Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2024-05-15 Ependion Styrelsen för Ependion AB har beslutat om överlåtelse av egna aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 15 May 2024 | Ependion

Styrelsen för Ependion AB har beslutat om överlåtelse av egna aktier

I enlighet med bolagsstämmans beslut 2021 överlåter Ependion per den 27 maj 2024, 82 795 s.k. prestationsaktier (stamaktier) till deltagarna i det långsiktiga incitamentsprogram som beslutades av årsstämman 2021, i enlighet med villkoren för programmet. Överlåtelsen sker vederlagsfritt.

I syfte att kassaflödesmässigt säkra sociala avgifter i anledning av LTI 2021/2024, har årsstämman 2024 bemyndigat Ependions styrelse att, vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2025, fatta beslut om överlåtelse av egna stamaktier på Nasdaq Stockholm för kassaflödesmässig säkring av sociala avgifter kopplat till LTI 2021/2024. Med stöd av stämmans bemyndigande har styrelsen beslutat att överlåta 26 014 egna stamaktier på Nasdaq Stockholm. Försäljningen ska ske under perioden den 27 maj 2024 till 23 september 2024 till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien. Ingen försäljning kommer att ske under 30 dagar innan offentliggörande av en finansiell rapport. Försäljningen kommer att rapporteras via Nasdaq Stockholm i enlighet med gällande regler.

För att verkställa ovan överlåtelser har styrelsen även beslutat om omvandling av 108 809 egna C-aktier till motsvarande antal stamaktier.

Det totala antalet aktier i Ependion uppgår vid tidpunkten för detta pressmeddelande till 29 344 214, varav 28 941 216 stamaktier och 402 998 C-aktier. Bolaget innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande inga egna stamaktier och 402 998 egna C-aktier, avsedda för pågående incitamentsprogram. Efter pågående omvandling av C-aktier till stamaktier kommer det totala antalet stamaktier att uppgå till 29 050 025 och det totala antalet C-aktier uppgå till 294 189, varefter bolaget kommer att inneha 108 809 egna stamaktier och 294 189 egna C-aktier, avsedda för pågående incitamentsprogram.

  

2024-05-15 Ependion The Board of Directors of Ependion AB has decided to transfer own shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-05-14 Ependion Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Ependion AB and information regarding issued call options Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-05-14 Ependion Beslut fattade på årsstämman i Ependion AB och information om utställda köpoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-30 Ependion Change in number of shares and votes in Ependion AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-30 Ependion Ändrat antal aktier och röster i Ependion AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-26 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Interview with Ependion - Carnegie Investment Bank - April 24th, 2024 Pressreleaser Visa Stäng
2024-04-25 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Ependion - Sekventiellt högre orderingång Pressreleaser Visa Stäng
2024-04-25 Ependion Ependion AB har genomfört en emission av C-aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-25 Ependion Ependion AB has completed the issuance of class C shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-24 Ependion Ependion AB issues class C shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-24 Ependion Ependion AB emitterar C-aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-24 Ependion Ependion AB: Interim Report January-March 2024: Continued focus on the future in a cautious market Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-24 Ependion Ependion AB: Delårsrapport januari-mars 2024: Fortsatt framtidsfokus i avvaktande marknad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-08 Ependion Notice of the AGM of Ependion AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-08 Ependion Kallelse till årsstämma i Ependion AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-02 Ependion Ependion AB: Ependion publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-04 Ependion Ependion AB: Ependion's business entity Beijer Electronics presents new strategy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-04 Ependion Ependion AB: Ependions affärsenhet Beijer Electronics presenterar ny strategi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-29 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Ependion - 4 minutes by Penser Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-16 Ependion Ependion AB: Valberedningens förslag till styrelse för 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-16 Ependion Ependion AB: Nomination Committee Board Proposals for 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-30 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Intervju med Ependion - Carnegie Investment Bank - 30 jan 2024 Pressreleaser Visa Stäng
2024-01-26 Redeye Redeye: Ependion - Softer Q4, but structural growth remains in the medium to long-term Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-26 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Ependion - Den svaga efterfrågan är tillfällig Pressreleaser Visa Stäng
2024-01-25 Ependion Ependion AB: Financial Statement 2023: Subdued demand ends record year Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-25 Ependion Ependion AB: Bokslutskommuniké 2023: Dämpad efterfrågan avslutar rekordår Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-19 Ependion Ependion AB: Invitation to presentation of Financial Statement 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-19 Ependion Ependion AB: Inbjudan till presentation av Bokslutskommuniké 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-26 Penser Access Penser Access: Intervju med Ependion - Erik Penser Bank - 26 oktober 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-25 Redeye Redeye: Ependion: Stable quarter, albeit the mixed picture remains Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-24 Ependion Ependion AB: Interim Report January-September 2023: New record result in continued mixed market Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-24 Ependion Ependion AB: Delårsrapport januari-september 2023: Nytt rekordresultat i fortsatt blandad marknad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-20 Ependion Ependion AB: Inbjudan till presentation av niomånadersrapport 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-20 Ependion Ependion AB: Invitation to presentation of Nine-month interim report 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-04 Penser Access Penser Access: Deep dive in Ependion - Erik Penser Bank - Oct 4th 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-04 Ependion Valberedning utsedd i Ependion AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-04 Ependion Nomination Committee Appointed in Ependion AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-12 Ependion Ependion AB: Ependion signs multi-million contract in Energy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-12 Ependion Ependion AB: Ependion tecknar mångmiljonavtal inom energi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-24 Redeye Redeye: Ependion - Overall strong, but a few worrying clouds in the near-term too Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-17 Penser Access Penser Access: Intervju med Ependion - Erik Penser Bank - 14 Juli Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-17 Penser Access Penser Access: Nytt rekord för orderingång, omsättning och EBIT - Ependion Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-14 Ependion Ependion AB: Interim Report January-June 2023: New record for order intake, revenue, and profit in a mixed market Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-14 Ependion Ependion AB: Delårsrapport januari-juni 2023: Nytt rekord för orderingång, försäljning och resultat i blandad marknad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-06 Ependion Ependion AB: Invitation to presentation of Six-month interim report 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-06 Ependion Ependion AB: Inbjudan till presentation av halvårsrapport 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-05 Ependion Ependion AB: Ependion's Annual & Sustainability report 2022 now available in English-language Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-27 Ependion Ependion AB: Ependions affärsenhet Westermo vinner ännu ett större tågavtal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-27 Ependion Ependion AB: Ependion's business entity Westermo wins another large train contract Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-31 Ependion Change in number of shares and votes in Ependion AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-31 Ependion Ändrat antal aktier och röster i Ependion AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-06 Beijer Electronics Group Valberedning utsedd i Beijer Electronics Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Interim report January-March 2022: Order intake at new record level, earnings improvement continues Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

15 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3