Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-11-21 Penser Access Penser Access: Engångsposter påverkar positivt men utmaningar i projekten - Eolus Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-17 Penser Access Penser Access: Intervju med Eolus - Erik Penser Bank - 17 november 2023 Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 17 Nov 2023 | Eolus

Penser Access: Intervju med Eolus – Erik Penser Bank – 17 november 2023

Aktieanalytiker Örjan Rödén intervjuar Per Witalisson, VD på Eolus, om det senaste kvartalet och vad vi kan förvänta oss från projektportföljen framöver.

Se intervjun på Erik Penser Banks YouTube-kanal Penser Play: https://youtu.be/ERalDstFMMI?si=ShHfnLoJSUqNUqFV
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

2023-11-17 Eolus Vind Eolus Vind AB Interim Report 1 July–30 September 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-17 Eolus Vind Eolus Vind AB delårsrapport 1 juli–30 september 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-16 Eolus Vind Election Committee for Eolus Vind AB appointed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-16 Eolus Vind Valberedning för Eolus Vind AB utsedd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-10 Eolus Vind Invitation to presentation of Eolus Interim Report for the third quarter 2023 on 17 November Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-10 Eolus Vind Inbjudan till presentation av Eolus delårsrapport för tredje kvartalet 2023 den 17 november Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-24 Eolus Vind Eolus lämnar in ansökan till regeringen om att bygga vindkraft utanför Sveriges sydkust Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-24 Eolus Vind Eolus submits application to the government for offshore wind off Sweden’s southern coast Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-17 Eolus Vind Volvo Cars and Eolus take the first step in a partnership for the offshore wind power project Västvind outside Gothenburg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-17 Eolus Vind Volvo Cars och Eolus tar första steget i ett partnerskap om det havsbaserade vindkraftsprojektet Västvind utanför Göteborg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-16 Eolus Vind Skiljedom avgjord – resultat före skatt påverkas positivt med 85 mkr i tredje kvartalet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-16 Eolus Vind Arbitration award - profit before tax positively affected by SEK 85 million in the third quarter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-29 Eolus Vind Antal aktier och röster i Eolus Vind Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-29 Eolus Vind Number of shares and votes in Eolus Vind Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-29 Penser Access Penser Access: Intervju med Eolus - Erik Penser Bank - 28 augusti 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-28 Penser Access Penser Access: Rekordkvartal i Q2’23 - Eolus Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-25 Eolus Vind Eolus Vind AB delårsrapport 1 april–30 juni 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-25 Eolus Vind Eolus Vind AB Interim Report 1 April–30 June 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-18 Eolus Vind Invitation to presentation of Eolus Interim Report for the second quarter 2023 on 25 August Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-18 Eolus Vind Inbjudan till presentation av Eolus delårsrapport för andra kvartalet 2023 den 25 augusti Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-10 Eolus Vind Eolus anställer ny landschef i Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-10 Eolus Vind Eolus appoints new Country Manager in Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-10 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Eolus Vind Aktiebolag (publ). Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-04 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Eolus Vind Aktiebolag (publ). Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-31 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Eolus Vind Aktiebolag (publ). Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-26 Eolus Vind Eolus to conduct strategic review to take its offshore wind business to the next level Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-26 Eolus Vind Eolus genomför strategisk översyn för att ta havsbaserad vindkraft till nästa nivå Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-21 Eolus Vind Förändring i Eolus ledningsgrupp Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-21 Eolus Vind Change in Eolus’s Group Management Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-12 Eolus Vind Eolus applies for permit for Västvind offshore wind power project Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-12 Eolus Vind Eolus ansöker om tillstånd för det havsbaserade vindkraftsprojektet Västvind Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-03 Eolus Vind Eolus har fattat investeringsbeslut för batteriprojektet Pome i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-03 Eolus Vind Eolus has made investment decision for the Pome battery project in US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-30 Eolus Vind Important milestone achieved in solar and battery storage project developed by Eolus in Arizona Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-30 Eolus Vind Viktigt delmål uppnått i sol- och batterilagerprojekt utvecklat av Eolus i Arizona Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-26 Eolus Vind Eolus completes sales transaction with BKW for 125 MW Swedish wind projects Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-26 Eolus Vind Eolus säljer svenska vindprojekt om 125 MW till BKW Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-15 Penser Access Penser Access: Intervju med Eolus - Erik Penser Bank - 12 maj 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-12 Eolus Vind Resolutions at the Annual General Meeting in Eolus Vind AB on May 12, 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-12 Eolus Vind Beslut vid årsstämman i Eolus Vind AB den 12 maj 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-12 Penser Access Penser Access: Resultat bättre än Q1’22 och fortsatt uppbyggnad av projektportföljen - Eolus Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-11 Eolus Vind Eolus Vind AB Interim Report 1 January–31 March 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-11 Eolus Vind Eolus Vind AB delårsrapport 1 januari–31 mars 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-10 Eolus Vind Eolus utvecklar över 600 MW vindkraft i Finland Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-10 Eolus Vind Eolus to develop +600 MW wind power in Finland Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-04 Eolus Vind Invitation to presentation of Eolus Interim Report for the first quarter 2023 on 11 May Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-04 Eolus Vind Inbjudan till presentation av Eolus delårsrapport för första kvartalet 2023 den 11 maj Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-25 Eolus Vind Göteborgs Hamn köper andel i Eolus havsbaserade projekt Västvind Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-25 Eolus Vind Port of Gothenburg purchases shares in Eolus’s Västvind offshore project Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-14 Eolus Vind Valberedningen reviderar förslaget till styrelse inför årsstämman 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-14 Eolus Vind The Nomination Committee revises its proposal for Board composition ahead of the Annual General Meeting 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-04 Eolus Vind Completion of project Øyfjellet has been declared Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-04 Eolus Vind Vindpark Øyfjellet har färdigställts Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-31 Eolus Vind Notice of Annual General Meeting in Eolus Vind AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-31 Eolus Vind Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-24 Eolus Vind Eolus Vind AB publishes Annual and Sustainability Report 2022 Rapporter Visa Stäng
2023-03-24 Eolus Vind Eolus Vind AB offentliggör års- och hållbarhetsredovisning för 2022 Rapporter Visa Stäng
2023-02-17 Penser Access Penser Access: Fortsatt utökning av projektportföljen - Eolus Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-17 Penser Access Penser Access: Intervju med Eolus - Erik Penser Bank - 16 februari 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-16 Eolus Vind Eolus Vind AB bokslutskommuniké 1 januari–31 december 2022 Rapporter Visa Stäng
2023-02-16 Eolus Vind Eolus Vind AB Year-end Report 1 January–31 December 2022 Rapporter Visa Stäng
2023-02-10 Penser Access Penser Access: Stor projektportfölj med bred geografisk exponering till låg värdering - Eolus Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-10 Eolus Vind Inbjudan till presentation av Eolus bokslutskommuniké den 16 februari 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-10 Eolus Vind Invitation to presentation of Eolus Year-End Report on 16 February 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-19 Eolus Vind Eolus and PNE start co-developing offshore wind in Latvia Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-19 Eolus Vind Eolus och PNE ingår samarbete om utveckling av havsbaserad vindkraft i Lettland Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-29 Eolus Vind Eolus får undersökningstillstånd för två havsbaserade vindkraftsprojekt i Finland Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-29 Eolus Vind Eolus has received research permits for two offshore wind projects in Finland Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
16 May 2024 | Årsstämma 2023
29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
20 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024