Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2019-05-23 I-Tech I-Tech bästa Småbolags notering 2018 i kategorin kursutveckling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 I-Tech I-Tech wins IPO of the Year 2018 award for share price development Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-22 I-Tech I-Tech AB förstärker laguppställningen genom rekrytering av välmeriterad Teknisk direktör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-22 I-Tech I-Tech expands team with Technical Director appointment Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-13 I-Tech I-Tech: Penser Access: I-TECH - Ett förlorat kvartal Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-10 I-Tech I-Tech AB (publ) Interim report Q1 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-10 I-Tech I-Tech AB (publ) delårsrapport Q1 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-09 I-Tech I-Tech: Kommuniké från årsstämma 2019 i I-tech AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-07 I-Tech I-Tech: Team Tankers International signs up more ships to using Selektope®-powered hull coatings Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-07 I-Tech I-Tech: Team Tankers International utökar användandet av Selektope® baserad antifouling Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-09 I-Tech Kallelse till årsstämma i I-Tech AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-08 I-Tech I-Tech's årsredovisning för 2018 är nu publicerad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-03 I-Tech Ägarförändring i I-Tech Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-22 I-Tech I-Tech AB: Penser Access: I-Tech - Bioteknik i färgstark utveckling Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-20 I-Tech I-Tech AB (publ) Bokslutskommuniké 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-20 I-Tech I-Tech AB (publ) Bokslutskommuniké 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-07 I-Tech Penser Access: I-TECH - Bioteknik som revolutionerar sjöfarten Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-30 I-Tech I-Tech erhåller order på 36 miljoner kronor från Chugoku Marine Paints Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-28 I-Tech 3-årsresultaten bevisar Selektopes goda skrovprestanda Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-24 I-Tech I-Tech AB (publ) Interim report Q3 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-24 I-Tech I-Tech AB (publ) delårsrapport Q3 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-29 I-Tech I-Tech AB (publ) delårsrapport Q2 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 29 Aug 2018 | I-Tech

I-Tech AB (publ) delårsrapport Q2 2018

Sammanfattning av perioden

”Levererade volymer nådde en toppnotering under perioden och under första halvåret var levererade volymer i paritet med helåret 2017”

  •  Nettoomsättningen för perioden uppgick till 9 270 (4 986) TSEK vilket motsvarar en omsättningsökning med 86 (1 960) %. Rörelseresultatet uppgick till – 2 544 (-1 214) TSEK.
  •  Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 13 083 (5 124) TSEK vilket motsvarar en omsättningsökning med 155 (-24) %. Rörelseresultatet uppgick till -5 844 (-3 713) TSEK.

April till juni 2018

  •  Levererade volymer nådde en toppnotering under perioden och under första halvåret var levererade volymer i paritet med helåret 2017.
  •  I-Tech noterades den 28 maj på First North vid Nasdaq Stockholm. Bolagets nyemission i samband med listning tecknades till 138% och tillförde bolaget ca 40 miljoner kronor efter emissionskostnader.
  •  I-Techs styrelse förstärktes vid årsstämman den 17 april med Bjarne Sandberg, VD Cambrex Karlskoga AB. Bjarne tillför stor kompetens inom både affären och den industriella strukturen.
  •  Bolaget har lagt sin enskilt största tillverkningsorder hittills för att täcka kommande efterfrågan   och för att ge utrymme för ytterligare processoptimerings arbete om ca 1,7 MUSD till sin befintliga produktionspartner. Leveranser från denna order kommer starta i kvartal 4.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  •  Bolaget har påbörjat samarbete med en europeisk tillverkare av aktiva substanser som ett led i att skapa en bredare leverantörsbas.
  •  Bolagets största ägare Vicore Pharma Holding beslutade på en extra bolagsstämma den 13e augusti om att dela ut merparten av sitt innehav i I-Tech till sina aktieägare. Genom lock-up får ingen handel med dessa aktier ske innan den 28 maj 2019. Transaktionen innebär att I-Tech kommer att erhålla ca 1 500 nya aktieägare.

Finansiellt sammandrag

+———————————+——–+——-+——–+——-+——-+
|Alla belopp i TSEK  | 2018 | 2017 | 2018 | 2017| 2017|
| | apr-jun|apr-jun| jan-jun|jan-jun|jan-dec|
+———————————+——–+——-+——–+——-+——-+
|Nettoomsättning  | 9 270 | 4 986 | 13 083 | 5 124 |17 849 |
+———————————+——–+——-+——–+——-+——-+
|Rörelseresultat  | -2 544 |-1 214 | -5 844 |-3 713 |-7 448 |
+———————————+——–+——-+——–+——-+——-+
|Resultat efter skatt  | -2 273 |-1 555 | -5 635 |-4 269 |-8 418 |
+———————————+——–+——-+——–+——-+——-+
|Rörelsens kassaflöde  | -2 218 | 956 | -9 114 |-4 664 |-6 238 |
+———————————+——–+——-+——–+——-+——-+
|Eget kapital vid periodens slut  |111 083 |30 614 |111 083 |30 614 |36 955 |
+———————————+——–+——-+——–+——-+——-+
|Likvida medel vid periodens slut | 50 657 |11 366 | 50 657 |11 366 |20 535 |
+———————————+——–+——-+——–+——-+——-+

 

 VD ord

Perioden april till juni 2018 visar på en hög industriell aktivitet med ökade leveranser jämfört mot samma period föregående år och mot första kvartalet 2018. Nettoomsättningen uppgick till 9,3 (5,0) miljoner kronor under kvartalet och 13,1 (5,1) miljoner kronor för första halvåret vilket motsvarar en ökning om 86% respektive 155%.

Tillväxten drivs fortsatt av bolagets största kund, Chugoku Marine Paints som röner framgångar med sina olika produkter och där viktiga nya slutkunder har vunnits. Försäljningen sker mot en rad olika fartygstyper vilket visar bredden i produkternas egenskaper och deras förmåga att spara bränsle. De viktigaste marknaderna är Japan, Korea och Kina som också dominerar varvsnäringen både map nybyggnation men också på underhållssidan.

I-Tech har under kvartalet erhållit flera positiva signaler från pågående utvecklingsprogram hos nya potentiella kunder där omfattande tester på olika nivåer visar på positiv prestandautveckling. Utvärderingar med framtida potentiella Selektope-baserade produkter drivs också av ledande nybyggnationsvarv. Sammanfattningsvis ser bilden av pågående utvecklingsprogram av produkter innehållande Selektope hos de ledande färgbolagen ut att vara i linje med bolagets målsättning om att ha ytterligare kunder med produkter på marknaden under kommande året. Till dess gläder vi oss åt att bevittna övertygande produktpresentationer av Chugoku Marine Paints på några av de mest betydelsefulla shipping-mässorna i världen.

Genom kapitaltillskottet i samband med bolagets notering på Nasdaq First North, är nu bolaget väl
rustat för att ta till vara på den fulla potentialen i Selektope genom ökat marknadsarbete för att säkerställa tillväxt, samarbeten med underleverantörer och genom utvecklingsarbete undersöka ytterligare applikationsområden.

I Juni månad förstärktes organisationen med en erfaren projektledare inom processutveckling. I och med detta kan nu organisationen fullt ut börja ta ansvar för sin nya roll i värdekedjan efter förvärvet av produktions tillgångar (immaterialrättigheter och kunnande). Inom ramen för det nyligen påbörjade samarbetet med en ny leverantör har ett gemensamt program påbörjats i syfte att ytterligare optimera processteknologin samt uppskalning i produktion.

Sammantaget ser vi framför oss en fortsatt stark tillväxt i bolaget under kommande åren i takt med att rederinäringen uppmärksammar prestandan i våra kunders Selektope-baserade produkter men också drivet av globala målsättningar från IMO (International Maritime Organization) att minska svavel-utsläpp och växthusgaser. Bägge faktorerna gynnar utrullningen av ny antifouling-teknologi och i valet av de starkt begränsade tillgängliga lösningar står Selektope® sig starkt.

Vi har tagit ett stort kliv genom introduktionen på First North, påbörjat väsentliga nyckelaktiviteter och märker av ett utökat intresse för vår produkt. Med stark tillförsikt ser vi därför fram emot att vara en delmängd av en effektivare, mer hållbar rederinäring.

Philip Chaabane, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Philip Chaabane, VD
M: 073-910 37 08
E: philip.chaabane@i-tech.se

Denna information är sådan information som I-Tech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2018 kl. 08:00 CET.

2018-07-06 I-Tech I-Tech initierar utvecklingsprogram för ytterligare tillverkare av Selektope® i Europa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-06 I-Tech I-Tech sets its sights on large-scale Selektope® production in Europe Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-27 I-Tech I-Tech emitterar 256 272 aktier inom ramen för övertilldelningsoptionen och stabiliseringsperioden i aktien avslutas Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-25 I-Tech Meddelande om stabiliseringsåtgärder i I-Tech AB (publ) under perioden 18 - 21 juni 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-18 I-Tech Meddelande om stabiliseringsåtgärder i I-Tech AB (publ) under perioden 11 - 15 juni 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-11 I-Tech Meddelande om stabiliseringsåtgärder i I-Tech AB (publ) under perioden 4 - 8 juni 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-04 I-Tech Meddelande om stabiliseringsåtgärder i I-Tech AB (publ) under perioden 28 maj - 1 juni 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

20 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
9 May 2019 | Årsstämma 2018
10 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
10 May 2019 | Årligutdelning
28 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner