Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2024-04-08 Ependion Notice of the AGM of Ependion AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-08 Ependion Kallelse till årsstämma i Ependion AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-02 Ependion Ependion AB: Ependion publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 2 Apr 2024 | Ependion

Ependion AB: Ependion publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023

”Under 2023 har vi bekräftat vår förmåga att leverera både tillväxt och lönsamhet på väg mot de finansiella mål som antogs i slutet av 2022. Rörelseresultat ökade med 60 procent till 322 mkr. Det motsvarar en rörelsemarginal på 13 procent och innebär att målet om 15 procents marginal är inom räckhåll givet det förändringsarbete som pågår i affärsenheterna”, skriver Jenny Sjödahl, VD och koncernchef för Ependion, i vd-ordet.

Du hittar årsredovisningen här: https://www.ependion.com/sv/investerare/rapporter-presentationer
 

I årsredovisningen återfinns även Ependions hållbarhetsredovisning. En engelsk språkversion kommer att finnas tillgänglig på hemsidan under andra halvan av april. 
   

Informationen är sådan som Ependion AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden samt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-02 09:34 CET.
   

2024-03-04 Ependion Ependion AB: Ependion's business entity Beijer Electronics presents new strategy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-04 Ependion Ependion AB: Ependions affärsenhet Beijer Electronics presenterar ny strategi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-29 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Ependion - 4 minutes by Penser Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-16 Ependion Ependion AB: Nomination Committee Board Proposals for 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-16 Ependion Ependion AB: Valberedningens förslag till styrelse för 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-30 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Intervju med Ependion - Carnegie Investment Bank - 30 jan 2024 Pressreleaser Visa Stäng
2024-01-26 Redeye Redeye: Ependion - Softer Q4, but structural growth remains in the medium to long-term Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-26 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Ependion - Den svaga efterfrågan är tillfällig Pressreleaser Visa Stäng
2024-01-25 Ependion Ependion AB: Financial Statement 2023: Subdued demand ends record year Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-25 Ependion Ependion AB: Bokslutskommuniké 2023: Dämpad efterfrågan avslutar rekordår Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-19 Ependion Ependion AB: Inbjudan till presentation av Bokslutskommuniké 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-19 Ependion Ependion AB: Invitation to presentation of Financial Statement 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-26 Penser Access Penser Access: Intervju med Ependion - Erik Penser Bank - 26 oktober 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-25 Redeye Redeye: Ependion: Stable quarter, albeit the mixed picture remains Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-24 Ependion Ependion AB: Delårsrapport januari-september 2023: Nytt rekordresultat i fortsatt blandad marknad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-24 Ependion Ependion AB: Interim Report January-September 2023: New record result in continued mixed market Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-20 Ependion Ependion AB: Inbjudan till presentation av niomånadersrapport 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-20 Ependion Ependion AB: Invitation to presentation of Nine-month interim report 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-04 Penser Access Penser Access: Deep dive in Ependion - Erik Penser Bank - Oct 4th 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-04 Ependion Nomination Committee Appointed in Ependion AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-04 Ependion Valberedning utsedd i Ependion AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-12 Ependion Ependion AB: Ependion signs multi-million contract in Energy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-12 Ependion Ependion AB: Ependion tecknar mångmiljonavtal inom energi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-24 Redeye Redeye: Ependion - Overall strong, but a few worrying clouds in the near-term too Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-17 Penser Access Penser Access: Intervju med Ependion - Erik Penser Bank - 14 Juli Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-17 Penser Access Penser Access: Nytt rekord för orderingång, omsättning och EBIT - Ependion Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-14 Ependion Ependion AB: Interim Report January-June 2023: New record for order intake, revenue, and profit in a mixed market Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-14 Ependion Ependion AB: Delårsrapport januari-juni 2023: Nytt rekord för orderingång, försäljning och resultat i blandad marknad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-06 Ependion Ependion AB: Invitation to presentation of Six-month interim report 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-06 Ependion Ependion AB: Inbjudan till presentation av halvårsrapport 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-05 Ependion Ependion AB: Ependion's Annual & Sustainability report 2022 now available in English-language Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-27 Ependion Ependion AB: Ependions affärsenhet Westermo vinner ännu ett större tågavtal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-27 Ependion Ependion AB: Ependion's business entity Westermo wins another large train contract Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-31 Ependion Ändrat antal aktier och röster i Ependion AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-31 Ependion Change in number of shares and votes in Ependion AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-16 Ependion Beijer Electronics Group AB confirms name change to Ependion AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-16 Ependion Beijer Electronics Group AB bekräftar namnbyte till Ependion AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group's Board of Directors has decided to transfer own shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Groups styrelse har beslutat om överlåtelse av egna aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-10 Beijer Electronics Group Beslut fattade på årsstämman i Beijer Electronics Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-10 Beijer Electronics Group Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Beijer Electronics Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Penser Access Penser Access: Intervju med Beijer Group - Erik Penser Bank - 28 april 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-28 Penser Access Penser Access: Marginalerna slog nytt rekord - Beijer Electronics Group Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-28 Beijer Electronics Group Change in number of shares and votes in Beijer Electronics Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Beijer Electronics Group Ändrat antal aktier och röster i Beijer Electronics Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group AB emitterar C-aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group AB issues class C shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Interim Report January-March 2023: Record revenue and profit Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Delårsrapport januari-mars 2023: Rekord för intäkter och resultat Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-06 Beijer Electronics Group Valberedning utsedd i Beijer Electronics Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Interim report January-March 2022: Order intake at new record level, earnings improvement continues Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
14 May 2024 | Årsstämma 2023
15 May 2024 | Årligutdelning
15 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3