Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2019-05-23 I-Tech I-Tech bästa Småbolags notering 2018 i kategorin kursutveckling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 I-Tech I-Tech wins IPO of the Year 2018 award for share price development Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-22 I-Tech I-Tech AB förstärker laguppställningen genom rekrytering av välmeriterad Teknisk direktör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-22 I-Tech I-Tech expands team with Technical Director appointment Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-13 I-Tech I-Tech: Penser Access: I-TECH - Ett förlorat kvartal Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-10 I-Tech I-Tech AB (publ) Interim report Q1 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-10 I-Tech I-Tech AB (publ) delårsrapport Q1 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-09 I-Tech I-Tech: Kommuniké från årsstämma 2019 i I-tech AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-07 I-Tech I-Tech: Team Tankers International signs up more ships to using Selektope®-powered hull coatings Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-07 I-Tech I-Tech: Team Tankers International utökar användandet av Selektope® baserad antifouling Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-09 I-Tech Kallelse till årsstämma i I-Tech AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-08 I-Tech I-Tech's årsredovisning för 2018 är nu publicerad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-03 I-Tech Ägarförändring i I-Tech Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-22 I-Tech I-Tech AB: Penser Access: I-Tech - Bioteknik i färgstark utveckling Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-20 I-Tech I-Tech AB (publ) Bokslutskommuniké 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-20 I-Tech I-Tech AB (publ) Bokslutskommuniké 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-07 I-Tech Penser Access: I-TECH - Bioteknik som revolutionerar sjöfarten Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-30 I-Tech I-Tech erhåller order på 36 miljoner kronor från Chugoku Marine Paints Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-28 I-Tech 3-årsresultaten bevisar Selektopes goda skrovprestanda Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-24 I-Tech I-Tech AB (publ) Interim report Q3 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-24 I-Tech I-Tech AB (publ) delårsrapport Q3 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 24 Oct 2018 | I-Tech

I-Tech AB (publ) delårsrapport Q3 2018

Sammanfattning av perioden

”Bibehållen hög efterfrågan tillsammans med planenlig implementation av en ny produktionsprocess”

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 4 993 (5 569) TSEK vilket motsvarar en omsättningsminskning med -10 (111) %. Rörelseresultatet uppgick till -4 899 (-1 674) TSEK.
  • Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 18 077 (10 693) TSEK vilket motsvarar en omsättningsökning med 69 (14) %. Rörelseresultatet uppgick till -10 743 (-5 387) TSEK.

  Juli till september 2018

  • Första nio månaderna visar att tillväxt-trenden är i linje med förväntningarna för helåret.
  • Tredje kvartalets försäljning begränsades delvis av en stor omställning i befintlig produktion till en mer integrerad, effektiv och robust tillverkning.
  • I-Tech har ur ett operativt perspektiv fullbordat integrationen av förvärvade tillgångar från Cambrex och agerar nu på egen hand genom hela leverantörsledet.
  • Bolaget har påbörjat samarbete med en europeisk tillverkare av aktiva substanser som ett led i att skapa en bredare leverantörsbas.
  • Bolagets tidigare största ägare Vicore Pharma Holding beslutade på en extra bolagsstämma den 13 augusti att dela ut merparten av sitt innehav i I-Tech till sina aktieägare. Genom lock-up får ingen handel med dessa aktier ske innan den 28 maj 2019. Transaktionen innebar att I-Tech erhöll drygt ca 1 500 nya ägare.

 Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

Finansiellt sammandrag

+—————-+——+————–+————+————–+————+
|Alla belopp i |2018  |2017          |2018        |2017          |2017        |
|TSEK  |     |jul-sep  |jan-sep  |jan-sep  |jan-dec  |
| |jul | | | | |
| |-sep  | | | | |
+—————-+——+————–+————+————–+————+
|Nettoomsättning |4 993 | 5 569 | 18 077 | 10 693 | 17 849 |
| | | | | | |
+—————-+——+————–+————+————–+————+
|Rörelseresultat | -4| -1 674 | -10 743 | -5 387 | -7 448 |
| | 899 | | | | |
+—————-+——+————–+————+————–+————+
|Resultat efter | -5| -1 981 | -10 743 | -6 250 | -8 418 |
|skatt  | 108 | | | | |
+—————-+——+————–+————+————–+————+
|Rörelsens | -2| 652 | -11 181 | -4 012 | -6 238 |
|kassaflöde  | 068 | | | | |
+—————-+——+————–+————+————–+————+
|Eget kapital vid| 105| 28 633 | 105 761 | 28 633 | 36 955 |
|periodens slut  | 761 | | | | |
+—————-+——+————–+————+————–+————+
|Likvida medel | 48| 11 006 | 48 102 | 11 006 | 20 535 |
|vid periodens | 102 | | | | |
|slut  | | | | | |
+—————-+——+————–+————+————–+————+

VD ord

Tredje kvartalet har kännetecknats av en fortsatt stark efterfrågan av vår produkt Selektope®, samtidigt som en omställning i produktion initierats för att nå bolagets långsiktiga mål. Syftet med utvecklingsarbetet är att implementera en ny, patenterad (patent pending) och effektivare produktionsprocess framförallt för att möjliggöra en lägre produktionskostnad. Implementationen sker samtidigt som leveranser från den tidigare kommunicerade produktionsordern startar under fjärde kvartalet. För årets första nio månader ligger utvecklingen av affären i linje med förväntningarna och med en bekräftad tillväxt relativt föregående år. Nettoomsättningen uppgick till 5,0 (5,6) miljoner kronor under kvartalet och 18,1 (10,7) miljoner kronor för första nio månaderna vilket motsvarar en förändring om -10% respektive 69%. 

Det är fortsatt högt tryck på den koreanska marknaden som kännetecknas av att vara den näst största marknaden i världen för nybyggnation av fartyg. Korea har ca 30% av nybyggnationsmarknaden och har sitt fokus på större och mer avancerade fartygstyper. Under 2018 har varvsnäringen bevittnat ett tilltagande problem med påväxt och man har på många håll haft svårt att hålla skroven rena under byggnationstiden (outfitting) inför leverans. I skenet av det, är det glädjande att Selektope och relaterade färgprodukter blir allt mer efterfrågade i en marknad som börjar se ljuset efter många års utmaningar med vikande orderböcker.

Under perioden har I-Tech också fullt ut integrerat de förvärvade tillgångarna från Cambrex Karlskoga AB ur ett operativt perspektiv och leveranser från den tidigare kommunicerade produktionsordern startar under fjärde kvartalet. Den mer direkta kommunikationskanalen skapar operativa och strategiska fördelar. Genom I-Techs ägarskap av processer, metoder och kunnande kan också hastigheten i utvecklingsarbetet öka. Exempelvis startade projektet av en ny generations produktionsprocess under andra kvartalet och dialog med fler potentiella leverantörer och underleverantörer har etablerats. Även implementeringen av ny förpackningsmodell ligger med i paletten av förbättringsprojekt. Därför är det med tillförsikt vi ser fram emot en bättre hävstång vad gäller marginal och leveransförmåga när grunderna i pågående förändringsarbetet genomförts.

 Vi inleder nu fjärde kvartalet med stort fokus på produktion och leveranser och behåller riktmärket att repetera den positiva utvecklingen från det första halvåret.

Philip Chaabane, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Philip Chaabane, VD
M: 073-910 37 08
E: philip.chaabane@i-tech.se

Denna information är sådan information som I-Tech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2018 kl. 08:30 CET.

2018-08-29 I-Tech I-Tech AB (publ) delårsrapport Q2 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-06 I-Tech I-Tech initierar utvecklingsprogram för ytterligare tillverkare av Selektope® i Europa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-06 I-Tech I-Tech sets its sights on large-scale Selektope® production in Europe Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-27 I-Tech I-Tech emitterar 256 272 aktier inom ramen för övertilldelningsoptionen och stabiliseringsperioden i aktien avslutas Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-25 I-Tech Meddelande om stabiliseringsåtgärder i I-Tech AB (publ) under perioden 18 - 21 juni 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-18 I-Tech Meddelande om stabiliseringsåtgärder i I-Tech AB (publ) under perioden 11 - 15 juni 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-11 I-Tech Meddelande om stabiliseringsåtgärder i I-Tech AB (publ) under perioden 4 - 8 juni 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-04 I-Tech Meddelande om stabiliseringsåtgärder i I-Tech AB (publ) under perioden 28 maj - 1 juni 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

20 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
9 May 2019 | Årsstämma 2018
10 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
10 May 2019 | Årligutdelning
28 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner