Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-06-01 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma announces positive reimbursement decision for Idefirix (imlifidase) in Belgium as desensitization treatment for highly sensitized patients in kidney transplantation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-01 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharmas läkemedel Idefirix (imlifidase) får subvention i Belgien för desensitisering av högsensitiserade njurtransplantationspatienter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-30 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa meddelar att den första patienten doserats med imlifidase i en global pivotal fas 3-studie av anti-GBM-sjukdom Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-30 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa announces first patient dosed with imlifidase in a global pivotal phase 3 trial in anti-glomerular basement membrane (anti-GBM) disease Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-29 Hansa Biopharma Kallelse till årsstämma i Hansa Biopharma AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-29 Hansa Biopharma Notice to Annual General Meeting in Hansa Biopharma AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma and Genethon announce collaboration to develop imlifidase as pre-treatment to gene therapy in Crigler-Najjar syndrome patients with anti-AAV antibodies Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma och Genethon ingår samarbete inom utveckling av imlifidase som förbehandling vid genterapi hos Crigler-Najjars syndrom för patienter med antikroppar mot AAV Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-21 Penser Access Penser Access: Ljusning i horisonten- Hansa Biopharma Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-21 Redeye Redeye: Hansa Biopharma - Update after Q1 with our revised outlook Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-20 Penser Access Penser Access: Intervju med Hansa Biopharma - Erik Penser Bank - 20 april 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-20 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharmas delårsrapport för januari-mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-20 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma interim report January-March 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-17 Penser Access Penser Access: Preview Q1-rapport - Hansa Biopharma Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-14 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma to host conference call to provide interim results for January-March 2023 and a Business Update Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-31 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma slutför rekrytering till fas 2-studie av imlifidase för behandling av Guillain-Barrés syndrom (GBS) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-31 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma completes enrollment in phase 2 study of imlifidase in Guillain-Barré Syndrome (GBS) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-30 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma offentliggör årsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-30 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma publishes Annual Report 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-29 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma announces positive reimbursement decision in Spain for Idefirix[®] (imlifidase) as desensitization treatment for highly sensitized patients in kidney transplantation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-29 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Spanien subventionerar Hansa Biopharmas läkemedel Idefirix® (imlifidase) för desensitisering av högsensitiserade njurtransplantationspatienter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Matthew Shaulis appointed Chief Commercial Officer and US President of Hansa Biopharma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Matthew Shaulis utsedd till Chief Commercial Officer och President för Hansa Biopharma i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-10 Redeye Redeye: Hansa Biopharma - Update ahead of 2023 – Gradual progress ahead Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-03 Penser Access Penser Access: Ett år med många triggers väntar - Hansa Biopharma Analyser Visa Stäng
2023-02-02 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma Year-end report January-December 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-02 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma: Bokslutskommuniké för januari - december 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-30 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma announces planned departure of Chief Scientific Officer Christian Kjellman Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-30 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma meddelar att företagets Chief Scientific Officer Christian Kjellman planerar att lämna sin tjänst Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-20 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma bjuder in till en telefonkonferens för att presentera bokslutskommuniké 2022 och ge en uppdatering av bolagets verksamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-02 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma meddelar positivt subvensionsbeslut för Idefirix[®] (imlifidase) i Tjeckien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-02 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma announces positive reimbursement decision for Idefirix[®] (imlifidase) in the Czech Republic Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-30 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma: Increase of the number of shares and votes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-30 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma: Ökning av antalet aktier och röster Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-28 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Rättelse: Hansa Biopharmas valberedning utsedd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-28 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Correction: Hansa Biopharma Nomination Committee formed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma Nomination Committee formed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharmas valberedning utsedd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-16 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Hansa Biopharma AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-16 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Hansa Biopharma AB Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 16 Dec 2022 | Hansa Biopharma

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Hansa Biopharma AB

Flaggningsmeddelande i Hansa Biopharma AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556734-5359 Hansa Biopharma AB
Instrument SE0002148817 Ordinary shares
Innehavare Redmile Group, LLC
 
Före transaktionen
Antal aktier 5 049 384
Antal rösträtter 5 049 384
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Övrigt
Datum 2022-12-15
Gränsvärde för antal aktier 15 %
Gränsvärde för rösträtter 20 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 – aktier 10 896 553
 – direkt innehavda rösträtter 0
 – indirekt innehavda rösträtter 10 896 553
Andel
 – aktier 19,79959 %
 – direkt innehavda rösträtter 0 %
 – indirekt innehavda rösträtter 20,6754 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 20,6754 % 10 896 553
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 – Fysisk avvecklade
 – Kontantavräknade
 
TOTALT 20,6754 % 10 896 553
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 – bolag RedCo I, L.P.
 – antal rösträtter 643 700
 – andel av rösträtter 1,22137 %
 – bolag Redmile Capital Offshore II Master Fund, Ltd. (Strategic Sleeve)
 – antal rösträtter 468 574
 – andel av rösträtter 0,88908 %
 – bolag Redmile Capital Offshore II Master Fund, Ltd.
 – antal rösträtter 46 579
 – andel av rösträtter 0,08838 %
 – bolag Redmile Strategic Trading Sub, Ltd.
 – antal rösträtter 657 290
 – andel av rösträtter 1,24716 %
 – bolag Redmile Strategic Long Only Trading Sub, Ltd.
 – antal rösträtter 507 476
 – andel av rösträtter 0,9629 %
 – bolag Redmile Biopharma Investment III, L.P.
 – antal rösträtter 8 572 934
 – andel av rösträtter 16,2665 %
 
Koncernens samlade innehav
 – antal rösträtter 10 896 553
 – andel av rösträtter 20,6754 %
 
Kommentar
Changes due to: Share issue
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

2022-12-14 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Hansa Biopharma AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-13 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma announces successful execution of a directed share issue of SEK 416 million (~USD 40 million) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-13 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 416 MSEK (~40 MUSD) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-08 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma announces positive reimbursement decision in Italy for Idefirix[®] (imlifidase) as desensitization treatment for highly sensitized patients in kidney transplantation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-08 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Idefirix[®] (imlifidase) beviljas nationell subvention i Italien för högsensitiserade njurtransplantationspatienter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-28 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma presenterar positiva första data från fas 2-studien med imlifidase för antikroppsmedierad avstötning (AMR) efter njurtransplantation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-28 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma announces positive topline data from the imlifidase phase 2 study in antibody mediated rejection (AMR) episodes post kidney transplantation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-03 Penser Access Penser Access: Analytikerpresentation av Hansa Biopharma - Erik Penser Bank - 2 november 2022 Analyser Visa Stäng
2022-11-02 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma and partner Sarepta Therapeutics plan to initiate a clinical study with imlifidase as a pre-treatment to Sarepta's SRP-9001 gene therapy in DMD in 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-02 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma planerar att under 2023 tillsammans med sin samarbetspartner Sarepta Therapeutics inleda en klinisk studie av imlifidase som förbehandling till Sareptas genterapi SRP-9001 mot DMD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-31 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma: Ökning av antalet röster Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-31 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma: Increase of the number of shares and votes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Penser Access Penser Access: Studiedata stundar - Hansa Biopharma Analyser Visa Stäng
2022-10-20 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma Interim report January-September 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-20 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharmas delårsrapport januari-september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-07 Penser Access Penser Access: Inför Q3-rapport - Hansa Biopharma Analyser Visa Stäng
2022-09-30 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma: Increase of the number of shares and votes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-30 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma: Ökning av antalet aktier och röster Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-30 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma bjuder in till en telefonkonferens för att presentera delårsrapporten för tredje kvartalet 2022 och ge en uppdatering av bolagets verksamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-30 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma to host conference call to provide interim results for January-September 2022 and Business Update Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-30 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma får Great Place to Work[®]-certifiering för tredje året i rad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-30 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma achieves Great Place to Work[®] certification for the third consecutive year Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-15 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Hansa Biopharma AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-12 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: The Scottish Medicines Consortium (SMC) recommends use of Hansa Biopharma's Idefirix[®] (imlifidase) as desensitization treatment for highly sensitized kidney transplant patients Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-12 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Scottish Medicines Consortium (SMC) rekommenderar Hansa Biopharmas läkemedel Idefirix[®] (imlifidase) för desensitiseringsbehandling av högsensitiserade njurtransplantationspatienter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-09 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma: Issue and repurchase of class C shares for incentive programs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-09 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma: Emission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-22 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma och Medison Pharma: Idefirix® beviljas nationell subvention i Polen för högsensitiserade njurtransplantationspatienter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-22 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma and Medison Pharma announce positive reimbursement decision in Poland for Idefirix® in highly sensitized kidney transplant patients Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-10 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: European Society for Organ Transplantation's (ESOT) guidelines for desensitization treatment of highly sensitized kidney transplant patients published in Transplant International Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-10 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Riktlinjer för desensitiseringsbehandling av hög-sensitiserade njurtransplantationspatienter framtagna av ESOT i Transplant International Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-20 Penser Access Penser Access: Intervju med Hansa Biopharma - Erik Penser Bank - 20 juli 2022 Analyser Visa Stäng
2022-07-20 Penser Access Penser Access: Snygg finansieringslösning - Hansa Biopharma Analyser Visa Stäng
2022-07-19 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharmas halvårsrapport januari - juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-19 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma half year report 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-18 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma offentliggör en produktfinansieringstransaktion, utan utspädningseffekt, om 70 MUSD med NovaQuest. Transaktionen stödjer den fortsatta utvecklingen av Hansas enzymteknologiplattform Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-18 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma announces $70 million non-dilutive product finance transaction with NovaQuest to support continued development of the company's antibody-cleaving enzyme technology platform Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-11 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma meddelar att första patienten behandlats i PAES-studien med Idefirix® (imlifidase) för behandling av högsensitiserade njurtransplantationspatienter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-11 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma announces first patient treated in the post-authorization efficacy study (PAES) of Idefirix® (imlifidase) in highly sensitized kidney transplant patients Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Increase of the number of votes in Hansa Biopharma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Ökning av antalet röster i Hansa Biopharma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Hansa Biopharma Bulletin from the Annual General Meeting in Hansa Biopharma AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Hansa Biopharma Kommuniké från årsstämma i Hansa Biopharma AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma to host conference call to provide half year results for January-June 2022 and Business Update Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma bjuder in till en telefonkonferens för att presentera delårsrapporten för första halvåret 2022 och ge en uppdatering av bolagets verksamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 Finansinspektionen Finansinspektionen: Korrigering flaggningsmeddelande i Hansa Biopharma AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-21 Finansinspektionen Finansinspektionen: Korrigering flaggningsmeddelande i Hansa Biopharma AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-21 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Hansa Biopharma AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-16 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: NICE rekommenderar Hansa Biopharmas läkemedel Idefirix® (imlifidase) för desensitiseringsbehandling av högsensitiserade njurtransplantationspatienter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-16 Hansa Biopharma Hansa Biopharma AB: NICE recommends use of Hansa Biopharma's Idefirix® (imlifidase) as desensitization treatment for highly sensitized kidney transplant patients Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

14 Jun 2023 | Årsstämma 2022
15 Jun 2023 | Årligutdelning
20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
19 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3