Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-02-08 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ) publicerar bokslutskommuniké 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-08 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ) Year-end report 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-02 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ): Inbjudan till digital presentation i samband med bokslutskommuniké 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-11-10 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ) publicerar kvartalsrapport för tredje kvartalet 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-10 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ) Interim Report, January-September 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-04 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ): Inbjudan till digital presentation i samband med kvartalsrapporten för Q3 Pressreleaser Visa Stäng
2021-10-26 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ): Exsitec AB förvärvar Zedcom AB och Zedcom ISP AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 26 Oct 2021 | Exsitec

Exsitec Holding AB (publ): Exsitec AB förvärvar Zedcom AB och Zedcom ISP AB

Exsitec har idag tecknat avtal med Zedcom Holding AB om förvärv av samtliga aktier i Zedcom AB och Zedcom ISP AB (bägge bolagen tillsammans kallat Zedcom). Zedcom är specialister på Visma.net och IT-drift med kringtjänster. Förra året omsatte Zedcom 45 Msek med ett EBITA-resultat uppgående till 3,3 Msek och LTM omsätter Zedcom cirka 49 Msek med ett LTM EBITA-resultat uppgående till cirka 7 Msek. Prognosen för 2021 är att Zedcom skall omsätta 52 Msek med ett EBITA-resultat uppgående till cirka 9 Msek och bidraget till Exsitecs omsättning och resultat är på samma nivå som prognosen. Köpeskillingen är baserad på ett aktievärde för Zedcom om 65 Msek vilket justerat för nettokassa om cirka 4 Msek innebär en multipel på EV/EBITA på prognostiserat EBITA-resultat om cirka 6,8. 

Köpeskillingen uppgår till totalt 65 Msek och består av en kontant köpeskilling om cirka 42,5 Msek som erläggs kontant i samband med tillträdet och en revers uppgående till 7,5 Msek som utbetalas 18 månader efter tillträdet under förutsättning att ägarna till Zedcom Holding AB, med vissa undantag, är anställda inom Zedcom eller Exsitec-koncernen vid denna tidpunkt. Vidare erläggs cirka 15 Msek genom en riktad nyemission av totalt 76 103 aktier i Exsitec Holding AB till Zedcom Holding AB. Den riktade nyemissionen som beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 4 maj 2021 kommer genomföras till en teckningskurs om 197,10 kr per aktie, vilket motsvarar det volymviktade genomsnittspriset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 11 oktober 2021 till och med 22 oktober 2021. Betalning i den riktade nyemissionen kommer ske i samband med tillträdet genom kvittning av Zedcom Holding AB:s fordran på Exsitec Holding AB uppgående till cirka 15 Msek (”Kvittningsemissionen”). 

Vid full teckning i Kvittningsemissionen kommer antalet aktier i Exsitec Holding AB öka från 12 680 414 aktier till 12 756 517 aktier och aktiekapitalet ökar med 3 805,15 kronor från 634 020,70 kronor till 637 825,85 kronor. Kvittningsemissionen medför en utspädning för befintliga ägare om cirka 0,6 % baserat på antalet aktier efter Kvittningsemissionens genomförande.

Tillträde beräknas ske närmsta veckan och är villkorat av att en omstrukturering av ägandet i Zedcom Holding AB genomförs. Förvärvet finansieras med egna medel och en förvärvskredit om 25 Msek samt genom Kvittningsemissionen.

De nyemitterade aktierna i Kvittningsemissionen kommer omfattas av ett års lock-up från tillträdesdagen. 

– Zedcom är en branschkollega som vi lärt känna väl och blivit imponerade av. De delar vår passion att hjälpa sina kunder under mycket lång tid och har samma affärsmodell med en stor andel återkommande intäkter, säger Exsitecs vd Johan Kallblad. Tillsammans når vi en skala som gör det möjligt att investera ännu mer i kompetens och ekosystem runt Visma.net och ta vara på positionen som marknadsledare på det snabbast växande affärssystemet i Sverige.

För mer information, kontakta:

Johan Kallblad, vd
Hampus Strandqvist, Head of M&A
Telefon: 010-333 33 00
Epost: ir@exsitec.se

Om Exsitec:
Exsitec är specialister på verksamhetssystem och digitalisering som driver företag framåt. Vi hjälper våra kunder få bästa möjliga digitala stöd för sin verksamhet för att nå en effektivare arbetsvardag, överlägsna kundupplevelser och smartare dataanalyser. Exsitec har 500 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark med kombinerad kompetens inom IT, verksamhetsstyrning och affärsutveckling. www.exsitec.se
Exsitec Holdings aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (ticker: EXS).
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan som Exsitec Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-26 15:35 CET.

2021-10-18 Exsitec Holding Exsitec Holding AB: Vismas största partner startar team i Visma Ski Classics Pressreleaser Visa Stäng
2021-09-23 Exsitec Holding Ledningsgruppen i Exsitec Holding AB har sålt aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-23 Exsitec Holding Ledningsgruppen i Exsitec Holding AB (exklusive VD) säljer aktier Pressreleaser Visa Stäng
2021-09-06 Exsitec Holding Exsitec Holding AB: Prisat Employer Branding centralt i Exsitecs tillväxtresa Pressreleaser Visa Stäng
2021-08-24 Exsitec Holding Exsitec Holding AB: Rekordmånga deltagare i årets traineeprogram hos Exsitec Pressreleaser Visa Stäng
2021-08-11 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ) publicerar kvartalsrapport för andra kvartalet 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-04 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ): Inbjudan till digital presentation i samband med kvartalsrapporten för Q2 Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-15 Exsitec Holding Kommuniké från extra bolagsstämma i Exsitec Holding AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-04 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ): Exsitec AB tillträder tidigare offentliggjort förvärv av Vitari AS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-01 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ): Exsitec AB förvärvar Vitari AS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-25 Exsitec Holding Exsitec Holding AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EXSITEC HOLDING AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-25 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ): Exsitec AB förvärvar samtliga återstående aktier i dotterbolaget iAdvice Aps Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-21 Exsitec Holding Exsitec Holding AB: Exsitec på plats 6 över de mest attraktiva och spännande arbetsgivarna 2021 - om IT-studenterna får välja Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-12 Exsitec Holding Exsitec Holding AB: Dubbel vinst för Exsitec i Årets IPO Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-06 Exsitec Holding Exsitec Holding AB: Exsitec genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs 120 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Exsitec Holding Exsitec Holding AB: Exsitec utreder förutsättningarna för en riktad nyemission av aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-04 Exsitec Holding Kommuniké från årsstämma i Exsitec Holding AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-04 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ) publicerar kvartalsrapport för första kvartalet 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ): Inbjudan till digital presentation i samband med kvartalsrapporten för Q1 Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-19 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ): Exsitec AB förvärvar WooCode AB och stärker erbjudandet inom e-handel och skräddarsydda applikationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-30 Exsitec Holding Kallelse till årsstämma i Exsitec Holding AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-05 Exsitec Holding Exsitec Holding AB:s (publ) årsredovisning för 2020 offentliggjord Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-11 Exsitec Holding Exsitec Holding AB: Konsultbolaget Exsitec tar sikte på Norge och startar verksamhet i Oslo Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-11 Exsitec Holding Exsitec Holding AB: Exsitec bokslutskommuniké 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-08 Exsitec Holding Exsitec Holding AB: Inbjudan till digital presentation i samband med bokslutskommuniké 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-07 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ): Exsitec AB förvärvar Millnet B I AB och bildar Sveriges största leverantör av beslutsstöd från Qlik Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-27 Exsitec Holding Exsitec Holding AB: Konsultbolaget Exsitec prisas återigen för sin kultur och karriärmöjligheter för unga Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-26 Exsitec Holding Exsitec Holding AB: Tre i rad för Exsitec - återigen Årets Partner till Visma Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-12 Exsitec Holding Exsitec Holding AB: Penser Access: Exsitec - En SaaS-ansfullt lönsam IT-konsult Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-02 Exsitec Holding Exsitec Holding AB: Delårsrapport för tredje kvartalet 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-28 Exsitec Holding Exsitec Holding AB: Inbjudan till digital presentation i samband med delårsrapport för Q3 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-09 Exsitec Holding Exsitec Holding AB: Erbjudandet i Exsitec inför notering på Nasdaq First North kraftigt övertecknat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

28 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
8 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022