Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-11-21 Immunovia Bulletin from the extraordinary general meeting in Immunovia AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-21 Immunovia Kommuniké från extra bolagsstämma i Immunovia AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-09 Immunovia Immunovia AB: Immunovia Publishes Interim Report for January-September 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-09 Immunovia Immunovia AB: Immunovia publicerar Delårsrapport januari-september 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-07 Immunovia Immunovia AB: Immunovia meddelar att man framgångsrikt slutfört discoveryfasen av nästa generations test Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-07 Immunovia Immunovia AB: Immunovia successfully completes discovery phase of next-generation test development Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-02 Immunovia Immunovia AB: Inbjudan till Immunovias presentation av Q3 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-02 Immunovia Immunovia AB: Invitation to Immunovia's Q3 presentation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-27 Immunovia Immunovia AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMMUNOVIA AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-27 Immunovia Immunovia AB: CONVENING NOTICE - EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN IMMUNOVIA AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-03 Immunovia Valberedning utsedd i Immunovia AB (Publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-03 Immunovia Nomination Committee appointed for Immunovia AB (Publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-30 Immunovia Immunovia AB: Immunovia Publishes Interim Report for January-June 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-30 Immunovia Immunovia AB: Immunovia publicerar Delårsrapport januari-juni 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-29 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Immunovia AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-28 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Immunovia AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-23 Immunovia Immunovia AB: Invitation to Immunovia's Q2 presentation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-23 Immunovia Immunovia AB: Inbjudan till Immunovias presentation av Q2 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-22 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Immunovia AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-01 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Immunovia AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-25 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Immunovia AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-19 Immunovia Immunovia AB: Immunovia uppdaterar sin finansiella kalender Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-19 Immunovia Immunovia AB: Immunovia announces updated financial calendar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-11 Immunovia Immunovia AB: Immunovia to Significantly Restructure to Focus Resources on its Next-Generation Blood Test for Pancreatic Cancer Detection Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-11 Immunovia Immunovia AB: Immunovia omstrukturerar väsentligt för att fokusera resurser på nästa generations blodtest för upptäckt av pankreascancer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 Immunovia Immunovia AB: Verkställande direktör, Jeff Borcherding, köper Immunovia aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 Immunovia Immunovia AB: Chief Executive Officer, Jeff Borcherding, buys Immunovia shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-31 Immunovia Förändring av antal aktier och röster i Immunovia AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-31 Immunovia Change in number of shares and votes in Immunovia AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-26 Immunovia Bulletin from the Annual General Meeting in Immunovia AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-26 Immunovia Kommuniké från årsstämma i Immunovia AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-23 Immunovia Immunovia AB: Immunovia publicerar Delårsrapport januari-mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-23 Immunovia Immunovia AB: Immunovia Publishes Interim Report for January-March 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-22 Immunovia Changes to the Nomination Committee's proposal to the Annual General Meeting 2023 in Immunovia AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-22 Immunovia Ändringar av valberedningens förslag till årsstämman 2023 i Immunovia AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-17 Immunovia Immunovia AB: Invitation to Immunovia's Q1 presentation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-17 Immunovia Immunovia AB: Inbjudan till Immunovias presentation av Q1 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-06 Immunovia Immunovia AB: Styrelseledamoten Philipp von Hugo lämnar Immunovias styrelse på egen begäran Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-06 Immunovia Immunovia AB: The board member Philipp von Hugo resigns from Immunovia's board at his own request Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-29 Immunovia Immunovia AB appoints new CEO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-29 Immunovia Immunovia AB utser ny VD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Immunovia Immunovia AB: Immunovia diskuterar användning av IMMray® PanCan-d med viktiga opinionsbildare den 3 maj 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Immunovia Immunovia AB: Immunovia to discuss adoption of IMMrayTM PanCan-d with key opinion leaders on May 3, 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Immunovia Immunovia AB: CONVENING NOTICE - ANNUAL GENERAL MEETING IN IMMUNOVIA AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Immunovia Immunovia AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNOVIA AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-21 Immunovia Immunovia AB: Immunovia publicerar årsredovisningen för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-21 Immunovia Immunovia AB: Immunovia publishes the annual report for 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-20 Immunovia Immunovia AB: Immunovia deltar i National Pancreas Foundations Webinar om biomarkörer och vätskebiopsi för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-20 Immunovia Immunovia AB: Immunovia to participate in National Pancreas Foundation Webinar on Biomarkers and Liquid Biopsy for Early Detection of Pancreatic Cancer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-19 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Immunovia AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-12 Immunovia Immunovia AB: Immunovia offentliggör utfall i företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-12 Immunovia Immunovia AB: Immunovia announces outcome of the rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-22 Immunovia Immunovia AB: Immunovia announces updated financial calendar for financial year 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-22 Immunovia Immunovia AB: Immunovia meddelar uppdaterad finansiell kalendern för finansåret 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-17 Immunovia Immunovia AB: Immunovia publishes prospectus relating to the rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-17 Immunovia Immunovia AB: Immunovia offentliggör prospekt i samband med företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 17 Mar 2023 | Immunovia

Immunovia AB: Immunovia offentliggör prospekt i samband med företrädesemissionen

LUND (SWEDEN) – Immunovia AB (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) meddelar idag att prospekt avseende Immunovias företrädesemission (”Företrädesemissionen”) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats.

Prospektet avseende Företrädesemissionen har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Immunovias webbplats, www.immunovia.com, och Vator Securities hemsida, www.vatorsecurities.se. 
Prospektet och all annan information relaterad till Företrädesemissionen kommer även att finnas tillgänglig på Bolagets webbplats www.immunovia.com.  

TIDSPLAN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN 

Nedanstående tidsplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras. 

21 mars 2023 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen,
det vill säga aktieägare som är registrerade i
aktieboken denna dag kommer att erhålla
teckningsrätter som medför rätt att delta med
företrädesrätt i Företrädesemissionen 
23 mars –   Handel med teckningsrätter 
3 april 2023
23 mars –   Teckningsperiod 
6 april 2023
23 mars 2023 –   Handel med BTA (betald tecknad aktie) 
till dess aktierna
registreras hos
Bolagsverket
12 april 2023 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i
Företrädesemissionen 

RÅDGIVARE 

Vator Securities är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities är även emissionsinstitut avseende Företrädesemissionen. Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. 

För mer information, vänligen kontakta:
Philipp Mathieu

Vd och koncernchef
philipp.mathieu@immunovia.com

Karin Almqvist Liwendahl

CFO

karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com

+46 709 11 56 08

Om Immunovia 
Immunovia är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnaden för patienter med cancer.

Vår första produkt, IMMray® PanCan-d, är det enda blodtest som för närvarande är tillgängligt på marknaden för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Testet har oöverträffad klinisk prestanda. Kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d startade i augusti 2021 i USA där IMMray® PanCan-d erbjuds som ett laboratorieutvecklat test (LDT) exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se: www.immunoviainc.com.

Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer.

USA, den första marknaden där IMMray® PanCan-d är kommersiellt tillgänglig, är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln med en adresserbar marknad på 1,8 miljoner individer som årligen kan dra nytta av vårt test.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com.

VIKTIG INFORMATION 

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Immunovia i någon jurisdiktion, varken från Immunovia eller från någon annan. 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida efter att prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen. 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1993 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Information i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering, eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden 

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna”, och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. 

Potentiella investerare ska inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

                                                                                                         ###

2023-03-16 Immunovia Kommuniké från extra bolagsstämma i Immunovia AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-16 Immunovia Bulletin from the extraordinary general meeting in Immunovia AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-01 Immunovia Immunovia AB: Immunovia utser Karl Stone till ny COO för att utveckla FoU-verksamheten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-01 Immunovia Immunovia AB: Immunovia appoints Karl Stone as new chief operating officer to develop R&D and operations Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Immunovia Immunovia AB: Immunovia publicerar Bokslutskommuniké 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Immunovia Immunovia AB: Immunovia Publishes Full Year Report for 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-20 Immunovia Immunovia AB: Inbjudan till Immunovias presentation av Q4 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-20 Immunovia Immunovia AB: Invitation to Immunovia's Q4 presentation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-20 Immunovia Immunovia AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMMUNOVIA AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-20 Immunovia Immunovia AB: CONVENING NOTICE - EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN IMMUNOVIA AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-20 Immunovia Immunovia AB: Immunovia beslutar om en företrädesemission om cirka 202,2 miljoner SEK och senarelägger offentliggörandet av kvartalsrapport för det första kvartalet och årsstämman Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-20 Immunovia Immunovia AB: Immunovia resolves on a rights issue of approximately SEK 202.2 million and postpones the publication of the quarterly report for the first quarter and the annual general meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-08 Immunovia Immunovia AB: Consultation process with Swedish unions completed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-08 Immunovia Immunovia AB: Samrådsprocessen med svenska fackförbund avslutad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-19 Immunovia Immunovia AB: Immunovia announces updated financial calendar for financial year 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-19 Immunovia Immunovia AB: Immunovia meddelar uppdaterad finansiell kalendern för finansåret 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-19 Immunovia Immunovia AB: Immunovia anpassar den svenska verksamheten för att stödja strategiskt fokus och kommersialisering av IMMray® PanCan-d testet i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-19 Immunovia Immunovia AB: Immunovia realigning Swedish operations with strategic priorities and its focus on the US commercialization of the IMMray™ PanCan-d test Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-17 Immunovia Immunovia AB: Immunovia utser Lara E. Sucheston-Campbell till Head of Clinical and Medical Affairs för att påskynda den kommersiella strategin av IMMray® PanCan-d testet på den amerikanska marknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-17 Immunovia Immunovia AB: Immunovia Appoints Lara E. Sucheston-Campbell as Head of Clinical and Medical Affairs to Accelerate Commercial strategy of IMMray™ PanCan-d test in the US market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-05 Immunovia Immunovia AB: Immunovia strengthens US organization to continue commercialization of its novel IMMray™ PanCan-d test Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-05 Immunovia Immunovia AB: Immunovia stärker verksamheten i USA för den fortsätta kommersialiseringen av det unika IMMray® PanCan-d-testet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Immunovia Immunovia AB: Centers for Medicare & Medicaid Services finalizes its payment determination and sets a rate of $897 for Immunovia's IMMray PanCan-d test Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Immunovia Immunovia AB: Centers for Medicare and Medicaid Services slutför ersättningsbeslut och fastställer en ersättning på USD 897 för Immunovias IMMray PanCan-d-test Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

21 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023