Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2024-05-24 Iconovo ICONOVO AB PUBLISHES THE ANNUAL REPORT 2023 IN ENGLISH Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-05-21 Iconovo Kommuniké från årsstämma i Iconovo AB den 21 maj 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-05-21 Iconovo BioStock: Iconovo initiates development of inhaled obesity treatment Pressreleaser Visa Stäng
2024-05-21 Iconovo BioStock: Iconovo inleder utveckling av inhalerad fetmabehandling Pressreleaser Visa Stäng
2024-05-15 Iconovo Iconovo files patent application for inhaled GLP-1 products and initiates development of new obesity treatments Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-05-15 Iconovo Iconovo lämnar in patentansökan för inhalerade GLP-1-produkter och inleder utveckling av nya fetmabehandlingar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 15 May 2024 | Iconovo

Iconovo lämnar in patentansökan för inhalerade GLP-1-produkter och inleder utveckling av nya fetmabehandlingar

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att bolaget har lämnat in en bred patentansökan relaterad till inhalerade GLP-1-receptoragonister. Detta är det första steget i Iconovos nya satsning på att utveckla mer bekväma, tillförlitliga och kostnadseffektiva behandlingar mot fetma. Baserat på sina egenutvecklade inhalatorer siktar bolaget på att licensiera ut utvalda produkter efter uppnådd preklinisk proof-of-concept. Inhalerad GLP-1 adresserar en snabbt växande marknad som förväntas uppgå till 90 miljarder USD år 2029.

De inhalerade GLP-1-produkterna kommer att utvecklas i Iconovos egenutvecklade inhalatorer, främst som en behandling av fetma med möjlighet att inkludera andra metabola sjukdomar som typ 2-diabetes, fettlever, hjärt-kärlsjukdom och sömnapné. De investeringar som krävs i den inledande utvecklingsfasen är begränsade.

”Som ett ledande inhalationsföretag, med en rad fullt utvecklade inhalatorplattformar och kompetens att formulera läkemedelssubstanser till pulver, är vi i en perfekt position för att ta ett steg mot omformulering av utvalda produkter med högt marknadsvärde inom områden där inhalation kan erbjuda betydande patientnytta. Vi är mycket nöjda med att kunna ta detta viktiga steg mot utvecklingen av nästa generations patientvänliga GLP-1-behandlingar med bibehållen effekt”, säger Johan Wäborg, vd för Iconovo.

De flesta av dagens GLP-1-behandlingar, som Zepbound® (Eli Lilly) och Wegovy® (Novo Nordisk), ges via subkutan injektion, vilket anses vara både stressande och smärtsamt av många patienter. Iconovos inhalationsbehandlingar skulle ge patienterna tillgång till ett alternativ som är smärtfritt och mycket bekvämare. Till skillnad från injektion, finns det inte några krav på kylförvaring för att säkerställa hållbarhet vilket gör inhalationsbehandling mer tillförlitlig och kostnadseffektiv.

För närvarande finns en oral GLP-1-behandling på marknaden, och fler är under utveckling. Hittills har biotillgängligheten varit en stor utmaning och endast cirka 1 % av det aktiva läkemedlet har nått sitt mål. Iconovo bedömer att inhalerad GLP-1 skulle nå effektnivåer jämförbara med injicerade behandlingar, vilket gör den potentiellt konkurrensmässigt fördelaktig jämfört med orala behandlingar.

Patentansökan för inhalerade GLP-1-receptoragonister adresserar en mycket stor och snabbt växande marknad som för närvarande är värd 35 miljarder USD årligen med en förväntad tillväxt på 17% till 90 miljarder USD 2029. (Källa: GlobalData).

2024-05-06 Iconovo Iconovo receives patent protection for ICOres® in China Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-05-06 Iconovo Iconovo erhåller patentskydd för ICOres® i Kina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-26 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Intervju med Iconovo - Carnegie Investment Bank - 26 april 2024 Pressreleaser Visa Stäng
2024-04-26 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Iconovo - Rapport utan överraskningar Pressreleaser Visa Stäng
2024-04-26 Redeye Redeye: Iconovo Q1 - Solid quarter with a near-term catalyst on the horizon Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-25 Iconovo QUARTERLY REPORT Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-25 Iconovo KVARTALSRAPPORT Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-25 Iconovo ICONOVO AB PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-19 Iconovo Kallelse till årsstämma i Iconovo AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-20 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Iconovo - En ljus framtid Pressreleaser Visa Stäng
2024-03-11 Iconovo Iconovo presenterar positiva data från en feasibility-studie med Nanofitins® i ICOone® Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-11 Iconovo Iconovo to present positive data from a feasibility study on Nanofitins® in ICOone® Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-06 Iconovo Kommuniké från extra bolagsstämma i Iconovo AB den 6 mars 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-05 Iconovo Iconovo erhåller anslag om SEK 680 000 från Innowwide för satsning på den Sydkoreanska marknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-05 Iconovo Iconovo receives grant of SEK 680,000 from Innowwide for market efforts in South Korea Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-19 Redeye Redeye: Iconovo Q4 - Aligned with our expectations and a directed issue announcement Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-15 Iconovo KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ICONOVO AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-15 Iconovo KVARTALSRAPPORT Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-15 Iconovo QUARTERLY REPORT Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-15 Iconovo Iconovo genomför riktad nyemission om 33,3 MSEK, delvis villkorad av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma och tidigarelägger offentliggörande av bokslutskommunikén Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-15 Iconovo Iconovo carries out a directed share issue of SEK 33.3 million, partly subject to subsequent approval by the Extraordinary General Meeting, and brings forward the publication of the year-end report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-12 Iconovo BioStock: Iconovo inleder 2024 med order från ledande läkemedelsbolag Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-07 Iconovo Iconovo signs additional contract with Kiox Pharma for the development of a new inhalable treatment for interstitial lung disease Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-07 Iconovo Iconovo tecknar ytterligare avtal med Kiox Pharma för utveckling av en ny inhalerbar behandling av interstitiell lungsjukdom Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-06 Iconovo Iconovo launches improved versions of nasal ICOone® inhalers Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-06 Iconovo Iconovo lanserar förbättrade versioner av nasala ICOone® inhalator Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-01 Iconovo Iconovo receives order from Top-10 Pharma company for evaluation of multi-dose inhaler Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-01 Iconovo Iconovo erhåller order från Top-10 Pharma-bolag för utvärdering av flerdosinhalator Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-08 Iconovo Iconovo recruits Gary Pitcairn (PhD) as Senior Scientific Advisor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-08 Iconovo Iconovo rekryterar Gary Pitcairn (PhD) som Senior Scientific Advisor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-22 Iconovo Iconovos vd till BioStock: "Vi siktar på en affär för ICOpre under 2024" Pressreleaser Visa Stäng
2023-12-06 Redeye Redeye: Redeye Initiates Coverage of Iconovo Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-30 Iconovo Iconovo AB byter likviditetsgarant och Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-30 Iconovo Iconovo AB changes liquidity provider and Certified Adviser to Carnegie Investment Bank AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-29 Iconovo Valberedning utsedd Iconovo AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-29 Iconovo Nomination Committee appointed at Iconovo AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-20 Iconovo BioStock: Hektiska dagar för Iconovo på BIO-Europe Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-20 Iconovo BioStock: Busy days for Iconovo at BIO-Europe Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-16 Iconovo Iconovo and Arcede Pharma take the next step in the development of a new treatment for COPD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-16 Iconovo Iconovo och Arcede Pharma tar nästa steg i utvecklingen av en ny behandling mot KOL Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-31 Iconovo Iconovos styrelseledamot och medgrundare Mats Johansson förvärvar aktier för 2 039 388 SEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-30 Penser Access Penser Access: Q3’23 - Iconovo Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-27 Iconovo Kommuniké från extra bolagsstämma i Iconovo AB den 27 oktober 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-27 Iconovo QUARTERLY REPORT Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-27 Iconovo KVARTALSRAPPORT Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-17 Iconovo Iconovos styrelse kommenterar att företagets vd åtalats för misstänkt marknadsmanipulation i annat bolags aktie Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-09 Iconovo BioStock: Iconovo välkomnar Gerald Engström som huvudägare genom nyemission Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-09 Iconovo BioStock: Iconovo welcomes Gerald Engström as largest shareholder through share issue Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-27 Iconovo BioStock Investor Meeting: Iconovo Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-27 Iconovo BioStock Investor Meeting: Iconovo Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-26 Iconovo KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ICONOVO AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-26 Iconovo Iconovo genomför riktad nyemission om cirka 19,2 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-26 Iconovo Iconovo carries out a directed share issue of approx. SEK 19.2 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-26 Iconovo Iconovos partner Monash University har slutfört rekryteringen till en klinisk fas I-studie av inhalerat oxytocin i ICOone® Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-26 Iconovo Iconovo's partner Monash University has completed enrollment in a Phase I clinical trial of inhaled oxytocin in ICOone® Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-19 Iconovo Iconovo beviljas ett amerikanskt patent för ICOcap® som stärker erbjudandet för att nå fler kundsamarbeten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-19 Iconovo Iconovo receives a US patent for ICOcap® that strengthens the offering for more customer collaborations Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-18 Iconovo BioStock: Iconovo gör framsteg i utlicenseringsprocessen för ICOpre Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-18 Iconovo BioStock: Iconovo makes progress in the outlicensing process for ICOpre Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-13 Iconovo Iconovo launches the outreach phase in the structured process for out-licensing of ICOpre Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-13 Iconovo Iconovo inleder kontaktfasen i den strukturerade processen för att utlicensiera ICOpre Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-30 Iconovo Iconovos ny styrelseledamot förvärvar aktier för 204 373 SEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-29 Iconovo Kommuniké från extra bolagsstämma i Iconovo AB den 28 augusti 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-23 Iconovo BioStock: Iconovo on the way to profitability Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-23 Iconovo BioStock: Iconovo om vägen till lönsamhet Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-22 Iconovo Iconovo strengthens patent protection for ICOres® in the EU Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-22 Iconovo Iconovo stärker patentskyddet för ICOres® i EU Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-17 Iconovo Iconovo receives additional development contract from Kiox Pharma for new inhalable treatment against rare disease Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-17 Iconovo Iconovo får ytterligare utvecklingsuppdrag av Kiox Pharma gällande ny inhalerbar behandling mot sällsynt sjukdom Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-16 Iconovo Iconovo befäster sina långsiktiga finansiella mål för 2027, förväntad helårslönsamhet 2026 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-16 Iconovo Iconovo confirms its long-term financial targets for 2027 with expected full-year profitability in 2026 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-09 Iconovo KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ICONOVO AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-17 Penser Access Penser Access: Q2 2023 - Iconovo Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-14 Penser Access Penser Access: Intervju med Iconovo - Erik Penser Bank - 14 juli 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-14 Iconovo KVARTALSRAPPORT, Q2 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-13 Iconovo Iconovo ökar försäljningsinsatserna och säkrar produktionen för ICOcap genom omstrukturerat avtal med Stevanato Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-13 Iconovo Iconovo increases sales efforts and supply chain security for ICOcap through restructured agreement with Stevanato Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-22 Iconovo BioStock: Iconovo ingår samarbete med Affilogic Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-22 Iconovo BioStock: Iconovo initiates collaboration with Affilogic Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-19 Iconovo Iconovo initiates feasibility study with Affilogic for development of inhalable Nanofitin®-based biotherapies Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-19 Iconovo Iconovo inleder feasibility-studie med Affilogic för utveckling av inhalerbara Nanofitin®-baserade bioterapier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-15 Iconovo BioStock: Iconovo launch Accelerator Program Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-15 Iconovo BioStock: Iconovo lanserar Accelerator Program Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-09 Iconovo Iconovo inleder samarbete med danskt mindre bolag om utveckling av en ny inhalerbar behandling mot sällsynt sjukdom Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 Iconovo Iconovo initiates collaboration with a small Danish company to develop a new inhalable treatment for a rare disease Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-01 Iconovo Iconovo ökar möjligheterna för kunder inom affärsområdet originalläkemedel att finansiera innovativa utvecklingsprojekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-01 Iconovo Iconovo provides increased opportunities for customers in its Novel Pharmaceuticals business segment to finance innovative development projects Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

12 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3