Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-05-15 Penser Access Penser Access: Intervju med Eolus - Erik Penser Bank - 12 maj 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-12 Eolus Vind Beslut vid årsstämman i Eolus Vind AB den 12 maj 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-12 Eolus Vind Resolutions at the Annual General Meeting in Eolus Vind AB on May 12, 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-12 Penser Access Penser Access: Resultat bättre än Q1’22 och fortsatt uppbyggnad av projektportföljen - Eolus Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-11 Eolus Vind Eolus Vind AB delårsrapport 1 januari–31 mars 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-11 Eolus Vind Eolus Vind AB Interim Report 1 January–31 March 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-10 Eolus Vind Eolus to develop +600 MW wind power in Finland Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-10 Eolus Vind Eolus utvecklar över 600 MW vindkraft i Finland Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-04 Eolus Vind Invitation to presentation of Eolus Interim Report for the first quarter 2023 on 11 May Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-04 Eolus Vind Inbjudan till presentation av Eolus delårsrapport för första kvartalet 2023 den 11 maj Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-25 Eolus Vind Göteborgs Hamn köper andel i Eolus havsbaserade projekt Västvind Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-25 Eolus Vind Port of Gothenburg purchases shares in Eolus’s Västvind offshore project Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-14 Eolus Vind The Nomination Committee revises its proposal for Board composition ahead of the Annual General Meeting 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-14 Eolus Vind Valberedningen reviderar förslaget till styrelse inför årsstämman 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-04 Eolus Vind Vindpark Øyfjellet har färdigställts Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-04 Eolus Vind Completion of project Øyfjellet has been declared Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-31 Eolus Vind Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-31 Eolus Vind Notice of Annual General Meeting in Eolus Vind AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-24 Eolus Vind Eolus Vind AB offentliggör års- och hållbarhetsredovisning för 2022 Rapporter Visa Stäng
2023-03-24 Eolus Vind Eolus Vind AB publishes Annual and Sustainability Report 2022 Rapporter Visa Stäng
Rapporter | 24 Mar 2023 | Eolus

Eolus Vind AB publishes Annual and Sustainability Report 2022

Hässleholm 24 March 2023

Eolus Vind AB (publ) has published its Annual and Sustainability Report for 2022. The report is available on the company’s website www.eolusvind.com/en/investors/financial-statements/  (in Swedish).

The English version of the Annual and Sustainability Report will be published during week 16, 2023.

For further information, please contact:
Per Witalisson, CEO, +46 (0)702 65 16 15
Catharina Persson, CFO, +46 +46 (0)709 32 97 77
Karin Wittsell Heydl, Head of Communications & Sustainability, +46 (0)761 16 71 99

This information is of such a kind that Eolus Vind AB (publ) is legally required to disclose pursuant to the Swedish Securities Markets Act. The information was submitted for publication through the agency of the contact persons set out above on 24 March 2023, at 08:30 a.m. CET.  

ABOUT EOLUS
Eolus is one of the leading developers of renewable energy in the Nordics and we are active in the whole value chain from development of green field projects to construction and operation of renewable projects. We offer attractive and competitive investments in the Nordic and Baltic countries, Poland and the United States. Founded in 1990, Eolus has constructed 666 wind turbines with a capacity of 1 414 MW. Eolus has signed contracts for 1,550 MW of asset management services of which 882 MW are in operation.

Eolus’ Class B share is traded on Nasdaq Stockholm Mid Cap. For further information, please visit www.eolusvind.com.

Attachments


2023-02-17 Penser Access Penser Access: Fortsatt utökning av projektportföljen - Eolus Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-17 Penser Access Penser Access: Intervju med Eolus - Erik Penser Bank - 16 februari 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-16 Eolus Vind Eolus Vind AB Year-end Report 1 January–31 December 2022 Rapporter Visa Stäng
2023-02-16 Eolus Vind Eolus Vind AB bokslutskommuniké 1 januari–31 december 2022 Rapporter Visa Stäng
2023-02-10 Penser Access Penser Access: Stor projektportfölj med bred geografisk exponering till låg värdering - Eolus Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-10 Eolus Vind Inbjudan till presentation av Eolus bokslutskommuniké den 16 februari 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-10 Eolus Vind Invitation to presentation of Eolus Year-End Report on 16 February 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-19 Eolus Vind Eolus och PNE ingår samarbete om utveckling av havsbaserad vindkraft i Lettland Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-19 Eolus Vind Eolus and PNE start co-developing offshore wind in Latvia Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-29 Eolus Vind Eolus has received research permits for two offshore wind projects in Finland Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-29 Eolus Vind Eolus får undersökningstillstånd för två havsbaserade vindkraftsprojekt i Finland Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-30 Eolus Vind Eolus and Simply Blue Group in partnership to develop four offshore floating wind projects in the Baltic Sea Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-30 Eolus Vind Eolus och Simply Blue Group i nytt samarbete om utveckling av fyra flytande vindkraftsprojekt i Östersjön Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-21 Eolus Vind Eolus anställer Chief Commercial Officer Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-21 Eolus Vind Eolus appoints Chief Commercial Officer Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-21 Eolus Vind Eolus anställer Chief Commercial Officer Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-18 Penser Access Penser Access: Intervju med Eolus - Erik Penser Bank - 18 nov 2022 Analyser Visa Stäng
2022-11-18 Penser Access Penser Access: Inga projektförsäljningar under kvartalet - Eolus Analyser Visa Stäng
2022-11-17 Eolus Vind Eolus Vind AB delårsrapport 1 juli-30 september 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-11-17 Eolus Vind Eolus Vind AB delårsrapport 1 juli–30 september 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-17 Eolus Vind Eolus Vind AB Interim Report 1 July–30 September 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-11 Eolus Vind Valberedning för Eolus Vind AB utsedd Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-11 Eolus Vind Election Committee for Eolus Vind AB appointed Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-11 Eolus Vind Valberedning för Eolus Vind AB utsedd Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-10 Eolus Vind Inbjudan till presentation av Eolus delårsrapport för tredje kvartalet 2022 den 17 november Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-10 Eolus Vind Invitation to presentation of Eolus Interim Report for the third quarter 2022 on 17 November Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-10 Eolus Vind Inbjudan till presentation av Eolus delårsrapport för tredje kvartalet 2022 den 17 november Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-18 Penser Access Penser Access: Projektförsäljning och starkare underliggande marknad höjer estimat och värde - Eolus Analyser Visa Stäng
2022-10-17 Eolus Vind Eolus anställer Head of Baltics Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-17 Eolus Vind Eolus anställer Head of Baltics Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-17 Eolus Vind Eolus appoints Head of Baltics Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-17 Eolus Vind Eolus säljer sol- och batterilagerprojekt i Arizona Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-14 Eolus Vind Eolus to sell solar and battery storage project in Arizona Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-14 Eolus Vind Eolus säljer sol- och batterilagerprojekt i Arizona Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-31 Penser Access Penser Access: Intervju med Eolus - Erik Penser Bank - 31 augusti 2022 Analyser Visa Stäng
2022-08-31 Penser Access Penser Access: Bra projektleverans i Q2'22 - Eolus Analyser Visa Stäng
2022-08-30 Eolus Vind Eolus Vind AB delårsrapport 1 april-30 juni 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-08-30 Eolus Vind Eolus Vind AB delårsrapport 1 april–30 juni 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-08-30 Eolus Vind Eolus Vind AB Interim Report 1 April–30 June 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-08-29 Eolus Vind Eolus utökar ledningsgruppen Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-29 Eolus Vind Eolus utökar ledningsgruppen Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-29 Eolus Vind Eolus to expand Group Management Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-23 Eolus Vind Inbjudan till presentation av Eolus delårsrapport för andra kvartalet 2022 den 30 augusti Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-23 Eolus Vind Invitation to presentation of Eolus Interim Report for the second quarter 2022 on August 30 Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-23 Eolus Vind Inbjudan till presentation av Eolus delårsrapport för andra kvartalet 2022 den 30 augusti Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-07 Eolus Vind Eolus säkerställer finansiering om 1 500 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-07 Eolus Vind Eolus säkerställer finansiering om 1 500 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-07 Eolus Vind Eolus secures financing totaling SEK 1 500 million Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-05 Eolus Vind Eolus and DalaVind expand their partnership regarding the Fageråsen wind farm Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-05 Eolus Vind Eolus och DalaVind utökar samarbetet kring vindpark Fageråsen Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-23 Eolus Vind Projekt Öyfjellet ytterligare försenat Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-23 Eolus Vind Project Öyfjellet further delayed Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-23 Eolus Vind Projekt Öyfjellet ytterligare försenat Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-14 Eolus Vind Alla villkor uppfyllda för försäljningen av vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-14 Eolus Vind All terms met for the sale of the Stor-Skälsjön wind power project Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-14 Eolus Vind Alla villkor uppfyllda för försäljningen av vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023