelse till extra bolagsstämma i Initiator Pharma A/S Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-18 Initiator Pharma Kallelse till extra bolagsstämma i Initiator Pharma A/S Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-17 Initiator Pharma Initiator Pharma erhåller cirka 8,9 MSEK genom nyttande av teckningsoptioner av serie TO 2 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-17 Initiator Pharma Initiator Pharma receives approximately 8.9 MSEK trough exercise of warrants of series TO 2 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-11 Initiator Pharma Initiator Pharma: Formue Nord Markedsneutral A/S nyttjar teckningsoptioner för motsvarande cirka 4,6 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-11 Initiator Pharma Initiator Pharma: Formue Nord Markedsneutral A/S exercises warrants of series TO 2 corresponding to approx. SEK 4.6 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-11 Initiator Pharma Initiator Pharma: Board and management exercises warrants of series TO 2 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-11 Initiator Pharma Initiator Pharma: Styrelse och ledning nyttjar teckningsoptioner av serie TO 2 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-10 Initiator Pharma Initiator Pharma stärker ledningsgruppen och bildar ett Vetenskapligt råd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-10 Initiator Pharma Initiator Pharma strengthens its management team and initiates its Scientific Clinical Advisory Board Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-10 Initiator Pharma Erik Penser Bank publishes analysis of Initiator Pharma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-10 Initiator Pharma Erik Penser Bank publicerar analys av Initiator Pharma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-10 Initiator Pharma Initiator Pharma meddelar sista dag för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-09 Initiator Pharma Initiator Pharma - First patient dosed in Phase 2a trial with IP2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-09 Initiator Pharma Initiator Pharma: Första patienten doserad i Initator Pharmas fas 2a-studie med IP2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-08 Initiator Pharma Screening av patienter pågår i Initiator Pharmas fas 2a-studie med IP2018 och första dosering av patienter förväntas inom kort Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-07 Initiator Pharma Penser Access: Initiator Pharma - På uppgång Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-25 Initiator Pharma Initiator Pharma secures funding for IPED2015 clinical Phase 2b study - signs financing agreement with MAC Clinical Research worth up to 23 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-24 Initiator Pharma Idag inleds nyttjandeperioden för Initiator Pharmas teckningsoptioner av serie TO 2 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-24 Initiator Pharma The exercise period for Initiator Pharma's warrants of series TO 2 begins today Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-20 Initiator Pharma Initiator Pharma: INITIATOR PHARMA: Q3 2020 report Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-20 Initiator Pharma Initiator Pharma: INITIATOR PHARMA: Delårsrapport för Q3 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-05 Initiator Pharma Initiator Pharma beviljas anslag från danska Innovationsfonden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-05 Initiator Pharma Initiator Pharma receives grant from Innovation Fund Denmark Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-01 Initiator Pharma Initiator Pharma: Screening av patienter pågår i Initator Pharmas fas 2a-studie med IP2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-21 Initiator Pharma Initiator Pharma: INITIATOR PHARMA: Halvårsrapport 1 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-21 Initiator Pharma Initiator Pharma: INITIATOR PHARMA: H1 2020 report Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-13 Initiator Pharma Resultat från Initiator Pharma A/S incitamentsprogram Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-13 Initiator Pharma Result of incentive program in Initiator Pharma A/S Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-02 Initiator Pharma Sista dag för handel med BTU i Initiator Pharma och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-29 Initiator Pharma Initiator Pharma får godkänt att starta klinisk fas 2a-studie med IP2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-29 Initiator Pharma Initiator Pharma obtains approval to start Phase 2a trial for IP2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-18 Initiator Pharma Initiator Pharmas företrädesemission övertecknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-18 Initiator Pharma Initiator Pharma's issue of units oversubscribed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-02 Initiator Pharma Idag inleds teckningstiden i Initiator Pharmas företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-02 Initiator Pharma The subscription period in Initiator Pharma's rights issue begins today Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-29 Initiator Pharma Initiator Pharma: Publication of memorandum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-29 Initiator Pharma Initiator Pharma: Offentliggörande av memorandum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-22 Initiator Pharma Kommuniké från årsstämma i Initiator Pharma A/S Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-22 Initiator Pharma Initiator Pharma: INITIATOR PHARMA: KVARTALSRAPPORT 1 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-22 Initiator Pharma Initiator Pharma: INITIATOR PHARMA: 1 QUARTER REPORT 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-27 Initiator Pharma Årsredovisning för 2019 Initiator Pharma A/S Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-27 Initiator Pharma Annual report 2019 for Initiator Pharma A/S Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-27 Initiator Pharma Kallelse till årsstämma i Initiator Pharma A/S Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-27 Initiator Pharma Initiator Pharma A/S performs directed issue and suggests fully guaranteed rights issue with the aim of completing a Phase IIa clinical trial with IP2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-27 Initiator Pharma Initiator Pharma A/S genomför riktad emission och föreslår fullt garanterad företrädesemission i syfte att slutföra klinisk fas IIa-studie med IP2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 Initiator Pharma Initiator Pharma lämnar in ansökan för start av klinisk fas 2a-studie med IP2018 och utnyttjar optionsavtal med Saniona Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 Initiator Pharma Initiator Pharma files CTA for IP2018 Phase 2a and exercises option agreement with Saniona Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-15 Initiator Pharma Initiator Pharma reports positive final Phase IIa data for IPED2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-15 Initiator Pharma Initiator Pharma rapporterar positiva slutliga fas IIa-data med IPED2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-21 Initiator Pharma Initiator Pharma: INITIATOR PHARMA: YEAR END REPORT 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-21 Initiator Pharma Initiator Pharma: INITIATOR PHARMA: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-23 Initiator Pharma Styrelse och ledning i Initiator Pharma nyttjar optioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-23 Initiator Pharma Board members and management in Initiator Pharma exercise warrants Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-05 Initiator Pharma Initiator Pharma reports positive Phase IIa clinical data for IPED2015 in patients with severe Erectile Dysfunction Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-05 Initiator Pharma Initiator Pharma rapporterar positiva Fas IIa data från kliniska studien med IPED2015 i patienter med svårartad Erektil Dysfunktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

19 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
4 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
17 Dec 2023 | Bokslutskommuniké 2022