Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-09-19 Iconovo Iconovo beviljas ett amerikanskt patent för ICOcap® som stärker erbjudandet för att nå fler kundsamarbeten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-19 Iconovo Iconovo receives a US patent for ICOcap® that strengthens the offering for more customer collaborations Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-18 Iconovo BioStock: Iconovo gör framsteg i utlicenseringsprocessen för ICOpre Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-18 Iconovo BioStock: Iconovo makes progress in the outlicensing process for ICOpre Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-13 Iconovo Iconovo launches the outreach phase in the structured process for out-licensing of ICOpre Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-13 Iconovo Iconovo inleder kontaktfasen i den strukturerade processen för att utlicensiera ICOpre Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-30 Iconovo Iconovos ny styrelseledamot förvärvar aktier för 204 373 SEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-29 Iconovo Kommuniké från extra bolagsstämma i Iconovo AB den 28 augusti 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-23 Iconovo BioStock: Iconovo on the way to profitability Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-23 Iconovo BioStock: Iconovo om vägen till lönsamhet Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-22 Iconovo Iconovo stärker patentskyddet för ICOres® i EU Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-22 Iconovo Iconovo strengthens patent protection for ICOres® in the EU Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-17 Iconovo Iconovo receives additional development contract from Kiox Pharma for new inhalable treatment against rare disease Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-17 Iconovo Iconovo får ytterligare utvecklingsuppdrag av Kiox Pharma gällande ny inhalerbar behandling mot sällsynt sjukdom Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-16 Iconovo Iconovo befäster sina långsiktiga finansiella mål för 2027, förväntad helårslönsamhet 2026 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-16 Iconovo Iconovo confirms its long-term financial targets for 2027 with expected full-year profitability in 2026 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-09 Iconovo KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ICONOVO AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-17 Penser Access Penser Access: Q2 2023 - Iconovo Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-14 Penser Access Penser Access: Intervju med Iconovo - Erik Penser Bank - 14 juli 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-14 Iconovo KVARTALSRAPPORT, Q2 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-13 Iconovo Iconovo increases sales efforts and supply chain security for ICOcap through restructured agreement with Stevanato Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-13 Iconovo Iconovo ökar försäljningsinsatserna och säkrar produktionen för ICOcap genom omstrukturerat avtal med Stevanato Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-22 Iconovo BioStock: Iconovo ingår samarbete med Affilogic Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-22 Iconovo BioStock: Iconovo initiates collaboration with Affilogic Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-19 Iconovo Iconovo initiates feasibility study with Affilogic for development of inhalable Nanofitin®-based biotherapies Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-19 Iconovo Iconovo inleder feasibility-studie med Affilogic för utveckling av inhalerbara Nanofitin®-baserade bioterapier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-15 Iconovo BioStock: Iconovo lanserar Accelerator Program Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-15 Iconovo BioStock: Iconovo launch Accelerator Program Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-09 Iconovo Iconovo initiates collaboration with a small Danish company to develop a new inhalable treatment for a rare disease Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 Iconovo Iconovo inleder samarbete med danskt mindre bolag om utveckling av en ny inhalerbar behandling mot sällsynt sjukdom Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-01 Iconovo Iconovo provides increased opportunities for customers in its Novel Pharmaceuticals business segment to finance innovative development projects Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-01 Iconovo Iconovo ökar möjligheterna för kunder inom affärsområdet originalläkemedel att finansiera innovativa utvecklingsprojekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 1 Jun 2023 | Iconovo

Iconovo ökar möjligheterna för kunder inom affärsområdet originalläkemedel att finansiera innovativa utvecklingsprojekt

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att bolaget stärker sitt kunderbjudande inom affärsområdet originalläkemedel genom att lansera Iconovo Accelerator Program – ett strukturerat sätt för läkemedelsbolag att delfinansiera affärsmässigt intressanta projekt vid sidan av kapitalmarknaden. Detta möjliggörs genom ett nyetablerat samarbete med konsultföretaget Argentum, som är specialiserat på att strukturera och leda ansökningsprocesser för EU-finansiering och som hittills bidragit till att säkra över 20 miljarder kronor i forsknings- och utvecklingsfinansiering till sina klienter. Syftet med Iconovo Accelerator Program är att finansiera projekt som till betydande del utförs av Iconovo, vilket kan bidra till en ökad intjäningsförmåga för bolaget. Försäljningen av läkemedel och vacciner mot sjukdomar där inhalatorer kan ge stora fördelar uppgår till nästan 100 miljarder USD. Astma, KOL, pulmonell hypertension samt ett flertal typer av vaccinationer är några exempel. Iconovo har redan etablerat fyra samarbetsavtal inom affärsområdet originalläkemedel, där man bistår forskande läkemedelsföretag i utvecklingen av helt nya behandlingar baserade på bolagets unika patentskyddade inhalatorer.

Det finns dock utmaningar i att finansiera nya innovativa läkemedelsprojekt, och många mindre bolag saknar tillgång till expertis som kan optimera möjligheterna att ta del av de stora forskningsanslag som varje år delas ut av EU. Iconovo lanserar nu Iconovo Accelerator Program för att i erbjuda sina kunder strategiskt och operationellt stöd i samband med ansökningsprocesser för offentlig finansiering av projekt som baseras på bolagets inhalatorplattformar.

”Många kunder inom vårt affärsområde originalläkemedel efterfrågar professionellt stöd i sina processer för att söka EU-finansiering till sina utvecklingsprojekt, och vi är stolta över att ha etablerat en kvalificerad process för att accelerera utvecklingen av nya inhalationsprodukter. Genom att stärka kundernas finansieringsförmåga ökar förutsättningarna att på ett tidseffektivt och professionellt sätt genomföra våra samarbetsprojekt, vilket i sin tur ökar vår intjäningsförmåga”, säger Johan Wäborg, vd för Iconovo.

Om Argentum
Argentum är ett konsultföretag som är specialiserat på att optimera möjligheterna för sina klienter att erhålla finansiellt stöd för forskningsprojekt från EU. Bolaget är en del av FreeMind Group, som har bidragit till att säkra forsknings- och utvecklingsstöd om cirka 2 miljarder euro för internationella kunder sedan starten 1999.

2023-05-26 Iconovo Kommuniké från årsstämma i Iconovo AB den 22 maj 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-26 Iconovo BioStock: Iconovo initiates structured sales process for ICOpre Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-26 Iconovo BioStock: Iconovo inleder strukturerad säljprocess för ICOpre Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-23 Iconovo Carl Lindgren ny styrelseledamot i Iconovo Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-23 Iconovo Carl Lindgren new board member of Iconovo Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-22 Iconovo Iconovo inleder strukturerad process för utlicensiering av ICOpre i samarbete med global investmentbank Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-22 Iconovo Iconovo initiates structured process for out-licensing of ICOpre with a global investment bank Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-15 Iconovo BioStock: Iconovo's oxytocin treatment in clinical phase I study Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-15 Iconovo BioStock: Iconovos oxytocinbehandling i klinisk fas I-studie Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-11 Iconovo Iconovo’s partner Monash University has initiated a phase I clinical trial on inhaled oxytocin in ICOone® Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Iconovo Iconovos partner, Monash University har inlett en klinisk fas I-studie av inhalerat oxytocin i ICOone® Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 Penser Access Penser Access: Avtal för ICOone - Iconovo Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-02 Penser Access Penser Access: Intervju med Iconovo - Erik Penser Bank - 2 maj 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-28 Iconovo Rättelse: DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Iconovo Genomförd riktad emission på 55 MSEK stärker bolaget Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Iconovo ICONOVO AB PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-20 Iconovo Kallelse till årsstämma i Iconovo AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-14 Iconovo Iconovo receives new patent in Japan for its ICOone® inhaler platform Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-14 Iconovo Iconovo erhåller nytt patent i Japan för sin inhalatorplattform ICOone® Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-04 Iconovo BioStock: Arcede Pharma och Iconovo erhåller finansiering från Swelife Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-04 Iconovo BioStock: Arcede Pharma and Iconovo receive funding from Swelife Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-04 Iconovo Iconovo to evaluate ICOone Nasal for the development of antiviral nasal inhalation product Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-04 Iconovo Iconovo utvärderar ICOone Nasal för utveckling av antiviral nasal inhalationsprodukt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-31 Iconovo Iconovo, Arcede Pharma AB och Lunds universitet erhåller finansiering från Swelife för utveckling av en ny behandling mot KOL och svår astma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-16 Iconovo Iconovo Pharma har beviljats partihandelstillstånd av Läkemedelsverket Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-15 Penser Access Penser Access: Inhalationsplattformarna klara - Iconovo Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-14 Iconovo BioStock: Iconovo carries out directed share issue for continued value creation Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-14 Iconovo BioStock: Iconovo genomför riktad emission för fortsatt värdeskapande Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-10 Iconovo Iconovos vd förvärvar aktier för 500 000 SEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-09 Iconovo Iconovos styrelseledamot och största ägare förvärvar aktier för 3 000 000 SEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-08 Iconovo Iconovo AB has completed a directed new share issue of SEK 55 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-08 Iconovo Iconovo AB har genomfört en riktad nyemission om 55 miljoner SEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-08 Iconovo YEAR-END REPORT JANUARY-DECEMBER 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-08 Iconovo BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-08 Iconovo Iconovo AB evaluates the conditions to carry out a directed new share issue of approximately SEK 50 million and brings forward publication of the year-end report for the financial year 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-08 Iconovo Iconovo AB utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om cirka 50 miljoner SEK och tidigarelägger offentliggörande av bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-03 Iconovo Iconovo meddelar positiva resultat i interimsrapport från projekt med ICOone Nasal® Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-03 Iconovo Iconovo announces positive results in interim report from project with ICOone Nasal® Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-26 Iconovo Iconovo receives approval of new European patent for its single-use inhaler ICOone® Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-26 Iconovo Iconovo erhåller nytt europeiskt patent för sin engångsinhalator ICOone Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-17 Iconovo BioStock: Iconovo starts 2023 with negotiations for ICOpre Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-17 Iconovo BioStock: Iconovo inleder 2023 med förhandlingar för ICOpre Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-11 Iconovo Iconovo har inlett förhandlingar med ett globalt läkemedelsföretag om ett potentiellt licensavtal för sin inhalator ICOpre® Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-15 Iconovo Iconovo appoints Henrik Damkjær Simonsen as Chief Financial Officer Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-15 Iconovo Iconovo utser Henrik Damkjær Simonsen till Chief Financial Officer Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-07 Iconovo Iconovo's ICOone® inhaler platform receives new patent approval in the US Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-07 Iconovo Iconovos inhalatorplattform ICOone® erhåller nytt patentgodkännande i USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-05 Iconovo BioStock: Iconovo establishes Nordic pharmaceutical sales Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-05 Iconovo BioStock: Iconovo satsar på läkemedelsförsäljning i Norden Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-16 Iconovo Iconovo utser Peter Åkerlund till tillförordnad CFO Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-08 Iconovo Valberedning utsedd Iconovo Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-08 Iconovo Nomination Committee appointed at Iconovo Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-08 Iconovo BioStock: Iconovo reports Q3 and arranges pandemic event Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-08 Iconovo BioStock: Iconovo rapporterar Q3 och arrangerar pandemievent Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-04 Penser Access Penser Access: Intervju med Iconovo - Erik Penser Bank - 3 nov 2022 Analyser Visa Stäng
2022-11-03 Iconovo Abbreviated interim report 1 January - 30 September Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-31 Penser Access Penser Access: Leverans av nya avtal på väg - Iconovo Analyser Visa Stäng
2022-10-28 Iconovo DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-24 Iconovo BioStock: Founder and CTO on Iconovo's journey Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-24 Iconovo BioStock: Iconovos grundare och CTO om bolagets resa Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-24 Iconovo Iconovos unika engångsinhalator ICOone® Nasal erhöll goda omdömen i användarstudie Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-24 Iconovo Iconovo's unique single dose inhaler ICOone® Nasal received high marks in user study Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
29 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023