Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-11-29 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-24 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 24 Nov 2023 | Fingerprints

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB

Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556154-2381 Fingerprint Cards AB
Instrument Aktier
Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Aktielån
Datum 2023-11-23
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 – aktier 31 573 118
 – direkt innehavda rösträtter 0
 – indirekt innehavda rösträtter 31 573 118
Andel
 – aktier 5,45514 %
 – direkt innehavda rösträtter 0 %
 – indirekt innehavda rösträtter 4,86 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,86 % 31 573 118
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 – Fysisk avvecklade
 – Kontantavräknade 0,98601 % 6 405 613
 
TOTALT 5,84601 % 37 978 731
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 – antal rösträtter 37 978 731
 – andel av rösträtter 5,84601 %
 
Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Angivet gränsvärde har underskridits på grund av utlåning av aktier.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

2023-11-21 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB (publ) meddelar ny funktionsorganisation som stödjer implementeringen av företagets biometriska plattformsstrategi Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-21 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB (publ) announces new functional organization, supporting the implementation of the company’s Biometrics Platform strategy Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-21 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-17 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-15 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-14 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-08 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-07 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-06 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB (Fingerprints™) and IN Groupe, with its SPS solutions, collaborate to bring enhanced contactless biometric cards to the global market Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-26 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB (Fingerprints™) launches complete PC biometric system Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-23 Fingerprint Cards Fingerprints becomes Premium Partner of Infineon Technologies Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-20 Penser Access Penser Access: Interview with Fingerprints - Erik Penser Bank - Oct 20th 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-20 Penser Access Penser Access: Bruttomarginalen stabiliseras på låga nivåer - Fingerprint Cards Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-19 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB (publ) publishes interim report for January – September 2023, and announces cost optimization program Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-19 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB (publ) publicerar delårsrapport för januari – september 2023 samt offentliggör kostnadsoptimeringsprogram Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-12 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB: invitation to the third quarter 2023 results presentation Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-12 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB: inbjudan till presentation av resultatet för det tredje kvartalet 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-29 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB (publ): Increase in number of B shares and votes Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-29 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB (publ): Ökning av antal B-aktier och röster Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-22 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB (publ) offentliggör slutligt utfall i utnyttjandet av teckningsoptioner av serie 2022:1 och 2022:2 Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-22 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB (publ) publishes final outcome in the exercise of warrants of series 2022:1 and 2022:2 Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-19 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB (publ) resolves on an issue of convertible bonds and announces that the condition for early redemption of its bond loan 2021/2024 has been fulfilled Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-19 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB (publ) beslutar om en emission av konvertibler och meddelar att villkoret för förtida inlösen av obligationslånet 2021/2024 har uppfyllts Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-13 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB (publ) publishes final outcome in the rights issue Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-13 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB (publ) offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-12 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB (publ) publishes information regarding recalculation of warrants of series 2022:1 and 2022:2 Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-12 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB (publ) offentliggör information kring omräkning avseende teckningsoptioner av serie 2022:1 och 2022:2 Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-08 Fingerprint Cards Fingerprints and Cionlabs sign collaboration agreement for developing biometric door locks and embedded applications in India Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-05 Penser Access Penser Access: Interview with Fingerprint Cards - Erik Penser Bank - Sep 5th 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-05 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB (publ) extends the subscription period for warrants of series 2022:1 and 2022:2 and makes certain clarifications Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-05 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB (publ) förlänger teckningsperioden för teckningsoptioner av serie 2022:1 och 2022:2 och gör vissa tydliggöranden Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-28 Penser Access Penser Access: Analyst Presentation of Fingerprint Cards - Erik Penser Bank - August 25th 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-23 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB (publ) publishes prospectus for the rights issue Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-23 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB (publ) offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-18 Fingerprint Cards Bulletin from the Extraordinary General Meeting on 18 August 2023 in Fingerprint Cards AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-18 Fingerprint Cards Kommuniké från extra bolagsstämma den 18 augusti 2023 i Fingerprint Cards AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-16 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB (publ) announces final terms for the fully guaranteed rights issue Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-16 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB (publ) offentliggör slutliga villkor för den fullt garanterade företrädesemissionen Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-08 Fingerprint Cards Fingerprints and BenjiLock sign exclusive deal to promote premium biometric access control globally Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-31 Fingerprint Cards Fingerprints signs agreement with tier 1 automotive supplier to develop iris recognition technology for use in Driver Monitoring Systems (DMS) Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-21 Penser Access Penser Access: Interview with Fingerprints - Erik Penser Bank - July 21st 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-21 Penser Access Penser Access: Interview with Fingerprints - Erik Penser Bank - July 20th 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-21 Penser Access Penser Access: Återhämtning inom Mobile och fortsatt tillväxt i PC - Fingerprint Cards Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-20 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB: Interim Report January – June 2023 Rapporter Visa Stäng
2023-07-20 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB: Delårsrapport januari – juni 2023 Rapporter Visa Stäng
2023-07-19 Fingerprint Cards Notice of extraordinary general meeting in Fingerprint Cards AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-19 Fingerprint Cards Kallelse till extra bolagsstämma i Fingerprint Cards AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-18 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB (publ) forms new organizational unit: New Business Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-16 Fingerprint Cards Fingerprints stärker sin finansiella ställning och förmåga att investera i tillväxtområden genom en emission av konvertibler om minst 160MSEK och en garanterad företrädesemission om 180MSEK samt beslutar om förtidsinlösen av obligationslån Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-16 Fingerprint Cards Fingerprints strengthens its financial position and ability to invest in growth areas through an issue of convertible bonds of at least MSEK 160 and a guaranteed rights issue of MSEK 180 and decides on an early redemption of its bond loan Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-13 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB: inbjudan till presentation av resultatet för det andra kvartalet 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-13 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB: invitation to the second quarter 2023 results presentation Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-03 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB (publ) utser Adam Philpott till ny vd och koncernchef Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-03 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB (publ) appoints Adam Philpott as new President and CEO Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-15 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-12 Fingerprint Cards Fingerprints joins World Economic Forum´s New Champions Community to advocate the convenience and security of biometric technology Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-24 Fingerprint Cards Kommuniké från årsstämman 2023 i Fingerprint Cards AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-24 Fingerprint Cards Bulletin from the 2023 Annual General Meeting of Fingerprint Cards AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-28 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2022 Rapporter Visa Stäng
2023-04-28 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB (publ) publishes annual report for 2022 Rapporter Visa Stäng
2023-04-26 Penser Access Penser Access: Tydliga bevis för att botten är bakom oss - Fingerprints Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-26 Penser Access Penser Access: Interview with Fingerprints - Erik Penser Bank - April 26th 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-25 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB: Delårsrapport januari – mars 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-25 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB: Interim Report January – March 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-19 Fingerprint Cards Kallelse till årsstämma 2023 i Fingerprint Cards AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-19 Fingerprint Cards Notice to attend the 2023 Annual General Meeting of Fingerprint Cards AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-18 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB: invitation to the first quarter 2023 results presentation Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-18 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB: inbjudan till presentation av resultatet för det första kvartalet 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-22 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-24 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-24 Fingerprint Cards Fingerprints and Flywallet developing wearable biometric payment & access products for Europe Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-22 Penser Access Penser Access: Analyst Presentation of Fingerprints - Erik Penser Bank - February 22nd 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-16 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB (publ): Extraordinary General Meeting on February 24, 2023 cancelled Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-16 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB (publ): Extrastämman den 24 februari 2023 ställs in Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-02 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-01 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-30 Finansinspektionen Finansinspektionen: Korrigering flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-30 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-30 Penser Access Penser Access: Vi räknar med en successiv förbättring under 2023 - Fingerprints Analyser Visa Stäng
2023-01-27 Penser Access Penser Access: Interview with Fingerprints - Erik Penser Bank - January 27 2023 Analyser Visa Stäng
2023-01-27 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-27 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-26 Fingerprint Cards Notice to attend Extraordinary General Meeting of Fingerprint Cards AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-26 Fingerprint Cards Kallelse till extra bolagsstämma i Fingerprint Cards AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-26 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB: Bokslutskommuniké januari-december 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-26 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB: Year-End Report January – December 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-23 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-20 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-19 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-19 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB: inbjudan till presentation av resultatet för det fjärde kvartalet 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-19 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB: invitation to the fourth quarter 2022 results presentation Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-12 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-12 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-30 Fingerprint Cards Fingerprints has received the first volume purchase order for its optical under-display solution, FPC1632, marking the company’s entry into a new market segment Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-30 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB (publ): Ökning av antal B-aktier och röster Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-30 Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB (publ): Increase in number of B shares and votes Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-14 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-06 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

8 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
23 May 2024 | Årsstämma 2023
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
31 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3