Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2024-02-19 Redeye Redeye: Iconovo Q4 - Aligned with our expectations and a directed issue announcement Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-15 Iconovo KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ICONOVO AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-15 Iconovo KVARTALSRAPPORT Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-15 Iconovo QUARTERLY REPORT Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-15 Iconovo Iconovo carries out a directed share issue of SEK 33.3 million, partly subject to subsequent approval by the Extraordinary General Meeting, and brings forward the publication of the year-end report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-15 Iconovo Iconovo genomför riktad nyemission om 33,3 MSEK, delvis villkorad av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma och tidigarelägger offentliggörande av bokslutskommunikén Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-12 Iconovo BioStock: Iconovo inleder 2024 med order från ledande läkemedelsbolag Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 12 Feb 2024 | Iconovo

BioStock: Iconovo inleder 2024 med order från ledande läkemedelsbolag

Läs hela artikeln på biostock.se ( https://www.biostock.se/ ):

https://www.biostock.se/2024/02/iconovo-inleder-2024-med-order-fran-ledande-lakemedelsbolag/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se

2024-02-07 Iconovo Iconovo signs additional contract with Kiox Pharma for the development of a new inhalable treatment for interstitial lung disease Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-07 Iconovo Iconovo tecknar ytterligare avtal med Kiox Pharma för utveckling av en ny inhalerbar behandling av interstitiell lungsjukdom Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-06 Iconovo Iconovo launches improved versions of nasal ICOone® inhalers Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-06 Iconovo Iconovo lanserar förbättrade versioner av nasala ICOone® inhalator Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-01 Iconovo Iconovo receives order from Top-10 Pharma company for evaluation of multi-dose inhaler Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-01 Iconovo Iconovo erhåller order från Top-10 Pharma-bolag för utvärdering av flerdosinhalator Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-08 Iconovo Iconovo recruits Gary Pitcairn (PhD) as Senior Scientific Advisor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-08 Iconovo Iconovo rekryterar Gary Pitcairn (PhD) som Senior Scientific Advisor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-22 Iconovo Iconovos vd till BioStock: "Vi siktar på en affär för ICOpre under 2024" Pressreleaser Visa Stäng
2023-12-06 Redeye Redeye: Redeye Initiates Coverage of Iconovo Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-30 Iconovo Iconovo AB changes liquidity provider and Certified Adviser to Carnegie Investment Bank AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-30 Iconovo Iconovo AB byter likviditetsgarant och Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-29 Iconovo Valberedning utsedd Iconovo AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-29 Iconovo Nomination Committee appointed at Iconovo AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-20 Iconovo BioStock: Hektiska dagar för Iconovo på BIO-Europe Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-20 Iconovo BioStock: Busy days for Iconovo at BIO-Europe Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-16 Iconovo Iconovo and Arcede Pharma take the next step in the development of a new treatment for COPD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-16 Iconovo Iconovo och Arcede Pharma tar nästa steg i utvecklingen av en ny behandling mot KOL Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-31 Iconovo Iconovos styrelseledamot och medgrundare Mats Johansson förvärvar aktier för 2 039 388 SEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-30 Penser Access Penser Access: Q3’23 - Iconovo Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-27 Iconovo Kommuniké från extra bolagsstämma i Iconovo AB den 27 oktober 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-27 Iconovo KVARTALSRAPPORT Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-27 Iconovo QUARTERLY REPORT Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-17 Iconovo Iconovos styrelse kommenterar att företagets vd åtalats för misstänkt marknadsmanipulation i annat bolags aktie Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-09 Iconovo BioStock: Iconovo welcomes Gerald Engström as largest shareholder through share issue Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-09 Iconovo BioStock: Iconovo välkomnar Gerald Engström som huvudägare genom nyemission Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-27 Iconovo BioStock Investor Meeting: Iconovo Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-27 Iconovo BioStock Investor Meeting: Iconovo Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-26 Iconovo KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ICONOVO AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-26 Iconovo Iconovo genomför riktad nyemission om cirka 19,2 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-26 Iconovo Iconovo carries out a directed share issue of approx. SEK 19.2 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-26 Iconovo Iconovos partner Monash University har slutfört rekryteringen till en klinisk fas I-studie av inhalerat oxytocin i ICOone® Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-26 Iconovo Iconovo's partner Monash University has completed enrollment in a Phase I clinical trial of inhaled oxytocin in ICOone® Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-19 Iconovo Iconovo beviljas ett amerikanskt patent för ICOcap® som stärker erbjudandet för att nå fler kundsamarbeten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-19 Iconovo Iconovo receives a US patent for ICOcap® that strengthens the offering for more customer collaborations Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-18 Iconovo BioStock: Iconovo gör framsteg i utlicenseringsprocessen för ICOpre Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-18 Iconovo BioStock: Iconovo makes progress in the outlicensing process for ICOpre Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-13 Iconovo Iconovo launches the outreach phase in the structured process for out-licensing of ICOpre Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-13 Iconovo Iconovo inleder kontaktfasen i den strukturerade processen för att utlicensiera ICOpre Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-30 Iconovo Iconovos ny styrelseledamot förvärvar aktier för 204 373 SEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-29 Iconovo Kommuniké från extra bolagsstämma i Iconovo AB den 28 augusti 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-23 Iconovo BioStock: Iconovo on the way to profitability Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-23 Iconovo BioStock: Iconovo om vägen till lönsamhet Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-22 Iconovo Iconovo strengthens patent protection for ICOres® in the EU Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-22 Iconovo Iconovo stärker patentskyddet för ICOres® i EU Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-17 Iconovo Iconovo får ytterligare utvecklingsuppdrag av Kiox Pharma gällande ny inhalerbar behandling mot sällsynt sjukdom Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-17 Iconovo Iconovo receives additional development contract from Kiox Pharma for new inhalable treatment against rare disease Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-16 Iconovo Iconovo befäster sina långsiktiga finansiella mål för 2027, förväntad helårslönsamhet 2026 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-16 Iconovo Iconovo confirms its long-term financial targets for 2027 with expected full-year profitability in 2026 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-09 Iconovo KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ICONOVO AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-17 Penser Access Penser Access: Q2 2023 - Iconovo Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-14 Penser Access Penser Access: Intervju med Iconovo - Erik Penser Bank - 14 juli 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-14 Iconovo KVARTALSRAPPORT, Q2 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-13 Iconovo Iconovo ökar försäljningsinsatserna och säkrar produktionen för ICOcap genom omstrukturerat avtal med Stevanato Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-13 Iconovo Iconovo increases sales efforts and supply chain security for ICOcap through restructured agreement with Stevanato Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-22 Iconovo BioStock: Iconovo ingår samarbete med Affilogic Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-22 Iconovo BioStock: Iconovo initiates collaboration with Affilogic Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-19 Iconovo Iconovo inleder feasibility-studie med Affilogic för utveckling av inhalerbara Nanofitin®-baserade bioterapier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-19 Iconovo Iconovo initiates feasibility study with Affilogic for development of inhalable Nanofitin®-based biotherapies Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-15 Iconovo BioStock: Iconovo launch Accelerator Program Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-15 Iconovo BioStock: Iconovo lanserar Accelerator Program Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-09 Iconovo Iconovo initiates collaboration with a small Danish company to develop a new inhalable treatment for a rare disease Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 Iconovo Iconovo inleder samarbete med danskt mindre bolag om utveckling av en ny inhalerbar behandling mot sällsynt sjukdom Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-01 Iconovo Iconovo provides increased opportunities for customers in its Novel Pharmaceuticals business segment to finance innovative development projects Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-01 Iconovo Iconovo ökar möjligheterna för kunder inom affärsområdet originalläkemedel att finansiera innovativa utvecklingsprojekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-26 Iconovo Kommuniké från årsstämma i Iconovo AB den 22 maj 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-26 Iconovo BioStock: Iconovo inleder strukturerad säljprocess för ICOpre Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-26 Iconovo BioStock: Iconovo initiates structured sales process for ICOpre Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-23 Iconovo Carl Lindgren new board member of Iconovo Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-23 Iconovo Carl Lindgren ny styrelseledamot i Iconovo Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-22 Iconovo Iconovo initiates structured process for out-licensing of ICOpre with a global investment bank Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-22 Iconovo Iconovo inleder strukturerad process för utlicensiering av ICOpre i samarbete med global investmentbank Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-15 Iconovo BioStock: Iconovos oxytocinbehandling i klinisk fas I-studie Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-15 Iconovo BioStock: Iconovo's oxytocin treatment in clinical phase I study Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-11 Iconovo Iconovo’s partner Monash University has initiated a phase I clinical trial on inhaled oxytocin in ICOone® Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Iconovo Iconovos partner, Monash University har inlett en klinisk fas I-studie av inhalerat oxytocin i ICOone® Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 Penser Access Penser Access: Avtal för ICOone - Iconovo Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-02 Penser Access Penser Access: Intervju med Iconovo - Erik Penser Bank - 2 maj 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-28 Iconovo Rättelse: DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Iconovo ICONOVO AB PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Iconovo Genomförd riktad emission på 55 MSEK stärker bolaget Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-20 Iconovo Kallelse till årsstämma i Iconovo AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-14 Iconovo Iconovo receives new patent in Japan for its ICOone® inhaler platform Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-14 Iconovo Iconovo erhåller nytt patent i Japan för sin inhalatorplattform ICOone® Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-04 Iconovo BioStock: Arcede Pharma och Iconovo erhåller finansiering från Swelife Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-04 Iconovo BioStock: Arcede Pharma and Iconovo receive funding from Swelife Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-04 Iconovo Iconovo utvärderar ICOone Nasal för utveckling av antiviral nasal inhalationsprodukt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-04 Iconovo Iconovo to evaluate ICOone Nasal for the development of antiviral nasal inhalation product Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-31 Iconovo Iconovo, Arcede Pharma AB och Lunds universitet erhåller finansiering från Swelife för utveckling av en ny behandling mot KOL och svår astma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-16 Iconovo Iconovo Pharma har beviljats partihandelstillstånd av Läkemedelsverket Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

29 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
6 Mar 2024 | Extrastämma 2024
25 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
12 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3