Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-08-10 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Riktlinjer för desensitiseringsbehandling av hög-sensitiserade njurtransplantationspatienter framtagna av ESOT i Transplant International Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-10 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: European Society for Organ Transplantation's (ESOT) guidelines for desensitization treatment of highly sensitized kidney transplant patients published in Transplant International Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-19 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma half year report 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-19 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharmas halvårsrapport januari - juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-18 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma announces $70 million non-dilutive product finance transaction with NovaQuest to support continued development of the company's antibody-cleaving enzyme technology platform Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-18 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma offentliggör en produktfinansieringstransaktion, utan utspädningseffekt, om 70 MUSD med NovaQuest. Transaktionen stödjer den fortsatta utvecklingen av Hansas enzymteknologiplattform Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-11 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma meddelar att första patienten behandlats i PAES-studien med Idefirix® (imlifidase) för behandling av högsensitiserade njurtransplantationspatienter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-11 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma announces first patient treated in the post-authorization efficacy study (PAES) of Idefirix® (imlifidase) in highly sensitized kidney transplant patients Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Increase of the number of votes in Hansa Biopharma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Ökning av antalet röster i Hansa Biopharma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Hansa Biopharma Bulletin from the Annual General Meeting in Hansa Biopharma AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Hansa Biopharma Kommuniké från årsstämma i Hansa Biopharma AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma to host conference call to provide half year results for January-June 2022 and Business Update Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma bjuder in till en telefonkonferens för att presentera delårsrapporten för första halvåret 2022 och ge en uppdatering av bolagets verksamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 Finansinspektionen Finansinspektionen: Korrigering flaggningsmeddelande i Hansa Biopharma AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-21 Finansinspektionen Finansinspektionen: Korrigering flaggningsmeddelande i Hansa Biopharma AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-21 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Hansa Biopharma AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-16 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: NICE rekommenderar Hansa Biopharmas läkemedel Idefirix® (imlifidase) för desensitiseringsbehandling av högsensitiserade njurtransplantationspatienter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 16 Jun 2022 | Hansa Biopharma

Hansa Biopharma AB: NICE rekommenderar Hansa Biopharmas läkemedel Idefirix® (imlifidase) för desensitiseringsbehandling av högsensitiserade njurtransplantationspatienter

  • NICE anser att Idefirix® är en kliniskt effektiv och kostnadseffektiv behandling inom nuvarande klinisk praxis
  • Den positiva rekommendationen kommer att ge tillgång till läkemedlet för högsensitiserade patienter i England, Wales och potentiellt Nordirland

Lund, Sverige, 16 juni 2022. Hansa Biopharma, ”Hansa” (Nasdaq Stockholm: HNSA), pionjär inom enzymteknik för sällsynta immunologiska tillstånd, meddelar idag att National Institute for Health and Care Excellence (NICE) har rekommenderat Idefirix®, som det första läkemedlet i sin klass, för användning vid desensitiseringsbehandling av högsensitiserade vuxna patienter före transplantation av en njure från en avliden donator. NICE anser att Idefirix® är en kliniskt effektiv och kostnadseffektiv behandling.

Rekommendationen att använda Idefirix® är ett viktigt framsteg för patienter i England, Wales och Nordirland, eftersom relevanta specialiserade transplantationscentra nu får möjlighet att erbjuda högsensitiserade patienter en livsavgörande njurtransplantation, vilket i princip inte har varit möjligt tidigare. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency’s (MHRA) beviljade ett villkorligt godkännande av imlifidase utifrån Europeiska kommissionens villkorade godkännande i augusti 2020.2 Rekommendationen från NICE bygger på detta godkännande, som inte bara tar hänsyn till Idefirix® kliniska effekt utan även till dess kostnadseffektivitet och de betydande medicinska behoven hos den patientgrupp som Idefirix® är avsedd att behandla.1

Kandidater för njurtransplantation klassificeras som högsensitiserade om de redan har antikroppar mot HLA-antigenerna hos tillgängliga donatorer. Dessa befintliga antikroppar kan reagera mot och skada den transplanterade njuren och eventuellt orsaka avstötning.3 Riskfaktorer för att bli högsensitiserad är bland annat tidigare transplantation, blodtransfusioner och graviditet.4 Eftersom det kan vara särskilt svårt att hitta en matchning för dessa patienter blir den genomsnittliga tiden till transplantation längre, vilket i sin tur ökar risken för att de hinner avlida i väntan på en lämplig donator.5,6 Under de senaste fem åren i Storbritannien har i genomsnitt 2 400 njurar transplanterats från avlidna donatorer och 926 från levande donatorer.7

”Eftersom det inte har funnits effektiva metoder för desensitisering, så har njurpatienter i England som har klassats som högsensitiserade haft det svårt att hitta en donator. Ofta har deras enda alternativ varit att fortsätta med långvarig dialys, med mycket dålig livskvalitet som följd”, säger Dr Adnan Sharif vid Kidney Research UK. ”Vi välkomnar beslutet, som ger vissa högsensitiserade patienter nya möjligheter att kvalificera sig för en livsförändrande transplantation och slippa dialys. En nyckelfråga blir beslutsfattandet kring vilka som ska få tillgång till behandlingen, liksom att noggrant följa de transplanterade njurarnas livslängd.”

Långvarig dialys är en belastning för både patienter och vårdsystem, som dessutom försämrar livskvaliteten och ökar risken för dödlighet och sjukhusvistelser.6,8-9

”Vi är väldigt glada att NICE har rekommenderat Idefirix® som den första godkända behandlingen för högsensitiserade njurpatienter. De här patienterna har en betydande sjukdomsbörda och stora behov, och rekommendationen är en viktig milstolpe för dem”, säger Søren Tulstrup, koncernchef och VD för Hansa Biopharma. ”För Hansa är rekommendationen också uppmuntrande, medan vi fortsätter att arbeta för att uppnå vår vision, en värld där alla patienter med sällsynta immunologiska sjukdomar kan leva långa och friska liv.”

Hansa kommer att samarbeta med nationella hälsovårdsmyndigheter i England, Wales och Nordirland för att underlätta införandet av behandlingen i enlighet med NICE:s rekommendationer.

Denna information är sådan som Hansa Biopharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom kontaktpersonen nedan kl. 07:00 CET den 16 juni 2022.
 

— SLUT PÅ PRESSMEDDELANDET —

För mer information:

Klaus Sindahl,Head of Investor Relations
M:+46 (0) 709 298 269
E:klaus.sindahl@hansabiopharma.com

Katja Margell, Head of Corporate Communications
M:+46 (0) 768 198 326
E:katja.margell@hansabiopharma.com

Bakgrundsinformation

Om Idefirix® (imlifidase)

Imlifidase är ett enzym som härrör från bakterien Streptococcus pyogenes och har förmåga att specifikt identifiera och klyva alla former av immunglobulin G-antikroppar (IgG).10

Imlifidase är en ny och lovande strategi för desensitisering av transplantationspatienter med donatorspecifika antikroppar (DSA-antikroppar) mot HLA-antigener.11 Högsensitiserade patienter har höga halter av dessa tidigare bildade antikroppar av IgG-typ som kan binda till donatornjuren och skada den.4 Imlifidase inaktiverar antikropparna och ger möjlighet att genomföra en transplantation. När kroppen sedan börjar producera nya IgG-antikroppar får patienten immunsuppressiv behandling för att minska risken för organavstötning.

Effekten och säkerheten hos imlifidase som behandling för att minska donatorspecifika IgG före transplantation har undersökts i fyra öppna enarmade fas 2-studier under sex månader.9,11-13

Hansa fortsätter nu att samla in klinisk evidens och kommer att presentera ytterligare resultat om effekt och säkerhet från en uppföljande observationsstudie och en effektstudie efter godkännandet. Idefirix® har prövats inom ramen för EMA:s (Europeiska läkemedelsmyndighetens) PRIME-program (PRIority MEdicines), som stödjer läkemedel som erbjuder en avgörande behandlingsfördel jämfört med befintliga behandlingar eller hjälper patienter som saknar andra behandlingsalternativ.2

I augusti 2020 beviljades Idefirix® ett villkorat godkännande för den europeiska marknaden av EMA. Godkännandet gäller för desensitiseringsbehandling av högsensitiserade vuxna njurtransplantationspatienter med en positiv korstestning mot en tillgänglig avliden donator. Användningen av Idefirix® bör reserveras för patienter som sannolikt inte kommer att erbjudas transplantation inom ramen för det tillgängliga systemet för tilldelning av njurar, inklusive program för att prioritera högsensitiserade patienter.2 Genom ett villkorat godkännande kan EMA rekommendera att en behandling godkänns för försäljning i fall där nyttan av att behandlingen omedelbart görs tillgänglig för patienter uppväger risken med att alla data ännu inte finns tillgängliga.

Om njursvikt

Njursjukdom kan leda till njursvikt eller njursjukdom i terminalfas (ESRD, End-Stage Renal Disease), vilket innebär att en patients njurfunktion understiger 15%.14 ESRD utgör en betydande sjukdomsbörda, och för närvarande lever nästan 2,5 miljoner patienter världen över med sjukdomen.13 En njurtransplantation är det bästa behandlingsalternativet för lämpliga ESRD-patienter, eftersom det ger en bättre överlevnadschans och livskvalitet jämfört med långvarig dialys. Det finns ungefär 80000 njurpatienter på väntelistor för transplantation inom EU.15

Fullständig produktinformation kan fås via produktresumén som återfinns här ( https://www.hansabiopharma.com/mediatoolkit/ ).

Om Hansa Biopharma

Hansa Biopharma är ett banbrytande biofarmabolag i kommersiell fas som utvecklar innovativa, livsavgörande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Hansa har utvecklat en ledande enzymbehandling för klyvning av IgG-antikroppar (immunoglobulin) som ger högsensitiserade patienter möjlighet till njurtransplantation. Hansa har ett stort och växande forsknings- och utvecklingsprogram baserat på företagets egenutvecklade enzymteknologiplattform för IgG-klyvning. Målet är att tillgodose medicinska behov inom transplantation, autoimmuna sjukdomar, genterapi och cancer. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har verksamhet i Europa och USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet HNSA. Läs mer på www.hansabiopharma.com.

Referenser

1.   https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ta10552/documents
2. Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Finns på: https://www.ema.europa.eu/en/news/new-treatment-enable-kidney-transplant-highly-sensitised-patients . Senaste besök: december 2021
3. Eurostam-rapport (”A Europe-wide strategy to enhance transplantation of highly sensitized patients on the basis of acceptable HLA mismatches.”) Finns på https://cordis.europa.eu/project/id/305385/reporting . Senaste besök: april 2021
4. Manook M, et al.Lancet2017; 389(10070):727-734
5. Redfield R, et al.Nephrol Dial Transplant2016; 31:1746-1753
6. Lonze BE, et al.Ann Surg2018; 268(3):488-496
7. Database Global Observatory on Donation and Transplantation. Finns på: http://www.transplant-observatory.org/data-charts-and-tables/ (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.transplant-observatory.org%2Fdata-charts-and-tables%2F&data=05%7C01%7Ckatja.margell%40hansabiopharma.com%7Cb78300c9a9494b17e01a08da4d104ddb%7C2baeedcdecb6405a84aaec90b3dbc240%7C0%7C0%7C637907029669654132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YhHaxITyaCeA8nCfoQTw45pZv7KFx3%2FI7SBYXN0%2BAfQ%3D&reserved=0),
8. Kuppachi S, et al. Transpl Int 2020; 33(3):251-259
9. Lorant T, et al. Am J Transplant2018;18(11):2752-2762
10. Hansa. Idefirix® Summary of Product Characteristics (produktresumé)
11. Jordan SC, et al.N Engl J Med2017; 377(5):442-453
12. Winstedt L, et al.PLoS One2015; 10(7): e0132011
13. Jordan SC, et al.Transplantation21 oktober 2020 – online-utgåva, första utgåvan
14. NIH (2018). What is kidney failure? Tillgänglig på: https://www.niddk.nih.gov/health-information/kidney-disease/kidney-failure/what-is-kidney-failure . Senaste besök: maj 2021
15. Newsletter Transplant 2020, sidorna 58-60.

2022-06-16 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: NICE recommends use of Hansa Biopharma's Idefirix® (imlifidase) as desensitization treatment for highly sensitized kidney transplant patients Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-30 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma: Notice to Annual General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-30 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma: Kallelse till årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-30 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: The Nomination Committee in Hansa Biopharma proposes Peter Nicklin as new chair of the Board of Directors at the Annual General Meeting 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-30 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharmas valberedning nominerar Peter Nicklin till ny styrelseordförande inför årsstämman 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-23 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma har slutfört rekrytering till fas 2-studie av imlifidase som behandling av antikroppsmedierad avstötning (AMR) efter njurtransplantation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-23 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma completes enrollment in imlifidase phase 2 study in antibody mediated rejection (AMR) episodes post kidney transplantation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-13 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma announces temporary marketing authorization in Switzerland for Idefirix[®] (imlifidase) in kidney transplantation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-13 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma meddelar tidsbegränsat marknadsgodkännande i Schweiz för Idefirix[®] (imlifidase) inom njurtransplantation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-21 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma interim report January - March 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-21 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharmas delårsrapport januari - mars 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-20 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma granted added benefit ASMR 3 by French Transparency Commission for Idefirix® (imlifidase) as desensitization treatment for highly sensitized kidney transplant patients Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-20 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma har tilldelats klassificering ASMR 3 i Frankrike för Idefirix® (imlifidase) som desensitiseringsbehandling för högsensitiserade njurtransplantationspatienter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-19 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma announces U.S. FDA acceptance of Investigational New Drug (IND) application for Phase 3 study of imlifidase in anti-GBM disease Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-19 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma tillkännager FDA-godkännande av Investigational New Drug (IND)-ansökan i USA för fas 3-studie av imlifidase vid anti-GBM-sjukdom Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-08 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma bjuder in till en telefonkonferens för att presentera delårsrapporten för januari-mars 2022 och ge en uppdatering av bolagets verksamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-07 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma offentliggör årsredovisning för 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-07 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma publishes Annual Report 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-28 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma and Medison Pharma announce marketing authorization in Israel for Idefirix[®] (imlifidase) for desensitization treatment of highly sensitized kidney transplant patients Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-28 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma och Medison Pharma tillkännager godkännande i Israel för Idefirix[®] (imlifidase) för desensitiseringsbehandling av högsensitiserade njurtransplantationspatienter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-15 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma and German payer head association agree on reimbursement price for Idefirix[®] (imlifidase) as desensitization treatment for highly sensitized kidney transplant patients Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-15 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma når överenskommelse om pris och subvention i Tyskland för Idefirix[®] (imlifidas) som desensitiseringsbehandling för högsensitiserade njurtransplantationspatienter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-08 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Nyckeldata publicerade i JASN visar potentialen hos Hansa Biopharmas imlifidase att avsevärt förändra sjukdomsförloppet vid anti-GBM-sjukdom Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-08 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Key data demonstrating the potential of Hansa Biopharma's imlifidase to significantly alter course of anti-GBM disease published in JASN Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-25 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Franska Haute Autorité de Santé har fattat ett positivt beslut att ge tidig tillgång till Hansa Biopharmas Idefirix® (imlifidase) för desensitiseringsbehandling av högsensitiserade njurpatienter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-25 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma announces positive early access decision by French Haute Autorité de Santé to use Idefirix® (imlifidase) as desensitization treatment for highly sensitized kidney transplant patients Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-03 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharmas bokslutskommuniké 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-03 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma year-end report 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-20 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma to host conference call to provide Year-End report for 2021 and Business Update Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-20 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma bjuder in till en telefonkonferens för att presentera bolagets bokslutskommuniké för 2021 och ge en uppdatering av bolagets verksamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-10 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Hansa Biopharma AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-01-09 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma lämnar verksamhetsuppdatering inklusive viss finansiell nyckelinformation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-09 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma provides business update including certain key financials Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-03 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma ingår avtal med AskBio för att utvärdera imlifidas som förbehandling till genterapi vid Pompes sjukdom Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-03 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma enters into agreement with AskBio to evaluate feasibility of imlifidase as pre-treatment ahead of gene therapy in Pompe disease Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-30 Hansa Biopharma Increase of the number of shares and votes in Hansa Biopharma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-30 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Ökning av antalet aktier och röster i Hansa Biopharma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-29 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma enrolls first patient in U.S. randomized, controlled pivotal trial of imlifidase in highly sensitized kidney transplant patients Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-29 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma rekryterar första patienten i USA till en randomiserad, kontrollerad pivotal studie av imlifidas hos högsensitiserade njurtransplantationspatienter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-09 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma: Issue and repurchase of class C shares for incentive programs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-09 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma: Emission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-08 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Hansa Biopharma AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-12-07 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma och Medison Pharma ingår multiregionalt samarbete för kommersialisering av Hansas desensitiseringsbehandling inom njurtransplantation i centrala Östeuropa och Israel Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-07 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma and Medison Pharma announce multiregional commercialization partnership for Hansa's desensitization treatment for kidney transplant in Central Eastern Europe and Israel Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-15 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma avser att initiera en fas 3-studie med imlifidase för behandling av anti-GBM-sjukdom efter framgångsrikt rådgivningsmöte med FDA i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-15 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma to initiate Phase 3 study of imlifidase to treat anti-Glomerular Basement Membrane (anti-GBM) disease after successful pre-IND meeting with U.S. FDA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-12 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharmas valberedning utsedd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-12 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma Nomination Committee formed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-08 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma offentliggör att ett konfidentiellt utkast till registreringsdokument enligt Form F-1 har lämnats in till amerikanska SEC för en potentiell notering i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-08 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma announces it has confidentially submitted a draft registration statement on Form F-1 to the U.S. SEC relating to a potential U.S. IPO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-21 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma interim report Jan-Sept 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-21 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma Delårsrapport januari-september 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-07 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma to host conference call to provide interim results for January-September 2021 and Business Update Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-07 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma bjuder in till en telefonkonferens för att presentera delårsrapporten för januari-september 2021 och ge en uppdatering av bolagets verksamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-01 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma presented new data on imlifidase at the European Society for Organ Transplantation (ESOT) Congress Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-01 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma presenterade nya data om imlifidase på ESOT-kongressen (European Society for Organ Transplantation) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-31 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma announces participation in Fall investor conferences and provides updated financial calendar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-31 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma informerar om höstens investerar-konferenser och presenterar en uppdaterad finansiell kalender Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-25 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma achieves Great Place to Work certification for second consecutive year Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-25 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma får Great Place to Work-certifiering för andra året i rad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-02 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharmas läkemedel Idefirix[®] (imlifidase) för desensitisering av högsensitiserade njurtransplantationspatienter subventioneras i Nederländerna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-02 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma announces reimbursement in the Netherlands of Idefirix[®] (imlifidase) as desensitization treatment for highly sensitized kidney transplant patients Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-15 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma interim report Jan-June 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-15 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma Delårsrapport januari-juni 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-09 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma announces long term follow-up data demonstrating 3-year graft survival of 84% after imlifidase treatment and transplantation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-09 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma offentliggör långtidsdata som visar en 3-årig graftöverlevnad på 84 procent efter behandling med imlifidase och transplantation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-01 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma bjuder in till en telefonkonferens för att presentera delårsrapporten för första halvåret 2021 och ge en uppdatering av bolagets verksamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-01 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma to host conference call to provide interim results for first half 2021 and Business Update Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-28 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: NT-rådet har beslutat att rekommendera Hansa Biopharmas behandling Idefirix[®] (imlifidase) som desensitiseringsbehandling för högsensitiserade patienter som väntar på njurtransplantation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-28 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma announces decision by Swedish New Therapies Council to recommend use of Idefirix[®] (imlifidase) as desensitization treatment for highly sensitized kidney transplant patients Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-23 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma announces study design for a US randomized, controlled trial of imlifidase in highly sensitized kidney transplant patients Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-23 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma tillkännager designen för en USA baserad randomiserad kontrollerad imlifidase-studie i högsensitiserade njurtransplantationspatienter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-12 Hansa Biopharma Bulletin from the Annual General Meeting in Hansa Biopharma AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-12 Hansa Biopharma Kommuniké från årsstämma i Hansa Biopharma AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-22 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma Delårsrapport januari-mars 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-22 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma interim report Jan-Mar 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-14 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma bjuder in till en telefonkonferens för att presentera delårsrapporten för första kvartalet 2021 och ge en uppdatering av bolagets verksamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-14 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma to host conference call to provide interim results from Q1 2021 and Business Update Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-09 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma: Notice to Annual General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-09 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma: Kallelse till årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-08 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Hansa Biopharma AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-08 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma publishes Annual Report 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-08 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma offentliggör årsredovisning för 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-07 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Hansa Biopharma AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-29 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma enters preclinical research collaboration with argenx Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-29 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma ingår prekliniskt forskningssamarbete med argenx Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-01 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma appoints Dr. Magnus Korsgren as Head of Research & Development Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-01 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma utser dr Magnus Korsgren till chef för forskning och utveckling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-04 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma Bokslutskommuniké 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-04 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma year-end report Jan-Dec 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-27 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma to host conference call to provide Year-End report 2020 and Business Update Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-27 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma bjuder in till en webbsänd telefonkonferens av bolagets bokslutskommuniké för 2020 samt ge en uppdatering av bolagets verksamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-11 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma provides business update incl. certain key financials ahead of the JP Morgan Global Healthcare Conference Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-11 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma ger en verksamhetsuppdatering inkl. vissa finansiella nyckeltal inför JP Morgan Global Healthcare Conference Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

20 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3